Lisätyn todellisuuden avulla yksilöllistä tukea ja osallisuuden lisäämistä?

Kouluttaja Heidi Åkerlund, Lisätyn todellisuuden sovellukst opetuksessa ja kuntoutuksessa -verkkokoulutus:

Ensin tulivat tietokoneet jokaiseen torppaan, sitten kännykät ja mobiililaitteet, ja nyt kohistaan AR:stä. Mitä se AR oikeastaan on, ja miten sitä voisi hyödyntää opetuksessa ja kuntoutuksen tukena?

VR eli virtuaalitodellisuus alkaa olla jo monelle tuttua: sitä käytetään niin uudisasuntojen esittelyissä kuin motivaattorina liikunnassa. Virtuaalitodellisuus on siis tuotettu, keinotekoinen ympäristö. Augmented Reality, AR, on taas lisättyä todellisuutta, jossa ympäröivään, todelliseen maailmaan tuodaan jotain keinotekoista. Lisättyä todellisuutta ja sen sovelluksia voit tutkia älypuhelimella, tabletilla tai lisätyn todellisuuden laseilla. Jos omistat uudehkon älypuhelimen, löytyy siihen lukuisia hyödyllisiä AR-sovelluksia joko sovelluskaupasta tai ihan puhelimesta sellaisenaan!

Pokemón Go oli ensimmäinen suuren yleisön tietoisuuteen noussut lisätyn todellisuuden sovellus. Tällä hetkellä liikkumiseen innostavia AR-sovelluksia löytyy aina Muumeista Harry Potteriin. Lisätyn todellisuuden sovelluksien avulla voidaan herättää piirrokset tai muovailuvahatyöt ”henkiin”, laittaa ne tanssimaan pöydän päällä tai vaikka luennoimaan, kertomaan faktoja maan ulkopuolisesta elämästä. Nämä sovellukset ovat lisääntyneet todella nopeasti myös opetuspuolella: niiden avulla voidaan tutustua historiaan, tutkia taideteoksia tai tehdä itse taidetta. Esimerkiksi matematiikkaan, anatomiaan, maantietoon ja biologiaan löytyy lukuisia lisätyn todellisuuden sovelluksia, joita voi hyödyntää niin perusopetuksessa kuin ammatillisissa opinnoissa. Myös kuntoutuksessa näistä sovelluksista on iloa ja hyötyä, mutta ennen kaikkea ne innostavat leikkimään, tekemään, tutkimaan ja kertomaan. Mediakasvatukseen lisätyn todellisuuden sovellukset ovat mainio lisä: kun tekee itse sisältöä lisätyn todellisuuden sovelluksilla, voi oppia ymmärtämään, ettei kaikki nähty välttämättä ole totta!

Lisätty todellisuus siis parhaimmillaan konkretisoi ja tuo lähemmäksi sellaisia asioita, joita lähelle olisi vaikea tai mahdotonta päästä. Sen lisäksi AR tarjoaa erilaisille oppijoille mahdollisuuden hyödyntää omia vahvuuksiaan ja oppimistyylejään oppimisen tukena: jos kirjasta lukemalla solun osat eivät painaudu päähän, olisiko niiden visualisointi AR:n kautta yksi mahdollisuus? AR on yksi työkalu muiden joukossa, joka mahdollistaa konkretisoimista, yksilöllisten oppimistapojen hyödyntämistä sekä oppijoiden osallisuuden lisäämistä. Se ei yksinään korvaa mitä “vanhaa tuttua” menetelmää vai tuo yhden työkalun lisää kuntoutuksen tai opetuksen pakkiin!

Jos lisätyn todellisuuden hyödyntäminen kuntoutuksen ja opetuksen tukena jäi kiinnostamaan, tutustu pikapikaa loistavaan webinaarisarjaamme, josta lisätietoa, ilmoittautumisohjeet sekä tarkemman ohjelman löydät täältäVerkkokoulutus alkaa 1.4 ja ehdit loistavasti vielä mukaan!

Miten Ipadia voi hyödyntää neuropsykiatrisessa terapiassa?

iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 1 -webinaarisarja alkaa 1.4.2019. Verk­ko­kou­lu­tus on en­sim­mäi­nen kol­mes­ta eril­li­ses­tä “Kuin­ka hyö­dyn­tää iPa­dia neu­ro­psy­ki­at­ris­ten asi­ak­kai­den te­ra­pi­as­sa” -kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­des­ta. Tämä en­sim­mäi­nen kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus kes­kit­tyy op­pi­mi­sen tu­ke­mi­seen iPa­dil­la. Kak­si seu­raa­vaa kou­lu­tus­ko­ko­nai­suut­ta to­teu­tu­vat syk­syl­lä 2019. Kouluttajina toimivat Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, verk­ko­pe­da­go­gi ja Hei­di Åker­lund, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja.

