SnellmanEDUn ohjeistus liittyen koronavirustilanteeseen

SnellmanEDUn ohjeet kouluttajille/ opiskelijoille 12.3.2020

Pyydämme flunssaisilta ja ulkomailla riskialueilla matkustelleilta, että he pidättäytyvät toistaiseksi osallistumasta kontaktiopetukseen. SnellmanEDU seuraa THL:n ja OKM:n tiedotteita. Tiedotamme tarvittaessa lisärajoituksista, jos tilanne sitä vaatii.

Mikäli saat Koronan oireita ja olet opiskellut tai opettanut SnellmanEDUn lähiopetusryhmässä edeltävän seitsemän vuorokauden aikana, ilmoita sairastumisestasi SnellmanEDUn henkilökunnalle. Ensisijaisesti tärkeintä on hakeutua hoitoon ja noudattaa terveysviranomaisten antamia jatko-ohjeita.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia ehkäisee virustartuntoja
Hengitystieinfektioita vältetään tehokkaasti huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Pese kädet vedellä ja saippualla usein. Ks. THL:n käsienpesuohjeSuojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. 

Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@snellmanedu.fi / 044 746 2840.

 

 

SnellmanEDU pyytää tarjouksia Dikata-hankkeeseen liittyvistä koulutuspalveluista

Asiantuntijapalvelun tilaus

SnellmanEDU pyytää tarjouksia Dikata-hankkeeseen liittyvistä koulutuspalveluista.

Tarjouspyyntö 2.3.2020

SnellmanEDU yhdistää Snellman-kesäyliopiston toiminnan, Learn@work-palvelut työyhteisöille sekä oppilaitosten kehittäjäyhteisö Isoverstaan. SnellmanEDU ponnistaa vahvasta uskosta sivistyksen ja tieteellisesti tuotetun tiedon merkitykseen. Sivistys toteutuu tässä päivässä oppimisen mahdollistamisena eri tavoin: monipuolisena koulutustarjontana, työyhteisöissä tapahtuvan oppimisen edistämisenä sekä oppilaitostoimijoiden yhteistyöskentelynä.

Olemme vuonna 1956 perustettu vapaan sivistystyön oppilaitos, jolla on tänä päivänä toimipisteet Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kesäyliopiston toiminta koostuu avoimesta korkeakouluopetuksesta, ammatillisesta täydennyskoulutuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta kaiken ikäisille sekä tilauskoulutuksista. Lähiopetuksen osalta toiminta-alueena on Pohjois-Savo, mutta verkkokoulutuksia toteutamme kaikille Suomessa asuville ja ulkosuomalaisille. Olemme vapaan sivistystyön toimijoista suurin verkkokoulutusten toteuttaja Suomessa.

Dikata-hanke

SnellmanEDUn Dikata-hankkeen hankeaika on 1.1.2019 -31.12.2020. Dikatan yhteistyökumppaneita ovat 17 Suomen kesäyliopistoa ja TIEKE ry. Hanke on valtakunnallinen ja sitä rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset aikuiset, jotka haluavat lisätä digiosaamistaan työssä ja vapaa-aikana. Tähän mennessä Dikata-koulutuksiin on ollut jo noin 20 000 osallistumista. Verkkoluentoina toteutettavat koulutukset alkoivat syyskuussa 2019 ja jatkuivat helmikuulle 2020. Verkkoluennot ovat katsottavissa myös tallenteena osoitteessa https://bit.ly/dikatatallenteet.

Nyt rakennamme Dikatassa uutta, kokonaan verkossa suoritettavaa digitaitoja kehittävää kurssia. Tämä perusdigitaitoja tarjoava MOOC-kurssi avataan myöhemmin vuonna 2020. Verkkokurssi on saatavilla maksuttomana kaikille hankkeen ajaksi ja se on saatavilla myös hankkeen päättymisen jälkeen niin kauan, kun oppimissisällöt ovat ajankohtaisia.

Hankkeesta tarkemmin: https://snellmankesayliopisto.fi/dikata

Hankittava palvelu

Tässä kilpailutuksessa haetaan Dikatan MOOC-kurssiin soveltuvia, perusdigitaitoja tarjoavia koulutuksia. Koulutusten sisällöt rakentuvat Dikatalle tehdyn digitaitokriteeristön mukaisesti kolmelle eri osaamistasolle ja 16:sta eri osaamisalueelle. Tasoihin sisältyy osin samoja osaamisalueita, kuten viestintä ja vuorovaikutus, mutta niiden tarkemmat osaamiskriteerit eroavat toisistaan tason mukaan. Ks. tarkemmat tiedot ja kaikki digitaito-osaamisalueet tästä linkistä: https://bit.ly/digitaitokriteerit.

