TILAUSKOULUTUKSET TYÖELÄMÄN TARPEISIIN

Tarvitsetko asiantuntijakumppania avuksi osaamisen kehittämisessä?

Maailma liikkuu huikaisevaa vauhtia eteenpäin. Työelämä muuttuu ja osaamista tulee päivittää jatkuvasti. Pysyykö työyhteisösi kehityksen mukana? Koetko, että aika ei riitä koulutustarpeiden toteuttamiseen? Tarvitsetko asiantuntijan apua?

Snellman-kesäyliopisto tarjoaa yrityksille, yhdistyksille ja muille organisaatioille räätälöityjä tilaskoulutuksia. Tilauskoulutuksien toteuttamiseen käytössämme on laaja yli 200 asiantuntijan ja kouluttajan verkosto ympäri Suomea. Etsimme tarpeisiinne parhaiten vastaavan kouluttajan ja huolehdimme koulutuksen käytännön toteutuksesta. Koulutuksen tarkempi sisältö ja tavoitteet sekä koulutuksen kesto, ajankohta ja toteutustapa määritellään teidän toiveitanne kuunnellen yhteistyössä kouluttajan kanssa.

Kou­lu­tus voi­daan to­teut­taa esimerkiksi Snellman-kesäyliopiston tiloissa tai työpaikallanne. Käy­tös­säm­me on tek­ni­ses­ti help­po­käyt­töi­nen verk­ko­kou­lu­tus­a­lus­ta, joten tar­vit­ta­es­sa kou­lu­tus voi olla myös osin tai ko­ko­naan verk­ko­vä­lit­tei­nen.

Esimerkkejä koulutusaiheista

Digitaitojen avulla kohti tehokkaampaa työelämää! Työelämä vaatii entistä enemmän digitaitoja, kun työn tekemisen muodot muuttuvat ja monipuolistuvat. Mitä digitaitoja sinä haluaisit kehittää omalla työpaikallasi? Haluatko tehostaa työskentelyäsi, lisätä näkyvyyttä, löytää keinoja tietotyön rasittavuuden vähentämiseen vai parantaa kenties tiedonhakutaitojasi? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarpeitanne vastaava kokonaisuus!

Viestintätaidot korostuvat työelämässä kun asiakkaat ja kollegat ovat verkossa. Työelämässä korostuvat viestinnän ja vuorovaikutustaitojen lisäksi oman osaamisen markkinointi ja työnantajakuvan kehittäminen ja siitä viestiminen. Viestintä vaatii digitaitoja, joita kannattaa kehittää ja päivittää. Kaipaatko apua esimerkiksi yritysilmeen visualisointiin tai verkkonäkyvyyden parantamiseen vai haluaisitko kenties tehoa yrityksen sisäiseen viestintään?

Haluatko kehittyä johtajana tai esimiehenä? Kaipaatko uusia näkemyksiä toiminnan kehittämiseen tai mietitkö kuinka vastaat tulevaisuuden haasteisiin johtamistyössäsi? Koulutuksissa käsitellään johtamistyön ajankohtaisia teemoja yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan työpaikkasi tarpeisiin vastaavaa kokonaisuus!

Kielitaitoa tarvitaan työelämässä entistä enemmän ja työntekijöiltä edellytetään usein monipuolisten kielten hallintaan. Kielitaidosta on tullut arkipäivää työpaikoilla. Voimme tarjota koulutusta työpaikoille räätälöidysti useista eri kielistä ja teemoista. Käytössämme on laaja kouluttajaverkosto. Kysy lisää ja suunnitellaan yhdessä teidän työpaikalle sopiva kielikoulutus! Esimerkkeinä Business English tai Business Svenska.

Työelämän arki koostuu erilaisista vuorovaikutustilanteista ja näiden tilanteiden onnistuminen kietoutuu olennaisesti mm. työnteon sujuvuuteen, työn tuloksellisuuteen sekä työntekijöiden hyvinvointiin. Työpaikoilla työtä tehdään usein erilaisten tiimien kanssa sekä omien työkavereiden, että asiakkaiden parissa. Onnistunut vuorovaikutus ja tiimityö vaativat työntekijöiltä tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja sekä vuorovaikutus- ja viestintäosaamista. Tunnetaidot edistävät työelämässä menestymistä ja tulevaisuudessa niiden asema korostuu entisestään. Mitkä osaamiset ja taidot korostuvat sinun työssäsi ja mihin asioihin kaipaisit lisäosaamista? Ota yhteyttä ja mietitään teidän työpaikalle sopiva kokonaisuus!

Asiakaslähtöisyys ja asiakaslähtöinen palvelu on kirjaimellisesti lähtöisin asiakkaasta ja asiakaslähtöisyyden toteutuminen on mahdollista, kun asiakas osallistuu palvelutapahtumaan jollakin tapaa. Mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa teidän organisaatiossa ja millä keinoin asiakaslähtöisyyttä voisi lisätä? Kauttamme voit tilata koulutusta myös asiakaspalvelutaitojen vahvistamiseksi tai esimerkikiksi organisaation asiakaspalvelun yhtenäistämiseksi. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä teidän työpaikalle sopiva kokonaisuus!

Asiantuntijatyö ja tietotyö vaativat substanssiosaamisen lisäksi metataitoja, jotka korostuvat tulevaisuudessa entistä enemmän. Tietotyö vaatii itsensä johtamisen taitoja, paineen- ja epävarmuudensietokykyä, ajattelun taitoja ja oppimaan oppimisen taitoja. Mitkä taidot korostuvat sinun työssäsi ja mitä taitoja haluaisit kehittää? Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä kuinka voimme auttaa teitä sopivien koulutuskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa!

Jos et tarvitse koulutusta koko työyhteisölle, niin voit osallistua joko yksin tai yhdessä työkaverin kanssa *koulutuskalenteristamme löytyviin valmiisiin koulutuskokonaisuuksiin. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan!

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ, NIIN SUUNNITELLAAN TEILLE SOPIVA KOULUTUS!

Ani­ta Kai­ho­ran­ta-Ve­nä­läi­nen puh. 044 746 2844
Riikka Asikainen puh. 044 746 2845
Outi Savolainen puh. 044 746 2846
Sari Par­ta­nen puh. 044 746 2852 (Ylä-Savo)