OPPIMISAGENTTIEN MATKASSA -BLOGISARJA osa 2

On ollut ilo kulkea mukana ja valmentaa Suomen ensimmäisiä oppimisagentteja! Learn@work-hankkeessa olemme kehittäneet työpaikoista oppimispaikkoja yhdessä mukana olevien pilottiorganisaatioiden kanssa. Puolet mukana olleista organisaatioista ja heidän oppimisagenteistaan on saanut valmennuksen päätökseen. Valmennuksen päätyttyä he jatkavat toimintaansa organisaatioidensa sisällä edistäen työn ohessa tapahtuvaa oppimista eri tavoin. Yhteistyö heidän kanssaan jatkuu myös valmennuksen päätyttyä. Tässä blogisarjassa jaamme tunnelmia ja kokemuksia suoraan oppimisagenteilta, tervetuloa seuraamaan!

Leijona Learn@work hankkeessa

Tarpeenamme oli löytää Leijonalle digitaalinen ratkaisu, jolla pystyisimme lisäämään koko henkilöstön osaamisen kehittämistä nykyaikaisin menetelmin ja helposti työpaikalla työn ohessa.  Haasteenamme on toimipaikkojemme sijainti ympäri Suomen. Lisäksi useissa toimipaikoissamme toimintaa on 24 tuntia vuoden jokaisena päivänä ja työ on hektistä käytännön työtä, josta on vaikea irrottautua perinteisiin koulutuksiin. Toiveemme on helpottaa oppimista siten, ettei se olisi aikaan ja paikkaan sidottua kuten aiemmin. Lisäksi halusimme järjestelmän, jolla voidaan tehdä koulutusten seurantaa, vaikuttavuuden arviointia sekä innostaa henkilöstöämme oppimaan uutta ja kehittämään kanssamme koulutustarjontaamme.

Ajatuksenamme on siirtää Leijonan koulutustarjonta lähitulevaisuudessa digitaaliselle oppimisalustalle, Learn&work hankkeen kautta saatavaan Moodleen. Hankkeen myötä, ajatus jalostui matkan varrella sen verran, että päätimme uudistaa koko osaamisen kehittämisen kokonaisuuden Leijonassa. Loimme Leijona Akatemian, jonka alle kaikki Leijonan osaamisen kehittäminen sisältyy. Kokonaisuus koostuu mm. digitaalisista ja perinteisistä lähikoulutuksista, verkon välityksellä pidettävistä koulutuksista sekä työkierrosta ravintoloiden välillä. Myös harjoittelujaksot, oppilaitosyhteistyö ja oppisopimuskoulutukset sisältyvät Leijona Akatemiaan.

Leijona Akatemian oppimispolut tällä hetkellä:

  • ProLeijona sisältää osaamispassin, jossa on kolme eri osaamistasoa: PronssiLeijiona, HopeaLeijona ja KultaLeijona. Henkilöstömme voi edetä tasolta seuraavalle suorittamalla sekä pakollisia että vapaaehtoisia osaamiskokonaisuuksia.
  • TraineeLeijona on ravintola-alan opiskelijoille sekä sisäisille hakijoille tarkoitettu traineeohjelma, jossa kouluttaudutaan joko ammattiin tai johonkin erityiseen ammattiosaamiseen.
  • RekryLeijona on koulutusohjelma ravintola-alalle tuleville uusille työntekijöille sekä mahdollisille alanvaihtajille.
  • TurvaLeijonassa suoritamme Leijonan oman turvallisuuspassin, joka sisältää yrityksemme turvallisuusosaamisen kokonaisuuden.
  • OmaLeijona on työntekijöidemme henkilökohtaisen osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen sekä henkilöstömme motivointiin ja sitouttamiseen tarkoitettu kokonaisuus. Tavoitteemme on tukea ja tarjota mahdollisuus työntekijän henkilökohtaisen osaamisen ja hyvinvoinnin lisääntymiselle.

Suunnitteluvaiheen jälkeen aiomme ottaa Leijona Akatemian käyttöön vuoden 2020 alusta alkaen vaiheittain. Toivomme, että tämä uudistus muuttaa koko yrityskulttuurimme enemmän oppimista tukevaksi, jossa työntekijöitä kannustetaan ja ohjataan hakemaan uutta tietoa ja myös jakamaan sitä. Erityisesti toivomme oppimisen integroituvan osaksi jokapäiväistä työtämme.

Terveisin Leijonan oppimisagentit
henkilöstön kehittämispäällikkö Satu Ilvonen sekä kehityspäällikkö Auli Rosti

www.leijonacatering.fi

Lisätietoja Learn@work-hankkeesta>>

SANATAIDE INSPIROI LASTA, NUORTA JA TEKIJÄÄNSÄ!

Järjestyksessään viides lasten ja nuorten sanataideohjaajakoulutus alkaa maaliskuussa Kuopiossa. Jututimme Anne Karjulaa koulutuksen tiimoilta. Ilmoittautuminen on avoinna>>

KUKA OLET JA MITEN LASTEN JA NUORTEN SANATAIDEOHJAAJAKOULUTUS SYNTYI?

Olen Anne Karjula ja toimin vastaavana sanataideohjaajana Sanataidekoulu Aapelissa ja taidekasvattajana Lastenkulttuurikeskus Lastussa. Tällä hetkellä teen sanataidekasvatus- ja taidekasvatustyötä varhaiskasvatuksen parissa ja toimin myös sanataiteen kouluttajana.

Olen ollut mukana SnellmanEDUn sanataideohjaajakoulutuksen suunnittelutiimissä vuosikymmenen alussa. Tämä ajoittuu samaan aikaan, kun Sanataidekoulu Aapeli aloitti toimintansa. Aapelin toiminta pohjautuu laajaan yhteistyöverkostoon. Huomasimme verkostossa, että tarvitsemme Pohjois-Savoon sanataideosaajia. Koulutus on luotu yhteistyössä verkoston jäsenorganisaatioiden kanssa. Mukana vahvasti ovat olleet mm. Lastenkulttuurikeskus Lastu ja Lastenkulttuurikeskus Verso.

Anne Karjula

Ensimmäinen ryhmä aloitti vuonna 2012. Koulutus on ollut valtakunnallisesti mielenkiintoa herättävä kokonaisuus. Ensimmäisen ryhmän osallistujat olivat pääsääntöisesti Kuopion alueelta, mutta sen jälkeen ryhmissä on ollut opiskelijoita ympäri Suomea ja ryhmät ovat olleet aina täynnä.

