RÄÄTÄLÖIDYT RYHMÄVALMENNUKSET TYÖELÄMÄN TARPEISIIN

Tarvitsetko asiantuntijakumppania avuksi osaamisen kehittämisessä?

Maailma liikkuu huikaisevaa vauhtia eteenpäin. Työelämä muuttuu ja osaamista tulee päivittää jatkuvasti. Pysyykö työyhteisösi kehityksen mukana? Koetko, että aika ei riitä koulutustarpeiden toteuttamiseen? Tarvitsetko asiantuntijan apua?

SnellmanEDU tarjoaa yrityksille, yhdistyksille ja muille organisaatioille räätälöityjä ryhmävalmennuksia. Ryhmävalmennusten toteuttamiseen käytössämme on laaja yli 300 asiantuntijan ja kouluttajan valtakunnallinen verkosto. Etsimme tarpeisiinne parhaiten vastaavan kouluttajan ja huolehdimme käytännön toteutuksesta. Valmennuksen tarkempi sisältö ja tavoitteet sekä koulutuksen kesto, ajankohta ja toteutustapa määritellään teidän toiveitanne kuunnellen yhteistyössä kouluttajan kanssa.

Ryhmävalmennus voi­daan to­teut­taa esimerkiksi SnellmanEDUn tiloissa Kuopiossa ja Iisalmessa tai työpaikallanne. Käy­tös­säm­me on tek­ni­ses­ti help­po­käyt­töi­nen verk­ko­kou­lu­tus­a­lus­ta, joten tar­vit­ta­es­sa kou­lu­tus voi olla myös osin tai ko­ko­naan verk­ko­vä­lit­tei­nen.

Katso lisätietoa Learn@work – oppimisen palveluista työyhteisöille>>

 

Oppimista parhaimmillaan.

OTA YHTEYTTÄ!

Anita Kaihoranta-Venäläinen 044 746 2844 / anita.kaihoranta-venalainen@snellmanedu.fi
Outi Savolainen 044 746 2846 / outi.savolainen@snellmanedu.fi
Yläsavo: Sari Partanen 044 746 2852 / sari.partanen@snellmanedu.fi

Esimerkkejä oppimissisällöistä:

Digitaitojen avulla kohti tehokkaampaa työelämää! Työelämä vaatii entistä enemmän digitaitoja, kun työn tekemisen muodot muuttuvat ja monipuolistuvat. Mitä digitaitoja sinä haluaisit kehittää omalla työpaikallasi? Haluatko tehostaa työskentelyäsi, lisätä näkyvyyttä, löytää keinoja tietotyön rasittavuuden vähentämiseen vai parantaa kenties tiedonhakutaitojasi?

Alla muutamia esimerkkejä koulutusten aiheista:

 • Hakukoneen käyttäminen yrityksen markkinoinnissa
 • Vinkkejä oman osaamisen näkyväksi tekemiseen somessa
 • Digitaalisuus yhteisöllisen työskentelyn työkaluna
 • Tehosta organisaatiosi digitaalista näkyvyyttä somessa, nettisivuilla ja uutiskirjeissä
 • Digioppijan työkalupakki
 • Näy ja kuulu netissä – tehosta somenäkyvyyttäsi!
 • LinkedIn verkostoitumisen, asiantuntijatyön ja myynnin tukena

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarpeitanne vastaava kokonaisuus!

Viestintätaidot korostuvat työelämässä kun asiakkaat ja kollegat ovat verkossa. Työelämässä korostuvat viestinnän ja vuorovaikutustaitojen lisäksi oman osaamisen markkinointi ja työnantajakuvan kehittäminen ja siitä viestiminen. Viestintä vaatii digitaitoja, joita kannattaa kehittää ja päivittää. Kaipaatko apua esimerkiksi yritysilmeen visualisointiin tai verkkonäkyvyyden parantamiseen vai haluaisitko kenties tehoa yrityksen sisäiseen viestintään?

Alla muutamia esimerkkejä koulutusten aiheista:

 • Viesti ja vaikuta!
 • Sujuvuutta työyhteisön sisäiseen viestintään
 • Työelämän uusi viestintä
 • Talousviestintä numeroiden tulkkina
 • Vaikuttavan esiintymisen koulutus

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarpeitanne vastaava kokonaisuus!

