Draamakasvatus ei ole näyttelemistä, vaan ihan kaikkea muuta!

”Draaman toiminalliset menetelmät antavat jokaiselle jotain. Draaman perusopinnoista saa eväitä mm. ihmisten kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Olisi hienoa saada mukaan myös esimiehiä kehittämään esimiestaitojaan!” Tiina Naumanen.

MITÄ ON DRAAMAKASVATUS, MITEN SITÄ VOI HYÖDYNTÄÄ?

Draaman menetelmiä voi hyödyntää ihan missä vaan! Itse koulutan draaman menetelmillä yrityksissä, yhteisöissä ja oppilaitoksissa ihan teollisuudesta vaikkapa kaupanalaan, sitä voi hyödyntää kaikkialla. Draamaa hyödynnetään myös paljon erilaisissa opetustilanteissa. Esimerkiksi matematiikkaan voidaan tuoda draamallisia elementtejä, jotta oppiminen on toiminnallisesti helpompaa tai vaikka historian opetukseen. Tiedän myös, että SAKKY käyttää draaman menetelmiä esim. terveydenhuollon opetuksessa ryhmähengen kasvattamiseen ja substanssiosaamisessa. Menetelmillä itsessään on vain taivas rajana. Olen käyttänyt draaman menetelmiä mm. koulukiusaamisen ehkäisemisessä, tuotekehittelyssä, kun ideoidaan uutta tuotetta yhdessä, konfliktitilanneratkaisuissa ja neuvottelutilanteissa. Draaman menetelmiä voi soveltaa hyvinkin rajattomasti, kunhan perusteet on hallussa. Draamakasvatus ei ole tarkoitettu vain opettajille ja kouluille, sitä voi hyödyntää kaikkialla. Itse koulutan pääasiassa aikuisia draaman menetelmillä esimerkiksi haastavissa vuorovaikutustilanteissa työpaikoilla.

 PERUSOPINNOT

Perusopinnoissa saa kattavan kuvan kokonaisuudesta ja nopeasti opiskelijalle hahmottuu mistä teemasta haluaa saada lisätietoja ja oppia enemmän. Perusopinnot kestävät yhden vuoden. Opinnot koostuvat kontaktiopetuksesta ja oppimistehtävistä, jotka ovat yliopistotasoisia. Oppimistehtäviä voi sujuvasti rinnastaa omaan työyhteisöön eli opiskeluiden aikana pystyy jo soveltamaan työssään opintoja.

Kuva: Sari Hallikainen

Draamakasvatuksen perusopinnot on hyvin käytännönläheistä opiskelua ja tapaamme ryhmän kanssa usein. Kontaktipäivissä on usein lyhyt teoriaisku ja sitten harjoittelemme käytännössä esim. draamaa, improvisaatiota ja draamakasvatuksen eri genrejä, näyttelijän työtä, ohjaajan työtä, dramaturgiaa, taiteilija opettajana -teemaa.. Koko ajan on läsnä vahva pedagoginen näkemys ja kuinka opittua voidaan soveltaa eri tilanteissa, eri ikäisille. Jokainen ryhmä on ollut antoisa ja matka on ollut jokaiselle rikkaus, matka omaan itseensä ja oman ammattitaidon kehittämiseen.

Minulle on useasti kerrottu opintojen päätyttyä, että opinnot veivät antaa mutta satakertaisesti tulee hyötyä takaisin! Aineopintoihin voi jatkaa perusopintojen jälkeen ja Taideyliopistossa voi halutessaan opiskella edelleen teatteritaiteen maisteriksi. Aineopinnot lisäävät teoreettista osaamista, perusopinnoissa pysytään vahvasti käytännössä.

MILLAINEN OPISKELIJA?

Mukana on ollut paljon luokanopettajia HOPS-uudistuksen myötä ja eri tasojen opettajia, erilaisten ryhmien kanssa toimivia. Yleensä opiskelijalla on ollut motivaationa saada uusia menetelmiä opetukseen tai ryhmien vetämiseen ja oman ammattitaidon kehittämiseen. Opettajien lisäksi mukana on ollut paljon kolmannen sektorin toimijoita tai muuten vain draamapedagogiikasta kiinnostuneita. Eniten on mukana ollut äidinkielenopettajia ja nyt uutena myös toisen asteen opettajat. Työnohjaajia on ollut myös mukana aiempina vuosina. Opiskelijoita on ollut mukana ihan ympäri suomea, jopa Järvenpäästä saakka. Osalla ei ole ollut draamasta minkäänlaista kokemusta ja osalla taas paljonkin, ryhmät muotoutuvat erittäin hyvin ja opinnot antavat varmasti jokaiselle paljon. Kaikki ovat tervetulleita!

MITÄ SANOISIT HENKILÖLLE, JOKA POHTII MUKAAN TULEMISTA? ENTÄ JOS JÄNNITTÄÄ JA ARKAILEE?

