DiKATA – Digiosaaminen on uusi kansalaistaito!

Kaikille avoimissa ja maksuttomissa DiKATA -verkkokoulutuksissa osallistujat saavat työhön ja vapaa-aikaan hyödyllistä digiosaamista. Kursseilta löydät sinulle sopivia sisältöjä, oletpa sitten aloittelija tai kokenut digiseikkailija. Opit esimerkiksi, kuinka asioida sähköisesti, miten pilvipalveluita käytetään ja kuinka hallita jatkuvaa tietotulvaa. Opit myös työelämässä tärkeitä digitaitoja, kuten etäkokouksien käytäntöjä, yhteisöllisen työskentelyn menetelmiä (Google ja Microsoft Teams) ja kuinka brändäät itsesi ammatillisesti. Ota sinulle tarpeelliset digitaidot haltuun helposti ja hauskasti!

Verkkokoulutukset alkavat syksyllä 2019!

Voit osallistua omaan tahtiisi, vaikka kotisohvallasi, ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssitarjonnasta voit valita itsellesi sopivat aiheet. DiKATA-koulutukset ovat tarjolla koko Suomessa, sinua lähimmässä kesäyliopistossa. Katso lisä-ja yhteystiedot sivun ala-osasta.

Matalan kynnyksen koulutukset
DiKATA-hankkeen tavoitteena on parantaa kymmenien tuhansien työikäisen digiosaamista. Hanke kattaa koko Suomen, sillä DiKATA -digitaitokoulutuksia järjestävät maan 18 kesäyliopistoa ympärivuotisesti hankkeen keston ajan. Matalan kynnyksen koulutukset sisältävät vuorovaikutteisia verkkokoulutuksia, itseopiskelupaketteja ja jonkin verran lähiopetusta. Uusia DiKATA-koulutuksia järjestetään myös hankkeen päättymisen jälkeen. Koulutukset toteutetaan Tieken luomaan digitaitotasokriteeristöön pohjautuen. Koulutuksiin osallistuvista vapaaehtoisista kootaan DiKATA-tutorverkosto, joka auttaa ja opastaa digitukea tarvitsevia erilaisissa toimintaympäristöissä. Näin syntyneitä DiKATA-verkostoja tuetaan aktiivisesti hankkeen ajan ja luodaan suunnitelma, jonka mukaan verkosto jatkaisi toimintaansa myös hankkeen jälkeen.

Mikä DiKATA?
DiKATA-hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä ja kestävä malli, jolla jokainen suomalaiset saavuttavat digiosaamisessa riittävät taidot. Jollekin riittää se, että selviää päivittäisestä asioinnista ja palvelujen hyödyntämisessä verkossa. Joku toinen taas tarvitsee syvällisempää tietoa ja osaamista, jotta elämän kaikki osa-alueet toimivat., eli teknologian integroituminen työhön ja vapaa-aikaan ja sen johtamat muutokset ovat arkipäivää. Digitalisaatio edellyttää meiltä jatkuvaa uuden oppimista esimerkiksi tiedonhaussa, tiedon muokkaamisessa ja sen jakamisessa. Tähän yhteiskunnalliseen osaamistarpeeseen vastaa DiKATA-hanke tarjoamalla maksuttomia digikoulutuksia suomalaisille. DiKATA-hanke keskittyy työikäisten digitaalisiin perustaitoihin, joiden hallinta mahdollistaa työn tekemisen, työssä kehittymisen ja muun arjen sujuvuuden. Hankkeessa digitaidot ymmärretään nykyajan kansalaistaitoina, joiden oppiminen on jokaisen oikeus. Kouluksiin ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat tarpeelliseksi kehittää omia digitaitojaan.

Tässä esimerkkejä tulevien koulutusten sisällöistä:

Laitteiden käyttö- ja niiden järjestelmät

 • Android, Apple
 • Älypuhelimen ja tabletin/iPadin käyttö
 • Kannettava tietokone

Netissä toimiminen

 • Internetin käyttö ja tiedonhaku
 • Sähköinen asiointi ja julkiset palvelut
 • Erilaisten sovellusten asentaminen ja käyttö
 • Pilvipalvelut – tiedon jakaminen ja varastointi
 • Tietotulvan hallinta
Tietotyökalut