Kouluttaja Heidi Åkerlund kirjoitti erinomaisen blogin aiheesta, katso alta!

Terapiassa painitaan usein asiakkaiden, perheiden ja erityisesti koulun kanssa yhteistyössä oppimisen haasteiden kanssa. Hienomotoriikan, hahmottamisen, oman toiminnanohjailun ja keskittymisen haasteet vaikuttavat oppimiseen ja vaikeuttavat oppilaan arkea huomattavasti!

Mobiililaitteet ovat yleistyneet sekä kotona että kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Mobiililaite voi toimia viestintä- ja viihdevälineen lisäksi myös erittäin tehokkaana oppimisen mahdollistajana. Se voi siis olla käyttäjälleen tär­keä apu­vä­li­ne, joka li­sää tasa-ar­voa. Se ei näy­tä apu­vä­li­neel­tä vaan on lai­te, jota kuka ta­han­sa voi käyt­tää il­man eri­tyis­tä “apu­vä­li­ne­lei­maa”, se kulkee helposti mukana ja muuntuu monipuolisesti käytön ja käyttäjänsä mukaan moniin eri käyttötapoihin.

Mutta kuinka sitä oppimista voi sitten tabletlaitteella, tässä tapauksessa iPadillä, helpottaa? Ladataan täyteen sovelluksia ja räplätään sitä sitten päivät pitkät? Ei, mikäli et halua käyttää laitetta juuri noin, sekin on toki sallittua. Oppimisen apuvälineeksi iPad muuntuu kolmen eri tavan kautta:

1) muokkaamalla iPad asetusten avulla käyttäjälleen yksilölliseksi
2) lataamalla iPadiin sovelluksia, joilla voidaan helpottaa tai harjoitella esimerkiksi lukemista ja kirjoittamista, sekä
3) tekemällä itse oppimateriaalia niille käyttäjille, jotka eivät voi käyttää perinteistä oppimateriaalia. Mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

iPad-laitteista löytyy lukuisia asetuksia, joiden avulla sen käyttöä ja oppimista voidaan helpottaa. Hyvänä esimerkkkinä toimivat iPadin kaksi ominaisuutta: toinen muuttaa puheen tekstiksi (sanelu), ja toinen sen tekstin takaisin puheeksi! Käyttäjä voi siis sanella haluamansa tekstin (esimerkiksi oman tarinansa) iPadiin. Tämän jälkeen iPad ”puhuu” tämän tekstin ääneen lukien käyttäjälleen takaisin. Näin käyttäjä voi poimia omasta tekstistään esimerkiksi ajatus- ja äännevirheet, ja korjata omaa tuotostaan  itsenäisesti.

Mikäli käyttäjällä on työläyttä hienomotoriikassa, voi läksyjen tekeminen olla tuskaisaa: vaikka tietoa löytyisi, sen saaminen paperille on työn ja tuskan takana, eikä kynällä työskentely vain nappaa! Tähän avuksi voisi olla esimerkiksi SnapType-sovellus: sovellukseen napataan kuva tehtäväkirjan sivusta. Sen jälkeen vaaditut kohdat, esimerkiksi englanninkirjan tehtävälaatikot, täytetään kirjoittamalla ne iPadin näyttönäppäimistöllä tai ulkopuolisella näppäimistöllä ja sivu tulostetaan, lähetetään sähköpostilla opettajalle tai tallennetaan laitteelle. Voila: tehtävät tehty ja uutta opittu vailla kynätyöskentelyn aiheuttamia harmaita hiuksia! Harjoitellaan sitä “pelkkää” kynätyöskentelyä sitten toisessa kohden.

Kun oppiminen on vaikeaa, hahmottamisen pulmat vaikeuttavat sitä eikä kynäkään tahdo totella oppijan kättä, uuden oppiminen muuttuu tervanjuonniksi. Voisiko tiedollisen ja taidollisen harjoittelun yhdistää käyttäjän lempiaiheisiin  yksilöllistetyn oppimateriaalin kautta? Historian kirjoja ei tarvitse kirjoittaa uudelleen, sillä muutamalla yksinkertaisella tavalla esimerkiksi Thinglinkin (www.thinglink.com) avulla saat luotua yksilöllistä materiaalia helposti ja vaivattomasti! Ja mikä parasta, voit laittaa käyttäjät itse luomaan itselleen materiaalin.

