OPPIMISSISÄLTÖJEN KURATOIJAN MATKASSA – osa 2

Kirjoittajana Lotta Uotila. Blogisarjassa Lotta kertoo kesätyöstään oppimissisältöjen kuratoijana ja jakaa TOP 5 –listoja parhaista oppimista tukevista löydöksistä.

Kenelle kuratointia tehdään? 

Päädyin mukaan Learn@work-hankkeeseen, kun suoritin vuoden alussa aikuisopettajan pedagogisiin opintoihin liittyneen harjoittelun Snellman-kesäyliopistolla. Jo tuolloin pääsin jonkin verran tutustumaan hankkeessa mukana oleviin organisaatioihin. Minulle selvisi, että eri organisaatioilla on hyvin erilaisia tarpeita ja toiveita työssä oppimiseen ja kehittymiseen liittyen. Vaan miten tämä vaikuttaa oppimissisältöjen kuratointiin? 

Etsiessäni ja löytäessäni vaikkapa työkalun tai artikkelin joudun pohtimaan, onko sisältö arvokasta ja kannattaako se ottaa mukaan tietovarantoon ja jakaa eteenpäin muille. Eräässä lukemassani blogissa kerrottiin vuoden 2019 some-trendeistä ja yhtenä tärkeänä trendinä esiin nousi vastuullisuus ja aitojen sisältöjen tärkeys. Some-sisällön lisäksi tämä päteekin myös oppimissisältöihin: kuratoidun tiedon on oltava arvokasta ja käyttäjälle hyödyllistä, muuten se ei eroa muista tiedonlähteistä, joita käyttäjä voisi itse hakuammunnalla etsiä. Kaiken lisäksi olemme jatkuvan tietotulvan edessä jo aika kriittisiä – mihin tahansa sisältöön ei haluta tuhlata aikaa. 

Vaan mistä tiedän, onko sisältö hyödyllistä ja arvokasta – varsinkin, kun oppimissisältöjä hyödyntävät erilaiset ihmiset erilaisissa organisaatioissa? Tämä arviointi ja suodattaminen onkin välillä haastavaa, mutta kuratoinnissa erittäin oleellista. Vaikka jokin sisältö ei tunnu minusta tärkeältä, se voi jollekin olla erittäin hyödyllinen vinkki. Hauska esimerkki oli, kun kerroin kesäyliopistolla löytämästäni työkalusta, jolla luodaan digitaalisia avatareja eli puhuvia hahmoja vaikkapa esitysmateriaaliin. Pidin itse työkalua ensin vähän lapsellisena ja ajattelin, ettei tästä ole monellekaan taholle hyötyä, mutta voi minkä reaktion kertomani sai aikaan! Toisten mielestä löydös olikin ihan huippu, ja pian kehittelimme jo innoissamme lukuisia eri käyttötapoja avatareille. Mitä siis opin? Kuratoijan on laajennettava näkökulmiaan ja vaihdettava nenällä keikkuvia silmälaseja aika ajoin, jotta erilaiset tarpeet tulisivat huomioiduiksi. Pahitteeksi ei myöskään ole ajatusten ja ideoiden pallottelu muiden kanssa – meistä jokaisella kun on oma tapamme kulkea, olla ja oppia tällä Telluksella.  

Tässä postauksessa jaan viisi vinkkiä, jotka liittyvät tiedonhankintaan. Näiden vinkkien avulla voit hankkia uutta tietoa – ja samalla oppia! 

TOP 5 vinkit tiedonhankintaan: 

 • Coursera – Verkkokurssisivusto, jolla voi ilmaiseksi osallistua omien kiinnostusten kohteiden mukaisesti erilaisille kursseille. Kurssit ovat massiivisia avoimien yliopistojen alaisia verkkokursseja ja englanninkielisiä. 
 • Degreed – Oppimisalusta, johon käyttäjä voi nimetä omia kiinnostuksen kohteitaan tai aihealueita, joista haluaa oppia lisää. Sivusto hakee verkosta aiheisiin liittyvää sisältöä ja näyttää ne ikään kuin uutisvirrassa. Degreedin avulla voi myös hankkia itselleen eri taitoihin liittyviä “sertifikaatteja” ja jakaa niitä muille.  
 • AlternativeTo – Sivusto, jossa voi etsiä vaihtoehtoja omille tutuille työkaluille, sivustoille tai sovelluksille. Hyvä tiedonlähde uusien työkalujen ideointiin! 
 • Nuzzel – Sivusto, joka kerää informaatiota ja sisältöä yhteen. Hakee käyttäjän asettamien suodattimien mukaan sisältöä ja kokoaa sen päivittäin uutiskirjeeksi sähköpostiin. Kätevää!
 • Jakso.fi – Sivusto, jonne on koottu suomalaiset podcast-sarjat. Etsi uusia tuttavuuksia ja viihdy! Podcasteista voi minusta ajatella näin: niiden avulla pääset kuin salaa ottamaan osaa kiinnostavien ihmisten kahvipöytäkeskusteluihin. 