Kannattaa ehdottomasti tulla mukaan! Meidän ryhmämme ovat olleet todella tiiviitä ja jokaisen ryhmän kanssa olemme alussa luoneet yhteiset pelisäännöt, kuinka toimitaan. Harjoitteissa mennään aina helpommasta vaikeampaan ja mukana on aina pedagoginen näkökulma. Opiskelijoilla ei tarvitse olla mitään aikaisempaa kokemusta draamakasvatuksesta. Oma kokemus ja kokeilut on hyvin tärkeitä, jotta näitä taitoja osaa opettaa muille. Ryhmähenki on aina ollut hirmuisen hyvä ja ainahan alussa jännittää kaikkia. Meidän opettajien tehtävä on saada ryhmähenki sellaiseksi, että siellä uskaltaa heittäytyä mukaan juuri itselleen sopivissa määrin. Opinnoissa on paljon ryhmätehtäviä. Ryhmässä on salliva ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa ei arvostella toisia vaan haetaan eväitä omaan työhön ja esimerkiksi opettamiseen. On mukana ollut myös henkilöitä, jotka hakivat tukea omaan esiintymiseen.

PALAUTE

Olemme saaneet Jonnan ja Snellman-kesäyliopiston kanssa erinomaista palautetta läpi vuosien! Sisältö on toiminnallista mutta oppimistehtävissä tarvitaan akateemista kirjoitustaitoa ja tehtävät arvioidaan akateemisilla kriteereillä. Esimerkiksi oppimistehtävissä tulee olla lähdeviittaukset. Mutta tähänkin olemme Jonnan kanssa antaneet paljon neuvoja ihan kädestä pitäen ja keskustelemme alussa tästäkin. Mitään ei tule siis yllätyksenä opintojen edetessä!

Pe­rus­o­pin­to­jen pää­kou­lut­ta­ji­na toi­mi­vat vies­tin­tä­kou­lut­ta­ja, FT Jon­na Ko­po­nen ja tai­teen mo­ni­am­ma­tii­lai­nen, vies­tin­tä­kou­lut­ta­ja, KM, FM Tii­na Nau­ma­nen. Haastateltavana Tiina Naumanen, joka on toiminut pääkouluttajana draamakasvatuksen perusopinnoissa vuodesta 2007 asti.

Lue lisää opinnoista täältä ja ilmoittaudu mukaan 7.10. mennessä!

Koulutuspäivä: Lasten yliopisto – ilman innostusta ei ole oppimista

Tervetuloa Snellman-kesäyliopiston ja Itä-Suomen aluehallintoviraston ja yhteistyössä järjestämään Lasten yliopisto -koulutuspäivään 25.9. Kuopioon.

Tieteen tekeminen on hauskaa, luovaa ja innostavaa. Oppiminen tulee kuin sivussa itsekseen vahvan motivaation ja palon johdattamana. Koulutuspäivän aikana pääset kurkistamaan ja kokeilemaan, kuinka lasten yliopisto toimii ja miten olemme saaneet yhdistettyä eri tieteenalat tarinallisuuteen ja kokemukselliseen oppimiseen. Lasten yliopiston toimintatapaa, opetusmetodeja ja -sisältöjä on antoisaa ja helppoa soveltaa myös esi- ja perusopetuksessa. Lasten yliopisto -toiminta täydentää hyvin voimassa olevia varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia. Kannattaa tulla tutustumaan ja ottamaan vaikutteita.

Aika: Keskiviikko 25.9.2019 klo 9:30–15:30 (kahvitarjoilu klo 9 alk.)
Paikka: Snellman-kesäyliopisto, Haapaniemenkatu 40 C, KUOPIO (Huom. osallistujamäärän noustessa yli 40, vaihdetaan koulutuspaikkasuurempaan > ilmoitamme kaikille ilmoittautuneille)
Kohderyhmä: Tilaisuus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen opetus- ja kasvatushenkilöstölle ja –hallinnolle. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös kaikki Lasten yliopistotoiminnasta kiinnostuneet.
Hinta: Koulutus on maksuton. Osallistujat huolehtivat muista kuluista.
Ilmoittautuminen: Pyydämme sitovat ilmoittautumiset viimeistään kesk. 18.9.2019 joko 1) sähköisellä ilmoittautumislomakkeella: tästä linkistä tai www.avi.fi/ita > Ajankohtaista > Tapahtumat ja koulutukset 2) sähköpostilla: sivistys.ita(at)avi.fi

(Jos sähköinen ilmoittautuminen ei toimi, voit siinä tapauksessa ilmoittautua koulutussihteeri Salla Heimoselle p. 0295 016 886 tai salla.heimonen(at)avi.fi )

Lisätiedot:
opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, kari.lehtola(at)avi.fi, puh. 0295 016 917
ja suunnittelija Riikka Asikainen (Snellman-kesäyliopisto),
riikka.asikainen(at)snellmankesayliopisto.fi, puh. 044 746 2845

Lämpimästi tervetuloa!

