PHERECLOS-hanke

Foto von Zsolt Marton

Mikä on Phereclos?

Phereclos (www.phereclos.eu) on Eurooppalaisen lasten yliopistojen verkoston (EUCUNET) kansainvälinen hanke, joka lähti purjehtimaan 3-vuotiselle matkalle lokakuussa 2019. Hankkeen päätavoitteena on löytää kestäviä käytäntöjä koulujen ja yhteiskunnan välisten rajojen rikkomiseen tiedettä ja taidetta yhdistävän STEAM-pedagogiikan näkökulmasta. Käytänteistä kootaan teos, jolla tuetaan avoimen koulutuskulttuurin (eng. Open Schooling) kehittämistä ja rohkaistaan oppilaiden tiedepääoman (eng. Science Capital) vahvistamiseen kohdentuvien menetelmien käyttöönottoa eri maiden kouluissa ja opettajakoulutuksessa.

Kansainvälisellä tasolla hanketta koordinoi Wienin yliopiston lasten yliopisto. Toteutuksesta vastaa kuusi eri maata, joista jokainen toteuttaa hankkeen päätavoitetta omista yhteiskunnallisista lähtökohdista paikallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. SnellmanEDUn Lasten yliopisto on hankkeessa ainoa suomalainen toimija ja sen tehtävänä on löytää ratkaisuja ”Rural arean” eli harvaan asutun ”maaseutualueen” koulujen ja yhteiskunnan välille.

Toteutus Pohjois-Savossa

Suunnittelemme parhaillaan useita toimintoja, joita lähdetään toteuttamaan marraskuusta 2020 alkaen. Teemme tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savon koulujen sekä myös esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston, Iisalmen ja Kuopion kaupunkien, Siilinjärven kunnan, Yrityskylän ja tiedetoimittajien Tiedetuubi-verkkojulkaisun kanssa. Alla olevassa videossa kerromme esimerkkejä hankkeen toteutustavoista.

Huom! Tutustu ja ilmoittaudu mukaan 2.11.2020 alkavaan maksuttomaan Tiedekasvatuksen perusteet (2 op) -verkkokurssiin 29.10. mennessä tästä linkistä.  Lisää koulutuksia, tapahtumia ja materiaaleja tästä linkistä >>

Lisätietoja saat hankkeen paikalliselta koordinaattorilta:

Niko Kyllönen
niko.kyllonen@snellmanedu.fi
+358 44 746 2843

Yhteistyökumppanit

Itä-Suomen yliopisto yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopisto on rajoja rikkova ja kansainvälisesti tunnettu tieteen moniottelija. Opetustarjonta on monialaista yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopisto tunnetaan aloitteellisena yhteistyökumppanina ja vaikuttavana yhteiskunnallisena keskustelijana. Kampukset sijaitsevat Joensuussa ja Kuopiossa. Opiskelijoita on noin 15 500, ja työntekijöitä 2 500 henkeä.

Lisätietoa tästä linkistä

Itä-Suomen yliopiston logo

Tiedetuubi on vuoden 2012 lopussa perustettu tieteeseen ja tekniikkaan keskittyvä älyllinen verkkojulkaisu meille kaikille, joiden mielestä maailma ympärillämme on älyttömän kiinnostava. Se täydentää monia, hyvin erilaisia suomen kielellä julkaistavia julkaisuita ja lähetettäviä ohjelmia, joissa käsitellään tiedettä ja tekniikkaa, mutta tuo niihin oman lisänsä. Sivuston perustivat Jari Mäkinen ja Markus Hotakainen, jotka molemmat ovat tiedetoimittajia ja -kirjailijoita. Mukaan Tiedetuubin toimitukseen on liittynyt myös tutkija-tiedetoimittaja Jarmo Korteniemi.

Lisätietoa tästä linkistä  

Tiedetuubin sininen logo

Yrityskylä on peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä toimii valtakunnallisesti yhdellätoista alueella, tavoittaa lähes 90 000 oppilasta vuodessa ja perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan. Yrityskylä on osa Talous ja nuoret TATia.

 

Lisätietoa tästä linkistä

Yrityskylän logo

Nuorten Tiedeakatemia on monitieteinen nuorten tutkijoiden akatemia, joka pyrkii edistämään tiedettä ja vahvistamaan tieteen asemaa yhteiskunnassa. Nuorten Tiedeakatemian tavoitteena on luoda dialogia niin eri tieteenalojen kuin tutkijoiden ja muun yhteiskunnan välillä. Organisaatio toimii avoimen tieteen edistämiseksi, ja haluaa myös tehdä nuorten tutkijoiden työtä näkyväväksi ja piristää suomalaista tiedekeskustelua. Perusajatuksena on myös rohkaista nuoria tieteen pariiin rakentamalla yhteyksiä tutkijoiden ja koulujen välille.

