LEARN@WORK – MODERNIA OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ TYÖPAIKALLE

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja yritysten ja oppilaitoksen välinen yhteistyö keskiössä

Työelämässä tarvitaan jatkuvasti lisää osaamista ja taitovaatimukset kasvavat työtehtävien vaativuuden kasvaessa. Työelämän muutoksissa pärjätäkseen työntekijöiden tulee varmistaa oma oppimis- ja muutoskyky ja niiden ylläpitäminen. Uusissa osaamisvaatimuksissa korostuvat erityisesti älylliset ja oppimiseen liittyvät taidot ja uuden oppiminen tapahtuu entistä enemmän työtä tekemällä. Tämän myötä työpaikoista muodostuu koko ajan tärkeämpiä oppimispaikkoja. Työssä oppimisen mahdollistaa yrityskulttuuri, jossa työntekijöitä kannustetaan ja ohjataan hakemaan uutta tietoa ja jakamaan sitä. Sosiaalisen oppimisen lisäksi jokaisen ulottuvilla on valtava määrä tietoa, jota suodattamalla ja työhön soveltamalla oppimista tapahtuu joka päivä. Oppiminen ei ole työstä erillinen toiminto, vaan entistä enemmän osa työtä.

Learn@work-hankkeessa tehdään uudenlaista yhteistyötä Snellman-kesäyliopiston ja yritysten välillä vastaten tämän päivän osaamisen kehittämisen tarpeeseen työpaikoilla. Yhdessä pilottiorganisaatioiden kanssa työpaikoille lähdetään rakentamaan työssäoppimisen kulttuuria ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat osaamisen kehittämisen työn ohessa.

Hankkeeseen (2018-2020) valitaan mukaan 20 pohjoissavolaista osaamisen kehittämiseen motivoitunutta työpaikkaa, yritystä tai organisaatiota.

HUOM: Syksyn pilottiryhmän paikat varattavissa nyt! Ota yhteyttä ja kysy lisää.

MITÄ LEARN@WORK PALVELU SISÄLTÄÄ?

 • Perehdytään aiheeseen ja valitaan yrityksen oppimisagentit
 • Kartoitetaan organisaation profiili ketterästi oppivana organisaationa (sis. kaksi alkukartoitusta kaikille yrityksen työntekijöille)
 • Organisaatiokohtainen tulosten läpikäyminen
 • Oppimisagenttivalmennus (6 op)
 • Valinnaiset Learn@work-koulutukset (aiheina metataidot), verkosto kokoontuu
 • Learn@work oppimisympäristö, jossa microlearning-sisältöjä metataidoista
 • Organisaation oma Learn@work-käsikirja jatkoa varten
 • Mahdollisuus uusintakartoituksiin.

LEARN@WORK JULKAISU!

Hankkeen koulutukset ja valmennukset löydät kootusti Learn@work julkaisusta! 

MATERIAALIPANKKI

Hankkeen materiaalipankista (linkki alla) löydät hankkeeseen liittyviä tiedostoja ja tallenteita. Huom: osa tallenteista on tarkoitettu ainoastaan pilottiorganisaatioiden käyttöön.

http://bit.ly/learnatwork-tallennepalvelu

TIEDOTTEET/BLOGIT

Pian tulossa uusi blogisarja!

Ketterä oppiminen muuttaa myös johtamista

LEARN@WORK PILOTTIYRITYKSILLE

Kaikki Learn@work-hankkeen pilottiorganisaatioille suunnatut koulutus- ja valmennuspäivät löydät myös alla olevasta kalenterista.

Valmennusten ja koulutusten materiaalit on koottu Learn@work oppimisympäristöön.

 • to 16.5.2019 klo 13-16, Oppimisagenttien valmennus, moduuli 4 (vain yksi ryhmä): Oppivat tiimit (ilmoittautuminen tästä)
  • Itseohjautuvat tiimit klo 16.30-18.00 (”ekstra osio” kiinnostuneille)
 • to 23.5.2019 klo 8.30-11.30, Tiedolla johtaminen (ilmoittautuminen tästä)
 • Ti 27.8.2019 & ti 3.9.2019 klo 13-15  Moodle yrityksen omaksi oppimisympäristöksi -koulutus
 • Ti 29.10.2019 klo 10-16, Esimiesten valmennuspäivä
 • Ke 30.10.2019 Digityökalut oppimisen tukena
 • To 31.10.2019 klo 9-16, Oppimisagenttien valmennus moduuli 2: Osaamisstrategiat
 • Ti 26.11.2019 klo 9-16, Oppimisagenttienvalmennus moduuli 3: Ketterä oppija

JOULUKUU 2018

TAMMIKUU 2019

HELMIKUU 2019

MAALISKUU 2019

HUHTIKUU 2019

 • Oppimaan oppimisen taidot ja ajattelun taidot, erilaiset ajattelutavat, luova ajattelu ja ongelmanratkaisu
 • Työyhteisö-, vuorovaikutustaidot
 • Tiimityötaidot – yhteiset tavoitteet ja tehtävät, pelisäännöt ja mittarit
 • Tiedonhankinta- ja tiedonhallintataidot ja menetelmät
 • Mielenjohtamisen taidot – oman tunnetilan ohjaaminen, kyky kestää epäonnistumisia, stressin hallinta
 • Hyvä älyllinen kunto – älylliseen kuntoon vaikuttavat tekijät ja niiden ylläpito
 • Osaamisen tunnistaminen ja erilaisen osaamisen hyödyntäminen työyhteisössä
 • esimiehen työkalut työyhteisön oppimisen tukemiseksi
 • palautteen antaminen
 • osaamisen johtaminen ja valmentava esimies
 • fasilitointimenetelmät työyhteisössä
 • esimiehen vuorovaikutustaidot

Klikkaa Learn@work-hankkeen Facebook ja Instagram seurantaan! Sivuilla jaetaan tietoa ja vinkkejä, miten osaamisen kehittäminen tapahtuu työn ohessa.  Keskeisenä tavoitteena on laajentaa ymmärrystä koulutuksista oppimisen tukemiseen. Kaikki Facebook-sivulla jaetut sisällöt ovat  vapaasti käytettävissä ja jaettavissa.

Learn@work-hankkeen perustiedot

- Pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama
- Pilotoidaan uudenlaista oppilaitosmallia vastaamaan työelämän osaamisen kehittämisen tarpeisiin
- Kehitetään työssäoppimisen kulttuuria, joka mahdollistaa osaamisen kehittämisen työn ohessa
- Hankkeen kesto: 1.7.2018 - 30.6.2020
- Osallistumismaksu koko hankkeen ajalle 1000€/yritys
- Hankkeen toteuttaja Snellman-instituutti ry
- Muut rahoittajat: Kuopion kaupunki, Iisalmen kaupunki
- Outi Savolainen, koordinaattori, 044 746 2846, outi.savolainen@snellmankesayliopisto.fi
- Soili Meklin, rehtori, 044 746 2841, soili.meklin@snellmankesayliopisto.fi

Mukana olevat organisaatiot

- Charles River (Kuopio)
- Fimecon (Kuopio/Varkaus)
- FinVector (Kuopio)
- KCT (Kuopio Center of Gene and Cell Therapy)
- Kuopion kaupunki
- Leijona Catering (Kuopio)
- Offset Paino Tuovinen (Kuopio)
- Pirent LVV (Kuopio)
- Pohjolan Matka (Iisalmi)
- Ravintolamestarit (Kuopio)
- Sollertis oy (Kuopio)

Jatkuva oppiminen työpaikoilla, Leenamaija Otala

Pilottiorganisaatioksi Learn@work-hankkeeseen?