KIRJA ASTUU ULOS KANSISTAAN TIEDEKYLÄSEIKKAILULLA!

TIEDOTE JULKAISUVAPAA HETI

KIRJA ASTUU ULOS KANSISTAAN TIEDEKYLÄSEIKKAILULLA!

Snellman-kesäyliopiston Las­ten yli­o­pis­to jär­jes­tää en­sim­mäis­tä ker­taa koko perheen Tie­de­kylä­seik­kai­lun Kuo­pi­on Yri­tys­ky­läs­sä (Leväsentie 2) 13.-14.6. Ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­jat pää­se­vät Tulikettu-kirjan ta­ri­nan sii­vit­tä­mi­nä jän­nit­tä­väl­le seik­kai­lul­le. Tarkoituksena on sel­viy­tyä mys­tee­ris­tä suo­rit­ta­mal­la eri tie­teen­a­loi­hin sekä ­tai­tee­seen liit­ty­viä teh­tä­viä ja ar­voi­tuk­sia. Teh­tä­vis­tä saa­ta­vien vih­jei­den avul­la osal­lis­tu­jat ete­ne­vät ras­teil­la pyr­kien koh­ti lop­pu­rat­kai­sua. Ta­pah­tu­mas­sa on eri­ta­soi­sia teh­tä­viä, jon­ka an­si­os­ta se so­vel­tuu eri ikäi­sil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le. Myös van­hem­mat voivat halutessaan osallistua seikkailulle. Paikalla on useita ohjaajia ja näyttelijöitä luomassa tunnelmaa ja auttamassa mysteerien ratkaisemisessa.

Keskiviikkona 12.6. julkaistaan Tulikettu-kirja, jonka on kirjoittanut Sari Siltavuori ja kuvittanut Jasmin Saarela.  ”Kun Kettuli eli Piili Xondus von Tulikettu eräänä myrsky-yönä pullahtaa sisään Lintukotoon taivaanrannan rikkoutuneesta porttiaukosta, niin samalla rytinällä sinne pääsee joukko rellestäviä Luisuotsia. Zinja, Päivättären lapsista vanhin on keräämässä kallioimarretta Lintukodon metsässä, kun hän huomaa pienen kettulapsen itkemässä kaislikon reunassa. Näin alkaa jännittävä seikkailu Lintukodossa, jonka asukkaat yrittävät pelastua satasilmäisten Luisuotsien yllättävältä hyökkäykseltä.”

Kaiken tämän taustalla on yhteistyö Yrityskylän kanssa, josta Lasten yliopisto saa käyttöönsä inspiroivat puitteet Tiedekyläseikkailulle. Tiedekyläseikkailun lähtökohtana on pakohuone-tyylinen tapahtuma lapsille ja lapsenmielisille. Eri tieteenalojen toimijoista koostuvassa suunnitteluryhmässä syntyi ajatus tarinan tuomisesta osaksi toiminnallista tekemistä. Seikkailussa Tulikettu-kirjan kansanperinteeseen pohjautuvat satuhahmot heräävät henkiin.

”On ollut innostavaa luoda uutta sisältöä ja toteutustapaa. Tavoitteena on rakentaa toimintamalli, jota voimme kehittää ja uudistaa osana Lasten yliopiston vuosittaista toimintaa.” Riikka Asikainen, suunnittelija

Ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään 13.-14.6.2019 klo 12-19 vä­lil­lä, kesto n.1h. Hinta 12e/henkilö (alennus yli 4 hengen ryhmille). Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Maksu käteisellä tai laskulla.

Yhteistyökumppaneina ovat lisäksi Lastenkulttuurikeskus Lastu, Sanataidekoulu Aapeli, Teatteri Hermannin lastenteatteri, Pohjois-Savon Helekat ry, Hong Kong Kuopio ja OLVI-säätiö.

Tiedekyläseikkailun järjestäjä on Snellman-kesäyliopisto ja kirjan julkaisija on Snellman-instituutti.