MITÄ SANATAIDE ON?

Sanataide on monenlaista kielen tutkimista ja elämää sanojen kanssa. Se on kirjallisuutta, lukemista ja kirjoittamista, tarinaa, runoa ja räppiä, sanaleikkejä, kansanperinnettä, draamaa, sarjakuvaa ja paljon muuta. Omassa taidekasvatustyössäni sanataide on keskeisessä osassa päivittäin, olipa kyseessä sitten työ varhaiskasvatuksen parissa tai koulumaailmassa.

Sanataiteessa puhutaan usein kirjallisuuslähtöisestä sanataidekasvatuksesta ja siihen omakin työni nojautuu. Kaikki tekeminen pohjautuu lastenkirjallisuuteen ja loruihin, mutta lapset myös tuottavat itse tarinoita ja leikittelevät sanoilla aikuisten ja toistensa kanssa. Tilaa annetaan myös höpöttelylle, koska puhumisen kulttuurikin on tärkeä osa sanataidetta. Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sitä enemmän sanataidekasvatus on monitaiteista tekemistä. Sanataideohjaajakoulutuksessa on vahvana elementtinä myös monitaiteisuus ja se on suuri rikkaus. Lasten ja nuorten sanataideopetus on ollut edellä aikaansa, sillä sen perinteisiin on aina kuulunut monitaiteisuus.

ONKO TYYPILLISTÄ OPISKELIJAA?

Tyypillinen opiskelija… Noh sellaista ei olekaan! Mukana on ollut todella kirjava joukko osallistujia. Osalle sanataide on jo tuttua ja osalla ei ole kirjoittamis- tai sanataidetaustaa. Mukana on ollut mm. luokanopettajia, äidinkielenopettajia, varhaiskasvatuksen opettajia, lastenhoitajia, toimittajia, kirjaston työntekijöitä, taidekasvattajia ja yliopistotutkijoita.  Mukaan ovat tervetulleita myös sellaiset, joille sanataiteen ohjaaminen ei ole ennestään tuttua. Riittää, että on kiinnostusta ja avointa mieltä. Ei myöskään tarvitse olla itse kirjoittaja tai kirjallisuuden harrastaja, sillä sanataideohjaajakoulutuksessa ei painoteta omaa kirjoittamista – vaikka toki siellä kirjoitetaan myös itse.

Koulutuksessa on ollut opiskelijoina myös jo alalla olevia sanataideohjaajia, jotka ovat saaneet paljon uusia työkaluja työhönsä. Tässä koulutuksessa on otettu huomioon, että opittua on mahdollista soveltaa hyvin moniin erilaisiin ympäristöihin.

MITÄ OPINNOT SISÄLTÄVÄT JA MITEN ALALLE VOI TYÖLLISTYÄ?

Sanataideohjaajakoulutus antaa työkaluja, kuinka sanataidetta voi hyödyntää eri ryhmien kanssa. Koulutus sisältää myös pedagogiikkaa ja kirjoittamisen ohjaamista sekä perehdytyksen ajankohtaiseen lasten ja nuortenkirjallisuuteen.

Koulutus on suunniteltu työn ohella suoritettavaksi ja koostuu lähiopetuksesta ja oppimistehtävistä. Oppimistehtävät ovat usein käytännön työskentelyyn, sanataideoppaisiin ja muuhun alan kirjallisuuteen tai lähiopetuksessa opittuun sidottuja. Oppimistehtävistä jää usein käteen ihan käytännöllistäkin materiaalia omaan työhön. Tehtäviin saa tukea tuutorilta ja kaikki kouluttajat antavat palautetta. Ryhmät ovat olleet hyvin tiiviitä ja yhteishenki on syntynyt nopeasti. Aiempina vuosina on toivottu enemmän ryhmäytymistä, joten orientaatiovaiheessa ryhmäytymiselle annetaan nyt enemmän tilaa – toki sanataiteen keinoin.

Tärkeä osa koulutusta on myös verkostoituminen. Sanataide on tiivis ja pieni kenttä, joten verkostoituminen valtakunnallisesti on tärkeää. Sanataideohjaajakoulutuksen innoittamana on perustettu muutama sanataidekoulukin.  Useimmiten sanataideohjaajat työllistyvät alalle toisen työn ohella, mutta alueesta riippuen, myös kokopäiväisesti työskentely on toisinaan mahdollista. Useissa kirjastoissa on toteutettu hankkeita, joihin ideat ja työkalut on saatu tämän koulutuksen aikana. Koulutuksen lopussa käydään läpi myös sanataideohjaajien työllistymiseen sekä apurahojen ja avustusten hakemiseen liittyviä asioita.

MIKÄ ON SANATAITEEN TYÖKALUPAKKI?

Opintojen aikana kootaan sanataiteen työkalupakki omaan käyttöön. Jotkin opiskelijat ovat koostaneet fyysisen matkalaukun, joka sisältää mm. tarinointiin innoittavia esineitä, tarinakortteja, omia kertomuksia, sanataideharjoituksia.  Osa on toteuttanut työkalupakin blogin muodossa ja joku opettaja on luonut peda.nettiin oman oppimisympäristön. Työkalupakki voi olla myös visuaalisesti näyttävä kansio tai vihko. On useita erilaisia persoonallisia tapoja luoda itselleen juuri omannäköinen työkalupakki.

Helpoimmillaan työkalupakki koostetaan omasta opinpolusta, niistä harjoituksista ja tehtävistä mitä on itse tehnyt. Työkalupakista näkee oman kasvun, ja opittua voi helpommin soveltaa työkalupakin avulla koulutuksen jälkeen käytännön työssä. Ryhmissä on jo paljon erilaista osaamista ja jo aiemminkin opittua kannattaa hyödyntää työkalupakkia luodessa.  Koulutuksen yksi tärkeä osa on myös katsaus lasten ja nuorten kirjallisuuteen. Opinnoissa saa laajan näkymän ajankohtaiseen lasten ja nuorten kirjallisuuteen. Tätäkin informaatiota voi sisällyttää omaan pakkiin.