Miten terapeutit sitten liittyvät tähän, eikö oppimisen helpottaminen ole opettajien puuhaa? Terapeutit ovat oman ammattinsa kautta apuvälinemaailman osaajia, olkoon apuväline vanha tuttu seisomateline, uusi kommunikaatiosovellus tai lukemista helpottava iPad. Terapeutit tunnistetaan osaajiksi apuvälinesaralla, joten meidän kaikkien tulee pysyä kartalla niiden uusimmista tuulista. Lisäksi moniammatillisesti, kaikkien osaamista ja innostusta hyödyntäen, pystytään 10 kertaa parempaan. Opettajan pedagogiset työkalut yhdistettynä terapeuttien laaja-alaiseen tuntemukseen oppilaan kehityksen ja kasvun haasteista, voimme muokata iPadin avulla oppisympäristöstä monipuolisen niin, että oppiminen muuttuu taas onnistuneeksi.

Tuntuuko aihe vieläkin mahdottomalta hallita? Ei huolta siitäkään. Tule mukaan verkkokoulutukseen! Ilmoittaudu 24.3. mennessä!

 

Katso lisää videolta:

Kesän ja syksyn koulutukset

Enää hetki ja julkaisemme kesän koulutukset!

Kesälukukauden koulutukset ja kielikurssit julkaistaan verkkosivuillamme maanantaina 18.3. alkavalla viikolla ja samalla avautuu ilmoittautuminen.  Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten toimithan nopeasti. Ilmoittautumaan pääset verkkosivuillamme tai toimistollamme Kuopiossa ja Iisalmessa.

Kaikki syksyn koulutukset julkaistaan toukokuun toisella viikolla. Näin voit kesän aikana tutustua tarjoamiimme mahdollisuuksiin ja pohtia rauhassa tulevaisuutesi suuntaviivoja.

Kesäkuussa osallistumme Kuopio Tanssii ja Soi-festivaalin juhlavuoden kunniaksi Tapahtumakylään Kuopion torilla. Telttamme löydät Tapahtumakylästä 14.-15.6. Olemme mukana myös Rekry, työelämä & koulutus Savo 2019 -messuilla 10.9. musiikkikeskuksella Kuopiossa. Messuille odotetaan tuhansia kävijöitä ja useita kymmeniä näytteilleasettajia. Odotamme iloisin mielin tapaamista kanssasi!

Jos sinulla on kysyttävää, palvelemme mielellämme: asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi / p. 044 746 2840. Tarkemmat yhteystiedot löydät täältä.

Tilaamalla uutiskirjeen, saat tiedon ensimmäisenä koulutuksista ja tapahtumista!

Kuudes Minna Canth -foorumi yhteensovittaa ihmistä ja teknologiaa

Minna Canth -foorumi 2019: Johtaminen digiajassa 3.0 – ajattelun ja työn muutos

Järjestyksessään kuudes Minna Canth -foorumi järjestetään Kuopiossa Peräniemen Kasinolla perjantaina 14.6.2019. Minna Canth -foorumi kokoaa vuosittain eri alojen johtajia, esimiehiä ja asiantuntijoita verkostoitumaan, kuuntelemaan huippupuheenvuoroja ja nauttimaan monialaisesti taiteesta.

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua siitä, mikä on teknologian rooli suhteessa ihmisiin. Ihmiskunnalla on kuitenkin onneksi ollut tapana – ääripäissä käytyään – etsiytyä keskimäärin tasapainoon. Johtajan tulisi kyetä yhteensovittamaan rationaalisesti nämä kaksi ääripäätä keskellä ennustamatonta ja kompleksista maailmaa.

Haluatko ymmärtää muutoksesta enemmän? Haluatko työkaluja yhteensovittaa ihminen ja teknologia työelämässä? Ja mitä Minna ajattelisi kaikesta tästä?

