Tehdäänkö sinunkin työpaikastasi oppimispaikka?

Oppimisesta kilpailukykyä työyhteisöihin!

Työssä oppimista tukeva kulttuuri luo työpaikoille kilpailukykyä parantaen myös vuorovaikutusta ja viestintää. Motivaatio työhön lisääntyy kun olosuhteet ja johdon tuki uuden oppimiselle ja sitä kautta työnteon kehittämiselle ovat kunnossa.

Oppiminen on osa työtä ja valtaosa oppimisesta on siirtynyt työpaikoille. Ideaalitila on, että työntekijät kehittävät ammatti- ja työelämäosaamistaan koko ajan ketterästi – yhdessä muiden työntekijöiden ja verkostojen kanssa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen onnistuu kun esimiehet ja johto tukevat ja kannustavat oppimiseen sekä luovat omalla toiminnallaan oppimiselle optimaaliset olosuhteet.

Kuinka oppimista tukeva kulttuuri sitten syntyy ja miten johto ja kaikki työntekijät saadaan mukaan oppimisen edistämistalkoisiin?

Vuonna 2018 SnellmanEDUlla pysähdyimme miettimään, miten pieni ja ketterä oppilaitos voisi auttaa työyhteisöjä uusilla tavoilla. Keskitimme huomiomme koulutusten järjestämisestä oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Veimme oppimisosaamisemme työpaikoille ja kehitimme palvelua yhteistyössä 19 pilottiorganisaation kanssa. Näiden kokemusten pohjalta syntyi Learn@work-palvelumalli.

Mitä palveluita tarjoamme työyhteisöille?

Learn@work -kartoitus

Haluaisitko tietää mitä asioita työyhteisössäsi tulisi vahvistaa ja mitä kehittää, jotta oppiminen ja tiedon jakaminen tehostuisi? Me kartoitamme työyhteisösi vahvuudet ja kehittämiskohteet oppimisen näkökulmasta ja tuomme uusia ratkaisuja käyttöönne. Kartoituksen sisältö: tavoitteet ja tulevaisuus, oppimaan oppiminen, vuorovaikutus, tiimityö, esimiestyö ja työnantajan tuki osaamisen kehittämiselle.

“Olemme ymmärtäneet, miten asioita voi tehdä toisin ja mitä voisi kehittää”.

”Lisäymmärrystä siihen, miten johto ja työntekijät näkevät ja kokevat asiat.”

”Olemme myös huomanneet, missä me olemme jo hyviä.”

Oppimisagenttivalmennus

Haluaisitko, että työyhteisösi oppimista edistäisivät oppimisagentit? Oppimisagentit ovat työntekijöitä, jotka kannustavat ja motivoivat oppimiseen omalla esimerkillään ja toimivat työpaikoilla työssäoppimisen sparraajina. He tuovat työyhteisön käyttöön mm. uusia aktivoivia menetelmiä ja ideoita tiedon jakamiseen organisaation sisällä. Oppimisagenttien rooli on keskeinen työssäoppimisen kulttuurin rakentamisessa, uuden ajattelutavan herättelemisessä. Olemme valmentaneet  jo yli 100 oppimisagenttia eri toimialan työpaikoille. Lue lisää kokemuksista.

”Oppimisagenteissa on mukana sekä esimiehiä että työntekijöitä. Esimiehet ohjaavat toimintaa organisaatiomme tavoitteiden mukaisesti.”

”Oppimisagentit ovat intoa täynnä ja olemme omaksuneet oppimisen kulttuurin. Kehittyminen ja uudella tavalla tekeminen on tullut osaksi toimintaamme.”

”Olemme saaneet ihmiset ajattelemaan itse ja jakamaan tietoa toisille.”

”Luontainen kiinnostus oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen on herännyt. Myös tiimissä tekeminen on auttanut motivaation löytämisessä.”

Räätälöidyt ryhmävalmennukset

SnellmanEDU tarjoaa kaikenkokoisille työyhteisöille ja tiimeille räätälöityjä ryhmävalmennuksia. Valmennuksien toteuttamiseen käytössämme on laaja, yli 300 asiantuntijan ja kouluttajan valtakunnallinen verkosto. Etsimme tarpeisiinne parhaiten vastaavan kouluttajan ja huolehdimme koulutuksen käytännön toteutuksesta. Koulutuksen tarkempi sisältö ja tavoitteet sekä koulutuksen kesto, ajankohta ja toteutustapa määritellään asiakkaan toiveiden mukaan yhteistyössä kouluttajan kanssa.

SnellmanEDU digitaalinen oppimisympäristö 

Tarjoamme organisaatioiden osaamisen kehittämisen tai vaikkapa perehdyttämisen ja rekrytoinnin tueksi digitaalisen oppimisympäristön.

SnellmanEDUn oppimisympäristön mukana saat runsaasti valmiita oppimissisältöjä työelämätaidoista. Olemme tehneet asiakkaiden käyttöön useita maksuttomia mikrokursseja ja vinkkipankkeja ajankohtaisista työelämä- ja digitaidoista.

Rakennamme kanssasi toimivat ratkaisut työssä oppimisen ja kehittymisen mahdollistamiseksi. Ota yhteyttä!