SANATAIDE ELÄÄ AJASSA

Vuodesta 2012 saakka olemme saaneet opiskelijoilta palautetta ja toiveita, joiden pohjalta olemme kehittäneet ja kehitämme edelleen jatkuvasti koulutuksen sisältöjä. Sen lisäksi, että opintopisteitä on tullut lisää, olemme kiinnittäneet huomiota sanataideohjaajien varsinaiseen työnkuvaan, työllistymiseen ja miten esimerkiksi voi hakea apurahaa. Myös uudenlaisia menetelmiä on otettu mukaan koulutuksen sisältöihin. Koulutus siis elää ajassa ja mukautuu myös uusiin tarpeisiin.

Sanataideohjaajakoulutuksemme on ainutlaatuinen, sillä tämä on tällä hetkellä opintopisteytykseltään ja sisällöltään laajin lasten ja nuorten sanataideopetukseen painottunut koulutuskokonaisuus koko Suomessa. Jokainen ryhmä on antanut koulutuksesta erinomaista palautetta. Usein sanataideohjaajakoulutuksessa olen saanut kuulla, että vaikka miten väsyneenä lähiopetukseen perjantaina raahautuu, niin lauantaina iltapäivällä sitä lähtee iloisin mielin ja inspiroituneena kotiin!

Katso lisätietoja koulutuksesta>>

Oppimisagenttien matkassa -blogisarja

On ollut ilo kulkea mukana ja valmentaa Suomen ensimmäisiä oppimisagentteja! Learn@work-hankkeessa olemme kehittäneet työpaikoista oppimispaikkoja yhdessä mukana olevien pilottiorganisaatioiden kanssa. Puolet mukana olleista organisaatioista ja heidän oppimisagenteistaan on saanut valmennuksen päätökseen. Valmennuksen päätyttyä he jatkavat toimintaansa organisaatioidensa sisällä edistäen työn ohessa tapahtuvaa oppimista eri tavoin. Yhteistyö heidän kanssaan jatkuu myös valmennuksen päätyttyä. Tässä blogisarjassa jaamme tunnelmia ja kokemuksia suoraan oppimisagenteilta, tervetuloa seuraamaan!

Pohjolan Matka

Aluksi koottiin agentit,
ehkä meist’ ne eniten talentit.
Meidät hommiin sisään ajettiin,
kerrottiin mitä meiltä haettiin.
Valmennuksissa paljon uutta opittiin,
miten tiimit, organisaatio koettiin.
Silmät meillä asioihin aukesi, tilanne, toinen, kolmaskin laukesi.
Organisaatio sitten läpi testattiin,
mikä hyvää, mikä huonoa – se muille jaettiin.
Tulokset toi meille paljon hyvää,
monta monituista tiedon jyvää.
Luotiin mittarit, tavoitteet, osaajaluettelo, tietopankki,
tietoa mitä ei ollut – sen jengimme hankki.
Metatiedot ja -taidot käyttöön otettiin,
nää kaikille pitää jalkauttaa, hoettiin.
Uusi organisaatio samalla työnsä aloitti,
se meitä agentteja työssä eteenpäin kiritti.
Tää matka vielä jatkuu, se varma on,
näillä opeilla Pohjolan Matkasta tulee voittamaton.

Pohjolan Matkan oppimisagentit kuvassa alla:
Petter Mikkonen
Risto Mäkelä
Piia Räty
Jaana Tarvainen
Liisa Kovanen
Eija Kangas
Mika Hyrkäs (puuttuu kuvasta)
Jaana Ikonen (puuttuu kuvasta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pohjolanmatka.fi

Lisätietoja Learn@work-hankkeesta>>

SnellmanEDU – oppimista parhaimmillaan

SnellmanEDU-brändi on syntynyt! Se yhdistää Snellman-kesäyliopiston toiminnan, työyhteisölle tarjottavat ketterän oppimisen Learn@work-palvelut sekä oppilaitosten kehittäjäyhteisö Isoverstaan.

SnellmanEDU ponnistaa vahvasta uskosta sivistyksen ja tieteellisesti tuotetun tiedon merkitykseen. Sivistys toteutuu tässä päivässä oppimisen mahdollistamisena eri tavoin: monipuolisena koulutustarjontana, työyhteisöissä tapahtuvan oppimisen edistämisenä sekä oppilaitostoimijoiden yhteistyöskentelynä.

Uutta SnellmanEDUssa on se, että olemme entistä voimakkaammin kiinnittäneet huomiota juuri oppimiseen. Koulutusten lisäksi tuemme ihmisten oppimista monipuolisesti etsimällä heille valmiita oppimissisältöjä, järjestämällä sisältöjä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi ja todentamalla tapahtunutta oppimista. Tarjoamme jatkossakin kolme kertaa vuodessa aina uudistuneen koulutusvalikoiman.

Jatkamme toiminnassamme vahvasti digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntämistä. Pyrimme ennakkoluulottomasti kokeilemaan ja löytämään uusia ratkaisuja, miten oppimista voisi edistää ja tukea. SnellmanEDU – digitaalinen oppimisympäristö avaa ajasta ja paikasta riippumattomia oppimismahdollisuuksia yksittäisille ihmisille, työyhteisöille ja oppilaitoksille.

Arvopohjamme perustana on tuottaa ihmisille arjen hyvinvointia. Koulutusten monipuolisuus, niiden saavutettavuus ja uudet sisällöt innostavat ihmisiä oppimaan. Innostunut ihminen on onnellinen.

Soili Meklin
Johtaja, rehtori / SnellmanEDU

Musiikkiterapiasta käytännön työkaluja!

Jututin elokuussa opiskelijaamme Sirpa Rytköstä eräänä lauantai-aamuna, juuri ennen lähiopetuspäivän alkua. Oli valtavan inspiroivaa jutella henkilön kanssa, joka on niin innostunut opinnoistaan ja jaksaa ahertaa myös toisen koulun opintojen parissa! Haastattelijana markkinointikoordinaattori Heidi Kotikumpu.

Millainen tausta sinulla on?

Opiskelen parasta aikaa Savonia ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. Sosionomi-opinnot ovat nyt loppusuoralla. En edes ajatellut, että sen lisäksi on mahdollista ottaa lisäopintoja työn ohelle. Olin kokopäiväisesti töissä maaliskuulle saakka mutta jäin sitten opintovapaalle. Teen opintovapaalla myös työharjoittelua lastensuojelussa perhetyössä.