Pohdintaan meitä johdattavat:

 • Digitaalisen työn tutkija Esko Kilpi: Johtaminen kompleksisessa maailmassa
 • Aivotutkija Katri Saarikivi: Mikä on ihmisen osa? Miten mahdollistetaan kollektiivista ajattelua ja ongelmanratkaisua?
 • Valokuvataiteilija Nanna Hänninen, Neemo Method: Taide uudenlaisen ajattelun edistäjänä työelämässä

Minna Canth -foorumissa tulee myyntiin Savonia-ammattikorkeakoulun tuottama ainutlaatuinen ja uniikki Minna-koru, jonka on suunnitellut korumuotoilun opiskelija Sanna Röynä. Röynän koru valittiin viime kesän Minna Canth -foorumissa yleisöäänestyksellä voittajaksi ja korua on mahdollista tilata ennakkoon 31.3 saakka. Koruja valmistetaan rajallinen määrä.

Minna Canth -foorumi on osana valtakunnallista Minna Canth 175! -juhlavuotta.

Foorumin järjestäjä on Snellman-kesäyliopisto.

Katso lisätiedot tapahtumasta ja Minna-korusta:  www.snellmankesayliopisto.fi/mcf

Lisätiedot:
Rehtori Soili Meklin, puh. 044 746 2841, soili.meklin@snellmankesayliopisto.fi
Tuottaja Heidi Kotikumpu, puh. 044 746 2849, heidi.kotikumpu@snellmankesayliopisto.fi

“Opetuksen tarkoituksena tulee olemaan, – ei läksyt, ei tutkintojen suorittaminen eikä virkaan pääsy – vaan yksinkertaisesti hyvien, ahkerien ja tervejärkisten ihmisten kasvattaminen.”

 

    

 

Suomen kesäyliopistot ry hakee pääsihteeriä

Suomen kesäyliopistot ry hakee PÄÄSIHTEERIÄ 

Pääsihteerin tärkein tehtävä on kesäyliopistojen edunvalvonta. Se edellyttää opetusalan ja muun toimintaympäristön aktiivista seuraamista, nopeaa reagointia sekä vaikuttamista muutoksiin. Pääsihteeri on visionääri. Hän katsoo tulevaisuuteen ja innostaa, kannustaa ja rohkaisee kesäyliopistokenttää kehittymään ja uudistumaan. Pääsihteeri ylläpitää hyvää, vuorovaikutteista yhteyttä kesäyliopistoihin, viranomaisiin, korkeakouluihin ja muihin vapaan sivistystyön toimijoihin sekä yritysyhteistyökumppaneihin. Työhön kuuluvat myös arjen rutiinit, kuten hallituksen sihteerinä toimiminen, yhdistyksen laskujen hoito, yhteydenpito tilitoimistoon ja yhdistyksen kotisivujen päivittäminen. Pääsihteeri vastaa yhdistyksen taloudenpidosta yhdessä hallituksen kanssa. Pääsihteerin esimies on yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Pääsihteeri on yhdistyksen ainoa vakituinen, kokopäiväinen työntekijä. Työpiste on Helsingissä Vapaan Sivistystyö ry:n toimitiloissa Annankadulla, jossa toimii osaava joukko muita vapaan sivistystyön edunvalvonnan ammattilaisia.

Pääsihteerin tehtävässä edellytetään
– hyviä neuvottelu-, vaikuttamis- ja viestintätaitoja
– itsenäistä, oma-aloitteista ja vastuullista työotetta
– tulevaisuuteen suuntautuneisuutta
– ylempää korkeakoulututkintoa
– kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti)
– hyvää IT-osaamista
– talous- ja projektiosaamista
– matkustusvalmiutta (pääasiassa kotimaassa)
– vapaan sivistystyön kentän tuntemusta

Arvostamme lisäksi erityisesti
– johtamiskokemusta
– järjestötyön kokemusta

Tarjoamme
– monipuolisen työn, jossa voi vaikuttaa
– näköalapaikan valtakunnalliseen koulutuspolitiikkaan
– valmiit yhteistyöverkostot ja hallituksen tuen
– mahdollisuuden kehittää ja uudistaa yhdistyksen toimintaa ja omaa työtään yhdessä
hallituksen ja kesäyliopistokentän kanssa

Työ tulee ottaa vastaan elokuussa 2019.  Vapaamuotoiset sähköiset hakemukset palkkatoivomuksineen tulee jättää viimeistään 15.3.2019 osoitteeseen infoa@kesayliopistot.fi ja viestin aiheeksi PÄÄSIHTEERI. Arvostamme myös video-cv:tä.

Mahdollisia kysymyksiä pääsihteerin tehtävästä tai hakemisesta voit esittää hallituksen puheenjohtaja Raimo Turuselle p. 0500481867 ma 11.3. klo 12-13.30 ja ti 12.3. klo 14-15.30.