Rohkeus on iso sana – koulutusten rinnalle oppimisen tukeminen

Olemme tämän kevään ajan työstäneet työyhteisössämme uuden strategiamme mukaista toimintamallia ja uutta ilmettä. Koulutuksen rinnalle nostamme jatkossa entistä vahvemmin myös oppimisen tukemisen sen eri muodoissaan. Valmiiden sisältöjen tarjoamisen lisäksi meillä tulee tulevaisuudessa olla rohkeutta ulottaa toimintaamme tukemaan oppimista myös muissa muodoissa kuin koulutuksia järjestämällä.

Jokainen meistä tarvitsee joskus toista ihmistä oppiakseen. Tuon toisen ihmisen ei tarvitse välttämättä kuitenkaan olla opettaja tai kouluttaja, vaan hän voi olla kuka vain, jolla on tarvittavaa tietoa ja osaamista jaettavanaan. Oppiminen edellyttää ihmisten välissä vuorovaikutusta, joko fyysistä tai digitaalisten kanavien kautta toteutuvaa, reaaliaikaista tai on demand -periaatteella toteutuvaa.

Me kaikki emme ole luonnostaan itseohjautuvia oppijoita, vaan tarvitsemme tukijaa, opettajaa ja rinnallakulkijaa, jotta osaamme kehittää itseämme eteenpäin elämässä. Perinteiselle oppilaitostoiminnallekin on siis edelleen paikkansa.

Rohkeutta tarvitsemme erityisesti siinä vaiheessa, kun päästämme irti formaalin koulutusjärjestelmän luomasta kehyksestä ja alamme omatoimisesti ja tietoisesti etsiä oppimissisältöjä, joiden avulla kehitämme osaamistamme lisää. Tuon rohkeuden tueksi voi Snellman-kesäyliopiston kaltainen oppilaitos tarjota

 • sosiaalisia linkityksiä samasta asiasta kiinnostuneiden kanssa
 • tukea ja jäsennystä oppimisprosesssiin
 • luotettavien oppimissisältöjen etsintää ja lajittelua
 • keinoja soveltaa opittua omassa elämässä/ työssä

Ensi syksynä käynnistämme Kuopiossa uuden opiskelusparraus-palvelun, jonka ideana on rohkeasti kokeilla voimmeko olla uudella tavalla ihmisille avuksi. Opiskelusparrauksesssa emme tarjoa valmiita sisältöjä, vaan tarkoitus on auttaa sparraukseen osallistuvia heidän henkilökohtaisten oppimistavoitteidensa muotoilussa ja saavuttamisessa.  Lue lisää opiskelusparrauksesta tästä.

Opiskelusparraus ottaa mallia vuodesta 2011 verkossa toteutetusta gradusparrauksesta, jossa eri alojen viivästyneitä ja osin jo toivottomaksikin leimattuja graduja on saatu valmiiksi määrätietoisen prosessinohjauksen ja ryhmätsemppauksen avulla.  Lue lisää gradusparrauksesta tästä.

Oppimista edeltää kiinnostus, uteliaisuus ja innostus tietää ja osata lisää. Kaikki me voimme rohkaista toisiamme oppimaan. Oppilaitokset voivat hyödyntää omaa pedagogista osaamistaan tukemalla ihmisten oppimistavoitteiden saavuttamista.

Matka sisältöjen jakamisesta puhtaaseen oppimisprosessin tukemiseen tuntuu isolta ja sitä haastavat mm. resurssiohjaus, kulttuuriset tavat ja oppilaitoksen perinteinen roolin määritys. Tarvitaan paljon rohkeutta lähteä etsimään uusia tapoja ja keinoja palvella ihmisiä tulevaisuudessa ja samalla haastaa entinen. Olemme osaltamme tuon tien alussa eli olemme antaneet itsellemme luvan olla rohkeita ja ainakin kokeilla.

Lue lisää oppialaitosten roolinmuutoksen tarpeesta Esko Kilven ja Pekka Peuran blogissa: https://maot.fi/2019/05/esko-kilpi-ja-pekka-peura-trilogia-osa-2-digitaalinen-opettajuus/

 Soili Meklin, oppimisen mahdollistaja, rehtori

 

Viimeisiä viedään – kesän kurssit alkavat!

Kesän kursseille Kuopioon ja Iisalmeen ehtii vielä mukaan! Sinulle on luotu hyvin kattava valikoima erilaisia hyvinvointi-ja harrastekursseja, joilla pääset voimaan hyvin, inspiroitumaan, nauttimaan ja myös oppimaan. Ensi viikolla päättyy ilmoittautuminen isoon määrään kursseja, joten tästä voit helposti klikata suoraan sinua kiinnostavan kurssin lisätietoihin ja ilmoittautua vaivatta vaikka heti!

Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 27.5.:

Valokuvausta: Maisemat, muodot ja kaupunkikuvat 10.-13.6., Kuopio
Primeros pasos – Espanjan kielen alkeet 10.-14.6, Iisalmi
Teatteri- ja kulttuuriretki Koljonvirralle 16.6.

Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 29.5.:

Italian alkeiden jatkokurssi 1 op 10.-14.6., Kuopio
Talking Grammar – Englannin kielioppia puhuen 1 op 10.-14.6., Kuopio
Venäjän intensiivinen alkeiskurssi 10.-20.6., Kuopio
Wie, bitte? – saksan aktivointikurssi 1 op 10.-14.6., Kuopio
Freestyle – English in your own words – keskustelukurssi 1 op 10.-20.6., Kuopio
Mas oui! – ranskan alkeet 1 op 10.-14.6., Kuopio
Kiinan alkeiskurssin jatkokurssi 1 op 10.-14.6., Kuopio
English cafe, keskustelukahvila 10.-14.6., Kuopio

Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 31.5.:

TRE-stressinpurkuliikkeet – vapaaksi jännityksistä 13.6., Iisalmi Huom. Kuopion ryhmä on jo täynnä, Iisalmeen mahtuu vielä!
Johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille: Minna Canth foorumi 2019 – Johtaminen digiajassa 3.0 – ajattelun ja työn muutos 14.6., Kuopio

Katso kaikki kesän kurssit ja koulutukset tästä. Jos tahdot kurkistaa jo syksyyn ja loppuvuoteen, sähköisen esitteen löydät tästä. Voit tulostaa esitteen vaikka työpaikan kahvihuoneeseen!

Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 9-15 välillä: asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi / p. 044 746 2840. Tarkemmat yhteystiedot löydät täältä.

Tilaamalla uutiskirjeen, saat ensimmäisenä tiedon koulutuksista ja tapahtumista!

 

 

 

Oletko jo ilmoittautunut kesän kursseille? Tee se NYT!

Olethan huomannut, että kesän kursseille ilmoittautumiset päättyvät pian? Kesällä löydät tarjonnasta mm. kielikursseja, hyvinvointia, valokuvausta, Lasten yliopiston ja Nuorten tiedetoiminna leirejä ja kesän kruunaa teatteri-ja kulttuuriretki Iisalmeen. Klikkaa linkistä lisätietoja ja ilmoittaudu jo tänään!

Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 20.5.:
Finnish for False Beginners, Kuopio
Activate your English, Iisalmi
Mentalisaatioterapian perusteet: mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä, Kuopio
Iisalmen tiedeleiri 2
Salapoliisileiri Iisalmessa

Ilmoittautuminen päättyy tiistaina 21.5.:
Salapoliisileiri Siilinjärvellä

Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 22.5.:
Back to basics 1 op, Kuopio
Por favor – espanjan alkeet 1 op, Kuopio
Buongiorno, piacere! – nopeasti etenevä italian alkeiskurssi 1 op, Kuopio
It’s working! – rohkaistu käyttämään työelämän englantia 1 op, Kuopio
Kiinan alkeiskurssi 1 op, Kuopio
Aus, bei, mit – saksan kertauskurssi 1 op, Kuopio
Hoitava hengitys, Kuopio
Pelikoodarileiri 11-16-vuotiaillle, Kuopio

Katso kaikki kesän kurssit ja koulutukset tästä!

Blogisarja: Oppimissisältöjen kuratoijan matkassa

Kirjoittajana Lotta Uotila. Blogisarjassa Lotta kertoo kesätyöstään oppimissisältöjen kuratoijana ja jakaa TOP 5 –listoja parhaista oppimista tukevista löydöksistä.

Tänä kesänä teen töitä pestissä, joka saattaa hyvinkin olla ainutlaatuinen Suomessa: työskentelen nimittäin oppimissisältöjen kuratoijana. Käytännössä kerrytän massiivista tietovarantoa, johon on tavoitteena kerätä 2 000 erilaista microlearning-sisältöä Snellman-kesäyliopiston ja Learn@work-hankkeen käyttöön. Sisällöt ovat esimerkiksi erilaisia sovelluksia, verkkosivustoja, podcasteja, testejä tai työkaluja, joita voi hyödyntää oppimisessa. Oppimisen välineet on vielä ryhmitelty erilaisiin metataitoihin, joita ovat esimerkiksi ajanhallinta, esimiestaidot, itsensä johtaminen, ongelmanratkaisutaidot ja vuorovaikutustaidot. Tietovarannon lisäksi lisään löydöksiä Learn@work-hankkeen Moodle-ympäristöön, jossa ne ovat hankkeessa mukana olevien organisaatioiden oppimisagenttien hyödynnettävissä. Tämän blogisarjan aikana jaan myös parhaimpia löydöksiä teille TOP 5-listojen myötä!