Musiikki on ollut elämässäni läsnä aina. Olen laulanut ja keikkaillut 30 vuotta mutta nykyisin harvakseltaan enää. Musiikki on kuitenkin aina ollut se minun juttu ja äitikin aina sanoo, että olen laulanut, ennen kuin olen edes puhunut. Mutta oma tietämys musiikin käyttämisessä terapiassa ja hoitomuotona on ollut tosi vähäistä. Nyt musiikkiterapian opintojen aikana musiikin eri mahdollisuudet ovat avautuneet ihan eri tavalla! Olen lastenohjaaja aiemmalta koulutukseltani ja lasten kanssa työskennellessä käytetään musiikkia erittäin paljon. Ja työkaluja lähdin näistä opinnoista hakemaan.

Mistä löysit musiikkiterapian opinnot?

Netistä hyvällä markkinoinnilla! En ole koskaan aiemmin opiskellut Snellman-kesäyliopistolla tai osallistunut koulutuksiin. Nämä perusopinnot kun bongasin ja kuvauksen luin sanoin heti, että tämän on minun juttu. Ja samalla sekunnilla ilmoittauduin, siinä ei mietitty sen pitempään! Jännitti odottaa tietoa koulutuksen toteutumisesta. Kovasti toivoin, että tarpeeksi tulee opiskelijoita ja tulihan sitä sitten. Aloitimme opiskelut viime helmikuussa.

Miten opinnot ovat sujuneet?

Opinnoissa on mukana välitehtäviä lähipäivien lisäksi ja on ollut tarpeeksi vaativaa. Tehtävät ovat Musiikkilaitoksen seminaaripohjasta ja todellakin on päässyt oppimaan. Yllätyksenä on ainoastaan tullut se, miten vähän suomenkielistä tieteellistä kirjallisuutta on tarjolla. Englannin kielellä löytyy onneksi ja se tieteellinen sanasto on tuntunut välillä haastavalta. Mutta hyvin on pärjätty ja opettajat ovat auttaneet mielellään. Jokaisella opintojaksolla on eri opettajat ja ovat alansa huippuja suomessa. Opintojaksojen sisällöt ovat olleet todella monipuolisia ja en olisi voinut ajatellakaan miten paljon kaikkea musiikkiterapiaan sisältyy. On niin paljon erityismenetelmiä ja käyttötapoja.

Lähipäivät ovat pääsääntöisesti viikonloppuisin, joten muun elämän yhteensovittaminen opintojen kanssa on ollut helppoa. Lähipäivät olivat tiedossa jo ennen aloitusta ja muutoksiakin on tullut vain muutama. Meillä on myös oikein hyvä ryhmä! Eri alojen ammattilaisia on mukana ja olemme oikein mukava aikuisporukka.

Sirpa Rytkönen – kotialbumi

Missä musiikkiterapiaa voi soveltaa?

Esimerkiksi kehitysvammaisten, muistisairaiden, ikäihmisten ja lasten parissa. Lasten kanssa esimerkiksi autismin hoidossa ja neuropsykiatrisessa terapiassa. Aikuisten kanssa musiikkiterapiaa voi käyttää myös tavanomaisen hoidon lisäksi. Musiikkiterapiaa voi käyttää oikeastaan ihan kaikkialla, mielikuvitus on vain rajana. Musiikkiterapia on toistaiseksi ainut luovan terapian muoto, johon saa Kelalta tukea. Kaikista luovista terapian muodoista, musiikkiterapiasta on eniten tieteellistä tutkimusta. Tietämystä ei toistaiseksi suomessa hirveästi ole, joten uraa uurtavalla alalla ollaan!

Mikä ollut parasta opinnoissa tähän saakka?

Olen ollut todella innostunut näistä erityismenetelmistä mitä on esitelty. Ja on ollut mieletön ahaa-elämys, miten konkreettista apua potilas on saanut musiikkiterapiasta. On ollut todella inspiroivaa ja motivoivaa. Nämä kokemukset ovat myös herättäneet pohtimaan ja ajattelemaan asioita entistä syvemmälle. Kyllähän jokainen meistä tiedostamattakin hoitaa itseään musiikilla. Tietty musiikkivalinta esimerkiksi huonona päivänä helpottaa fiilistä huomattavasti auton ratissa.

Miten olet jaksanut arjessa opintojen ja muun elämän kanssa?

Hyvin! Jos aiheet kiinnostaa ja on innostunut, niin siitähän se on kiinni. Silloin jaksaa uskomattoman paljon ja hyvin. Opinnot ei tunnu laisinkaan työltä, koska oppiminen ja sisällöt ovat yksinkertaisesti vaan niin kivaa!

Millaisia jatkosuunnitelmia sinulla on?

Valmistun Savonialta ensi toukokuussa ja tämän vuoden lopussa saan musiikkiterapian perusopinnot valmiiksi. Koko ajan tekisi mieli ilmoittautua uusiin koulutuksiin, taidan olla ikuinen oppija! Mutta työelämä tänä päivänä vaatii jatkuvaa oppimista ja kouluttautumista. Olen katsonut Snellman-kesäyliopiston sivuilta useita minulle sopivia kokonaisuuksia ja täydennyskoulutuksia. Tulevaisuudessa nepsy-koulutus ja ratsastusterapia kiinnostavat kovasti. Mutta nyt pitää keskittyä näihin nykyisiin opintoihin täydellä teholla. Pyysimme jo opettajilta, että saisimme Kuopioon musiikkiterapian aineopinnot. Katsotaan, toteutuuko se toive. Suosittelen ihan jokaista lähtemään opiskelemaan, opinnoista saa niin paljon virtaa arkeen!

Kohti Suomen ensimmäistä tiedekasvatusohjaajakoulutusta

Lasten yliopisto ja Nuorten tiedetoiminta

Las­ten yli­o­pis­to­toi­min­ta al­koi Snell­man-kesä­yli­o­pis­tol­la 2011 kesä­lei­rien muo­dos­sa. Ny­ky­ään toi­min­taa tar­jo­taan ym­pä­ri vuo­den myös esimerkiksi tiedekerhoina ja -työpajoina. Tiedeleirien ja -kerhojen suosio lasten ja nuorten keskuudessa on kasvanut vuosi vuodelta. Tämä on positiivinen merkki siitä, että tällaiselle niin sanotulle non-formaalille tiedekasvatustoiminnalle on edelleen suuri tarve.

