Minna Canth -foorumi verkkotapahtumasarjana: Oppivan työpaikan johtaminen

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Tänä päivänä työssä tarvitaan jatkuvasti uutta tietoa, sen soveltamista ja palautteen myötä tapahtuvaa toiminnan kehittämistä. Työ on ongelmanratkaisua, kokeilemista ja oppimista. Toistuva työ on vaihtunut reaaliaikaiseen oppimiseen. Organisaatioiden toiminnan tehokkuus ja kilpailukyky riippuu niiden nopeudesta reagoida muutoksiin ja kehittää toimintaansa.

Miten työpaikalle sitten luodaan oppimista edistävä kulttuuri? Miten johtaja voi omalla esimerkillään ja toiminnallaan tähän vaikuttaa? Näihin kysymyksiin etsimme ratkaisuja tämän vuoden Minna Canth -foorumissa, joka toteutetaan kolmiosaisena verkkotapahtumasarjana. Ilmoittaudu mukaan koko sarjaan tai yksittäiseen tapahtumaan (kts. lisätiedot alta). Verkkotapahtumasarja toteutetaan Microsoft Teamsissa.

MCF-verkkotapahtumissa kuulemme ensin pääesiintyjän alustuksen aiheesta, tämän jälkeen keskusteluun johdattaa ja tapahtumat juontaa toimituspäällikkö Anne Heikkinen.

Pe 16.10. klo 9-10.30
MIKSI METAOSAAMINEN ON TÄRKEÄÄ TYÖSSÄ? (tallennetaan)
Työelämäprofessori Risto Sarvas, Aalto-yliopisto

Metaosaamisella tarkoitetaan työyhteisöjä yhdistävää osaamista, esim. ongelmanratkaisu, itsensä johtaminen, ajattelun taidot, ajanhallinta, oppimaan oppiminen, resilienssitaidot, vuorovaikutustaidot, tiedonhankinta- ja tunnetaidot.Substanssiosaaminen on muuttuvaa ja päivitettävää, metaosaaminen on pysyvää. Usein miellämme tämän olevan toisin päin. Metaosaamiseen liittyviä taitoja meillä on kuitenkin aina ja niitä on mahdollista koko ajan kehittää.

Pelkkä itseohjautuvuus ja matala hierarkia kasvattavat pahimmillaan omiin suuntiinsa sinkoilevia laumoja työyhteisön sisälle. Tarvitaan metaosaamista, joka kokoaa, fasilitoi ja yhdistää organisaatiossa työskenteleviä. Metaosaamisen tietoinen kehittäminen luo työyhteisöön yhteisiä työskentelytapoja ja ajattelumalleja.

Risto Sarvas on valmistunut diplomi-insinööriksi ja väitellyt tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta. Hän on toiminut tutkijana ja opettajana niin Suomessa kuin ulkomailla. Hän on työskennellyt ohjelmistoyritys Futuricessa yrityskulttuuriin erikoistuneena palvelumuotoilijana ja toimii nykyään työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa. 

Pe 13.11. klo 14-15.30
KOMPLEKSINEN YMPÄRISTÖ EDELLYTTÄÄÄ KAKSIKÄTISYYTTÄ (tallennetaan)
BBA, KTM Sami Paju, Filosofian Akatemia

Organisaation toimintaa ei voi enää hallita luomalla monimutkaisia toimintamalleja ja rakenteita. Ennalta nähtävien ja hallittavien syy-seuraussuhteiden tilalle ovat tulleet tilanne- ja asiakaskohtaisesti vaihtuvat haasteet ja yllätykselliset tarpeet. Suunnittelukulttuurin sijasta tarvitaan yhteistoimintaa ja kokeilukulttuuria.

Kaksikätisyys tarkoittaa organisaatiossa sitä, että se samanaikaisesti kehittää olemassa olevaa toimintaa ja luo uutta. Se vaatii organisaation mukautumiskyvyn kasvattamista, uusiutumista ja oppimista. Mukautumiskyky on taitoa ja nopeutta, jolla organisaatio löytää uuden tavan toimia ympäristön muuttuessa. On löydettävä kompromissi mukautumiskyvyn ja mekanistisen kontrollin kautta syntyvän tehokkuuden välillä.

Sami Paju (BBA, KTM) on kehitystoiminnan ja organisoitumisen asiantuntija, kokeilukulttuurin sanansaattaja ja sertifioitu LEGO Serious Play -fasilitaattori sekä lean-muutosagentti. Sami on myös kirjoittanut kirjat Kehitä kokeillen: Organisaation käsikirja (2015) ja Järki töihin! Parempien työtapojen kehittämisopas (2019). Lisäksi hän on kirjoittanut organisoitumisesta kompleksisuuden keskellä kirjaan Itseohjautuvuus: Miten organisoitua tulevaisuudessa? (2017). 

Pe 4.12. klo 14-15.30
JOHTAJAN ROOLI OPPIMISMYÖNTEISEN TYÖPAIKAN LUOMISESSA (ei tallenneta)
Professori Anu Puusa, Itä-Suomen yliopisto

Perinteiset johtamismallit tulevat haastetuiksi, kun asiantuntijatyö lisääntyy ja kilpailukyvyn edellytys on jatkuva oppiminen. Millainen on moderni työyhteisökulttuuri ja miten sitä johdetaan? Sanotaan, että johtaminen on yhteisten merkitysten luomista ja viestintää. Johtajuuden kuva yksinäisestä sankarista on murtumassa ja organisaation menestyksen ja hyvinvoinnin keskiöön nousevat työyhteisötaidot.

Miten löytää tasapaino johtamisen ja itseohjautuvuuden tai viihtymisen ja tehokkuuden välille?  Miten johtaja voi ruokkia tekemisen intoa, kuvata työn merkitystä ja samalla ohjata omalla toiminnallaan organisaatiota muuntumaan oppivaksi?

Anu Puusa toimii professorina (aineettoman pääoman johtaminen) ja laitoksen varajohtajana Itä-Suomen yliopistolla.

KETTERÄ OPPIMINEN, MITEN ME ONNISTUIMME SIINÄ? – Oppimisagenttien matka

Verkkotapahtumasarjassa oppimisagentit kertovat omasta henkilökohtaisesta matkastaan, miten työnteko muuttui, miten aikaa riitti myös oppimiselle ja miten oppiminen linkittyi osaksi työtä. Lisäksi he kuvailevat sitä, mitä heidän näkökulmastaan vaaditaan esimiehiltä, HR-toimijoilta ja organisaatiolta, jotta oppiva työpaikka syntyy.

Mukana ainakin:
Eeva Mertanen, Toimitusjohtaja / Ravintolamestarit Oy
Sanna Laitinen
, Henkilöstöpäällikkö / POK Group Oy & Telemerkki Oy
Satu Ilvonen
, Henkilöstön kehittämispäällikkö / Leijona Catering Oy
Juhani Niiranen
President Cluster Finland / Hanza Group Oy
Mika Hiltunen, menetelmäkehittäjä, Lapinlahden koneistus oy

SnellmanEDUssa toteutettiin vuosina 2018-2020 ESR-rahoitteinen Learn@work-hanke, jossa 19 työpaikkaa on valmennettu matkalla ketterästi oppiviksi organisaatioiksi. Suuressa roolissa ovat 131 oppimisagenttia, jotka ovat saaneet tietoa, ohjausta ja harjoitusta toimia oman työyhteisönsä oppimisen asiantuntijoina.

LIPUNMYYNTI KOKO VERKKOTAPAHTUMASARJAAN

Koko MCF-verkkotapahtumasarja (3 osaa) 120 €

Learn@work-oppimisagenteille maksuton osallistuminen koko verkkotapahtumasarjaan koodilla LW2020.

VARAA PAIKKASI NYT, VIELÄ EHDIT MUKAAN!

(Ilmoittautuminen koko sarjaan on avoinna 11.10. asti.)
Lippuihin lisätään arvolisävero 24%.

LIPUNMYYNTI YKSITTÄISEEN VERKKOTAPAHTUMAAN

Yksittäinen MCF-verkkotapahtuma 49 €

Yksittäiseen verkkotapahtumaan ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu pe 16.10>>
Ilmoittaudu pe 13.11.>>
Ilmoittaudu pe 4.12.>>

Ilmoittautuminen päättyy 2 vrk ennen verkkotapahtumaa.
Lippuihin lisätään arvolisävero 24%.
 

Mikä on Minna Canth -foorumi?

Minna Canth -foorumi kokoaa vuosittain eri alojen johtajia, esimiehiä ja asiantuntijoita verkostoitumaan, kuuntelemaan huippupuheenvuoroja ja nauttimaan monialaisesti taiteesta. Tapahtuman tuottaa SnellmanEDU yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Kuopion kaupungin, K-Market Neulamuikun, Kuopio Tanssii ja Soin, Paju Consultingin, Pohjois-Savon liiton ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Vuonna 2020 mukana on myös Learn@work -hanke.

Minna Canth -foorumi Facebookissa!

SnellmanEDUn koulutukset esimiehille ja johtajille syksyllä 2020>>

Yhteystiedot ja haastattelupyynnöt:

Johtaja, rehtori Soili Meklin. puh. 044 746 2841, soili.meklin@snellmanedu.fi
Tuottaja Heidi Kotikumpu puh. 044 746 2849, heidi.kotikumpu@snellmanedu.fi
www.snellmanedu.fi

Minna Canth -foorumi 2019-2014

Johtaminen digiajassa 3.0 – ajattelun ja työn muutos, 14.6.2019
di­gi­taa­li­sen työn tut­ki­ja Esko Kil­pi, aivo­tut­ki­ja Kat­ri Saa­ri­kivi ja valo­kuva­tai­tei­li­ja Nan­na Hän­ni­nen

Johtajuusviestintä, 15.6.2018
Jukka Saksi KTT, MBA, professori Pekka Sauri, professori Vilma Luoma-aho ja kunnanvaltuutettu Riikka Karppinen

Kilpailukykyä strategisella työhyvinvoinnin johtamisella, 16.6 2017
toimitusjohtaja Mika Sutinen Musti ja Mirri, Työterveysyksikön johtava lääkäri, EMBA Ritva Teerimäki, lehtori Pauli Verhelä ja taiteilija Seela Sella, strategisen hyvinvoinnin tutkija ja kehittäjä Ossi Aura

Johtaminen digiajassa, 17.6.2016
pääsihteeri Ville Tolvanen Digitalist Network, kansliapäällikkö Harri Pursiainen Liikenne-ja viestintäministeriö, toimitusjohtaja JP Hakoluoto Caffeine Overdose, professori Kirsti Lonka

Johtamisen monet kasvot – Kehity johtajana, 12.6.2015
professori Liisa Keltikangas-Järvinen Helsingin yliopisto, edunvalvontapäällikkö Riikka Pakarinen, kansliapäällikkö Päivi Nerg Sisäministeriö, tulevaisuudentutkija Olli Hietanen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Hybridijohtaminen, 13.6.2014
Kuopio Tanssii ja Soin taiteellinen johtaja Jorma Uotinen, Anne Laakkonen, KTT ja Mervi Parviainen, HTT Pelastusopiston rehtori