Oppimissisältöjen kuratoijan työ on kuin verkossa tapahtuvaa löytöretkeilyä tai johtolankojen etsimistä. Hyvien oppimissisältöjen löytämiseen ei riitä hakukoneiden hakkaaminen, vaan vihjeitä ja johtolankoja on etsittävä muutenkin. Usein esimerkiksi hyvä blogikirjoitus johtaa seuraavan havainnon äärelle, joka voi johtaa taas seuraavan luo ja niin edelleen, joten kuljen kuin rastilta toiselle verkon syövereissä. Toki silmät ja korvat on pidettävä auki myös verkon ulkopuolella. Jos opiskelutoveri kertoo uudesta suosikkisovelluksestaan tai aamun sanomalehdessä pohditaan uusien työelämätaitojen merkitystä, on kuratoija saanut vainun ja lähtee nuuskimaan löydöksiä. Oleellista kuratoinnissa on myös tiedon suodattaminen: löytö pitää aina tarkistaa ja arvioida, onko se hyödyllinen, mielekäs ja käyttökelpoinen.

Parasta työssä on tehdä kiinnostavia havaintoja ja löytöjä, jotka tuovat tietovarantoon aivan uudenlaista rikastuttavaa sisältöä. Innostun aina, kun bongaan listauksen parhaista työkaluista tai sovelluksista liittyen vaikkapa ajanhallintaan tai tiedonhankintaan. Tällöin ollaan yleensä uusien ideoiden äärellä!

Tässä postauksessa jaan viisi vinkkiä, jotka liittyvät oman työn johtamiseen ja hyvään älylliseen kuntoon. Työkalut ovat hyvin eri tyyppisiä ja auttavat erilaisten asioiden ja haasteiden kanssa: yksi puuttuu ajanhallintaan, toinen neuvoo mindfulnessin saloihin. Mitä näistä lähtisit kokeilemaan?

TOP 5 vinkit oman työn johtamiseen ja hyvään älylliseen kuntoon:

 • Toggl – Ajanhallinnan työkalu, joka sisältää esim. ajankäytön kellotuksen, muistutukset sekä ajankäytön monipuolisen raportoinnin.
 • Penzu – Sovellus vapaaseen kirjoittamiseen eli esimerkiksi työpäivän reflektointiin tai vapaa-ajan suunnitelmien tekoon.
 • Headspace – Mindfulness- ja meditaatiosovellus, jonka avulla voi pyrkiä lisäämään esim. tuottavuutta tai keskittymiskykyä.
 • TickTick – Tehtävälistasovellus, joka yhdistää listat eri laitteille ja kalenteriin. Sisältää pomodoro-ajastimen tehokkaaseen työskentelyyn.
 • Mindful Browsing – Hauska työkalu sinulle, joka eksyt turhille sivustoille verkossa.

Ilmoittautuminen syksyn koulutuksiin on alkanut!

Tänä vuonna pääset ennätysajoissa tutustumaan syksyllä alkaviin koulutuksiin ja kursseihin. Aloita siis loppuvuoden tai kenties koko loppuelämän suunnittelu jo tänään!

Syyskauden teemaksi valitsimme rohkeuden. Vaatii rohkeutta ja uskallusta tehdä asioita välittämättä epävarmuudesta ja muiden odotuksista. Vaatii myös rohkeutta toteuttaa itseään ja seurata omaa polkuaan epäonnistumisen pelosta huolimatta. Uskomme kuitenkin, että rohkeus avaa ovia! Kuinka rohkea sinä olet?

Me täällä ruudun toisella puolella joudumme tai oikeastaan pääsemme tekemään jatkuvasti rohkeutta vaativia päätöksiä ja valintoja. Mikä on tällä hetkellä ”se juttu”? Kuinka tuodaan uusin tieto esille ja missä kanavissa? Kuinka saada asiakas yhtä innostuneeksi kuin me olemme? Mitä tulevaisuus tuo tullessaan, miten kaikki muuttuu? Mikä kaikki onkaan mahdollista?

Löydät koulutuksistamme useita eri mahdollisuuksia toteuttaa itseäsi, juuri sinulle sopivalla tavalla. Tartutko sinä mahdollisuuteen? Tutustu myös syksyn sähköiseen esitteeseen!