Uutta potkua EU-hankkeesta

Toimintamme on saanut tukea EU:n koulutuksen kehittämisrahaston hankkeesta, jonka koordinaattorina aloitin kuluneen lokakuun alussa. Tavoitteenamme on kehittää Pohjois-Savon alueen tiedekasvatusosaamista tuomalla yhteen eri yhteiskunnan tahoja, järjestämällä aiheeseen liittyvää lähi- ja verkkokoulutusta sekä kehittämällä uusia tiedekasvatussisältöjä. Hankkeen käytännön osuus on parhaillaan käynnistymässä, joten tiedotamme hankkeesta lisää piakkoin.

Sinustako tiedekasvattaja?

Ensi kuussa alkava Tiedekasvatusohjaajakoulutuksemme 15 op järjestetään Suomessa ensimmäistä kertaa!

Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään mm. ta­ri­nal­li­suu­teen, ko­ke­muk­sel­li­suu­teen ja tut­ki­muk­sel­li­seen pe­da­go­giik­kaan. Las­ten yli­o­pis­tos­sa ja Nuor­ten tie­de­toi­min­nas­sa pe­rus­peri­aat­tee­na on tu­kea ja roh­kais­ta osallistujan omaa ute­li­ai­suut­ta te­ke­mi­sen ja ko­kei­le­mi­sen kaut­ta.

Tiedekasvatusohjaajakoulutuksemme järjestetään monimuoto-opetuksena ja se soveltuu kaikille tiedekasvatustyöstä kiinnostuneille esim. varhaiskasvatuksen opettajille, peruskoulun opettajille ja iltapäiväkerhojen ohjaajille. Koulutuksen verkkoluennoilla tarjotaan tutkimusperustaista tietoa tiedekasvatuksesta helposti pureskeltavassa muodossa. Ohjaamissani tutorryhmissä tehdään eri­lai­sia omaa oppimista tukevia ­teh­tä­viä ja pohditaan yhdessä tiedon soveltamista oman arjen kasvatus- ja opetustyössä. Lähiopetusta on vain kerran kuussa Kuopiossa, joten voi osallistua helposti myös Pohjois-Savon rajojen ulkopuolelta.

Koulutuksen jälkeen sinulla on taitoa luoda tur­val­li­nen, ins­pi­roi­va ja las­ten ke­hi­tys­ta­sol­le so­pi­va ym­pä­ris­tö tut­ki­mi­sen ja oi­val­luk­sien ai­kaan­saa­mi­sek­si esim. iltapäiväkerhoina. Kerhot liit­ty­vät Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton koor­di­noi­maan Itä-Suo­men tie­de­kas­va­tus­ver­kos­toon. Voit toteuttaa toimintaa alueellasi, asuitpa missä vain!

Tule rohkeasti mukaan! Ilmoittautuminen päättyy 3.11. (huom. jatkettu). Lisätietoja koulutuksesta saat täältä ja minulta.

Verkostosta voimaa

Tiedekasvatusaktiviteettien järjestämisen kannalta ongelmana on ollut alueellinen saatavuus ja osaavien käsien yhteensaattaminen. Tähän mennessä monet leirit ja kerhot on toteutettu Kuopiossa, Iisalmessa ja Siilinjärvellä. Olemme kuitenkin saaneet paljon palautetta siitä, että myös muilla alueilla opettajat ja kasvattajat haluaisivat tarjota lapsille ja nuorille laadukasta tiedekasvatustoimintaa. Tiedekasvatusyhteistyön vahvistamiseksi perustimme vuorovaikutteiseksi tiedonvälityskanavaksi uuden tiedekasvatusverkoston, johon kaikki aiheesta kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt ovat lämpimästi tervetulleita. Tilaa uutiskirje oheisesta linkistä rastittamalla tiedekasvatusverkosto. Verkoston kesken järjestetään tapaamisia ja koulutuksia, tervetuloa mukaan!

Snellman-kesäyliopiston tiimi vahvistui

Ja täällä kirjoittaa Niko Kyllönen, Snellman-kesäyliopiston uusin työntekijä. Muutin Kuopioon Sotkamosta syksyllä 2009 opiskelemaan biotieteitä. Valmistuin filosofian maisteriksi biokemiasta keväällä 2014, minkä jälkeen siirryin Joensuuhun opiskelemaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaan kemian laitokselle. Sieltä valmistuin keväällä 2019 kemian ja fysiikan aineenopettajaksi ja luokanopettajaksi. Lopulta palasin tänne ihastuttavaan Savon sydämeen 😊

Snellman-kesäyliopistossa olen työskennellyt kesästä 2013 lähtien Lasten yliopiston tiedeleirien kemian opettajana. Tästä syntyi vuosien mittaan kasvava mielenkiinto tiedekasvatustyötä kohtaan, mikä on ilmennyt toimintana eri kasvatus- ja koulutusalan alueilla (mm. Itä-Suomen yliopiston Yritystä oppimisympäristöihin-hankkeessa, Kide Science-franchising yrittäjänä ja ZAU-tiedekerhojen ohjaajana). Halutessanne voitte tutustua pro gradu-tutkielmaani, jonka tein Snellman-kesäyliopistolla Lasten tiedeleirien ja -kerhojen työohjeiden kehittämisestä.

Syksyllä 2019 siirryin Snellman-kesäyliopiston Lasten yliopistolla EU-rahoitteisen hankkeen koordinaattoriksi. Koen tehtävän haastavaksi mutta mielenkiintoiseksi. Odotan suurella innolla, mitä tuleman pitää!

Terveisin,

Niko Kyllönen
hankekoordinaattori
puh. 044 746 2843 / e-mail niko.kyllonen@snellmankesayliopisto.fi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/niko-kyll%C3%B6nen-07769983/

Päivitetty 17.10. Korjattu Lasten yliopistotoiminnan aloitusvuodeksi 2011.

Tartu uusiin haasteisiin, rohkeasti!

Syksy on myös koulutusorganisaatioille usein vuoden kiireisintä aikaa ja emme ole poikkeus! Tänä syksynä lähestulkoon 100 koulutusta ja kurssia pitää meidät jatkuvassa toiminnassa kolmella paikkakunnalla. Hetkessä eläminen, muutosten ja rutiinien iloisessa rytmissä sukkulointi ja samaan aikaan tulevaisuuden signaalien havaitseminen ja uuden oppiminen voi olla melkoista tasapainottelua. Kuulostaako tutulta? Oman työn ajanhallinta, työyhteisön ja esimiehen tuki, palautuminen sekä vapaa-ajalla että työpäivän aikana (kyllä, työpäivänkin aikana kannattaa irtaantua työstä) ja hyvälaatuinen uni ovat erityisen tärkeitä meidän jokaisen hyvinvoinnin kannalta.

