Tietoa meistä

Snellman-kesäyliopisto on lakisääteinen vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on omaehtoinen, ammatillissivistävä opetus. Pohjois-Savon alueella oppilaitos on toiminut vuodesta 1956 alkaen. Snellman-kesäyliopistoa ylläpitää Snellman-instituutti ry.

Nykyään Snellman-kesäyliopisto on keskeinen ja vaikuttava alueellinen koulutusorganisaatio, joka toimii edelläkävijänä mm. verkko-opetuksen tuottamisessa. Snellman-kesäyliopisto toteuttaa vuosittain noin 400 koulutusta, joihin osallistuu noin 5000 opiskelijaa – lapsista ikäihmisiin.

Snellman-kesäyliopiston ydinosaamista on avoimen korkeakouluopetuksen järjestäminen, ammatillisen osaamisen kehittäminen, uusien koulutuspalvelujen suunnitteleminen ja niiden toteuttaminen lähiopetuksena ja verkko-opetuksena.  Snellman-kesäyliopisto järjestää ikääntyvien yliopistotoimintaa aktiivisille aikuisille sekä toteuttaa Lasten yliopiston kerhoja ja leirejä ympäri vuoden. Snellman-kesäyliopisto on vapaan sivistystyön oppilaitoksista Suomen suurin verkkokouluttaja.

Snellman-instituutti ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toimintamuotoja ovat:

  • Snellman-kesäyliopiston ylläpitäminen
  • Kirjakantti-tapahtuman järjestäminen
  • Minna Canth- foorumin järjestäminen
  • Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistäminen
  • Julkaisutoiminta

Toiminnassaan Instituutti on keskittynyt niihin tieteenaloihin, joita kansallisfilosofi J. V. Snellman itse harjoitti: historiatieteisiin, kirjallisuuden tutkimukseen ja jonkin verran myös taloustieteisiin ja filosofiaan.