AVOIN KORKEAKOULUOPETUS

ESIMIESKOULUTUKSET

KASVATUS- JA OPETUSALA

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

TYÖELÄMÄTAIDOT

KIELET

AKTIIVISET AIKUISET – HARRASTUKSIA KAIKILLE

LASTEN YLIOPISTO

Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 9-15 välillä:
asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi / p. 044 746 2840. Tarkemmat yhteystiedot löydät täältä.

Tilaamalla uutiskirjeen, saat ensimmäisenä tiedon koulutuksista ja tapahtumista!

Tiedote DiKATA-koulutusten kilpailutuksen avaamisesta 5.4.2019

DiKATA – digiosaaminen on uusi kansalaistaito!

Digitaidot ovat nykyajan kansalaistaito ja sähköiset toimintaympäristömme muuttuvat jatkuvasti. Snellman-kesäyliopiston DiKATA-hankkeessa tarjoamme maksuttomia koulutuksia ajankohtaisissa perusdigitaidoissa kaikille työikäisille ympäri Suomen. Suurin osa koulutuksista on verkossa ja koulutuksissa on eri tasoisia sisältöjä mm. laitteiden käytöstä ja webinaarien seuraamisesta koodaamisen alkeisiin. Digiosaaminen tekee elämän ja arjen sujuvammaksi.

DiKATA-hankkeen koulutusten kilpailutus on avattu HILMA-portaalissa ja haku on avoinna 6.5.2019 saakka. Kilpailutuksessa haetaan DiKATA-hankkeeseen soveltuvia koulutuksia, joita voidaan toteuttaa verkko- ja lähikoulutuksina. Sisältöinä ovat digitaidot kolmella eri osaamistasolla ja eri sisältöalueilla.
Katso linkistä lisätietoja: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-005634
Katso hakuilmoitus myös täältä: https://bit.ly/2K7L6In

Lisätietoja DiKATA -hankkeesta.

Hankeaika on 1.1.2019 – 31.12.2020. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Yhteystiedot:
hankekoordinaattori Reetta Karjalainen, reetta.karjalainen@snellmankesayliopisto.fi / puh. 044 746 2842

 

Tulevaisuudesta tukea yrittäjyyteen

Blogissamme vierailee tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden opiskelija Anna Nevalainen.

Olen Anna Nevalainen, 32-vuotias sisustusarkkitehti Kuopiosta. Minulla on ollut oma yritys nyt vuoden verran, Anna Interior. Teen sisustussuunnitelmia yksityisasiakkaille ja yritykselle.

Olen valmistunut muotoilijaksi Savonia-ammattikorkeakoulusta ja aikoinaan opiskelin muutaman vuoden yhteiskuntatieteitä yliopistossa. Olen suorittanut lisäksi ELY -keskuksen koordinoiman Muotoillen menestykseen koulutuksen ja SAKKY:lla yrittäjän ammattitutkinnon. Näistä molemmista sain paljon vinkkejä ja tietoa, joilla vältin ensimmäiset sudenkuopat uutena yrittäjänä. Tulevaisuudessa voisi olla mahdollista palkata myös työntekijöitä mutta toistaiseksi se ei ole tavoitteena.

Aikoinaan törmäsin titteliin trendianalyytikko ja näitä trendianalyytikkoja ei ole kovin montaa ainakaan Suomessa. Sytyin valtavasti tittelistä ja mietin, miten tällaisen tittelin saisin itselleni! Aloin sitten tutkimaan asiaa enemmän ja löysin juttuja tulevaisuudentutkimuksesta. Silloin harmikseni ei ollut lähettyvillä tästä aiheesta koulutuksia tarjolla. Asia painui ikään kuin unholaan pitkäksi aikaa, kunnes sitten Snellman-kesäyliopiston matskuissa huomasin, että on suunnitteilla tulevaisuudentutkimuksen kokonaisuus ja kiinnostuneiden listalle voi ilmoittautua. Taisi pompata sosiaalisessa mediassa. Silloin en miettinyt kahta kertaa, että nyt ehdottomasti tänne! Ja sittenhän tulikin viesti ennen joulua, että ilmoittautuminen alkaa ja ilmoittauduin saman tien mukaan.

Ilmoittautuminen sujui tosi helposti ja oli selkeää. Ainut asia mitä pohdin, ennen kuin ilmoittauduin, että onko koulutusta mahdollista maksaa osissa ja milloin koulutus laskutetaan. Otin sitten yhteyttä asiakaspalveluun ja asia selvisi nopeasti. Opiskelu alkoikin jo sitten tammikuussa.