 

Fb
LinkedIn
Twitter

Tiedote: Dikata -hankkeen verkkokoulutukset on julkaistu!

Digitaitoja työikäisille maksutta – kesäyliopistojen Dikata-hanke tarjoaa digitaitoja laajalti

Digitaaliset perustaidot ovat nykyisin välttämättömiä kansalaistaitoja, jotka sujuvoittavat arkipäivää kauppalistan laatimisesta veroilmoituksen tekoon. Myös työelämässä edellytetään teknologian tuomien sovellusten hallintaa. Monet työikäiset kokevat, että heidän digitaitonsa kaipaavat päivitystä tai he haluavat oppia uusia taitoja työn ohessa ja omaan tahtiinsa.

Kuopiolaisen Snellman-kesäyliopiston toteuttama Dikata-hanke vastaa tähän tarpeeseen. Hanke on laajuudeltaan, tarjonnaltaan ja toteutustavaltaan ainutlaatuinen Suomessa.

Tähtäämme siihen, että digiosaamisesta tulee suomalaisten uusi kansalaistaito ja mahdollisimman monet löytävät Dikata-koulutukset ja vinkkaavat kaverillekin.”, kertoo hankkeen koordinaattori Reetta Karjalainen.

Dikatan koulutukset ovat ilmaisia ja niihin voi osallistua kuka tahansa. Osallistujat tarvitsevat oman tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen sekä verkkoyhteyden. Opetushallitus rahoittaa hanketta ja koulutukset kattavat koko maan kesäyliopistojen verkoston levittämänä. Koulutustarjonta on monipuolinen sähköpostin ja wordin käytön alkeista ajankäytönhallintaan, lisättyyn todellisuuteen ja videoeditointiin. Syksyn 2019 koulutukset ovat suurimmaksi osin vuorovaikutteisia verkkoluentoja, jotka voi katsoa myös tallenteena.

Digitaitojen kokeminen puutteellisiksi voi aiheuttaa häpeää ja epävarmuutta esimerkiksi työpaikalla. Nyt jokainen voi lisätä omaa digiosaamistaan ilmaiseksi omaan tahtiinsa. Dikatan koulutukset lähtevät tosi perustaidoista, kuten vaikka Gmail-tilin luomisesta ja Officen tehokäytöstä, mutta tarjolla on myös koulutusta bloggaamiseen, medialukutaitoon ja tietotulvan jäsentämiseen. Täydennämme koulutusvalikoimaamme palautteen perusteella.” Karjalainen kertoo.

Hankkeen aikana muokataan myös yhtenäistä digitaitokriteeristöä yhdessä Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry:n ja Väestörekisterikeskuksen kanssa. Digitaitokriteeristöstä muodostetaan yhtenäinen kehys, jonka avulla muutkin toimijat voivat kartoittaa digiosaamista ja rakentaa hyvin palvelevia koulutuksia tulevaisuudessa.

Digikoulutukset alkavat syyskuussa 2019 ja jatkuvat vuoden 2020 loppuun. Tavoitteena on kohentaa hankkeen toiminta-aikana jopa 30 000 suomalaisen digitaitoja. Ilmoittautuminen Dikata-koulutuksiin on käynnissa osoitteessa: www.bit.ly/dikata-hanke

Yhteystiedot ja haastattelupyynnöt:
hankekoordinaattori Reetta Karjalainen
reetta.karjalainen@snellmankesayliopisto.fi puh. 044 7462842

Snellman-kesäyliopisto, Dikata-hanke www.snellmankesayliopisto.fi/dikata

LEARN@WORK – TOINEN PUOLIKAS KÄYNNISTYY!

Ensimmäinen toimintavuosi Learn@work-hanketta eli tuttavallisemmin L@W:tä on nyt takana. Ennen kuin uusi ryhmä aloittaa syyskuussa, jaamme poimintoja mukana olevien toimijoiden palautteista ja kokemuksista. Mukana hankkeessa on tällä hetkellä 16 organisaatiota, joista suurin osa on alueella toimivia pk-yrityksiä.  Hankkeeseen on mahdollista ottaa mukaan 20 organisaatiota ja loput neljä mukaan lähtevää yritystä valitaan syyskuun aikana.

”Uuden ryhmän aloittaessa emme unohda myöskään jo mukana olevia yrityksiä vaan myös heille on tarjolla paljon mielenkiintoisia koulutuksia ja oppimissisältöjä hankkeen loppuun saakka.”, tarkentaa hankkeen koordinaattori Outi Savolainen.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana Learn@work-hanke on tarjonnut pilottiorganisaatioille kattavan yrityskohtaisen alkukartoituksen, joka auttaa hahmottamaan millainen kokonaisuus ketterästi oppiva organisaatio on. Kartoitusten tulokset ja yhteiset keskustelut auttavat hahmottamaan oman organisaation kehityskohteita ja vahvuuksia oppivan organisaation näkökulmasta.

