SnellmanEDU

SnellmanEDU yhdistää Snellman-kesäyliopiston toiminnan, Learn@work-palvelut työyhteisöille sekä oppilaitosten kehittäjäyhteisö Isoverstaan. SnellmanEDU ponnistaa vahvasta uskosta sivistyksen ja tieteellisesti tuotetun tiedon merkitykseen. Sivistys toteutuu tässä päivässä oppimisen mahdollistamisena eri tavoin: monipuolisena koulutustarjontana, työyhteisöissä tapahtuvan oppimisen edistämisenä sekä oppilaitostoimijoiden yhteistyöskentelynä.

Olemme vuonna 1956 perustettu vapaan sivistystyön oppilaitos, jolla on tänä päivänä toimipisteet Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kesäyliopiston toiminta koostuu avoimesta korkeakouluopetuksesta, ammatillisesta täydennyskoulutuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta kaiken ikäisille sekä tilauskoulutuksista. Lähiopetuksen osalta toiminta-alueena on Pohjois-Savo, mutta verkkokoulutuksia toteutamme kaikille Suomessa asuville ja ulkosuomalaisille. Olemme vapaan sivistystyön toimijoista suurin verkkokoulutusten toteuttaja Suomessa.

Learn@work sisältää asiantuntija- ja valmennuspalveluilta työyhteisöjen jatkuvan oppimisen ja kehittymisen tukemiseksi. Olemme kehittäneet yhteistyössä Isoverstaan kanssa SnellmanEDU digitaalisen oppimisympäristön juuri työyhteisöjen tarpeisiin. Isoverstas tarjoaa oppilaitoksille mm. työvälineitä ja sisältöjä digioppimisen kehittämiseen ja opetustarjontaa. Palvelut avautuvat kevään 2020 aikana.

Toteutamme räätälöityjä tilauskoulutuksia työyhteisöille vuosikymmenien kokemuksella. Haluatko meille kouluttajaksi? Katso lisää täältä>>

Learn@work-hankkeessa (2018-2020) johdatetaan ketterään oppimiseen työpaikoilla. DiKATA-hankkeessa (2019-2021) keskitytään aikuisten digitaitojen kehittämiseen maksuttomilla verkkokursseilla. Phereclos-hanke (2019-2022) EU:n Horizon2020-rahoitteinen kansainvälinen hanke. Hankkeen päätavoitteena on löytää hyviä käytäntöjä koulujen ja yhteiskunnan välisten rajojen rikkomiseen tiedettä ja taidetta yhdistävän STEAM-pedagogiikan näkökulmasta. Käytänteistä kootaan teos, jolla tuetaan eri maiden koulujen ja opettajakoulutuksen toiminnan kehittämistä.

SnellmanEDU järjestää vuosittain Minna Canth -foorumin, joka kokoaa eri alojen johtajia ja asiantuntijoita verkostoitumaan huippuasiantuntijoiden esitysten ja taiteen siivittämänä.

Innostunut ihminen on onnellinen.