 

Suomen kesäyliopistot ry on valtakunnallinen kesäyliopistojen edunvalvontajärjestö. Kesäyliopistot järjestävät avointa korkeakouluopetusta, työelämän osaamista vahvistavaa sekä yleissivistävää koulutusta ja kursseja mm. abiturienteille ja lukiolaisille. Kesäyliopistojen toiminta on ympärivuotista ja toimintaa on yli 30 paikkakunnalla. Kesäyliopistot toteuttavat myös räätälöityjä koulutusratkaisuja organisaatioille. Suomen kesäyliopistot ry:n tarkoituksena on kesäyliopistojen toimintaedellytysten parantaminen ja yhteisten asioiden hoito.

Harjoittelijana Learn@work-hankkeessa: mitä opin?

Täällä kirjoittaa Lotta, sosiologian opiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Opiskelen sivuaineena aikuisopettajan pedagogisia opintoja ja suoritin yhden pedagogisten harjoittelujakson Snellman-kesäyliopistolla Learn@work-hankkeessa alkuvuodesta 2019.

Päätehtäväni harjoittelussa kohdistui Learn@work-hankkeen Moodle-oppimisympäristön kehittämiseen. Hankkeessa mukana olevien organisaatioiden oppimisagentit tulevat saamaan tunnukset Moodle-ympäristöön, jossa jaetaan tietoa ja työkaluja työelämässä oppimiseen liittyen. Oppimisagentit ovat työntekijöitä, jotka pääsevät hankkeen kautta kehittämään ja tukemaan oman organisaationsa oppimisen kulttuuria. Moodlea varten Snellman-kesäyliopistolla on koottu ja kootaan edelleen kattavaa tietovarantoa, joka sisältää monipuolisesti erilaisia tiedon muotoja ja työkaluja, joita hyödyntämällä voidaan tukea työssä oppimista sekä muita metataitoja, kuten esimerkiksi vuorovaikutus- tai ongelmanratkaisutaitoja. Minun tehtäväni oli tutkia ja kokeilla, miten näitä tietovarannon tietoja esitetään Moodlessa, jotta sitä kautta tapahtuva oppiminen olisi helppoa, kiinnostavaa ja motivoivaa.

Moodle-ympäristön kehittämisen lisäksi pääsin muidenkin tehtävien kautta tutustumaan Learn@work–hankkeeseen. Minulle esiteltiin esimerkiksi Leenamaija Otalan ketterän oppimisen –ajatus, jota hankkeessa sovelletaan vahvasti. Tietyllä tavalla koin itsekin oppineeni harjoittelussa ketterästi. Otala kuvaa Ketterä oppiminen -teoksessaan (2018) miten perinteinen oppiminen korostaa selkeää tavoitetta ja oppimisprosessia. Sen sijaan ketterä oppiminen tapahtuu Otalan mukaan jopa kaoottisesti, edestakaisin tapahtuvana liikkeenä, jossa tiedon hankinta, kokeilut, arviointi ja oivaltaminen seuraavat toisiaan. Koen itse oppineeni harjoittelussa juuri tällä tavalla. En tiennyt alkuun tarkasti, mitä kaikkea tulisin oppimaan ja siksi harjoittelun tavoitteiden määrittäminenkin oli hankalaa. Lopulta kuitenkin koin oppineeni paljonkin: esimerkiksi opin konkreettisia työelämätaitoja, kuulin työelämän kehittämiseen liittyvistä ajankohtaisista ja puhututtavista teemoista, opin erilaisia teknisiä tiedonhankinta- ja hallintatapoja sekä sain kurkistaa yleisesti hankemaailmaan. Opituista asioista monet olivat sellaisia, joita en osannut etukäteen odottaa oppivani. Luulin esimerkiksi oppineeni yliopistossa paljonkin tiedonhankinnasta, mutta harjoittelussa löysin varmaan puolisen sataa uutta keinoa ja työkalua tiedon etsintään.