Olen tykännyt sisällöistä paljon tähän mennessä. Kyllähän tämä toki työllistää yrittäjyyden ohella, iltaisin ja viikonloppuisin tulee opiskeltua. Tapaamme viikoittain ryhmän kanssa ja tahti on välillä vauhdikas sillä meillä on myös viikkotehtäviä Moodlessa. Opiskelu ei ole kuitenkaan tuntunut raskaalle, sillä aihe on niin mielenkiintoinen! Opiskelu tuo myös tasapainoa kiireiseen arkeen, otan tämän enemmän harrastusmielessä. Vaikka haen opinnoista suoraan kehitystä työhön, yritykseeni ja itseeni, voin opiskella rennosti ilman paineita.

Meillä on tiivis ja hyvä opiskeluporukka ollut alusta asti. Ryhmässä on monilta eri aloilta väkeä ja kaikilla on omanlaisia ajatuksia ja kokemuksia. Ehdottomasti se onkin juuri rikkaus, keskusteluissa nousee niin erilaisia näkemyksiä, mitä ei itse osaisi edes ajatellakaan. Meidän ryhmässä on nuoria ja eläkeläisiä, työssä olevia ja yrittäjiä, eli ihan joka lähtöön opiskelijoita vaikka onkin melko pieni ryhmä.

En ole vielä suunnitellut mitä opintojen jälkeen tapahtuu, tässä on kuitenkin vielä joulukuuhun asti opintokokonaisuutta jäljellä. Uskon, että saan tästä paljon vinkkejä oman yritykseni kehittämiseen. Ikuinen opiskelija kun olen, varmasti löydän tähän teemaan liittyviä jatko-opintomahdollisuuksia. Nyt jo tosin olen huomannut, että ajattelumaailmani on laajentunut. Esimerkiksi mistä asioita syntyy ja miten kaikki vaikuttaa kaikkeen ja mitään ei tapahdu hetkessä, kun trendeistä puhutaan. On herännyt paljon uusia ajatuksia jo nyt muutaman kuukauden opiskelun jälkeen.

Aikuisopiskelu on kyllä ihan erilaista kuin nuorempana ”pakolla vääntäminen”. Suosittelen kaikille, jos on yhtään kiinnostaa opiskelu, tästä saa todella paljon!

Katso lisää: https://snellmankesayliopisto.fi/avoin-yliopisto-opetus/

Usein kysytyt kysymykset

Poimimme meiltä useimmin kysyttyjä kysymyksiä ja tässä niistä koonti.

 • Kuka voi opiskella kesäyliopistossa?
  Kesäyliopiston koulutus on pääsääntöisesti kaikille avointa aikaisemmasta pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Järjestettävien opintojen taso tai kohderyhmä (tietty ammattiryhmä) saattaa kuitenkin rajoittaa tiettyihin opintoihin ja koulutuksiin osallistumista. Avoimet korkeakouluopinnot aloitetaan perusopinnoista. Perusopintojen jälkeen on mahdollista jatkaa aineopintoihin. Opintokokonaisuuksien lisäksi on mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja. Ammatilliset täydennyskoulutukset on suunnattu eri ammattialoille työskenteleville.
 • Mitä kesäyliopistossa voi opiskella?
  Snellman-kesäyliopisto järjestää ammatillista täydennyskoulutusta, avointa korkeakouluopetusta, kielikoulutusta, Aktiiviset aikuiset -toimintaa (sisältää harrasteopinnot ja Ikääntyvien yliopiston), Lasten yliopiston kerhoja ja leirejä, Nuorten tiedetoimintaa ja tilauskoulutuksia.
 • Onko kesäyliopistolla koulutuksia muulloinkin kuin kesällä? 
  Snellman-kesäyliopisto järjestää monipuolista koulutusta ympäri vuoden.

 

 • Voinko ilmoittautua ilman verkkopankkitunnuksia? 
  Kyllä, emme vaadi tunnistautumista tai maksua ilmoittautumisen yhteydessä. Lasku lähetetään ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen.
 • En pääse osallistumaan verkkokoulutukseen livenä, tehdäänkö niistä tallenteita? 
  Kyllä. Jokaisesta verkkokoulutuksesta tehdään tallenne ja voit seurata webinaarisarjaa omaan tahtiisi. Tallenteet ovat katsottavissa koulutuksen päättymistä seuraavaan kuun loppuun.
 • Voinko osallistua verkkokoulutuksiin ulkomailta? 
  Kyllä. Käytämme verkkokoulutuksissa eli webinaareissa Adobe Connect-alustaa, joka on erittäin helppokäyttöinen ja käytettävissä missä päin maailmaa tahansa. Kouluttajan lisäksi webinaareissa on aina läsnä ammattitaitoinen tekninen tukihenkilö, joka on apunasi, mikäli ongelmatilanteita tulee.
 • Voinko maksaa koulutuksen osamaksulla? 
  Osassa koulutuksissa tarjoamme erämaksumahdollisuutta. Asiakaspalvelumme auttaa sinua tämän asian kanssa.