Haluatko kehittyä johtajana tai esimiehenä? Kaipaatko uusia näkemyksiä toiminnan kehittämiseen tai mietitkö kuinka vastaat tulevaisuuden haasteisiin johtamistyössäsi? Koulutuksissa käsitellään johtamistyön ajankohtaisia teemoja yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Alla muutamia esimerkkejä koulutusten aiheista:

 • Parempaa palautetta työyhteisössä
 • Valmentava johtaminen – vinkkejä kehityskeskusteluun
 • Ristiriidoista ratkaisuihin! Sovitteleva ote esimiestyössä
 • Esimies ja työyhteisön vaativat tilanteet
 • Työhyvinvointi ja jaksaminen esimiestyössä

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan työpaikkasi tarpeisiin vastaavaa kokonaisuus!

Kielitaitoa tarvitaan työelämässä entistä enemmän ja työntekijöiltä edellytetään usein monipuolisten kielten hallintaan. Kielitaidosta on tullut arkipäivää työpaikoilla. Voimme tarjota koulutusta työpaikoille räätälöidysti useista eri kielistä ja teemoista. Käytössämme on laaja kouluttajaverkosto.

Alla muutamia esimerkkejä koulutusten aiheista:

 • Emails in English for Work, verkkokurssi
 • Esiinny englanniksi
 • Kielioppi kuntoon – englannin peruskielioppia
 • Business English
 • Business Svenska

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarpeitanne vastaava kokonaisuus!

Työelämän arki koostuu erilaisista vuorovaikutustilanteista ja näiden tilanteiden onnistuminen kietoutuu olennaisesti mm. työnteon sujuvuuteen, työn tuloksellisuuteen sekä työntekijöiden hyvinvointiin. Työpaikoilla työtä tehdään usein erilaisten tiimien kanssa sekä omien työkavereiden, että asiakkaiden parissa. Onnistunut vuorovaikutus ja tiimityö vaativat työntekijöiltä tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja sekä vuorovaikutus- ja viestintäosaamista. Mitkä osaamiset ja taidot korostuvat sinun työssäsi ja mihin asioihin kaipaisit lisäosaamista?

Alla muutamia esimerkkejä koulutusten aiheista:

 • Tehoa kokouksiin ja neuvotteluihin
 • Vakuuta ja vaikuta esiintymiselläsi
 • Vuorovaikutusta työyhteisöön
 • Työhyvinvoinnin avaimet
 • Arvostava työyhteisö
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeiset menetelmät työn ja työyhteisöjen kehittämisessä
 • Työyhteisön ogelmatilanteet ja pelisäännöt -valmennus

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarpeitanne vastaava kokonaisuus!

Asiakaslähtöisyys ja asiakaslähtöinen palvelu on kirjaimellisesti lähtöisin asiakkaasta ja asiakaslähtöisyyden toteutuminen on mahdollista, kun asiakas osallistuu palvelutapahtumaan jollakin tapaa. Mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa teidän organisaatiossa ja millä keinoin asiakaslähtöisyyttä voisi lisätä? Kauttamme voit tilata koulutusta myös asiakaspalvelutaitojen vahvistamiseksi tai esimerkikiksi organisaation asiakaspalvelun yhtenäistämiseksi.

Alla muutamia esimerkkejä koulutusten aiheista:

 • Asiakaspalveluun vuorovaikutusta
 • Persoona peliin asiakkaan kohtaamisessa
 • Palveluosaamisella menestykseen
 • Asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarpeitanne vastaava kokonaisuus!

Asiantuntijatyö ja tietotyö vaativat substanssiosaamisen lisäksi metataitoja, jotka korostuvat tulevaisuudessa entistä enemmän. Tietotyö vaatii itsensä johtamisen taitoja, paineen- ja epävarmuudensietokykyä, ajattelun taitoja ja oppimaan oppimisen taitoja. Mitkä taidot korostuvat sinun työssäsi ja mitä taitoja haluaisit kehittää?

Alla muutamia esimerkkejä koulutusten aiheista:

 • Henkilökohtainen tehokkuus -valmennus
 • Mindfulnessin perusteet
 • 10 vinkkiä ajanhallintaan
 • Toimistotyön ergonomiaa
 • Työskentele tehokkaammin – asiantuntija joustavassa työssä
 • Motivaatio ja jaksaminen

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarpeitanne vastaava kokonaisuus!