Minusta koko Learn@work-hanke perustuu ketterään oppimiseen ja minulle kerrottiin jo alussa, että hanketta kehitetään jatkuvasti ja sen toteuttamistavat hakevat muotoaan hankkeen edetessä. Toki hankkeella on tietyt tavoitteet, mutta käytännön asioissa voidaan jatkuvasti etsiä parempia ja toimivampia menetelmiä. Näin minutkin ohjeistettiin tehtävääni: tarkkoja ohjeita ei ole, vaan saat rohkeasti kokeilla ja etsiä parasta ratkaisua. On siis todettava, että Learn@work-hankkeen toteutuksessa pätee juuri sama filosofia, kuin mitä se välittää eteenpäin työpaikoille. Ilokseni minäkin pääsin harjoitteluni kautta sukeltamaan uuden työssäoppimisen kulttuurin maailmaan ja harjoittelemaan sellaisia työtapoja ja -taitoja, joita tulen itse tarvitsemaan työelämässä!

Mahtavinta on, että pian Moodlea aletaan jo aktiivisesti käyttää! Nimittäin ensi viikolla oppimisagentit saavat tunnukset Moodlen Learn@work-ympäristöön ja pääsevät tutustumaan sieltä löytyviin materiaaleihin. Harjoitteluni aikana pidettiin oppimisagenteille Moodle-tietoisku, jossa itsekin esittelin Learn@work -ympäristöä. Tietoiskun osallistujat kiittelivät ympäristön monipuolisuutta ja pitivät erityisesti sen visuaalisuudesta. Siispä visuaalisella linjalla on jatkettu ja tässä (kuvassa) esimerkkiä siitä, miltä tiimitaitoihin liittyvä kokonaisuus tällä hetkellä näyttää. Paljon kiinnostavaa sisältöä löytyy jo nyt, mutta lisää materiaalia päivitetään jatkuvasti.

Otala Leenamaija. 2018. Ketterä oppiminen: Keino menestyä jatkuvassa muutoksessa. Helsinki: Kauppakamari.

Katso lisää: Learn@work-palvelu

 

Asiakaskyselyn tulokset ja arvonnan voittaja

Järjestimme taannoin asiakas-ja sidosryhmäkyselyn osana kehitystyötä.  Saimme lyhyessä ajassa 202 vastausta, johon olemme erittäin tyytyväisiä! Kyselyn tuottaja Brande on nyt analysoinut vastaukset ja pääsimme arpomaan voittajan Finnkinon elokuvalipuille.

Kysely tarjosi erittäin tärkeää näkemystä toimistojemme ulkopuolelta, eli asiakkailta, kouluttajilta ja yhteistyökumppaneilta. Te olette työmme keskiössä ja pyrimme jatkuvasti kehittämään kokonaisvaltaisesti toimintaamme. Toiminnalla haluamme lisätä arjen hyvinvointia, edistää jatkuvaa oppimista ja tätä kautta olla innostava edelläkävijä. Tässä muutama poiminta kyselystä.

Kysyimme mitä arvoja meidän tulisi edustaa. Tässä ovat tärkeimmät arvot TOP 5:
1. Laadukkuus
2. Helposti lähestyttävyys
3. Luotettavuus
4. Inspiroivuus
5. Edelläkävijyys

Kysyimme myös mitkä yritykset sopisivat yhteistyökumppaniksemme. Tässä potentiaalisimmat yhteistyökumppanit TOP 5:
1. Savon Sanomat
2. Osuuspankki
3. Ponsse
4. Genelec Oy
5. Osuuskauppa Peeässä

Saimme myös ison määrän vapaita kommentteja ja palautteita, tässä niistä muutama vaikka kaikki olisivat ansainneet huomion:

Teette hienoa työtä. Teille on mukava tulla opettamaan, sillä vastaanotto on aina iloinen ja
ystävällinen ja käytännön järjestelyt hoituvat hienosti.

Kiitos! Avaatte Savosta ovia maailmaan ja tulevaisuuteen.

Mielestäni Snellman-kesäyliopistolla kaikki toimii jo nyt erinomaisesti! Erityiskiitokset haluan
lähettää mahtavalle henkilökunnalle, teidän veroisia ei tässä maassa muita löydy!

Olemme tehneet hyvää yhteistyötä Snellman-instituutin kanssa räätälöidyissä
täydennyskoulutuksissa.

Teette hienoa työtä ja olette Suomen modernein ja näkyvin kesäyliopisto!

Kiitos vielä kaikille vastaajille. Kysely antoi meille paljon uusia ideoita, mahdollisuuksia ja myös opin paikkoja. Jatkamme kattavaa kehitystyötä innostunein ja avoimin mielin. Ja nyt voimme julkistaa arvonnan voittajan! K Pesonen voitti Finnkinon lippupaketin ja olemme olleet voittajaan yhteydessä sähköpostitse.