Haemme nyt koulutustarjouksia seuraaville digiosaamisalueelle:

A Aloitteleva käyttäjä Osaamisalueiden kriteerit
A3 Medialukutaito
 • Tiedon luotettavuuden tekijät
 • Tiedon luotettavuuden arvioiminen
 • Lähdekritiikki
 • Tärkeän ja hyödyllisen tiedon löytäminen/erottaminen

 

A4 Viestintä ja vuorovaikutus
 • Sähköpostin ja muiden viestintäkanavien valinta
 • Sosiaalinen media
 • Kuvien käyttö
 • Netiketti
 • Verkkoidentiteetti

 

A5 Helppokäyttötoiminnot
 • Puheentunnistus
  • Siri
  • muita puheentunnistukseen perustuvia palveluita
 • Tietokoneen aputoiminnot
  • näppäimistö, hiiri, työpöydän asetukset, suurennuslasi
 • Puhumalla kirjoittaminen
 • Lukemisen apuvälineet (tekstistä puheeksi)
 • Ohjelmien toiminnot

 

B Peruskäyttäjä  
B2 Tiedon tuottaminen ja muokkaaminen
 • Muistiinpanosovellukset
 • Mielle- ja käsitekartat
 • Pilvipalveluiden käyttö
 • Erilaiset toimistosovellukset ja niiden valinta
 • Digitaalinen lainaaminen (kirjastot)

 

B4 Tietoturva ja tietosuoja
 • Varmuuskopiointi
 • GDPR
 • Roskapostin suodattaminen
 • Turvallinen verkko-ostaminen
 • Sähköinen viranomaisasiointi
  • tunnistautuminen (mobiilivarmenne, Suomi.fi, omakanta)
  • asiointi

 

B5 Viestintä ja vuorovaikutus
 • Etäosallistuminen kokouksiin
 • Blogialustat
  • blogin ja verkkosivun erot
  • maksulliset ja maksuttomat vaihtoehdot
 • Kuvallinen ilmaisu, videokuvan käyttö
 • Verkkoidentiteetti
  • julkisuus <-> yksityisyys, riskit

 

C Hyötykäyttäjä  
C1 Informaatioergonomia
 • Tiedostomuodot ja nimeäminen
 • Tiedostojen käyttö eri laitteilla
 • Sanakirjat ja käännösohjelmat
 • Sosiaalisen median palvelut
 • Virtuaaliassistentit

 

C3 Tiedonhaku ja hallinta
 • Eri muotoisen tiedon haku
  • teksti, kuva, video
 • Sähköinen lukeminen
  • mobiililaitteet, lukulaitteet
 • Vapaat ja avoimet resurssit verkossa
  • itsenäinen etsiminen
 • Verkkoartikkelit
  • kokoaminen teemoittain yhteen

 

C5 Viestintä ja vuorovaikutus
 • Digitaalinen identiteetti
  • henkilökohtainen ja ammatillinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa
 • Sosiaalisen median palvelut hyötykäytössä
  • erilaisia palveluita ja niiden käyttötarkoituksia
 • Julkisuuden rajat viestinnässä
 • Virallinen ja epävirallinen viestintä

 

 

Kurssin oppimisympäristönä käytetään SnellmanEDUn Moodle-oppimisympäristöä. ja hankkeen kouluttajat saavat ohjausta Moodle-ympäristön ja sen eri työkalujen käyttöön. Kustakin osaamisalueesta tehdään oma moduulinsa. Moduulia voidaan myöhemmin täydentää tehtävien osalta.

Tarjousta tehdessäsi ilmoita, mihin digitaitokriteeristön osaamisalueeseen se sijoittuu. Sama tarjoaja voi tarjota useampaan kolmesta osaamistasosta sekä eri osaamisalueille liittyviä koulutussisältöjä; silloin tulee täyttää kustakin koulutuksesta ja osaamisalueesta oma erillinen tarjouslomake.

Tarjousta jättäessäsi halutessasi kuvailla, minkälaisia oppimissisältöjä suunnittelet moduuliin. Huomioithan osaamisalueen kriteerit sisältösuunnitelmassa.

