PHERECLOS-hanke

Foto von Zsolt Marton

Mikä on Phereclos?

Phereclos (www.phereclos.eu) on Eurooppalaisen lasten yliopistojen verkoston (EUCUNET) kansainvälinen hanke, joka lähti purjehtimaan 3-vuotiselle matkalle lokakuussa 2019. Hankkeen päätavoitteena on löytää kestäviä käytäntöjä koulujen ja yhteiskunnan välisten rajojen rikkomiseen tiedettä ja taidetta yhdistävän STEAM-pedagogiikan näkökulmasta. Käytänteistä kootaan teos, jolla tuetaan avointa koulutuskulttuuria (eng. Open Schooling) eri maiden kouluissa ja opettajakoulutuksessa.

Kansainvälisellä tasolla hanketta koordinoi Wienin yliopiston lasten yliopisto. Toteutuksesta vastaa kuusi eri maata, joista jokainen toteuttaa hankkeen päätavoitetta omista yhteiskunnallisista lähtökohdista paikallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. SnellmanEDUn Lasten yliopisto on hankkeessa ainoa suomalainen toimija ja sen tehtävänä on löytää ratkaisuja ”Rural arean” eli harvaan asutun ”maaseutualueen” koulujen ja yhteiskunnan välille.

Toteutus Pohjois-Savossa

Suunnittelemme parhaillaan useita toimintoja, joita lähdetään toteuttamaan elokuusta 2020 alkaen. Teemme tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savon koulujen sekä mm. Itä-Suomen yliopiston, Iisalmen ja Kuopion kaupunkien, Siilinjärven kunnan, Yrityskylän ja tiedetoimittajien Tiedetuubi-verkkojulkaisun kanssa.

Kiinnostuitko? Lisätietoja saat hankkeen paikalliselta koordinaattorilta:

Niko Kyllönen
niko.kyllonen@snellmanedu.fi
+358 44 746 2843

Itä-Suomen yliopisto yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopisto on rajoja rikkova ja kansainvälisesti tunnettu tieteen moniottelija. Opetustarjonta on monialaista yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopisto tunnetaan aloitteellisena yhteistyökumppanina ja vaikuttavana yhteiskunnallisena keskustelijana. Kampukset sijaitsevat Joensuussa ja Kuopiossa. Opiskelijoita on noin 15 500, ja työntekijöitä 2 500 henkeä.

Lisätietoa tästä linkistä

Tiedetuubi on vuoden 2012 lopussa perustettu tieteeseen ja tekniikkaan keskittyvä älyllinen verkkojulkaisu meille kaikille, joiden mielestä maailma ympärillämme on älyttömän kiinnostava. Se täydentää monia, hyvin erilaisia suomen kielellä julkaistavia julkaisuita ja lähetettäviä ohjelmia, joissa käsitellään tiedettä ja tekniikkaa, mutta tuo niihin oman lisänsä. Sivuston perustivat Jari Mäkinen ja Markus Hotakainen, jotka molemmat ovat tiedetoimittajia ja -kirjailijoita. Mukaan toimituskuntaan on liittynyt myös tutkija-tiedetoimittaja Jarmo Korteniemi.

Lisätietoa tästä linkistä  

Yrityskylä on peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä toimii valtakunnallisesti kahdeksalla alueella, tavoittaa noin 70 000 oppilasta vuodessa ja perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan. Yrityskylä on osa Talous ja nuoret TATia.

Lisätietoa tästä linkistä

Kuopion kaupungin Kasvun ja oppimisen palvelualueen perustehtävä on 0-18-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen. Tavoitteena on laadukas perustyö sekä ennakoiva työote ja mahdollisimman varhainen puuttuminen kasvun ja oppimisen ongelmiin. Onnistuessaan ennaltaehkäisevä työ vähentää asiakkuuksia perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla.

Lisätietoa tästä linkistä

Siilinjärven kunnan Kasvun ja oppimisen palvelualueen perustehtävä on 0-18-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen. Tavoitteena on laadukas perustyö sekä ennakoiva työote ja mahdollisimman varhainen puuttuminen kasvun ja oppimisen ongelmiin. Onnistuessaan ennaltaehkäisevä työ vähentää asiakkuuksia perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla.

Lisätietoa tästä linkistä

Iisalmen Kasvun ja oppimisen palvelualueen perustehtävä on 0-18-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen. Tavoitteena on laadukas perustyö sekä ennakoiva työote ja mahdollisimman varhainen puuttuminen kasvun ja oppimisen ongelmiin. Onnistuessaan ennaltaehkäisevä työ vähentää asiakkuuksia perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla.

Lisätietoa tästä linkistä

Kaksi tyttöä katsovat innostuneena kemiallisesti valmistamaansa laavalamppua

Tavoitteet avoimen koulutuskulttuurin tueksi

  • Yliopistotasoisen, formaalin tiedekasvatuksen levittäminen Pohjois-Savon alueelle koulujen ja opettajien kautta.
  • Tiedekasvatuksen mahdollisuuksien lisääminen kodin ja muun yhteiskunnan välillä hyödyntämällä muun muassa tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Mitä avoimella koulutuskulttuurilla tarkoitetaan? Lue lisää tästä linkistä.  

Konkreettiset tavoitteet

  • Tiedekasvatusohjaajakoulutuksen suunnittelu ja toteutus. 
  • Uusien tiedekasvatussisältöjen luominen ja levittäminen koulujen ja perheiden käyttöön. 
  • Tiedekasvatusosaamisen alueellisen tasa-arvon lisääminen tarjoamalla erityisesti syrjäseutujen perheille webinaareja ja muita tvt-välitteisiä sisältöjä jo avatun Lasten yliopiston digimaailman kautta.

Tutustu Lasten yliopiston digimaailmaan tästä linkistä.

Digimaailman sisältö esitettynä kahtena kuvana

Phereclos-hankeryhmän alkukokous Wienissä lokakuussa 2019
Foto von Zsolt Marton
Euroopan unionin tähtilippu
Phereclos-hankkeen logo

Lisätiedot:

Niko Kyllönen
hankekoordinaattori
Project Coordinator
niko.kyllonen@snellmanedu.fi
+358 44 746 2843

Projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustusnumerolla 824630.