Lisätietoa tästä linkistä

Nuorten Tiedeakatemian logo

Ilona IT Oy on suomalainen yritys, joka on erikoistunut oppimisteknologian ratkaisuihin ja palveluihin. Yhtiö toimii monien IT-ratkaisujen jälleenmyyjänä ja maahantuojana. Yhtiö on myös luonut uudenlaisen Emill-tukipalvelun, jonka avulla yritys voi luoda uuden vertaisarviointipalvelumallin. Palvelun avulla voidaan löytää apua akuutteihin ongelmatilanteisiin, kun teknologiaa käytetään työssä, löytää ohjeita ja menetelmiä opetuksen parantamiseksi ja lisäksi auttaa organisaatioita toteuttamaan tehokkaammin uusia järjestelmiä ja taitoja eri ryhmille.

Lisätietoa tästä linkistä

Ilona IT Oy:n logo

ThingLink on suomalainen, palkittu koulutusteknologia-alusta, jonka avulla on helppo lisätä kuvia, videoita ja virtuaalikierroksia lisätietojen ja linkkien avulla. Yli 4 miljoonaa opettajaa ja oppilasta käyttää ThingLinkiä luodessaan esteettömiä visuaalisia oppimiskokemuksia pilvessä.

ThingLinkin tarkoituksena on auttaa oppilaita sujuvasti käyttämään eri mediamuotoja ilmaisemaan itseään luokassa ja sen ulkopuolella. Lisäksi ThingLink tarjoaa ratkaisun luokkahuoneisiin, joilla on erilainen kielitausta ja lukukyky. Kaikki kuva- tai videopisteiden tekstikuvaukset voidaan lukea Immersive Reader -ohjelmalla – yli 60 kielellä.

Lisätietoa tästä linkistä

ThingLink logo

Business Center Pohjois-Savossa kootaan maakunnan yhteisiä yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuksen käytäntöjä, joka yhdistää ensimmäisenä Suomessa yrittäjyyden ja innovaatio-osaamisen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin yhdeksi kokonaisuudeksi ja osaksi kaikkien oppilaitosten opetusta. www.tulevaisuudenosaajia.fi -verkkosivustolle on koottu strategian lisäksi malleja ja työkaluja yrittäjyys- ja innovaatio-opetukseen. Opettajia on kuunneltu erityisen tarkasti, samoin opiskelijoiden ja yrittäjien kokemuksia. Business Center on pohjoissavolainen palveluverkosto,  joka vahvistaa maakunnan, sen elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä. Organisaatio panostaa yrittäjyyteen ja innovaatioihin sekä uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen.

 

Lisätietoa tästä linkistä

Business Center Pohjois-Savon logo

Kuopion kaupungin Kasvun ja oppimisen palvelualueen perustehtävä on 0-18-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen. Tavoitteena on laadukas perustyö sekä ennakoiva työote ja mahdollisimman varhainen puuttuminen kasvun ja oppimisen ongelmiin. Onnistuessaan ennaltaehkäisevä työ vähentää asiakkuuksia perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla.

Perusopetuksen piiriin kuuluvia kouluja kaupungissa on 40 erityiskoulut ja yhtenäiskoulut mukaan lukien. Tämä vastaa noin 10000 oppilasta.

Lisätietoa tästä linkistä

Kuopion kaupungin logo

Siilinjärven kunnan Kasvun ja oppimisen palvelualueen perustehtävä on 0-18-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen. Kunnassa perusopetusta annetaan 10 peruskoulussa, joista kahdeksan vuosiluokille 1-6.

Alakouluissa on yhteensä noin 1900 oppilasta ja koot vaihtelevat 50 oppilaan kyläkoulusta kirkonkylän 550 oppilaan kouluun.

Siilinjärven kunnan logo

Iisalmen Kasvun ja oppimisen palvelualueen perustehtävä on 0-18-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen. Tavoitteena on laadukas perustyö sekä ennakoiva työote ja mahdollisimman varhainen puuttuminen kasvun ja oppimisen ongelmiin. Onnistuessaan ennaltaehkäisevä työ vähentää asiakkuuksia perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla.