Koulutuksista rakennetaan pelillisiä kokonaisuuksia mm. osaamismerkkien avulla. Kouluttajat saavat ohjausta Moodle-työkalujen käytön lisäksi kurssin pedagogisten käsikirjoitusten rakentamiseen ja kurssisuoritusten arviointikriteerien laatimiseen.  Tarjoamme mm. Moodle-kurssin kouluttajille jonka ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Toimitusaikataulu

Suunnittelutyö toteutetaan ajalla 23.3.- 30.6.2020. Sisältöjen ajallisesta käytettävyydestä sovitaan erikseen.

Tarjousten arviointikriteerit

Tarjoajan tulee esitellä koulutusten alustavat sisältösuunnitelmat ja toteuttajat (vähintään yksi henkilö).

Valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, joka muodostuu alla mainituista arviointikriteereistä:

– koulutussuunnitelman sisältö (painoarvo 30 %)

– toteuttajan referenssit ja kokemus (vuosina) vastaavista koulutuksista (painoarvo 30 %)

– hinta (painoarvo 40 %). Hinta tulee ilmoittaa arvonlisäverollisena kokonaishintana.

Tarjousten käsittely

Tarjouksen tulee olla voimassa hankkeen toteutuksen ajan ja sisältöjen tulee olla käytettävissä myös hankeajan päättymisen jälkeen, niin kauan kun oppimissisällöt ovat ajankohtaisia.

Annetusta tarjousten jättöajasta myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä.

Pidätämme oikeuden:

– pyytää lisäselvityksiä tarjouksen jättäneiltä

– jatkaa tarjouskilpailua

– perustelluin syin hylätä kaikki tarjoukset

Sopimusehdot

Koulutushankinnasta ja toteutuksesta sovitaan erikseen hanketoimijoiden kanssa.

Tarjousten toimittaminen

Tarjoukset liitteineen pyydetään toimittamaan maanantaihin 23.3.2020 mennessä osoitteeseen:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pMgI5J9JDEK7zwGmb3Ph3OaOynkWZ7VImNXo0LEvhbtURDJGSzg3OUNEM0pGRkFJRjBJQTI2SllDQi4u

Lisätietoja:

Reetta Karjalainen, hankekoordinaattori, Dikata-hanke
puh. 044 746 2842, email: reetta.karjalainen@snellmanedu.fi

 

SnellmanEDU pyytää tarjousta digitaalisen palveluympäristön sivustosuunnitelmasta

Digitaalinen palveluympäristön uudistus

SnellmanEDU pyytää tarjousta digitaalisen palveluympäristön sivustosuunnitelmasta (Oppimisen verkkokauppa ja verkkosivut)

Tarjouspyyntö 26.2.2020

Tuore brändi SnellmanEDU yhdistää Snellman-kesäyliopiston toiminnan, Learn@work-palvelut työyhteisöille sekä oppilaitosten kehittäjäyhteisö Isoverstaan. SnellmanEDU ponnistaa vahvasta uskosta sivistyksen ja tieteellisesti tuotetun tiedon merkitykseen. Sivistys toteutuu tässä päivässä oppimisen mahdollistamisena eri tavoin: monipuolisena koulutustarjontana, työyhteisöissä tapahtuvan oppimisen edistämisenä sekä oppilaitostoimijoiden yhteistyöskentelynä.

Brändiuudistuksen myötä uusimme verkkopalvelumme. Etsimme rohkeaa, innovatiivista ja luovaa kumppania toteuttamaan unelmamme ja mullistamaan koulutuskenttää kanssamme.

HUOM! Järjestämme avoimen keskustelutilaisuuden kaikille kiinnostuneille toimijoille verkkovälitteisesti keskiviikkona 4.3. klo 9.30-10.15. Ota yhteys: heidi.kotikumpu@snellmanedu.fi ja saat lisätietoja. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, nyt on oiva mahdollisuus päästä juttelemaan kanssamme. Emme sovi yksittäisiä tapaamisia toistaiseksi.

PROJEKTIN TAVOITTEET

Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallinen ”Oppimisen Trivago” verkkokauppa ja sitä tukeva nettisivusto. Hankinta tehdään kaksivaiheisesti. Tässä ensimmäisessä vaiheessa etsimme kumppania tekemään sivustosuunnitelmaa (wireframe). Toisessa vaiheessa etsimme kumppania, joka hoitaa käytännön toteutuksen/ koodauksen suunnitelman mukaisesti.

Projektissa uudistetaan www.snellmankesayliopisto.fi sivusto ja yhdistetään siihen myös uudet yksiköt Learn@work snellmankesayliopisto.fi/learnwork-palvelu ja Isoverstas www.isoverstas.fi.

Lähtökohtana on “Oppimisen Trivago” -tyyppinen verkkokauppa, jossa myös staattisempia, informatiivisempia sivuja. Asiakkaan saavuttua verkkokaupan pääsivulle:

 • Hän valitsee, onko kuluttaja-, organisaatio-/työyhteisö- vai oppilaitosasiakas.
 • Valinnastaan riippuen hän saa erilaisen valikoiman oppimis-/koulutuspalveluja.
 • Ruudun yläreunassa tai sivulla on lisäksi erilaisia suodattimia, jolla henkilö voi valita/tarkentaa millaisia sisältöjä hän haluaa etsiä, esim. lähi- vai verkko-opiskelu, hintahaarukka, ajankohta, sisältövalinnat jne.
 • Asiakas tekee vertailuja eri sisältövaihtoehtojen välillä, esim. merkitsemällä kiinnostavat selaillessaan ja keskittymällä sen jälkeen niiden väliseen vertailuun.
 • Asiakas ilmoittautuu tulevaan koulutukseen tai ostaa non-stop-koulutuksen opinto-oikeuden. On mahdollista hyödyntää erilaisia maksutapoja.
 • Asiakas aloittaa opiskelun joko non-stop sähköpostiin saamillaan käyttäjätunnuksilla tai sitten myöhemmin, kun koulutus toteutetaan.
 • Asiakas voi arvioida palvelutapahtuman ja hän näkee muiden käyttäjien arvioita (tähtiluokitus / sanalliset arviot).
 • Riippuen asiakkaan selailuvalinnoista, hän saa suosituksia (esim. muut ovat katselleet).
 • Selailun ja/tai ostotapahtuman jälkeen uudelleenmarkkinointia eri kanavoissa.

Digitaalisessa palveluympäristössä tarjotaan maksuttomia ja maksullisia koulutukseen liittyviä palveluita ja sisältöjä ja innostetaan oppimaan. Oppimissisällöt on mahdollista tallettaa Asio Lyhytkurssi-ohjelmiston kurssitietokantaan ja tuoda sieltä rajapintaa hyödyntäen verkkokauppaan. Lisäksi verkkokauppaan tulee voida syöttää suoraan sisältöä (teksti, kuva, video). Tilaaja vastaa sisällöntuotannosta.

Uudistus tähtää toimivaan, dynaamiseen ja eri rajapintoja huomioivaan kokonaisuuteen hyödyntäen vahvasti digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet. Uudistuksessa otetaan huomioon käyttöliittymä- ja asiakaspolkusuunnittelu sekä myynnillisyys.

Toiveenamme on, että toteutus tapahtuu WordPress-julkaisujärjestelmä pohjalle ja että nykyisiltä verkkosivuiltamme www.snellmankesayliopisto.fi ja www.isoverstas.fi tapahtuva tietojensiirto muutosvaiheessa on mahdollisimman sujuvaa.

Sivuston toteutuskieli on suomi ja optiona englanti.

Tarjouksen tulee sisältää palveluympäristön toiminnallisuuden, rakenteen ja sisällön suunnittelua yhdessä tilaajaan kanssa työpaja‐ tai vastaavana työskentelynä.

HALUTTUJA TOIMINNALLISUUKSIA JA SISÄLTÖJÄ

 • Oppimisen verkkokauppa, johon on mahdollista saada sisältöä sekä sovellusintegraatioilla, esim. Asio-Datan Lyhytkurssiohjelma, rajapintakuvaus liitteenä, että suoraan syöttämällä.
 • Nopea ja helppo hakutoiminto käyttäjille, esim. sisältö-/sanahaku teksteistä.
 • Yhteydenottolomakkeet
 • Sosiaalisen median syötteet tulee olla mahdollista tuoda sekä pääsivulle, että halutuille alasivuille eri muodoissa ja eri kanavista haettuina.
 • Toimiva hakukoneoptimointi kuten avainsanojen tunnistaminen, kuvien metatiedot ja nimeäminen, title- ja description-kentät, sivustokartta hakukoneille
 • Chat-asiakaspalvelu / optiona: chatbot
 • Verkkokaupassa useita maksutapoja, esim. osamaksu ja laskutus
 • Osto-/palvelutapahtuman arviointi, tähtiluokitus
 • Mahdollisuus alidomainien luomiseen (targetoitu markkinointi)
 • Markkinoinnin automaation ja inbound-markkinoinnin mahdollistava ympäristö (käytössä nyt Active Campaign, harkinnassa Apsis)
 • Suosittelu/arviointi toiminnallisuudet ostopolun eri vaiheissa, esim. suositukset oston perusteella
 • Koulutuksen siirto omaan kalenteriin ostotapahtuman/ilmoittautumisen jälkeen, esim. kalenterikutsu tai kutsutiedosto
 • Asiakkaille ja kouluttajille oman asiakastilin luominen, ekstranet-ratkaisut

TEKNOLOGIAVAATIMUKSET JA RAJOITUKSET

Alustaratkaisuksi toivomme WordPressiä, koska meillä on itsellämme siihen liittyvää osaamista (päivitystarpeet). Tarkempi määrittely digitaalisesta palveluympäristöstä toiminnallisuuksista ja ulkoasusta täsmennetään suunnittelu‐ ja toteutusprojektin (vaihe 2) aikana valitun toimittajan kanssa.

 • WordPress-alusta
 • Google Analytics ja Google Tag manager -linkitys
 • Maestro -laskutusohjelma integraatio (https://www.maestro.fi/kaupan-alalle/palvelut/winmaestron-rajapinnat)
 • Koulutustietokannan (ASIO) integraatio (toimitamme rajapintakuvauksen pyynnöstä sähköpostitse, yhteystiedot alla)
 • Active Campaing tai APSIS uutiskirjealustan/markkinoinnin automaation liittäminen osaksi palveluympäristöä
 • Saavutettavuus (julkiselta hallinnolta vaadittava), ks. saavutettavuusvaatimukset.fi
 • Uusi palveluympäristö on UX:n ja UI:n osalta selkeät ja helppokäyttöiset sekä responsiiviset. Otettava huomioon myös mobiilikäyttäjät.
 • Sisältöä tulee olla helppoa lisätä, poistaa ja muokata, ilman että käytettävyys ja rakenne kärsivät.
 • Tietoturvallisuus otetaan huomioon, jolloin sekä sisältö, että toteutus täyttää EU:n tietosuoja‐asetuksen ja kansallisen tietosuojalain asettamat vaatimukset.
 • SEM (SEO+SEA) ja remarketing-mahdollisuudet.
 • Isoverstaalla on käytössä virtuaalipalvelin, jota on mahdollista hyödyntää uusissa verkkosivuissa ja Oppimisen verkkokaupassa.

Optiona

DIGITAALISEN PALVELUYMPÄRISTÖN KOHDERYHMÄT

SnellmanEDUn asiakkaita ovat kuluttajat, organisaatiot ja oppilaitokset.

AIKATAULU

Tavoitteena on julkaista uusi palveluympäristö syyskuussa 2020. Tarkempi aikataulu palveluympäristön rakentamiseksi, mukaan lukien sisällönsyöttö, määritellään projektin (vaihe 2) aloitusvaiheessa.

BRÄNDIMATERIAALI

Tilaajalla on käytössä tuore brändiuudistuksen myötä luotu brändikäsikirja, joka sisältää visuaalisen ohjeistuksen ja logopankin. Lisäksi tilaajalla on kattava oma kuvapankki.

KRITEERIT VALINNALLE

Valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, joka muodostuu alla mainituista arviointikriteereistä:

 • Toimittajan referenssit, kokemus ja osaaminen 40 %
 • Toimeksiannon kokonaishinta 60 %

TARJOUSTEN TOIMITTAMINEN

Tarjoukset liitteineen pyydetään toimittamaan 18.3.2020 mennessä sähköpostitse: heidi.kotikumpu@snellmanedu.fi

Tarjouksessa on esitettävä:
Tarjouksessa on esitettävä tiivis aikataulu suunnitteluvaiheesta. Tarjouksessa esitetään 3–4 referenssiä vastaavan kaltaisen ratkaisun toteuttamisesta sekä lyhyt esittely projektiin nimetyn toteuttajatiimin kokemuksesta ja osaamisesta. Tarjouksessa esitettävä millaisena prosessina palvelu toteutuu.

Sivustosuunnitelman (vaihe 1) esitettävä arvonlisäverollisena kokonaishintana, joka sisältää säännölliset palaverit kehitystyön aikana. Tilaaja osallistuu palveluympäristön suunnitteluun. Tilaaja vastaa itse sisällöntuotannosta (pl. vanhoilta sivuilta siirrettävät sisällöt).

TARJOUSTEN KÄSITTELY

Myöhässä saapuneita tarjouksia ei käsitellä.

Pidätämme oikeuden:
– pyytää lisäselvityksiä tarjouksen jättäneiltä
– jatkaa tarjousten toimittamisaikaa
– perustelluin syin hylätä tarjous (osan tai kaikki)

SNELLMANEDU:N PROJEKTITIIMI

Projektissa vastuuhenkilöinä ja yhteyshenkilöinä tilaajan puolelta toimivat Heidi Kotikumpu ja Timo Lemmetty.

LISÄTIETOJA

Heidi Kotikumpu, markkinointikoordinaattori
heidi.kotikumpu@snellmanedu.fi
044 746 2840
www.snellmanedu.fi

O365 ja Teams haltuun Iisalmessa

Hiihtolomien jälkeen Ylä-Savossa syvennytään Microsoft Office 365:n maailmaan useamman koulutuksen voimin. Myös opetusalalle on omat koulutukset. Katso otsikoiden linkeistä lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan ennen mahdollista lomaasi, sillä kaikkiin koulutuksiin ilmoittautuminen päättyy 5.3.!

Mikä on O365?

Office 365 on maailman suosituin ja turvallinen pilvipalvelu. Se sisältää Officen perustyökalut, eli Office-sovellukset, sähköposti-ja kalenteritoiminnot, tiedostojen tallennuksen ja jakamisen sekä tiimityövälineet. O365 mahdollistaa myös etätyön ja viestiminen on nopeaa ja helppoa. O365:n mutkaton käyttö on mahdollista isommissa ja pienemmissä organisaatioissa, mobiililaitteilla ja työpöytäsovelluksilla.

Microsoft O365-käyttöönotto aloitteleville 19.3.2020, Iisalmi>>
Koulutuspäivän tavoitteena on ym­mär­tää oman pil­vi­tal­len­nus­ti­lan mer­ki­tys omas­sa työs­sä ja hah­mot­taa sen eri toi­min­nal­li­suu­det sekä sen, kuin­ka se muut­taa omia työ­ta­po­ja. Sa­mal­la tu­tus­tu­taan pa­riin muu­hun O365:n pe­rus­so­vel­luk­seen.
Sisältö:
-O365 pil­vi­pal­ve­lu ja käy­tön lo­giik­ka, erot työ­pöy­tä­so­vel­lus­ten käyt­töön
-Tie­dos­to­jen hal­lin­ta (tal­len­ta­mi­nen, ja­ka­mi­nen, yh­teis­käyt­tö ja muok­kaa­mi­nen)
-Pil­vi­pal­ve­lu­so­vel­lus­ten yh­teis­käyt­tö
-Pe­rus­so­vel­luk­set: OneD­ri­ve, One­No­te, Forms
-Mo­bii­li­käyt­tö

O365: Teams työryhmien hallinta ja viestintäkäyttö 19.3.2020, Iisalmi>>
Opi Mic­ro­soft Te­am­sin pe­rus­toi­min­nal­li­suu­det ja hyö­dyn­nä nii­tä työs­sä­si. Te­ams tuo kai­ken yh­teen ja­et­tuun työ­ti­laan. Näin voit työs­ken­nel­lä mis­sä ta­han­sa, kes­kus­tel­la hel­pos­ti tii­mi­si kans­sa, yh­teis­muo­ka­ta tie­dos­to­ja ja käyt­tää ha­lu­a­mi­a­si so­vel­luk­sia.
Sisältö:
-Te­ams työ­ryh­mien käy­tös­sä ja hal­lin­nas­sa
-Tie­dos­to­hal­lin­ta
-Vi­de­o­poh­jai­nen työs­ken­te­ly, kom­mu­ni­koin­ti tai työ­ryh­mä­työs­ken­te­ly Te­ams ym­pä­ris­tös­sä
-So­vel­lus­ten hyö­dyn­tä­mi­nen
-Stre­am
-Mo­bii­li­käyt­tö

Teams tehokäyttöön 20.3.2020, Iisalmi>>
Tämä kou­lu­tus on si­nul­le, joka jo käy­tät Te­am­siä ja hal­lit­set O365:n pe­rus­o­mi­nai­suu­det. Kou­lu­tuk­ses­sa sy­ven­ny­tään Te­am­siin ko­ko­nai­suu­te­na ja mu­ka­na on myös Stre­am-vi­de­o­pal­ve­luun tutustuminen ja haltuunotto. Vi­de­o­neu­vot­te­lut ovat siirtymässä parasta aikaa Te­am­siin ja se kor­vaa Sky­pe for bu­si­ness-pal­ve­lun.
Sisältö:
-Te­am­sin pe­rus­a­se­tuk­set ja tii­min hal­lin­ta
-Te­ams-vi­de­o­pu­he­lut eri muo­dois­saan
-Stre­am-vi­de­o­pal­ve­lu

O365-käyttöönotto ja perustaso haltuun (opetusala) 18.3.2020, Iisalmi>>
Ta­voit­tee­na on ym­mär­tää oman pil­vi­tal­len­nus­ti­lan mer­ki­tys omas­sa työs­sä ja hah­mot­taa sen eri toi­min­nal­li­suu­det sekä sen, kuin­ka se muut­taa omia työ­ta­po­ja. Sa­mal­la tu­tus­tu­taan pa­riin muu­hun O365:n pe­rus­so­vel­luk­seen.
Sisältö:
-OneD­ri­ve
-Forms
-Sway
-One­No­te

Teams taitoja opettajille 18.3.2020, Iisalmi>>
Opi Mic­ro­soft Te­am­sin pe­rus­toi­min­nal­li­suu­det ja hyö­dyn­nä nii­tä työs­sä­si! Te­ams tuo kai­ken yh­teen ja­et­tuun työ­ti­laan. Näin voit työs­ken­nel­lä mis­sä ta­han­sa, kes­kus­tel­la hel­pos­ti tii­mi­si kans­sa, yh­teis­muo­ka­ta tie­dos­to­ja ja käyt­tää ha­lu­a­mi­a­si so­vel­luk­sia.
Sisällöstä poimintoja:
-Te­am­sin pe­rus­a­se­tuk­set ja tii­min hal­lin­ta
-Te­ams työ ja opis­ke­lu­ryh­mien käy­tös­sä ja hal­lin­nas­sa, tii­mien ero
-Luo­kan muis­ti­kir­jan lo­giik­ka ja hal­lin­ta
-Vi­de­o­poh­jai­nen etä­o­pis­ke­lu tai työ­ryh­mä­työs­ken­te­ly Te­ams ym­pä­ris­tös­sä
-Toi­min­ta mo­bii­li­lait­teis­sa
-Yh­teys Stre­a­miin
-Teh­tä­vän­an­not ja ar­vi­oin­ti
-Vi­de­oi­den tal­len­nus
-Ka­na­vat ja jakaminen

Kaikki Iisalmen koulutukset>>

Oppimisagenttien matkassa – osa 4

On ollut ilo kulkea mukana ja valmentaa Suomen ensimmäisiä oppimisagentteja! Learn@work-hankkeessa olemme kehittäneet työpaikoista oppimispaikkoja yhdessä mukana olevien pilottiorganisaatioiden kanssa. Puolet mukana olleista organisaatioista ja heidän oppimisagenteistaan on saanut valmennuksen päätökseen. Valmennuksen päätyttyä he jatkavat toimintaansa organisaatioidensa sisällä edistäen työn ohessa tapahtuvaa oppimista eri tavoin. Yhteistyö heidän kanssaan jatkuu myös valmennuksen päätyttyä. Tässä blogisarjassa jaamme tunnelmia ja kokemuksia suoraan oppimisagenteilta, tervetuloa seuraamaan!

Työssäoppimnen hallinnan työkaluna

Meillä Sollertiksen väellä ei ole ollut koskaan ollut vaikeuksia uusimman tiedon hankinnassa, eikä ammatillisen osaamisen kehittämisen työkaluista ole ollut puutetta. Toimistomme on täynnä aktiivisia tiedonhakijoita ja oppijoita, sillä IT- maailmassa ja sosiaalisessa mediassa tekniikka ja sisältö kehittyvät valonnopeudella. Siispä meille todennäköisesti suurin tarve Learn@workin osalta on ollut työntekijöidemme työmenetelmien ja niiden hallinnan opettelu, jotta voimme tulla vieläkin paremmiksi, sekä palvella asiakkaitamme tehokkaammin.