Näin uuden viikon alkuhetkinä pidetään mieli kirkkaana harmaasta kelistä huolimatta! Mikä seuraavista koulutuksista herättää sinusta innostusta? Näihin ehdit vielä mukaan, jos toimit nopeasti!

Myynnillisyys asiantuntijatyössä 7.10. Kuopio
Toimitko asiantuintijana ja myynti on tullut osaksi työtäsi? Tai tuleeko työnkuvasi laajenemaan? Miten myyntiä voi alkaa tekemään asiantuntijana? Myyn­nil­li­syys asi­an­tun­ti­ja­työs­sä on asi­ak­kaan os­ta­mi­sen ym­mär­tä­mis­tä, hel­pot­ta­mis­ta ja aut­ta­mis­ta. Os­ta­mi­nen on muut­tu­nut niin, että asi­a­kas os­taa eri ka­na­vis­sa ja var­sin­kin asi­an­tun­ti­jal­la omas­sa työs­sään on iso mah­dol­li­suus vai­kut­taa ja aut­taa asi­a­kas­ta os­ta­maan. Koulutuspäivän tavoitteena on hallita moderniin myyntiin tarvittavat tiedot ja taidot, omaksua uudenlainen asenne ja myyntiprosessi. Kouluttajana Mikko Heiskanen.

Tiedonhallinnan perusteet ja arkistointi 9.10. Iisalmi
Kou­lu­tuk­sen tee­moja ovat mm. asia­kir­jo­jen elin­kaa­ri, tie­to­suo­ja ja or­ga­ni­saa­ti­on käy­tän­nöt. Mitä tie­to­joh­ta­mi­nen, tie­don­hal­lin­ta ja ar­kis­toin­ti tar­koit­taa, kun tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­tö muut­tu­nut ja tie­don­hal­lin­ta­laki tu­lee syk­syl­lä 2019? Koulutuspäivästä saat vas­tauk­set mo­niin ky­sy­myk­siin ja ar­kis­ton­ne on pian sel­keä ja joh­don­mu­kai­nen, ja vas­taa tä­män päi­vän vaa­ti­muk­sia! Kouluttajana Jarkko Koivuniemi.

Haastavat tilanteet esimiestyössä 10.10. Iisalmi
Työ­yh­tei­sön on­gel­ma­ti­lan­teet usein hen­ki­lö­ke­mi­aa, vai onko? Voi­ko osa esi­mies­työn on­gel­mis­ta olla esi­mies­ten it­sen­sä ra­ken­ta­mia? Mi­ten toi­mia esi­mie­he­nä asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­ti­os­sa? Kou­lu­tus an­taa esi­mie­hil­le ja joh­ta­jil­le eväi­tä poh­tia it­se­ään ja omia ajat­te­lu- ja toi­min­ta­mal­le­jaan, suo­raan ja kau­nis­te­le­mat­ta. Pi­tää­kö aja­tel­la ih­mis­ten hy­vin­voin­tia vai or­ga­ni­saa­ti­on te­hok­kuut­ta ja tu­lok­sen­te­koa?  Kouluttajana Jarkko Koivuniemi.

Ratkaisukeskeinen johtaminen 9.10.-6.11. verkko
Ratkaisukeskeinen johtaminen on avain työntekijöiden vahvuuksien ja voimavarojen kehittämiseen sekä työyhteisön hyvien toimintaedellytysten luomiseen. Rat­kai­su­kes­kei­nen esi­mies li­sää työ­yh­tei­sön val­miuk­sia toi­mia avoi­mes­ti, kes­kus­te­le­vas­ti ja in­no­va­tii­vi­ses­ti. Myön­tei­nen ilma­pii­ri li­sää työ­yh­tei­sön op­pi­mis­ky­kyä ja luo­vuut­ta sekä yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta. Työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mi­nen ja työ­hön si­tou­tu­mi­nen pa­ra­ne­vat, mikä li­sää myös työn tu­lok­sel­li­suut­ta. Tule mukaan laadukkaaseen verkkokoulutukseen ja kehity johtajana! Kouluttajana Sarianna Virpikari.

Rakennetaan nuori vahvaksi 1 op, 10.10.-21.11. verkko
Täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa jat­ke­taan po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan ajat­te­lu- ja toi­min­ta­ta­paa lapsuudesta nuo­ruu­teen. Nuor­ten hy­vin­voin­ti­te­o­ri­aan poh­jaa­vas­sa käy­tän­nön­lä­hei­ses­sä kou­lu­tuk­ses­sa läpi­käy­dään te­o­ri­aan kuu­lu­vien osa-alu­ei­den – osaa­mi­sen, luot­ta­muk­sen, ih­mis­suh­tei­den, luon­teen ja vä­lit­tä­mi­sen – työ­ka­lu­ja to­teu­tet­ta­vak­si osa­na pe­da­go­giik­kaa, ope­tus- ja oh­jaus­työ­tä. Verkkokou­lu­tus tar­jo­aa konk­reet­te­ja pe­da­go­gi­sia toi­min­ta­mal­le­ja nuo­ren ra­ken­ta­mi­seen vah­vak­si ai­kui­sek­si. Kouluttajina Erja Sandberg ja Eliisa Leskisenoja.

Muista myös ladata digiesite!
Asiakaspalvelu arkisin klo 9-15: p. 044 746 2840 / asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

Draamakasvatus ei ole näyttelemistä, vaan ihan kaikkea muuta!

”Draaman toiminalliset menetelmät antavat jokaiselle jotain. Draaman perusopinnoista saa eväitä mm. ihmisten kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Olisi hienoa saada mukaan myös esimiehiä kehittämään esimiestaitojaan!” Tiina Naumanen.

MITÄ ON DRAAMAKASVATUS, MITEN SITÄ VOI HYÖDYNTÄÄ?