”Olemme käyneet tuloksia lävitse oppimisagenttitiimin kanssa keskimäärin 3-6 tuntia per yritys. Osallistujat ovat saaneet sekä konkreettisia kehitysehdotuksia että apua tärkeimpien kehityskohteiden valintaan ja toteutukseen.”, tiivistää Savolainen.

”Silmiä avaava.”

”Hyödyllinen testi yrityksellemme, josta konkretisoitui hyvin kehittämiskohteet.”

”Laaja testi, joka antaa paljon työkaluja niin toimivien asioiden ylläpitoon kuin pienempien (nopeasti toteutettavien) ja isompien (enemmän aikaa vievien) ongelma- ja kehityskohteiden ratkaisuun.”

”Todella inspiroivia hetkiä.”

Kartoitusten lisäksi pilottiorganisaatiot ovat osallistuneet yhteistyössä dosentti Leenamaija Otalan kanssa suunniteltuun ja toteutettuun Oppimisagenttivalmennukseen. Kokonaisuuden tavoitteena on valmentaa työpaikoille ns. oppimisen asiantuntijoita auttamaan ja toimeenpanemaan jatkuvaan oppimiseen tähtäävää oppimiskulttuuria.

”Muiden osallistujayritysten esitykset olivat mielenkiintoista kuultavaa ja vaikka yritykset ovat eri aloilta, on monella samoja kehittämisen kohteita.

”Muutos yrityksessä mahdollista, kun se ymmärretään kaikilla tasoilla.”

”Tärkeimmät pointit yrityksen oppimiskulttuurissa!”

”Uusia ajatuksia mitä hyödyntää omalla työpaikalla.”

”Täysin erilaisia organisaatioita – samat ongelmat pitkälti.”

Kesän 2019 aikana on saatu viimeisteltyä osallistujien käytössä oleva Learn@work digitaalinen oppimisympäristö, joka sisältää noin 300 metataitoihin liittyvää oppimissisältöä. Tavoitteena on kannustaa osallistujia tutustumaan ja tutkimaan microlearning-tyyppisiä sisältöjä, esimerkiksi oppimiskampanjoiden avulla. Tarjolla on mm. videoita, podcasteja, sovelluksia, artikkeleita esimerkiksi ajanhallintaan, ongelmanratkaisutekniikoihin tai tiedonhakuun liittyen. Sisällöt on pyritty tarjoilemaan visuaalisesti houkuttelevina ja helposti omaksuttavina kokonaisuuksina.

Mukana olevat organisaatiot

Charles River Discovery Oy (Kuopio)
Call Waves Solutions Finland Oy (Varkaus)
ESiOR Oy (Kuopio)
Fimecon oy (Varkaus)
FinVector Oy (Kuopio)
HANZA Toolfac Oy (Iisalmi)
Hydroline Oy (Siilinjärvi)
KCT (Kuopio Center of Gene and Cell Therapy)
Kuopion kaupunki
Leijona Catering Oy (Kuopio)
Offsetpaino L. Tuovinen Ky (Kuopio)
Pirent LVV oy (OVV Asuntopalvelut Kuopio)
Pohjolan Matka oy (Iisalmi)
POK Group Oy (Kuopio)
Ravintolamestarit oy (Kuopio)
Sollertis oy (Kuopio)

Jos et ole tutustunut Learn@Work-hankkeeseen vielä, lue täältä lisää ja ota yhteyttä koordinaattori Outi Savolaiseen. Ota myös Learn@Workin FB-sivu ja IG seurantaan, löydät sieltä paljon maksuttomia vinkkejä työelämään ja jatkuvaan oppimiseen!

 

Fb
LinkedIn
Twitter

Työ Lasten yliopiston koordinaattorina

Moni varmaan miettii, mitä Lasten yliopiston koordinaattorintyö sisältää. Työhön astuessa työnkuva ei itsellenikään täysin selvä ollut, mutta tehtävät selvenivät nopeasti. Ehkä aiemman Lasten yliopiston leireillä olevan ohjaajakokemukseni ansiosta, aloin nähdä työn selvänä prosessimaisena kokonaisuutena.

Neljän kuukauden työjaksoni aikana tehtävieni pääpaino oli Lasten yliopiston leirien ja Tiedekyläseikkailu tapahtuman suunnittelussa, koordinoinnissa ja toteuttamisessa. Maaliskuussa työni alkoi leiriartikkeleiden kirjoittamisella sekä hallintotietojärjestelmään leirien ja kurssien luomisella. Aloitin Lasten yliopiston asioita koskevasta asiakaspalvelusta vastaamisen, rekrytoin leireille tulevia ohjaajia ja opettajia sekä hoidin tilojen varaamiset, ruokailujen järjestämiset sekä uusiin leiripaikkoihin tutustumiset.