Iisalmen opetus- ja koulutuspalvelujen tarjonnasta huolehtii 11 peruskoulua, Iisalmen lyseo, Kansalaisopisto sekä Ylä-Savon Musiikkiopisto. Kaupungin ylläpitämien koulujen lisäksi Iisalmessa toimii Snellman kesäyliopiston toimipiste, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto sekä Savonia-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa tästä linkistä

Iisalmen kaupungin logo

Kuopion kaupunginkirjasto on osa valtakunnallista kirjastoverkkoa, joka on kaikkien ulottuvilla etäpalvelun kautta. Kuopion kirjasto-osastoon kuuluu pääkirjasto ja 16 muuta palvelupistettä. Haja-asutusalueilla kirjastotoiminta hoidetaan kirjastoautoilla. Lisäksi varastokirjasto sijaitsee Kuopiossa. Kaupunginkirjaston kunnostettu lasten ja nuorten osasto avattiin syksyllä 2019.

Kaupunginkirjastolle annettiin aluekehitystehtävä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asetuksella. OKM-asetuksessa Kuopion alue määriteltiin Etelä- ja Pohjois-Savoksi. Aluekehitystehtävä alkoi tammikuussa 2018.

Lisätietoa tästä linkistä

Kuopion kaupunginkirjaston logo

Kuopion päämuseon näyttelyissä esitellään Itä-Suomen luonnon ekologisia järjestelmiä. Pääteemat ovat talvi ja kesä. Suosituin näyttelytila ​​on mammuttihuone, joka näyttää luonnon sellaisena kuin se oli 22 000 vuotta sitten. Kasvitieteelliset ja eläintieteelliset kokoelmat kuuluvat Suomen tärkeimpiin kokoelmiin. Kasvitieteellinen ja eläintieteellinen tutkimus- ja inventointityö sekä ohjeet ja julkaisut kuuluvat museon toimintaan. Museon asiantuntijat auttavat säilyttämään kulttuuriperinnön.

Kuopion museo on suljettu remontin vuoksi. Museo avataan yleisölle uudelleen vuonna 2021 uusituin näyttelyin osana Kuopion kaupunginkirjaston kanssa muodostuvaa Kantti-konseptia.

Lisätietoa tästä linkistä

Kuopion museon logo

Hamulan koulu on noin 340 oppilaan alakoulu. Se sijaitsee noin 2 km Siilinjärven kuntakeskuksesta länteen Harjamäen asuntoalueella. Uusi koulurakennus valmistui 2014 ja se oppimisympäristöineen mahdollistaa oppilaiden monipuolisen ja ajanmukaisen opiskelun hyödyntäen uusinta opetusteknologiaa.

Koulu tarjoaa oppilaille laadukasta perusopetusta, painottaen oppilaiden omia vahvuuksia toiminnallisen työskentelymallin kautta. Koulun toiminta-ajatuksena on kasvattaa sekä vastuullisia että toisia ja itseään arvostavia koululaisia. Koululaisia, jotka tuntevat omat juurensa ja maamme kulttuuriperinteen ja saavat taitoja oman osaamisperustan rakentamiseen.

Lisätietoa tästä linkistä

Kasurilan koulu on noin 170 oppilaan koulu Siilinjärven kunnan Kasurilan rinteiden kainalossa. Koulu sijaitsee maaseudun haja-asutuksen ja taajaman välimaastossa vanhan viitostien varrella noin 4 km Siilinjärven keskustasta etelään.

Koulussa keskitytään hyvään perusopetukseen unohtamatta taide- ja taitoaineiden merkitystä oppimisen rikastuttajana. Oppilaiden toiminnallisuus on kantava teema opetuksessa, mikä näkyy perusopetuksen lisäksi erilaisina teematyöskentelyinä ja projekteina.

Lisätietoa tästä linkistä

Toivalan koulu sijaitsee Etelä-Siilinjärvellä Toivalan taajama-alueen keskeisellä paikalla. Koulun laajennusosa valmistui vuonna 2009 ja peruskorjaus 2011. Oppilaita ajanmukaisilla tiloilla ja opetusvälineillä varustetussa alakoulussa on noin 300. Koulun kanssa samoissa tiloissa toimii Toivalan päiväkodin esiopetusryhmät ja vieressä, Toivalan tien toisella puolella Suininlahden yläkoulu.