Draaman menetelmiä voi hyödyntää ihan missä vaan! Itse koulutan draaman menetelmillä yrityksissä, yhteisöissä ja oppilaitoksissa ihan teollisuudesta vaikkapa kaupanalaan, sitä voi hyödyntää kaikkialla. Draamaa hyödynnetään myös paljon erilaisissa opetustilanteissa. Esimerkiksi matematiikkaan voidaan tuoda draamallisia elementtejä, jotta oppiminen on toiminnallisesti helpompaa tai vaikka historian opetukseen. Tiedän myös, että SAKKY käyttää draaman menetelmiä esim. terveydenhuollon opetuksessa ryhmähengen kasvattamiseen ja substanssiosaamisessa. Menetelmillä itsessään on vain taivas rajana. Olen käyttänyt draaman menetelmiä mm. koulukiusaamisen ehkäisemisessä, tuotekehittelyssä, kun ideoidaan uutta tuotetta yhdessä, konfliktitilanneratkaisuissa ja neuvottelutilanteissa. Draaman menetelmiä voi soveltaa hyvinkin rajattomasti, kunhan perusteet on hallussa. Draamakasvatus ei ole tarkoitettu vain opettajille ja kouluille, sitä voi hyödyntää kaikkialla. Itse koulutan pääasiassa aikuisia draaman menetelmillä esimerkiksi haastavissa vuorovaikutustilanteissa työpaikoilla.

 PERUSOPINNOT

Perusopinnoissa saa kattavan kuvan kokonaisuudesta ja nopeasti opiskelijalle hahmottuu mistä teemasta haluaa saada lisätietoja ja oppia enemmän. Perusopinnot kestävät yhden vuoden. Opinnot koostuvat kontaktiopetuksesta ja oppimistehtävistä, jotka ovat yliopistotasoisia. Oppimistehtäviä voi sujuvasti rinnastaa omaan työyhteisöön eli opiskeluiden aikana pystyy jo soveltamaan työssään opintoja.

Kuva: Sari Hallikainen

Draamakasvatuksen perusopinnot on hyvin käytännönläheistä opiskelua ja tapaamme ryhmän kanssa usein. Kontaktipäivissä on usein lyhyt teoriaisku ja sitten harjoittelemme käytännössä esim. draamaa, improvisaatiota ja draamakasvatuksen eri genrejä, näyttelijän työtä, ohjaajan työtä, dramaturgiaa, taiteilija opettajana -teemaa.. Koko ajan on läsnä vahva pedagoginen näkemys ja kuinka opittua voidaan soveltaa eri tilanteissa, eri ikäisille. Jokainen ryhmä on ollut antoisa ja matka on ollut jokaiselle rikkaus, matka omaan itseensä ja oman ammattitaidon kehittämiseen.

Minulle on useasti kerrottu opintojen päätyttyä, että opinnot veivät antaa mutta satakertaisesti tulee hyötyä takaisin! Aineopintoihin voi jatkaa perusopintojen jälkeen ja Taideyliopistossa voi halutessaan opiskella edelleen teatteritaiteen maisteriksi. Aineopinnot lisäävät teoreettista osaamista, perusopinnoissa pysytään vahvasti käytännössä.

MILLAINEN OPISKELIJA?

Mukana on ollut paljon luokanopettajia HOPS-uudistuksen myötä ja eri tasojen opettajia, erilaisten ryhmien kanssa toimivia. Yleensä opiskelijalla on ollut motivaationa saada uusia menetelmiä opetukseen tai ryhmien vetämiseen ja oman ammattitaidon kehittämiseen. Opettajien lisäksi mukana on ollut paljon kolmannen sektorin toimijoita tai muuten vain draamapedagogiikasta kiinnostuneita. Eniten on mukana ollut äidinkielenopettajia ja nyt uutena myös toisen asteen opettajat. Työnohjaajia on ollut myös mukana aiempina vuosina. Opiskelijoita on ollut mukana ihan ympäri suomea, jopa Järvenpäästä saakka. Osalla ei ole ollut draamasta minkäänlaista kokemusta ja osalla taas paljonkin, ryhmät muotoutuvat erittäin hyvin ja opinnot antavat varmasti jokaiselle paljon. Kaikki ovat tervetulleita!

MITÄ SANOISIT HENKILÖLLE, JOKA POHTII MUKAAN TULEMISTA? ENTÄ JOS JÄNNITTÄÄ JA ARKAILEE?

Kannattaa ehdottomasti tulla mukaan! Meidän ryhmämme ovat olleet todella tiiviitä ja jokaisen ryhmän kanssa olemme alussa luoneet yhteiset pelisäännöt, kuinka toimitaan. Harjoitteissa mennään aina helpommasta vaikeampaan ja mukana on aina pedagoginen näkökulma. Opiskelijoilla ei tarvitse olla mitään aikaisempaa kokemusta draamakasvatuksesta. Oma kokemus ja kokeilut on hyvin tärkeitä, jotta näitä taitoja osaa opettaa muille. Ryhmähenki on aina ollut hirmuisen hyvä ja ainahan alussa jännittää kaikkia. Meidän opettajien tehtävä on saada ryhmähenki sellaiseksi, että siellä uskaltaa heittäytyä mukaan juuri itselleen sopivissa määrin. Opinnoissa on paljon ryhmätehtäviä. Ryhmässä on salliva ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa ei arvostella toisia vaan haetaan eväitä omaan työhön ja esimerkiksi opettamiseen. On mukana ollut myös henkilöitä, jotka hakivat tukea omaan esiintymiseen.

PALAUTE

Olemme saaneet Jonnan ja Snellman-kesäyliopiston kanssa erinomaista palautetta läpi vuosien! Sisältö on toiminnallista mutta oppimistehtävissä tarvitaan akateemista kirjoitustaitoa ja tehtävät arvioidaan akateemisilla kriteereillä. Esimerkiksi oppimistehtävissä tulee olla lähdeviittaukset. Mutta tähänkin olemme Jonnan kanssa antaneet paljon neuvoja ihan kädestä pitäen ja keskustelemme alussa tästäkin. Mitään ei tule siis yllätyksenä opintojen edetessä!

Pe­rus­o­pin­to­jen pää­kou­lut­ta­ji­na toi­mi­vat vies­tin­tä­kou­lut­ta­ja, FT Jon­na Ko­po­nen ja tai­teen mo­ni­am­ma­tii­lai­nen, vies­tin­tä­kou­lut­ta­ja, KM, FM Tii­na Nau­ma­nen. Haastateltavana Tiina Naumanen, joka on toiminut pääkouluttajana draamakasvatuksen perusopinnoissa vuodesta 2007 asti.