Leiri ilmoittautumisten auettua hoidin hallintotietojärjestelmään liittyvät työt, aloitin ryhmäjakojen tekemisen sekä kutsukirjeiden ja turvallisuussuunnitelman laatimisen. Tein valmisteluja ohjaajien ja opettajien perehdytyspäiviä varten sekä toukokuun loppupuolella pääsin pitämään perehdytyspäivät. Työhöni sisältyi leireihin liittyvien tarvikkeiden hankkiminen sekä paikkojen leirikuntoon laittaminen yhdessä ohjaajien kanssa. Kaikki sujui aikataulussa opettajien ja ohjaajien kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta. Leiriviikkojen aikana vastasin toiminnan sujuvuudesta. Kävin ohjaajien ja opettajien kanssa keskustelua leirienpäivien toimivuudesta, hoidin käytännönasioita sekä toimin osalla leireistä välipalavastaavana.

Leiriviikkojen aikana järjestimme myös ensimmäistä kertaa Tiedekyläseikkailun, Kuopion yrityskylän inspiroivassa ympäristössä. Tapahtuman suunnittelu alkoi jo hyvissä ajoin maaliskuun loppupuolella. Yhdessä mahtavan eri tieteenalan osaajista muodostuvan tiimin kanssa, aloitimme Lasten yliopiston Tulikettu-kirjan ympärille rakennetun tapahtuman suunnittelun. Suunnittelimme tapahtumarungon, tehtävät rasteille sekä teimme valmisteluja tapahtumaa varten. Hoidin yhteistyöntekemisen yhteistyökumppaneidemme kanssa sekä hain tapahtumaan sponsoreita. Lopulta kesäkuun toisella viikolla pääsimme toteuttamaan tapahtuman yhdessä suunnitteluporukan kanssa. Tiedekyläseikkailu oli onnistunut ja Yrityskylän kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta sen järjestäminen mahdollistuu tulevina vuosinakin.

Kesäkuun lopun häämöttäessä jäljellä oli enää paikkojen kuntoon laittaminen sekä omien töiden siistiminen ja näkyväksi tekeminen. Työn monipuolisuuden vuoksi työ oli erittäin antoisa ja rikastuttava kokemus. Sain paljon kokemusta erilaisista työtehtävistä sekä pääsin tekemään yhteistyötä niin Snellman-kesäyliopiston työntekijöiden, ohjaajien, opettajien sekä eri yritysten työntekijöiden kanssa. Juuri yhteistyön sekä saamani vastuun ansiosta koin työn hyvin mielekkäänä. Lisäksi näen Lasten yliopiston toiminnan hyvin merkityksellisenä ja toivon jatkossakin olevan mukana mahdollistamassa lapsille mukavien leiriviikkojen toteuttamista.  Olen kiitollinen saamasta opista ja arvokkaasta kokemuksesta työyhteisömme jäsenenä. Nyt katse suuntautuu opintojen loppuunsaattamiseen Ohjausalan maisteriohjelmassa. Toivottavasti taas ensi kesänä nähdään!

Aurinkoisin terveisin Lasten Yliopiston koordinaattori Iida

www.snellmankesayliopisto.fi/lasten-yliopisto

Haetaan uusia verkkokoulutushosteja!

Tule mukaan nykyaikaiseen verkko-oppimistiimiimme, joka tarjoaa paikasta riippumattomia, tasa-arvoisia oppimismahdollisuuksia ihmisille!

Snellman-kesäyliopisto on toteuttanut vuodesta 2015 alkaen laajentuvia verkkokoulutuspalveluja ja etsii nyt palvelukseensa kahta uutta verkkokoulutushostia. Työ on tuntityötä ja toteutuu pääosin arkipäivisin ilta-aikaan eli soveltuu hyvin esim. opintojen ohessa tehtäväksi. Hostaustyö tehdään hostin omalla tietokoneella esim. kotoa käsin. Verkkokoulutushostin tehtävänä on huolehtia Adobe Connect -järjestelmällä toteutettavien verkkokoulutusten sujuvuudesta. Host tukee kouluttajaa tämän työssä ja auttaa osallistujia teknisissä ongelmissa.

Tehtäviin valittavilta ei edellytetä mitään tiettyä pohjakoulutusta, mutta eduksi katsotaan (tieto)teknisen alan opinnot/ koulutus sekä mahdolliset pedagogiset opinnot. Lisäksi edellytetään kiinnostusta asiakaspalveluun, sujuvaa suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä esiintymisvalmiutta. Tehtäviin valituille järjestetään perehdytyskoulutus.

Tehtäviin haetaan pe 16.8.2019 klo 16.00 mennessä täyttämällä verkkolomake https://forms.gle/g6aAefPKtDstvvFv5
ja liittämällä siihen hakijan esittelyvideo (max 3 minuuttia). Lisätietoja rehtori Soili Mekliniltä 12.-15.8. klo 16.00-18.00, puhelimitse 044 746 2841.

