• Kevään Lasten yliopiston kerhot on siirretty syksyyn 2020
  • Tilaa Lasten yliopiston ja Nuorten tiedetoiminnan oma uutiskirje oheisesta linkistä rastittamalla lasten yliopisto. saat ensimmäisenä tiedon kerhoista ja leireistä!
  • Pohjois-Savon tiedekasvatusverkosto on aloittanut toimintansa alkuvuodesta 2019. Tilaa uutiskirje oheisesta linkistä rastittamalla tiedekasvatusverkosto. Verkoston kesken järjestetään tapaamisia ja koulutuksia, tervetuloa mukaan!

LASTEN YLIOPISTO (7-12 vuotiaille)

Suunnittelemme parhaillaan Lasten yliopiston digimaailmaa, joka kannustaa lapsia yhteisölliseen toimintaan kokeillen, tutkien ja interaktiivisten pelien avulla. Samalla rohkaisemme myös vanhempia mukaan tieteilyyn. Digimaailma tulee sisältämään myös paljon ilmaista tiedekasvatusmateriaalia esim. opetuskäyttöön.

Riikka Asikainen
suunnittelija
riikka.asikainen@snellmankesayliopisto.fi
0447462845

LASTEN YLIOPISTO JA NUORTEN TIEDETOIMINTA

Lasten yliopiston tavoitteena on mahdollistaa innostumista ja hauskaa oppimista. Lasten luontainen kekseliäisyys ja uteliaisuus päästetään valloilleen. Lapset pääsevät tutustumaan tiedemaailmaan ja sen innostaviin sisältöihin toiminnallisen tekemisen kautta. Tulevaisuuden innovaatiot syntyvät kokeilemalla – innostuksen siivillä!

Snellman-kesäyliopiston Lasten yliopisto kerää vuosittain lapsia ympäri Pohjois-Savoa eri sisältöisille tiedeleireille, -kursseille ja kerhoihin. Opettajina ja ohjaajina toimivat tieteen ammattilaiset, opettajat ja opiskelijat. Lasten yliopiston vastuullisena järjestäjänä toimii Snellman-kesäyliopisto ja toteutukset tehdään suurimmaksi osaksi yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Lasten yliopisto toiminta on Olvi-säätiön tukemaa.

Snellman-kesäyliopiston Lasten yliopisto on mukana Eurooppalaisessa Lasten yliopisto verkostossa (European Children´s Universities Network).

Lasten yliopiston jatkona toimii nuorten tiedetoiminta, joka tarjoaa yläkouluikäisille suunnattuja, kiinnostavia ja ajankohtaisia kerhoja ja leirejä.

TILAA UUTISKIRJEEMME!

Uutiskirjeessä saat ennakkotietoja Lasten yliopiston tulevista kerhoista, kursseista ja leireistä! Tilaa uutiskirje tästä>>

Snellman-kesäyliopiston Lasten yliopisto ei keskity pelkästään opetustoimintaan vaan sen yhteydessä laaditaan tiedekasvatusmateriaaleja. Tiedekasvatusmateriaalit jatkojalostetaan Lasten yliopiston opetustoiminnassa syntyneistä ideoista, materiaaleista ja menetelmistä esiopetuksessa ja alakouluissa hyödynnettävään muotoon. Tiedekasvatusmateriaaleja tuotetaan Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahaston myöntämän apurahan turvin.

Tuottamiamme tiedekasvatusmateriaaleja ovat:

LASTEN YLIOPISTON YHTEISTYÖKUMPPANIKSI?

Lasten yliopistotoiminta alkoi Kuopiossa vuonna 2011 ja sitä on siitä alkaen toteutettu vuosittain leireinä, kursseina ja kerhoina. Sadat pohjoissavolaiset lapset ovat saaneet ensikosketuksensa tieteen maailmaan kiinnostavien tiedesisältöjen muodossa. Toiminnan jatkaminen ja laajeneminen edellyttää resursseja. Nykyisellään voittoa tavoittelematon Lasten yliopisto tuottaa vuosittain alijäämää.  

Lasten yliopistotoiminta ei olisi mahdollista ilman yhteistyökumppaneitamme ja tukijoitamme. Tällä hetkellä toiminnassa mukana olevat kumppanimme löydät alla olevasta kuvasta. Jos sinä tai edustamasi organisaatio haluatte tukea Lasten yliopistotoimintaa jossain muodossa, otathan yhteyttä!

rehtori Soili Meklin, Snellman-kesäyliopisto
puh. 044 746 2841, sposti soili.meklin (a) snellmankesayliopisto.fi

HUOM: Pitkät videot kesän tiede- ja taideleireiltä löydät Snellman-kesäyliopiston Lasten yliopiston Youtube kanavalta osoitteesta:  http://bit.ly/snellman-lastenyliopisto