 

 • Saanko koulutuksesta todistuksen?
  Ammatillisista täydennyskoulutuksista kirjoitamme osallistumis- tai suoritustodistuksen. Avoimesta korkeakouluopetuksesta saat opintosuoritusotteen tai suoritustodistuksen. Muista opinnoistamme voi saada läsnäolotodistuksen tai jos opinnot on opintopisteytetty, suoritustodistuksen. Verkkokoulutuksista ei voi antaa osallistumistodistusta.
 • Montako opintopistettä koulutuksesta saa? 
  Koulutuksen yhteydessä on mainittu mahdollinen opintopistemäärä.
 • Olen opiskelijana toisessa kesäyliopistossa/ avoimessa yliopistossa samassa koulutuksessa. Voinko siirtyä Snellman-kesäyliopistoon tekemään koulutuksen loppuun? 
  Siirto on mahdollista, mutta opintomaksut ovat kesäyliopisto / avoin yliopisto -kohtaisia. Asiakaspalvelumme auttaa sinua tämän asian kanssa.
 • Pitääkö maksaa, jos en voi osallistua koulutukseen, johon olen ilmoittautunut? 
  Ilmoittautumisen yhteydessä saat luettavaksi peruutusehdot, tutustuthan niihin ennen ilmoittautumista. Voit perua ilmoittautumisesi kuluitta (sähköpostitse asiakaspalveluun) viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Tämän jälkeen, veloitamme sinulta täyden koulutuksen hinnan.
 • Onko mahdollista saada opiskelija-alennusta?  
  Snellman-kesäyliopistolla ei toistaiseksi ole käytössä opiskelija-alennusta.

 

 • Missä koulutus järjestetään?
  Järjestämme koulutuksia Iisalmessa, Kuopiossa, Varkaudessa ja lisäksi verkossa. Ilmoittautumisajan päätyttyä, lähetämme sinulle sähköpostitse kutsun, jossa kerromme tarkan sijainnin. Koulutuspaikka voi vaihdella. Kuopiossa koulutukset ovat pääsääntöisesti omissa tiloissamme Haapaniemenkatu 40. Iisalmessa koulutukset ovat pääsääntöisesti Kulttuurikeskuksella. Varkaudessa puolestaan Soisalo-opistolla.
 •  Oletteko kaukana rautatieasemasta? Missä voin yöpyä? Entä onko lähettyvillä parkkipaikkaa ja ravintolaa? 
  Kuopio:
  Löydät meidät helposti aivan Kuopion ydinkeskustasta. Koulutustilamme ja toimistomme sijaitsee vain 350 metrin päässä rautatieasemalta ja 450 metrin päässä linja-autoasemalta. Lähistöllä on useita majoitusvaihtoehtoja ja ravintoloita ja torille on matkaa vain 300 metriä. Parkkihalleja on lähistöllämme kaksi kappaletta ja lisäksi maksullista tienvarsipysäköintiä. Lisätietoja löydät Kuopion Pysäköinnin sivuilta: www.kuopionpysakointi.fi
  Iisalmi:
  Iisalmen toimipisteen löydät keskustasta Iisalmen kulttuurikeskukselta. Rautatieasemalta on matkaa 850 metriä ja linja-autoasemalta 400 metriä. Kulttuurikeskuksella on lounasravintola Kahvila Kulttuurikapusta. Lähistöllä on useita majoitusvaihtoehtoja ja ravintoloita. Iisalmessa pysäköinti on maksutonta, lisätietoa Iisalmessa pysäköinnistä:
  www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kartat-ja-liikenne/Pysakoinninvalvonta
  Varkaus:
  Varkauden toimipisteen löydät Soisalo-opistolta aivan keskustassa. Varkauden matkakeskus sijaitsee 400 metrin päässä. Lähistöllä on useita majoitusvaihtoehtoja ja ravintoloita, opiston oman Kahvila Kreetan lisäksi. Soisalo-opiston pihassa on maksuton pysäköinti.

 

Asiakaspalveluumme saat yhteyden puhelimitse ja sähköpostilla. Voit lähestyä meitä myös somessa!
p. 044 746 2840, asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi