Minna Canth -foorumi 16.10.2020: Oppivan työpaikan johtaminen

Tänä päivänä työssä tarvitaan jatkuvasti uutta tietoa, sen soveltamista ja palautteen myötä tapahtuvaa toiminnan kehittämistä. Työ on ongelmanratkaisua, kokeilemista ja oppimista. Toistettavuus on vaihtunut reaaliaikaiseen oppimiseen. Organisaatioiden toiminnan tehokkuus ja kilpailukyky riippuu niiden nopeudesta reagoida muutoksiin ja kehittää toimintaansa.

Miten työpaikalle sitten luodaan oppimista edistävä kulttuuri? Miten johtaja voi omalla esimerkillään ja toiminnallaan tähän vaikuttaa? Näihin kysymyksiin etsimme ratkaisuja tämän vuoden Minna Canth -foorumissa.

Seitsemäs Minna Canth -foorumi järjestetään Kuopion keskustassa, Original Sokos Hotel Puijonsarven juhlasalissa Puikkarissa 16.10.2020.

HUOM! Koronavirustilanteen vuoksi tapahtuman ajankohta siirretään lokakuulle. Tiedote>>

KOMPLEKSINEN YMPÄRISTÖ EDELLYTTÄÄÄ KAKSIKÄTISYYTTÄ – BBA, KTM Sami Paju, Filosofian Akatemia

Organisaation toimintaympäristöä ei voi enää hallita luomalla monimutkaisia toimintamalleja ja rakenteita. Ennalta nähtävien ja hallittavien syy-seuraussuhteiden tilalle ovat tulleet tilanne- ja asiakaskohtaisesta vaihtuvat haasteet ja yllätykselliset tarpeet. Suunnittelukulttuurin sijasta tarvitaan yhteistoimintaa ja kokeilukulttuuria.

Kaksikätisyys tarkoittaa organisaatiossa sitä, että se samanaikaisesti kehittää olemassa olevaa toimintaa ja luo uutta. Se vaatii organisaation mukautumiskyvyn kasvattamista, uusiutumista ja oppimista. Mukautumiskyky on taitoa ja nopeutta, jolla organisaatio löytää uuden tavan toimia ympäristön muuttuessa. On löydettävä kompromissi mukautumiskyvyn ja mekanistisen kontrollin kautta syntyvän tehokkuuden välillä.

Sami Paju (BBA, KTM) on kehitystoiminnan ja organisoitumisen asiantuntija, kokeilukulttuurin sanansaattaja ja sertifioitu LEGO Serious Play -fasilitaattori sekä lean-muutosagentti. Sami on myös kirjoittanut kirjat Kehitä kokeillen: Organisaation käsikirja (2015) ja Järki töihin! Parempien työtapojen kehittämisopas (2019). Lisäksi hän on kirjoittanut organisoitumisesta kompleksisuuden keskellä kirjaan Itseohjautuvuus: Miten organisoitua tulevaisuudessa? (2017).

METAOSAAMINEN KASVAA KOMPETENSSIN RAKOSISTA – Työelämäprofessori Risto Sarvas, Aalto-yliopisto

Substanssiosaaminen on muuttuvaa ja päivitettävää, metaosaaminen on pysyvää. Usein miellämme tämän olevan toisin päin. Metaosaamiseen liittyviä taitoja meillä on kuitenkin aina ja niitä on mahdollista kehittää pysyvästi edistyneemmälle tasolle.

Olemme jo oppineet, että pelkkä autonomia ja matala hierarkia kasvattavat pahimmillaan omiin suuntiinsa sinkoilevia laumoja organisaation sisälle. Tarvitaan osaamista, joka kokoaa, fasilitoi ja yhdistää organisaatiossa työskenteleviä. Metaosaamisella tarkoitetaan tämän kaltaista yhdistävää osaamista, esim. ongelmanratkaisu, itsensä johtaminen, ajattelun taidot, ajanhallinta, oppimaan oppiminen, resilienssitaidot, vuorovaikutustaidot, tiedonhankinta- ja tunnetaidot.

Risto Sarvas on valmistunut diplomi-insinööriksi ja väitellyt tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta. Hän on toiminut tutkijana ja opettajana niin Suomessa kuin ulkomailla. Hän on työskennellyt ohjelmistoyritys Futuricessa yrityskulttuuriin erikoistuneena palvelumuotoilijana ja toimii nykyään työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa.

JOHTAJAN ROOLI OPPIVAN TYÖPAIKAN LUOMISESSA –  Professori Anu Puusa, Itä-Suomen yliopisto

Miten sitten johtamisen pitää muuttua, kun johdettavina on usein asiantuntijoita ja kilpailukyvyn edellytys on jatkuva oppiminen? Sanotaan, että johtaminen on yhteisten merkitysten luomista ja viestintää. Johtajuuden kuva yksinäisestä sankarista on murtumassa, ja organisaation menestyksen ja hyvinvoinnin keskiöön nousevat työyhteisötaidot. Miten löytää tasapaino johtamisen ja itseohjautuvuuden tai viihtymisen ja tehokkuuden välille?  Miten johtaja voi ruokkia tekemisen intoa, kuvata työn merkitystä ja samalla ohjata omalla toiminnallaan organisaatiota muuntumaan oppivaksi?

Anu Puusa toimii professorina (Aineettoman pääoman johtaminen) ja Laitoksen varajohtajana Itä-Suomen yliopistolla.

KETTERÄ OPPIMINEN, MITEN ME ONNISTUIMME SIINÄ? – Oppimisagenttien fasilitoitu esitys

SnellmanEDUssa on toteutettu vuosina 2018-2020 ESR-rahoitteinen Learn@work-hanke, jossa 19 työpaikkaa on valmennettu matkalla ketterästi oppiviksi organisaatioiksi. Suuressa roolissa ovat 111 oppimisagenttia, jotka ovat saaneet tietoa, ohjausta ja harjoitusta toimia oman työyhteisönsä oppimisen asiantuntijoina.

Nyt oppimisagentit kertovat omasta henkilökohtaisesta matkastaan, miten työnteko muuttui, miten aikaa riitti myös oppimiselle ja miten oppiminen linkittyi osaksi työtä. Lisäksi he kuvailevat sitä, mitä heidän näkökulmastaan vaaditaan esimiehiltä, HR-toimijoilta ja organisaatiolta, jotta oppiva työpaikka syntyy.

LIPUNMYYNTI

Early bird 149 €
Normaalihinta 179 €

Learn@work-oppimisagenteille early bird 89 €
Normaalihinta 109 €

Lippuihin lisätään arvolisävero 24%
Ilmoittautuminen avoinna 2.10.2020 saakka. Hintaan sisältyy lounas.

Tapahtumapaikka

Mikä on Minna Canth -foorumi?

Minna Canth -foorumi kokoaa vuosittain eri alojen johtajia, esimiehiä ja asiantuntijoita verkostoitumaan, kuuntelemaan huippupuheenvuoroja ja nauttimaan monialaisesti taiteesta. Tapahtuman tuottaa SnellmanEDU. Vuonna 2020 mukana on myös Learn@work -hanke.

Minna Canth -foorumi Facebookissa!

SnellmanEDUn koulutukset esimiehille ja johtajille keväällä 2020.

Yhteystiedot ja haastattelupyynnöt:

Johtaja, rehtori Soili Meklin. puh. 044 746 2841, soili.meklin@snellmanedu.fi
Tuottaja Heidi Kotikumpu puh. 044 746 2849, heidi.kotikumpu@snellmanedu.fi
www.snellmanedu.fi

Minna Canth -foorumi 2019-2014

Johtaminen digiajassa 3.0 – ajattelun ja työn muutos, 14.6.2019
di­gi­taa­li­sen työn tut­ki­ja Esko Kil­pi, aivo­tut­ki­ja Kat­ri Saa­ri­kivi ja valo­kuva­tai­tei­li­ja Nan­na Hän­ni­nen

Johtajuusviestintä, 15.6.2018
Jukka Saksi KTT, MBA, professori Pekka Sauri, professori Vilma Luoma-aho ja kunnanvaltuutettu Riikka Karppinen

Kilpailukykyä strategisella työhyvinvoinnin johtamisella, 16.6 2017
toimitusjohtaja Mika Sutinen Musti ja Mirri, Työterveysyksikön johtava lääkäri, EMBA Ritva Teerimäki, lehtori Pauli Verhelä ja taiteilija Seela Sella, strategisen hyvinvoinnin tutkija ja kehittäjä Ossi Aura

Johtaminen digiajassa, 17.6.2016
pääsihteeri Ville Tolvanen Digitalist Network, kansliapäällikkö Harri Pursiainen Liikenne-ja viestintäministeriö, toimitusjohtaja JP Hakoluoto Caffeine Overdose, professori Kirsti Lonka

Johtamisen monet kasvot – Kehity johtajana, 12.6.2015
professori Liisa Keltikangas-Järvinen Helsingin yliopisto, edunvalvontapäällikkö Riikka Pakarinen, kansliapäällikkö Päivi Nerg Sisäministeriö, tulevaisuudentutkija Olli Hietanen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Hybridijohtaminen, 13.6.2014
Kuopio Tanssii ja Soin taiteellinen johtaja Jorma Uotinen, Anne Laakkonen, KTT ja Mervi Parviainen, HTT Pelastusopiston rehtori