Toivalan koulu on turvallinen ja virikkeellinen oppimisympäristö. Tarjoamme laadukkaan perusopetuksen, toimivan yhteisöverkoston sekä turvallisen ja ajanmukaisen oppimista tukevan kasvuympäristön. Toivalan koulun toimintakulttuurissa painotetaan yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä kotien kanssa.

Lisätietoa tästä linkistä

Vuorelan koulu sijaitsee Etelä-Siilinjärvellä Vuorelan kylän keskeisellä paikalla. Koulussamme on noin 270 oppilasta. Koulumme toimii sekä alueen oppilaiden peruskouluna että kyläläisten toiminta- ja kokoontumispaikkana. Koulurakennuksen peruskorjaus on tällä hetkellä suunnitteilla ja toimimme osittain väliaikaisissa tiloissa.

Koulun tavoitteena on antaa hyvää perusopetusta ja oppilaille valmiudet yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen.

Lisätietoa tästä linkistä

Pyörön koulussa annetaan painotettua opetusta liikunnassa (vuosiluokat 7 – 9) ja matemaattis-luonnontieteellisessä aineissa (3 – 9) sekä perusopetukseen valmistavaa opetusta maahanmuuttajille vuosiluokille 6 – 9. Pyörön kouluun kuuluu hallinnollisesti Pitkälahden koulu. Molemmat koulut sijaitsevat Kuopion keskustan eteläpuolella.

Koulun yhtenäisen toimintakulttuurin ja yhteisöllisyyden perusta on suunnitella ja toteuttaa toimintaa yhdessä oppilaiden, henkilökunnan, kotien ja sidosryhmien kanssa.

Lisätietoa tästä linkistä

Jynkän koulu on noin 440 oppilaan ja yli 40 aikuisen työyhteisö, joka toimii upouudessa Jynkän koulun rakennuksessa Etelä-Kuopion alueella. Jynkän koulussa on 21 opetusryhmää lukuvuonna 2019-2020.

Koulun toimintaa sävyttää Meidän Koulu -ajatus, jonka mukaan koulu on paikka, jossa kaikkien on miellyttävä työskennellä. Koulun jokainen aikuinen on kasvattaja, ohjaaja ja opastaja. Opetussuunnitelman teema ”ON ILO OPPIA YHDESSÄ” pyritään koulussa toteuttamaan koko työyhteisön kanssa.

Koulussa toimii vanhempainyhdistys Jykevä. Vanhempainyhdistys tukee rahallisesti koulun toimintaa ja järjestää erilaisia tapahtumia. Koulun ja kotien yhteinen näkemys opetuksen kehittämisestä on lisännyt oppilaissa vastuuta omasta työstä, kavereista ja yhteisestä omaisuudesta.

Lisätietoa tästä linkistä

Kaksi tyttöä katsovat innostuneena kemiallisesti valmistamaansa laavalamppua

Tavoitteet avoimen koulutuskulttuurin tueksi

  • Yliopistotasoisen, formaalin tiedekasvatuksen levittäminen Pohjois-Savon alueelle koulujen ja opettajien kautta.
  • Tiedepääoman lisääminen vahvistamalla yhteistyötä kodin ja muun yhteiskunnan välillä hyödyntäen muun muassa tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Mitä avoimella koulutuskulttuurilla tarkoitetaan? Lue lisää tästä linkistä.  

Mitä tiedepääomalla tarkoitetaan? Lue lisää tästä linkistä.

Konkreettiset tavoitteet

  • Tiedekasvatusohjaajakoulutuksen suunnittelu ja toteutus. 
  • Uusien tiedekasvatussisältöjen luominen ja jakaminen avoimesti koulujen ja perheiden käyttöön. 
  • Tiedekasvatusosaamisen alueellisen tasa-arvon lisääminen tarjoamalla erityisesti syrjäseutujen perheille maksuttomia webinaareja, virtuaalikerhoja ja tiedekasvatusisältöjä Lasten yliopiston Digimaailman kautta.

Seuraava maksuton virtuaalikerho alkaa tiistaina 6.10.2020. Tutustu kerhoon ja ilmoittaudu mukaan 5.10. mennessä tästä linkistä >>

 

Kuva Digimaailma-sovelluksen näkymästä

Phereclos-hankeryhmän alkukokous Wienissä lokakuussa 2019
Foto von Zsolt Marton
Euroopan unionin tähtilippu
Phereclos-hankkeen logo

Lisätiedot:

Niko Kyllönen
hankekoordinaattori
Project Coordinator
niko.kyllonen@snellmanedu.fi
+358 44 746 2843

Projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustusnumerolla 824630.