Avoin seminaari: Työpaikasta oppimispaikaksi – kohti ketterästi oppivaa organisaatiota

Jär­jes­täm­me kai­kil­le avoi­men ja mak­sut­to­man se­mi­naa­rin 27.2.2019 Kuopiossa ajan­koh­tai­ses­ta tee­mas­ta kuin­ka teh­dä työ­pai­kois­ta myös op­pi­mis­paik­ko­ja. Tule kuun­te­le­maan pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien sekä ai­hee­seen pe­reh­ty­nei­den asi­an­tun­ti­joi­den aja­tuk­sia ja poi­mi par­haat vin­kit omal­le työ­pai­kal­le!

Kil­pai­lu­kyky pe­rus­tuu yhä enem­män ih­mis­ten ky­kyyn hank­kia ja omak­sua no­pe­as­ti kun­kin ti­lan­teen vaa­ti­mat tie­dot ja so­vel­taa nii­tä sen het­ki­seen te­ke­mi­seen, löy­tää tie­don avul­la uu­sia rat­kai­su­ja ai­van uu­siin on­gel­miin ja jopa oi­val­taa uu­sia on­gel­mia. Tämä on ket­te­rää op­pi­mis­ta. Kil­pai­lu­kyky pe­rus­tuu siis ket­te­rään op­pi­mi­seen, joka ta­pah­tuu työs­sä ja työn ohes­sa.

Le­arn@work-hank­kees­sa  ha­em­me rat­kai­su­ja sii­hen, mi­ten poh­jois­sa­vo­lai­set pie­net ja kes­ki­suu­ret työ­pai­kat voi­si­vat hyö­tyä oppi­lai­tos­ten osaa­mi­ses­ta ja re­surs­seis­ta. Tule mu­kaan kuu­le­maan, mik­si jat­ku­van op­pi­mi­nen on tär­ke­ää, mil­lai­sia rat­kai­su­ja on ke­hit­teil­lä ja mi­ten työ­pai­kas­ta teh­dään myös op­pi­mis­paik­ka!

Ke 27.2.2019 klo 12.00-15.30
Kuo­pi­on kau­pun­gin­ta­lon Juh­la­sali
Se­mi­naa­ri on mak­su­ton, mut­ta osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää il­moit­tau­tu­mis­ta.

Ilmoittaudu mukaan tästä 22.2. mennessä >>

Ohjelma

 • Le­arn@work – oppi­lai­tos työ­paik­ko­jen kump­pa­ni­na, Soi­li Mek­lin ja Outi Sa­vo­lai­nen, Snell­man-kesä­yli­o­pis­to
 • Osaa­mi­sen aika, Sit­ra
 • Osaa­mi­sen eko­sys­tee­mi 2025, Suo­men yrit­tä­jien kou­lu­tus­a­si­an­tun­ti­ja Mar­ja Var­ti­ai­nen
 • Työ­pai­kas­ta myös op­pi­mis­paik­ka. Mik­si op­pi­mi­nen on kil­pai­lu­ky­vyn kan­nal­ta nyt tär­ke­äm­pää kuin te­hok­kuus? TkT, do­sent­ti Lee­na­mai­ja Ota­la, Pro Com­pe­ten­ce Oy

Oh­jel­mas­sa myös hank­kees­sa jo mu­ka­na ole­vien pi­lot­ti­or­ga­ni­saa­ti­oi­den haas­tat­te­lu­ja, mm.

Lisätiedot: Koordinaattori Outi Savolainen, outi.savolainen@snellmankesayliopisto.fi, puh  044 746 2846.

Kutsu Pohjois-Savon tiedekasvatusverkoston ensimmäiseen tapaamiseen

To­teu­tam­me Lasten yliopiston ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­man en­sim­mäis­tä ker­taa 4.2.2019 Kuopiossa. Ha­lu­am­me pa­nos­taa tie­de­kas­va­tuk­sen ke­hit­tä­mi­seen laa­jen­ta­mal­la alu­eel­lis­ta yh­teis­työ­tä. Toi­vom­me, että saam­me työ­pa­jois­ta konk­reet­ti­sia ide­oi­ta las­ten yli­o­pis­ton si­säl­töi­hin sekä pe­da­go­gi­seen ke­hit­tä­mi­seen. Ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­ma on tar­koi­tet­tu Las­ten yli­o­pis­to­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le Poh­jois-Sa­vo­lai­sil­le opet­ta­jil­le, Itä-Suo­men yli­o­pis­ton tut­ki­joil­le, opet­ta­jil­le ja muil­le toi­mi­joil­le, Las­ten yli­o­pis­ton oh­jaa­jil­le ja kou­lut­ta­jil­le sekä muil­le Las­ten yli­o­pis­tos­ta kiin­nos­tu­neil­le. Tu­le­mal­la ta­pah­tu­maan saat tie­toa toi­min­nas­tam­me ja pää­set mu­kaan Poh­jois-Sa­von tie­de­kas­va­tus­ver­kos­toon. Toi­vom­me, että saat ta­pah­tu­mas­ta vi­rik­kei­tä ja ide­oi­ta oman työ­si to­teut­ta­mi­sek­si. Ilmoittauduthan mukaan 28.1. mennessä!