Kuinka perustella pomolle, että kouluttautuminen kannattaa?

Löysit ehkä kesän aikaan kiinnostavan koulutuksen ja nyt pohdit, miten kertoisit asiasta esimiehelle lomalta paluun jälkeen. Tai olet jo kenties pitempään pohtinut isoa koulutuskokonaisuutta. Usein keskustelu jännittää etukäteen ja onkin hyvä pohtia valmiiksi perusteluja, miksi juuri tämä koulutus on parhaaksi sekä sinulle, että työnantajallesi. Esimiehesi varmasti haluaa tietää ensimmäisenä, millaisia resursseja koulutus vaatii sekä ajallisesti että taloudellisesti. Hän voi myös vähätellä koulutuksen tarpeellisuutta mutta pysy lujana ja rohkeana! Näillä vinkeillä onnistut hankkimaan itsellesi uutta osaamista!

Työelämän murros ja muutokset

Ajantasainen osaaminen ja jatkuva oppiminen ovat sekä työntekijän, että työnantajan etu. Yhä useammalla alalla moniosaamisen tarve on nykypäivää ja vaatimukset muuttuvat usein. Onko esimiehen kannattavaa seistä jarruna jatkuvalle muutokselle? Vanhentuneella tiedolla työnteko on hitaampaa ja passiivisempaa eikä lisää työn mielekkyyttä.

Uusi mahdollisuus koko tiimille

Henkilöstö on yrityksen keskiössä ja sen tärkein ominaisuus. Henkilöstö tuottaa palvelua, rakentaa tuotteen, palvelee asiakkaita, kohtaa verkostot ja alihankkijat, hoitaa potilaat, markkinoi tai kouluttaa. Kaikki mitä henkilöstö tekee, näkyy ulospäin ja on kuin elävä käyntikortti. Työntekijöiden hyvinvointi näkyy ja kuuluu koko tuote- tai palveluketjun lävitse. Viimeisin osaaminen, virkeä ja kannustava työilmapiiri ja tehokkaat työpäivät, miten nämä voisi sivuuttaa?

Sijoitus, joka kannattaa

Kouluttautuminen on aina investointi mutta laadukas kouluttaja ja sisältö muuttavat parhaillaan kokonaisen tiimin tapoja tehdä työtä. Koulutus maksaa itsensä takaisin innovaatioilla, oivalluksilla, työkaluilla ja tehokkuudellaan. Työn lomassa tapahtuva jatkuva oppiminen tuo lisäksi uutta tietoa koko henkilöstölle jatkuvalla syötöllä. Nykypäivänä kouluttautuminen ei tarkoita pelkästään poissaoloja työpaikalta ja kalvosulkeisia. Yksi iso anti lähiopetuspäivissä tai digitaalisissa oppimisympäristöissä ovat tiedon lisäksi verkostot, joiden kanssa jaetut kokemukset voivat olla avainasemassa tulevaisuudessa, kun etsitään uutta yhteistyökumppania tai kollegaa tiimiin.

Ole edelläkävijä

On äärimmäisen tärkeää, että työntekijöiden osaaminen on parempi kuin yhdelläkään kilpailijalla. Miksi jäädä odottamaan hetkeä, jolloin osaaminen ei enää riitä? Miksi laahata jäljessä tai pysyä juuri ja juuri pinnalla viimeisimmistä trendeistä tai muutoksista, kun voi olla askeleen edellä? Asiakkaat tulevat sen huomaamaan ja valitsevat aina toimijan, joka on aidosti ammattitaitoinen ja osaa ratkaista asiakkaan ongelman tai tarpeen. Osaamisen kehittämisellä voi ennakoida ja taklata kilpailijat!

 

Kirjoittajana markkinointikoordinaattori Heidi Kotikumpu.

Oppimissisältöjen kuratoijan matkassa – osa 4 

Kirjoittajana Lotta Uotila. Blogisarjassa Lotta kertoo kesätyöstään oppimissisältöjen kuratoijana ja jakaa TOP 5 –listoja parhaista oppimista tukevista löydöksistä. 

Kesätyö lähestyy loppuaan – mitä löytöretkeilijä miettii tässä vaiheessa? 

Tämä on viimeinen osa tätä blogisarjaa ja hiljalleen kesätyöni oppimissisältöjen kuratoijana lähestyy loppuaan. Löytöretkeilijänä olen tehnyt löydöksiä muille jaettavaksi, mutta napannut myös omaan reppuuni paljon mukaan. Lukuisat eri työkalut, menetelmät, sovellukset, podcastit ynnä muut ovat ilahduttaneet ja opettaneet myös minua. 

Aihepiiri on äärimmäisen kiinnostavamiten työelämässä voi oppia ja kehittyä jatkuvasti mutta helposti. Näkökulma on myös erittäin monipuolinen – työelämässä oppimiseen liittyvät niin vuorovaikutustaidot, tietotekninen osaaminen, tiedonhankinta- ja hallinta, esimies- ja alaistaidot kuin vaikka työhyvinvoinnista huolehtiminen, näin joitakin mainitakseni.  

Vaikka opin paljon tutkimistani aihepiireistä ja kerrytin omaa tietovarantoani, opin myös oppimisen tärkeydestä ja merkityksestä ylipäänsä. Yksi tärkeimmistä (työ)elämässä oppimiseen liittyvä asia on minusta halu oppia. Kutsui sitä sitten tahdoksi, motivaatioksi tai kiinnostukseksi – joka tapauksessa se, että mielemme olisi vastaanottavainen ja valmis oppimaan. Jokainen oppii omalla tavallaan ja omalla aikataulullaan. Lisäksi jokaisella on yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet oppimiselle – yhtä kiinnostaa koodaus ja toista mentorointi. Joku haluaa parantaa työkykyä ja oppimista lisäämällä liikunnan määrää, toinen ajanhallinnan keinoin. Tämä kaikki on arvokasta ja hyvää, eikä oppimisen tapoja ja motiiveja ole minusta tarpeen asettaa vertailuun. Tärkeintä on avoimuus kokeiluille, olivat kokeilut kuinka pieniä tahansa. Avoimuutta on löydyttävä yksilön lisäksi myös organisaatiosta ja työyhteisöstä, jotta oppiminen on ylipäätään mahdollista. Kaikista hienointa onkin, jos oppimista tehdään työpaikalla yhdessä ja opittua voidaan jakaa avoimesti ja ilolla myös muille.  

Aika näyttää, näemmekö tulevaisuudessa oppimissisältöjen kuratoijia ja muita löytöretkeilijöitä enemmänkin. Blogisarjan ensimmäisessä osassa kaksi kuukautta sitten kirjoitin, että parasta tässä työssä on uusien löytöjen tekeminen. Nyt kesätyöurakan loppupuolella korjaisin sanomisiani. Vaikka löytöjen tekeminen on hauskaa, on kaikista parasta kuulla, että löydöistä on ollut iloa muille. Silloin koen, että kuratoinnissa on onnistuttu. 

Viimeiset TOP 5 -vinkit liittyvät itseoikeutetusti oppimaan oppimiseen. Ja koska jokainen oppii omalla tavallaan, ovat vinkitkin eri tyyppisiä. Joukosta löytyy podcast, blogi, testi, verkkokurssi ja video. Nappaa itsellesi sopivin oppimisen muoto tai kokeile jotain uutta! 

TOP 5 vinkkiä oppimaan oppimiseen: 

Kuinka selviytyä lomasta?

Huh! Miten se loma nyt jo alkaa?

Tämä oli ensimmäinen ajatukseni tänä aamuna. Nytkö jo? Onko kaikki valmiina? Siirränkö jotain ensimmäisille päiville loman jälkeen? Enhän ole unohtanut mitään?

Tätä kirjoittaessani, olen alle vuorokauden päässä loman aloituksesta. Tämä on ensimmäinen kesälomani Snellman-kesäyliopistolla ja samalla ensimmäinen kesälomani, joka kestää kerralla neljä viikkoa. Kyllä, luit aivan oikein. Kaikissa työpaikoissa ei ole mahdollisuutta lomailla neljää viikkoa kerralla. Joten tämähän on suorastaan luksusta!

Sitten iski ahdistus. Eroahdistus työstäni. Miten maltan olla tekemättä töitä? Miten maltan pysyä poissa koneen ääreltä, kaukana poissa työstä ja työyhteisöstä, jota suorastaan jumaloin? Olen purkanut eroahdistusta kotona ja sain hymähtävän vastauksen, ”tekee sulle ihan hyvää vähän höllätä”. Isäni taasen totesi iltakaffeella, ”aijai, saattaa tehdä sulle tiukkaa”.

”Kaikkea muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa, puolikuollutta elämää” Minna Canth.

Aloin pohtimaan palautumista, lepoa, unta, arkea, liikuntaa, työtä ja kaiken tämän tasapainottamista. Kehon lisäksi aivot tarvitsevat palautumista ja toimettomuutta. Tylsyys ja täysi tekemättömyys lisäävät luovuutta ja auttavat oppimaan tutkimusten mukaan. Miksi en siis häpeilemättä heittäyttyisi levolle ja tylsyydelle? Päätin jo tovi sitten, etten tee mitään suunnitelmia tai tavoitteita loman suhteen. Aion tehdä asioita mistä nautin ja ainoastaan siksi, että haluan. Näin pyrin maksimoimaan palautumisen ilman stressiä, jotta olen täynnä voimaa ja energiaa syksyyn. Olkoon se sitten metsän laidalla haahuilua kameran kanssa tai kirjaan uppoutumista pariksi päiväksi (saako lukea työhön liittyvää kirjallisuutta..). Kutsumattomat mökkivieraat käännytetään portilta, paitsi jos tuovat mustikkakukkoa.