 • Muistiinpanosovellukset
 • Kirjoittamisen apuvälineet ja -alustat
 • Mielle- ja käsitekartat
 • Puhumalla kirjoittaminen
 • Perustoimistosovellusten oivaltava käyttö
 • Sisällön jakaminen
 • Tietojen siirto laitteelta toiselle
 

Ajanhallinta

 • Ajanhallintasovellukset
 • Erilaisten sähköisten kalentereiden käyttö
 • Sähköisten tehtävälistojen käyttö
 • Muut ajanhallintatyökalut

Yhteisöllinen työskentely

 • Verkkokokoukset ja etäosallistuminen
 • Microsoft Teams
 • Google Docs
Viestintä ja vuorovaikutus

 • Sosiaalisen median kanavat ja käyttö
 • Henkilöbrändäys
 • Blogin ja vlogin tekeminen
 • Videokuvan käyttö
 • Valokuvaus, muokkaus ja jakaminen
 • Digitaalinen tarinankerronta
 • Medialukutaito – oikeat ja väärät uutiset

Tietoturvataidot

 • Laitteiden suojaaminen
 • Salasanojen muodostaminen
 • Varmuuskopiointi
 • Tunnistautuminen erilaisiin viranomaisjärjestelmiin
 • GDPR-tietoturva
 • Roskapostin suodattaminen
 • Turvallinen verkko-ostaminen
 • Tekijänoikeus

Hankekoordinaattori Reetta Karjalainen reetta.karjalainen@snellmankesayliopisto.fi / puh. 044 746 2842

Leena Salonen leena.salonen@kesyli.net / puh. 010 322 9461 www.kesyli.net

Peppiina Hakkarainen peppiina@kainuunaalto.fi / puh. 040 148 8590 www.kainuunaalto.fi

Jaana Lauhkonen-Teräväinen jaana.lauhkonen-teravainen@kymenlaakso.fi  / puh. 044 747 8518 www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi

Päivi Hinno paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi / puh. 020 798 5293 www.lapinkesayliopisto.fi

Ulla Peräkorpi ulla.perakorpi@savonlinna.net / puh. 044 773 0999 www.savonlinnankesayliopisto.net

Kaija Kähäri-Wiik kaija.kahari-wiik@kpkesayliopisto.fi / puh. 040 039 1018 www.kpkesayliopisto.fi

Leena Meriläinen leena.s.merilainen@jyu.fi / puh. 050 381 2313 Ville Hirvikoski ville.j.t.hirvikoski@student.jyu.fi  / puh. 044 760 3728 www.kesayo.jyu.fi

Katja Kuuramaa katja.kuuramaa@kesayliopistohki.fi  / puh. 020 779 2402 www.kesayliopistohki.fi

Veera Kiiski veera.kiiski@riveria.fi / puh. 050 5739090 www.riveria.fi/kesayliopisto

Tuija Österman tuija.osterman@vaasankesayliopisto.fi / puh. 050 302 8970 www.vaasankesayliopisto.fi

Tuula Aamurusko tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi / puh. 0400 615 614 Toni Koskinen toni.koskinen@turunkesayliopisto.fi / puh. (02) 232 3302 www.turunkesayliopisto.fi

Merja Kuure merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi / puh. 044 465 2203 www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

Hanne Murto hanne.murto@hame.fi / puh. 050 598 4289 www.hameenkesayliopisto.fi

Anne Havukainen anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi / puh. 050 367 1449 www.mikkelinkesayliopisto.fi

Marjaana Rasku marjaana.rasku@epky.fi / puh. 050 577 2631 www.epky.fi/kesayliopisto

Ritva Ojalehto ritva.ojalehto@tampereenkesayliopisto.fi / puh. 040 523 4550 www.tampereenkesayliopisto.fi

Eija Pollari eija.pollari@paijathameenkesayliopisto.fi / puh. 050 5418 084 www.paijathameenkesayliopisto.fi

Lisätiedot

Hanketta koordinoi Snellman-kesäyliopisto. Valtakunnallisessa hankkeessa on mukana 18 kesäyliopistoa. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on luonut hankkeen pohjaksi pysyvän, kansallisen digitaitokriteeristön, jonka avulla ihmiset voivat arvioida omaa digiosaamistaan ja tunnistaa osaamisvajeensa. Erilaisten oppijoiden liitto ry tarjoaa hankkeeseen koulutuksia, jotka mahdollistavat tasavertaista oppimista yhteiskunnassa. Hankeaika on 1.1.2019-31.12.2020. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.