Oh­jel­ma:

15-15.15. Las­ten yli­o­pis­ton esit­te­ly
15.15-16.00 Ta­ri­nal­lis­ta­mi­nen tie­de­kas­va­tuk­sen pe­da­go­gi­se­na läh­tö­koh­ta­na: Case Kide Scien­ce, Kide Scien­ce ja Las­ten yli­o­pis­to opet­ta­ja Niko Kyl­lö­nen
16.00-16.30 Kah­vit ja pien­tä pur­ta­vaa
16.30-17.30 Työ­pa­jat
17.30- Työ­pa­jo­jen pur­ku

Työ­pa­jat:

 • Ma­te­maat­ti­set tie­teet (ma­te­ma­tiik­ka, ke­mia, fy­siik­ka)
 • Oh­jel­moin­ti ja ro­bo­tiik­ka (oh­jel­moin­ti, peli­oh­jel­moin­ti, ro­bo­tit)
 • Ym­pä­ris­tö ja luon­non­tie­teet (bi­o­lo­gia, maan­tie­to, met­sä­tie­de, ym­pä­ris­tö­tie­de)
 • Ter­veys­tie­teet (lää­ke­tie­de, ham­mas­lää­ke­tie­de, ra­vit­se­mus­tie­de, far­ma­ko­lo­gia ja tok­si­ko­lo­gia)
 • Lii­ke­ta­lous ja yri­tys­toi­min­ta sekä kie­let
 • Tai­teet (kuva­tai­de, sana­tai­de, mu­siik­ki, tans­si)
 • Iso­vers­taan digi­paja

Lisätiedot ja ilmoittautumiset tästä >> Tapahtuma löytyy myös Facebookista >>

Lasten yliopisto Pohjois-Savossa

Las­ten yli­o­pis­to­toi­min­ta al­koi Snell­man-kesä­yli­o­pis­tol­la 2010 kesä­lei­rien muo­dos­sa. Ny­ky­ään toi­min­taa tar­jo­taan ym­pä­ri vuo­den. Vuo­sit­tain lei­reil­le ja ker­hoi­hin osal­lis­tuu noin 400 las­ta. Lisätiedot koulutussuunnittelijalta Riikka Asikaiselta: riikka.asikainen@snellmanekesayliopisto.fi, p. 044 746 2845.

Syömisen iloa ja kehorauhaa – miten ihmeessä?

Uutuuskoulutuksessa Ravistamon  ammattilaiset ohjaavat osallistujat kohti myötätuntoista ja hyväksyvää arkea. Verkkokoulutuksessa käsitellään muun muassa syömiseen ja kehoon liittyviä uskomuksia, käyttäytymistämme ohjaavia toimintamalleja sekä suuntaamme ajatuksia muutokseen – miten muutos voidaan saavuttaa, millainen on hyvä tavoite ja kuinka opitaan huomioimaan myös pienet onnistumiset?

Tästä pääset suoraan kouluttajien blogiin, joka avaa vuorovaikutteisen verkkokoulutuksen syntyä ja taustoja. Kouluttajat poikkesivat myös toimistollamme kahvikupposen äärellä juttelemassa mm. itsekriittisyydestä, pitäisi-ajattelusta, dieeteistä ja avaimista onnistuneeseen muutokseen. Katso lisää alta:

 

Lisätietoja ja ilmoittautumisen löydät: www.bit.ly/syömisenilo

Verkkokoulutus alkaa 4.2 ja koostuu neljästä webinaarista, jotka ovat katsottavissa täysin omaan tahtiin missä ja milloin tahdot. Ilmoittaudu mukaan 28.1 mennessä ja hyppää iloiseen remmiin nauttimaan elämästä!