Tein myös tietoisen valinnan jättää kesäloman viimeisille päiville Markkinointi-instituutin markkinointiviestinnän ammattitutkinnon osaamisportfolion teon. Aivojen ollessa virkeämpänä, uskon voivani antaa myös portfoliolle kaikkeni ja valmistua hyvillä mielin syksyllä.

Kun tämä blogi julkaistaan, olen ollut täydet seitsemän päivää lomalla. Miten luulet, että olen pärjännyt eroahdistukseni kanssa? Minnasta viis, tänä kesänä halajan nukkuvaa elämää! Aurinkoista ja tylsää kesää sinulle!

Kirjoittajana markkinointikoordinaattori Heidi Kotikumpu.

Oppimissisältöjen kuratoijan matkassa – osa 3

Kirjoittajana Lotta Uotila. Blogisarjassa Lotta kertoo kesätyöstään oppimissisältöjen kuratoijana ja jakaa TOP 5 –listoja parhaista oppimista tukevista löydöksistä

Entä kun löytöretkeilijä eksyy?

Blogisarjan ensimmäisessä osassa kirjoitin, miten oppimissisältöjen kuratoinnissa parasta on tehdä uusia löydöksiä ja innostua niistä. Vaan joskus löytöretkeilijäkin eksyy ja kuratoijasta tuntuu, ettei sopivaa sisältöä ja materiaalia löydy millään. Mitä silloin tehdään?

Mitä pidemmälle kuratoinnissa on tultu, sen vankemmaksi tieto- ja lähdepohja on onneksi kasvanut. Monet verkkosivut tarjoavat ajankohtaisia blogeja, uutisia ja julkaisuja, joiden kautta voi löytää uutta materiaalia. Usein siis lähdenkin tarkistamaan hyviksi havaittuja lähteitä ja kurkistan, mitä uutuuksia ja vinkkejä näillä on tarjota. Yksi sisältö johtaa toiseen ja ja näin ollaankin pian taas kartalla!

Hyväksi todettujen lähteiden lisäksi olisi kuitenkin hedelmällistä löytää myös uusia ja ennennäkemättömiä sisältöjä. Paras neuvoni tähän on yksinkertainen. Kysy neuvoa. Hei – niinhän eksynyt tekee muutenkin! Varsinkin tässä tehtävässä, jossa työni on etsiä sisältöä moniin eri aiheisiin liittyen, on todennäköistä (varmaa) että joku muu tietää tietystä osa-alueesta paljon minua enemmän. Siispä selvitän keneltä asiasta voisi kysyä ja pyydän neuvoa. Tätä kautta olen saanut paljon rikastuttavaa ja uutta sisältöä tietovarantoon – ja myös teille jaettavaksi.

Tässä postauksessa jaan viisi vinkkiä, jotka ovat auttaneet minua löytämään uusia oppimissisältöjä. Näiden vinkkien kautta voit etsiä esimerkiksi uusia sovelluksia, työkaluja ja menetelmiä työsi tueksi. Ole hyvä!

TOP 5 kuratoijan lähdevinkit:

  1. Avaimia.fi on sivusto, jossa jaetaan avaimia moninaisuuden johtamisen tueksi. Sivustolta löytyy kuitenkin paljon menetelmiä ja harjoituksia, jotka sopivat mihin tahansa työyhteisöön kokeiltavaksi.
  2. Ideapakka-tuotteet ovat kirjasia, jotka sisältävät lukuisia menetelmiä ja ideoita eri aiheisiin liittyen, kuten esimerkiksi johtamiseen, oppimiseen tai fasilitointiin liittyen. Ideapakan verkkosivujen blogissa julkaistiin myös aiemmin perjantai-ideoita, joista voi käydä ilmaiseksi inspiroitumassa uusista menetelmistä!
  3. Zabier-sivuston blogissa julkaistaan usein vinkkilistoja hyödyllisistä tai uusista sovelluksista, jotka auttavat työnteossa. Blogissa esitellään usein myös erilaisia tehokkuuteen ja itsensä johtamiseen liittyviä tekniikoita.
  4. Puhelinten sovelluskaupat ovat myös yllättävän käteviä inspiraation lähteitä. Sovelluskaupoissa voit etsiä sovelluksia kategorioittain ja hakusanoilla tai sitten voit tutustua nykyisten käyttämiesi sovellusten perusteella sinulle suositeltuihin aplikaatiohin.
  5. Viimeinen vinkki on kuitenkin ehkä se tärkein ja muistutankin siitä vielä. Kysyminen. Kysy rohkeasti neuvoa, jos et tiedä mitä etsiä tai mistä etsiä. Jaetaan opittua eteenpäin!