LEARN@WORK – OPPIMINEN KILPAILUKYVYKSI

Työssäoppimisen kulttuurin ja toimintatapojen rakentaminen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa

AIKATAULUT 2019-2020

Koulutusten ja valmennusten aikataulut saat näkyville +painikkeella. Valikosta pääset katsomaan aikatauluja, tarkempaa sisältöä sekä ilmoittautumaan.

L&W-koulutukset suunnitellaan pilottiyritysten tarpeiden pohjalta. Koulutukset liittyvät ns. työelämän metataitoihin joihin voit tutustua tarkemmin >> tästä.

Erilliset learn@work-koulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti oppimisagenteille, mutta myös muut pilottiorganisaatioiden edustajat voivat osallistua jos koulutuksessa on tilaa.

LOPPUVUOSI 2019

KEVÄT 2020

LISÄTIETOA

TYÖPAIKASTA KOHTI OPPIMISPAIKKAA

Työelämässä tarvitaan jatkuvasti lisää osaamista ja taitovaatimukset kasvavat työtehtävien vaativuuden kasvaessa. Työelämän muutoksissa pärjätäkseen työntekijöiden tulee varmistaa oma oppimis- ja muutoskyky ja niiden ylläpitäminen. Uusissa osaamisvaatimuksissa korostuvat erityisesti älylliset ja oppimiseen liittyvät taidot ja uuden oppiminen tapahtuu entistä enemmän työtä tekemällä. Tämän myötä työpaikoista muodostuu koko ajan tärkeämpiä oppimispaikkoja.

Työssä oppimisen mahdollistaa yrityskulttuuri, jossa työntekijöitä kannustetaan ja ohjataan hakemaan uutta tietoa ja jakamaan sitä. Sosiaalisen oppimisen lisäksi jokaisen ulottuvilla on valtava määrä tietoa, jota suodattamalla ja työhön soveltamalla oppimista tapahtuu joka päivä. Oppiminen ei ole työstä erillinen toiminto, vaan entistä enemmän osa työtä.

Klikkaa Learn@work-hankkeen Facebook ja Instagram seurantaan! Sivuilla jaetaan tietoa ja vinkkejä, miten osaamisen kehittäminen tapahtuu työn ohessa.  Keskeisenä tavoitteena on laajentaa ymmärrystä koulutuksista oppimisen tukemiseen. Kaikki Facebook-sivulla jaetut sisällöt ovat  vapaasti käytettävissä ja jaettavissa.

MATERIAALIPANKKI

Hankkeen materiaalipankista (linkki alla) löydät hankkeeseen liittyviä tiedostoja ja tallenteita. Huom: osa tallenteista on tarkoitettu ainoastaan pilottiorganisaatioiden käyttöön ja ne on suojattu salasanalla. http://bit.ly/learnatwork-tallennepalvelu

LEARN@WORK-OPPIMISALUSTA

Hankkeen aikana pilottiorganisaatiota varten on kerätty  laaja tietovaranto (lähes 1500 oppimissisältöä) 25 eri metataitoaiheesta. Learn@work-oppimisalustalle on valittu tietovarannosta noin 300 oppimissisältöä, jotka ovat hankkeen oppimisagenttien käytettävissä. Oppimissisältöjen lisäksi hankkeen valmennusten ja koulutusten materiaalit on koottu Learn@work -oppimisalustalle.

TIEDOTTEET

BLOGISARJA

LEARN@WORK PALVELU KÄYTÄNNÖSSÄ?

Learn@work-hankkeessa tehdään uudenlaista yhteistyötä oppilaitoksen ja yritysten välillä vastaten tämän päivän osaamisen kehittämisen tarpeeseen työpaikoilla. Yhdessä pilottiorganisaatioiden kanssa työpaikoille rakennetaan työssäoppimisen kulttuuria ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat osaamisen kehittämisen työn ohessa.

Hankkeessa (2018-2020) on mukana 19 pohjoissavolaista osaamisen kehittämiseen motivoitunutta työpaikkaa. Katso mukana olevat organisaatiot sivun alareunasta. Oppimisagenttivalmennuksen on aloittanut tähän mennessä 111 oppimisagenttia!

  1. Tunnistetaan tarve ja määritellään tavoitteet
  2. Valitaan yrityksen oppimisagentit (3-8 henkilöä) viemään muutosta yrityksen sisällä eteenpäin
  3. Kartoitetaan organisaation profiili ketterästi oppivana organisaationa. Tunnistetaan yrityksen kehityskohteet ja vahvuudet oppivana organisaationa (sis. sähköinen kysely kaikille yrityksen työntekijöille)
  4. Kartoitetaan yrityksen tulevaisuuden osaamistarpeet (sis. osaamiskartoitus metataidot)
  5. Organisaatiokohtainen tulosten läpikäyminen – kehityskohteista kohti ratkaisuja ja toimenpiteitä (1-3 tapaamista)
  6. Oppimisagenttivalmennus yrityksen oppimisagenteille (6 op), kuusi lähivalmennuspäivää
  7. Valinnaiset Learn@work-koulutukset (koulutusaiheet yrityskohtaisista tarpeista, ns. metataidot esimiesten valmennus, ajanhallinta, tiedolla johtaminen, tiimityötaidot, motivointi yms.)
  8. Organisaation käytössä Learn@work -oppimisalusta (sis. 300 oppimissisältöä metataitoaiheista itsenäiseen opiskeluun)
  9. Organisaation oma Learn@work-käsikirja prosessin ja jatkotoimenpiteiden tukena.

Learn@work-hankkeen perustiedot

- Pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama
- Pilotoidaan uudenlaista oppilaitosmallia vastaamaan työelämän osaamisen kehittämisen tarpeisiin
- Kehitetään työssäoppimisen kulttuuria, joka mahdollistaa osaamisen kehittämisen työn ohessa
- Hankkeen kesto: 1.7.2018 - 30.6.2020
- Osallistumismaksu koko hankkeen ajalle 1000€/yritys
- Hankkeen toteuttaja Snellman-instituutti ry
- Muut rahoittajat: Kuopion kaupunki, Iisalmen kaupunki
- Outi Savolainen, koordinaattori, 044 746 2846, outi.savolainen@snellmankesayliopisto.fi
- Soili Meklin, rehtori, 044 746 2841, soili.meklin@snellmankesayliopisto.fi

Mukana olevat organisaatiot

- Charles River Discovery Oy (Kuopio)
- Call Waves Solutions Finland Oy (Varkaus)
- ESiOR Oy (Kuopio)
- Fimecon oy (Varkaus)
- FinVector Oy (Kuopio)
- HANZA Toolfac Oy (Iisalmi)
- Hydroline Oy (Siilinjärvi)
- KCT (Kuopio Center of Gene and Cell Therapy)
- Kiinteistöpalvelut Jyrki Kähkönen Oy
- Kuopion kaupunki
- Kuopion Ykköstilit oy (Kuopio)
- Lapinlahden koneistus oy (Lapinlahti)
- Leijona Catering Oy (Kuopio)
- Offsetpaino L. Tuovinen Ky (Kuopio)
- Pirent LVV oy (OVV Asuntopalvelut Kuopio)
- Pohjolan Matka oy (Iisalmi)
- POK Group Oy (Kuopio)
- Ravintolamestarit oy (Kuopio)
- Sollertis oy (Kuopio)

Jatkuva oppiminen työpaikoilla, Leenamaija Otala

Pilottiorganisaatioksi Learn@work-hankkeeseen?