Lue lisää opinnoista täältä ja ilmoittaudu mukaan 7.10. mennessä!

Koulutuspäivä: Lasten yliopisto – ilman innostusta ei ole oppimista

Tervetuloa Snellman-kesäyliopiston ja Itä-Suomen aluehallintoviraston ja yhteistyössä järjestämään Lasten yliopisto -koulutuspäivään 25.9. Kuopioon.

Tieteen tekeminen on hauskaa, luovaa ja innostavaa. Oppiminen tulee kuin sivussa itsekseen vahvan motivaation ja palon johdattamana. Koulutuspäivän aikana pääset kurkistamaan ja kokeilemaan, kuinka lasten yliopisto toimii ja miten olemme saaneet yhdistettyä eri tieteenalat tarinallisuuteen ja kokemukselliseen oppimiseen. Lasten yliopiston toimintatapaa, opetusmetodeja ja -sisältöjä on antoisaa ja helppoa soveltaa myös esi- ja perusopetuksessa. Lasten yliopisto -toiminta täydentää hyvin voimassa olevia varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia. Kannattaa tulla tutustumaan ja ottamaan vaikutteita.

Aika: Keskiviikko 25.9.2019 klo 9:30–15:30 (kahvitarjoilu klo 9 alk.)
Paikka: Snellman-kesäyliopisto, Haapaniemenkatu 40 C, KUOPIO (Huom. osallistujamäärän noustessa yli 40, vaihdetaan koulutuspaikkasuurempaan > ilmoitamme kaikille ilmoittautuneille)
Kohderyhmä: Tilaisuus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen opetus- ja kasvatushenkilöstölle ja –hallinnolle. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös kaikki Lasten yliopistotoiminnasta kiinnostuneet.
Hinta: Koulutus on maksuton. Osallistujat huolehtivat muista kuluista.
Ilmoittautuminen: Pyydämme sitovat ilmoittautumiset viimeistään kesk. 18.9.2019 joko 1) sähköisellä ilmoittautumislomakkeella: tästä linkistä tai www.avi.fi/ita > Ajankohtaista > Tapahtumat ja koulutukset 2) sähköpostilla: sivistys.ita(at)avi.fi

(Jos sähköinen ilmoittautuminen ei toimi, voit siinä tapauksessa ilmoittautua koulutussihteeri Salla Heimoselle p. 0295 016 886 tai salla.heimonen(at)avi.fi )

Lisätiedot:
opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, kari.lehtola(at)avi.fi, puh. 0295 016 917
ja suunnittelija Riikka Asikainen (Snellman-kesäyliopisto),
riikka.asikainen(at)snellmankesayliopisto.fi, puh. 044 746 2845

Lämpimästi tervetuloa!

 

Fb
LinkedIn
Twitter

Tiedote: Dikata -hankkeen verkkokoulutukset on julkaistu!

Digitaitoja työikäisille maksutta – kesäyliopistojen Dikata-hanke tarjoaa digitaitoja laajalti

Digitaaliset perustaidot ovat nykyisin välttämättömiä kansalaistaitoja, jotka sujuvoittavat arkipäivää kauppalistan laatimisesta veroilmoituksen tekoon. Myös työelämässä edellytetään teknologian tuomien sovellusten hallintaa. Monet työikäiset kokevat, että heidän digitaitonsa kaipaavat päivitystä tai he haluavat oppia uusia taitoja työn ohessa ja omaan tahtiinsa.

Kuopiolaisen Snellman-kesäyliopiston toteuttama Dikata-hanke vastaa tähän tarpeeseen. Hanke on laajuudeltaan, tarjonnaltaan ja toteutustavaltaan ainutlaatuinen Suomessa.

Tähtäämme siihen, että digiosaamisesta tulee suomalaisten uusi kansalaistaito ja mahdollisimman monet löytävät Dikata-koulutukset ja vinkkaavat kaverillekin.”, kertoo hankkeen koordinaattori Reetta Karjalainen.

Dikatan koulutukset ovat ilmaisia ja niihin voi osallistua kuka tahansa. Osallistujat tarvitsevat oman tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen sekä verkkoyhteyden. Opetushallitus rahoittaa hanketta ja koulutukset kattavat koko maan kesäyliopistojen verkoston levittämänä. Koulutustarjonta on monipuolinen sähköpostin ja wordin käytön alkeista ajankäytönhallintaan, lisättyyn todellisuuteen ja videoeditointiin. Syksyn 2019 koulutukset ovat suurimmaksi osin vuorovaikutteisia verkkoluentoja, jotka voi katsoa myös tallenteena.

Digitaitojen kokeminen puutteellisiksi voi aiheuttaa häpeää ja epävarmuutta esimerkiksi työpaikalla. Nyt jokainen voi lisätä omaa digiosaamistaan ilmaiseksi omaan tahtiinsa. Dikatan koulutukset lähtevät tosi perustaidoista, kuten vaikka Gmail-tilin luomisesta ja Officen tehokäytöstä, mutta tarjolla on myös koulutusta bloggaamiseen, medialukutaitoon ja tietotulvan jäsentämiseen. Täydennämme koulutusvalikoimaamme palautteen perusteella.” Karjalainen kertoo.

Hankkeen aikana muokataan myös yhtenäistä digitaitokriteeristöä yhdessä Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry:n ja Väestörekisterikeskuksen kanssa. Digitaitokriteeristöstä muodostetaan yhtenäinen kehys, jonka avulla muutkin toimijat voivat kartoittaa digiosaamista ja rakentaa hyvin palvelevia koulutuksia tulevaisuudessa.

Digikoulutukset alkavat syyskuussa 2019 ja jatkuvat vuoden 2020 loppuun. Tavoitteena on kohentaa hankkeen toiminta-aikana jopa 30 000 suomalaisen digitaitoja. Ilmoittautuminen Dikata-koulutuksiin on käynnissa osoitteessa: www.bit.ly/dikata-hanke

Yhteystiedot ja haastattelupyynnöt:
hankekoordinaattori Reetta Karjalainen
reetta.karjalainen@snellmankesayliopisto.fi puh. 044 7462842

Snellman-kesäyliopisto, Dikata-hanke www.snellmankesayliopisto.fi/dikata