LEARN@WORK – MODERNIA OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ TYÖPAIKALLE

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja yritysten ja oppilaitoksen välinen yhteistyö keskiössä

Työelämässä tarvitaan jatkuvasti lisää osaamista ja taitovaatimukset kasvavat työtehtävien vaativuuden kasvaessa. Työelämän muutoksissa pärjätäkseen työntekijöiden tulee varmistaa oma oppimis- ja muutoskyky ja niiden ylläpitäminen. Uusissa osaamisvaatimuksissa korostuvat erityisesti älylliset ja oppimiseen liittyvät taidot ja uuden oppiminen tapahtuu entistä enemmän työtä tekemällä. Tämän myötä työpaikoista muodostuu koko ajan tärkeämpiä oppimispaikkoja. Työssä oppimisen mahdollistaa yrityskulttuuri, jossa työntekijöitä kannustetaan ja ohjataan hakemaan uutta tietoa ja jakamaan sitä. Sosiaalisen oppimisen lisäksi jokaisen ulottuvilla on valtava määrä tietoa, jota suodattamalla ja työhön soveltamalla oppimista tapahtuu joka päivä. Oppiminen ei ole työstä erillinen toiminto, vaan entistä enemmän osa työtä.

Learn@work-hankkeessa tehdään uudenlaista yhteistyötä Snellman-kesäyliopiston ja yritysten välillä vastaten tämän päivän osaamisen kehittämisen tarpeeseen työpaikoilla. Yhdessä pilottiorganisaatioiden kanssa työpaikoille lähdetään rakentamaan työssäoppimisen kulttuuria ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat osaamisen kehittämisen työn ohessa.

Hankkeeseen (2018-2020) valitaan mukaan 20 pohjoissavolaista osaamisen kehittämiseen motivoitunutta työpaikkaa, yritystä tai organisaatiota.

HUOM: Syksyn pilottiryhmän paikat varattavissa nyt! Ota yhteyttä ja kysy lisää.

AJANKOHTAISTA LEARN@WORK KALENTERI

Kaikki Learn@work-hankkeen pilottiorganisaatioille suunnatut koulutus- ja valmennuspäivät löydät alla olevasta kalenterista.

Lataa Learn@work esite 2019 >> tästä!

Kaikki koulutukset ja valmennukset löydät kootusti myös Learn@work julkaisusta! 

Learn@work-koulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti oppimisagenteille, mutta myös muut pilottiorganisaatioiden edustajat voivat osallistua.

MATERIAALIPANKKI

Hankkeen materiaalipankista (linkki alla) löydät hankkeeseen liittyviä tiedostoja ja tallenteita. Huom: osa tallenteista on tarkoitettu ainoastaan pilottiorganisaatioiden käyttöön.

http://bit.ly/learnatwork-tallennepalvelu

TIEDOTTEET/BLOGIT

BLOGISARJA:
Oppimissisältöjen kuratoijan matkassa, 8.5.2019

Klikkaa Learn@work-hankkeen Facebook ja Instagram seurantaan! Sivuilla jaetaan tietoa ja vinkkejä, miten osaamisen kehittäminen tapahtuu työn ohessa.  Keskeisenä tavoitteena on laajentaa ymmärrystä koulutuksista oppimisen tukemiseen. Kaikki Facebook-sivulla jaetut sisällöt ovat  vapaasti käytettävissä ja jaettavissa.

MITÄ LEARN@WORK PALVELU SISÄLTÄÄ?

  • Perehdytään aiheeseen ja valitaan yrityksen oppimisagentit (3-8 henkilöä)
  • Kartoitetaan organisaation profiili ketterästi oppivana organisaationa, yrityksen kehityskohteet ja vahvuudet (sis. sähköinen kysely kaikille yrityksen työntekijöille)
  • Kartoitetaan yrityksen osaamistarpeet (sis. osaamiskartoitus metataidot)
  • Organisaatiokohtainen tulosten läpikäyminen (1-3 tapaamista)
  • Oppimisagenttivalmennus yrityksen oppimisagenteille (6 op), kuusi lähivalmennuspäivää + esimiesten valmennuspäivä
  • Valinnaiset Learn@work-koulutukset (myös muilla yrityksen työntekijöillä mahdollisuus osallistua). Koulutusaiheina metataidot mm. ajanhallinta, tiedolla johtaminen, tiimityötaidot, motivointi yms.
  • Learn@work oppimisympäristö, jossa microlearning-sisältöjä metataidoista
  • Organisaation oma Learn@work-käsikirja jatkoa varten
  • Mahdollisuus uusintakartoituksiin.

LEARN@WORK OPPIMISYMPÄRISTÖ

Valmennusten ja koulutusten materiaalit on koottu Learn@work oppimisympäristöön.

Learn@work-hankkeen perustiedot

- Pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama
- Pilotoidaan uudenlaista oppilaitosmallia vastaamaan työelämän osaamisen kehittämisen tarpeisiin
- Kehitetään työssäoppimisen kulttuuria, joka mahdollistaa osaamisen kehittämisen työn ohessa
- Hankkeen kesto: 1.7.2018 - 30.6.2020
- Osallistumismaksu koko hankkeen ajalle 1000€/yritys
- Hankkeen toteuttaja Snellman-instituutti ry
- Muut rahoittajat: Kuopion kaupunki, Iisalmen kaupunki
- Outi Savolainen, koordinaattori, 044 746 2846, outi.savolainen@snellmankesayliopisto.fi
- Soili Meklin, rehtori, 044 746 2841, soili.meklin@snellmankesayliopisto.fi

Mukana olevat organisaatiot

- Charles River (Kuopio)
- Call Waves oy, (Varkaus)
- Fimecon (Kuopio/Varkaus)
- FinVector (Kuopio)
- KCT (Kuopio Center of Gene and Cell Therapy)
- Kuopion kaupunki
- Leijona Catering (Kuopio)
- Offset Paino Tuovinen (Kuopio)
- Pirent LVV (Kuopio)
- Pohjolan Matka (Iisalmi)
- Ravintolamestarit (Kuopio)
- Sollertis oy (Kuopio)

Jatkuva oppiminen työpaikoilla, Leenamaija Otala

Pilottiorganisaatioksi Learn@work-hankkeeseen?