LEARN@WORK – MODERNIA OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ TYÖPAIKALLE

Työelämässä tarvitaan jatkuvasti lisää osaamista ja taitovaatimukset kasvavat työtehtävien vaativuuden kasvaessa. Työelämän muutoksissa pärjätäkseen työntekijöiden tulee varmistaa oma oppimis- ja muutoskyky ja niiden ylläpitäminen. Uusissa osaamisvaatimuksissa korostuvat erityisesti älylliset ja oppimiseen liittyvät taidot ja uuden oppiminen tapahtuu entistä enemmän työtä tekemällä. Tämän myötä työpaikoista muodostuu koko ajan tärkeämpiä oppimispaikkoja. Työssä oppimisen mahdollistaa yrityskulttuuri, jossa työntekijöitä kannustetaan ja ohjataan hakemaan uutta tietoa ja jakamaan sitä. Sosiaalisen oppimisen lisäksi jokaisen ulottuvilla on valtava määrä tietoa, jota suodattamalla ja työhön soveltamalla oppimista tapahtuu joka päivä. Oppiminen ei ole työstä erillinen toiminto, vaan entistä enemmän osa työtä.

Klikkaa Learn@work-hankkeen Facebook-sivu seurantaan! Sivulla jaetaan tietoa ja vinkkejä, miten osaamisen kehittäminen tapahtuu työn ohessa.  Keskeisenä tavoitteena on laajentaa ymmärrystä koulutuksista oppimisen tukemiseen. Kaikki Facebook-sivulla jaetut sisällöt ovat  vapaasti käytettävissä ja jaettavissa.

AJANKOHTAISTA: Kouluttajien kilpailutus Learn@work-hankkeessa avoinna 21.12 saakka. Katso lisää tästä linkistä!

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja yritysten ja oppilaitoksen välinen yhteistyö keskiössä

Learn@work-hankkeessa tehdään uudenlaista yhteistyötä Snellman-kesäyliopiston ja yritysten välillä vastaten tämän päivän osaamisen kehittämisen tarpeeseen työpaikoilla. Yhdessä pilottiorganisaatioiden kanssa työpaikoille lähdetään rakentamaan työssäoppimisen kulttuuria ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat osaamisen kehittämisen työn ohessa. Hankkeeseen valitaan mukaan 20 pohjoissavolaista osaamisen kehittämiseen motivoitunutta työpaikkaa, yritystä tai organisaatiota. Osallistujat saavat hankkeen aikana asiantuntijapalvelua osaamisen kehittämiseen, valmennuksia (live- ja verkkovalmennus) sekä osallistujille yhteisiä sparrauspäiviä.

Mitä tarjoamme osallistujille (sis. osallistumismaksuun):

 • pilottiorganisaation osaamistarpeisiin vastaavia valmennuksia ja oppimissisältöjä sekä työntekijöille että esimiehille (työelämän metataidot)
 • pilottiyritysten yhteisiä sparrauspäiviä (erilliset päivät esimiehille ja työntekijöille)
 • asiantuntijapalvelua (sis. osaamistarpeiden ja yrityksen kehittämiskohteiden kartoitus oppimisen tiellä) sekä työkaluja ja toimintamalleja oppimisen tueksi ja työssäoppimisen edistämiseksi.
 • Oppimaan oppimisen taidot ja ajattelun taidot, erilaiset ajattelutavat, luova ajattelu ja ongelmanratkaisu
 • Työyhteisö-, vuorovaikutustaidot
 • Tiimityötaidot – yhteiset tavoitteet ja tehtävät, pelisäännöt ja mittarit
 • Tiedonhankinta- ja tiedonhallintataidot ja menetelmät
 • Mielenjohtamisen taidot – oman tunnetilan ohjaaminen, kyky kestää epäonnistumisia, stressin hallinta
 • Hyvä älyllinen kunto – älylliseen kuntoon vaikuttavat tekijät ja niiden ylläpito
 • Osaamisen tunnistaminen ja erilaisen osaamisen hyödyntäminen työyhteisössä
 • esimiehen työkalut työyhteisön oppimisen tukemiseksi
 • palautteen antaminen
 • osaamisen johtaminen ja valmentava esimies
 • fasilitointimenetelmät työyhteisössä
 • esimiehen vuorovaikutustaidot

Learn@work-hankkeen perustiedot

 • Pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama
 • Pilotoidaan uudenlaista oppilaitosmallia vastaamaan työelämän osaamisen kehittämisen tarpeisiin
 • Tavoitteena kehittää uudenlaista työssäoppimisen kulttuuria, joka mahdollistaa osaamisen kehittämisen työn ohessa
 • Hankkeen kesto: 1.7.2018 - 30.6.2020
 • Osallistumismaksu koko hankkeen ajalle 1000€/yritys
 • Hankkeen toteuttaja Snellman-instituutti ry
 • Muut rahoittajat: Kuopion kaupunki, Iisalmen kaupunki

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 • Outi Savolainen, koordinaattori, 044 746 2846, outi.savolainen@snellmankesayliopisto.fi
 • Soili Meklin, rehtori, 044 746 2841, soili.meklin@snellmankesayliopisto.fi