Katri – Graafikon matka sujuvaan kalenterointiin

Kun Learn@work matkani alkoi keväällä 2019, oma henkilökohtainen töiden priorisointini ja kalenterinhallintani ei ollut kovin kummoisessa kunnossa. Tämä johti paikoitellen jopa työssä uupumiseen, sillä en osannut järkevästi hallita kyselyitä, konsultointia ja suunnittelua. Oli hankalaa sanoa ”En ehdi nyt, varataanko aika?” ja hypin kuin kumipallo työtehtävästä toiseen. Oli hankalaa varata kalenteriin keskeytyksetöntä työaikaa ja päätyömenetelmäni oli multitasking.

Kevään aikana aloimme esimieheni kanssa harjoitella kuinka kalenteroida suuresti varioivia työtehtäviäni. Learn@work -oppimispäiväkirjat ja osaamiskartoitukset herättelivät miettimään kuinka hallita toimiston mittavaa osaamista ja kommunikointia – Pian kalenteriini ilmaantuivatkin värikoodit ilmaisemaan, muillekin milloin olen varattu, milloin minulla on vapaata, milloin kanssani voi konsultoida. Tällä saatiin helpotettua monisuorittamisesta syntynyttä painetta ja parannettiin keskittymistäni aina yhteen työtehtävään kerrallaan.

Syksyn aikana Learn@workin yhteydessä kävimme lähes koko toimiston voimin koulutuksessa, jossa keskityimme organisointiin ja työtehtävien priorisointiin. Minulle koulutuksesta jäi käteen kaavio työtehtävien priorisoinnista rajattujen luokkien mukaan: mikä on kaikkein tärkeintä työssäni, mitkä työtehtävät ovat toissijaisia, ja mitkä ovat lähinnä täytetehtäviä ja silppua varsinaisten hommien välissä. Tämä kaavio on edelleenkin työpisteeni seinällä, muistuttamassa siitä mikä on työssäni tärkeintä.

Konkreettista apua hankkeeseen osallistumisesta on ollut myös siitä, että kartoitukset ovat auttaneet luomaan avoimempaa ja läpinäkyvämpää työkulttuuria toimistollamme. Työntekijät ovat paremmin perillä toistensa osaamisesta ja työjärjestyksestä, ja johdon ja työntekijöiden välinen kommunikaatio on selkeämpää ja helpompaa. Parhaimmillaan tällainen oman työkulttuurin kehittäminen ja sisäinen työssäoppiminen parantaa työilmapiiriä, yrityksen tuottavuutta sekä yksittäisen työntekijän tietotaitoa ja työssä jaksamista.

www.sollertis.fi

Lisätietoja Learn@work-hankkeesta>>

Dikata-hankkeen tarjouspyyntö koulutuksista

Asiantuntijapalvelun tilaus

SnellmanEDU pyytää tarjouksia Dikata-hankkeeseen liittyvistä koulutuspalveluista.

Tarjouspyyntö 31.1.2020

SnellmanEDU on vuonna 1956 perustettu vapaan sivistystyön oppilaitos, jolla on toimipisteet Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. SnellmanEDUn toiminta koostuu avoimesta korkeakouluopetuksesta, ammatillisesta täydennyskoulutuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta kaiken ikäisille sekä tilauskoulutuksista. Lähiopetuksen osalta toiminta-alueena on Pohjois-Savo, mutta verkkokoulutuksia toteutamme kaikille Suomessa asuville ja ulkosuomalaisille. Olemme vapaan sivistystyön toimijoista suurin verkkokoulutusten toteuttaja Suomessa.

Dikata-hanke

SnellmanEDUn Dikata-hankkeen hankeaika on 1.1.2019 -31.12.2020. Dikatan yhteistyökumppaneita ovat 17 Suomen kesäyliopistoa ja TIEKE ry. Hanke on valtakunnallinen ja sitä rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset aikuiset, jotka haluavat lisätä digiosaamistaan työssä ja vapaa-aikana. Tähän mennessä Dikata-koulutuksiin on ollut jo noin 20 000 osallistumista.

Hanke on valtakunnallinen, sillä koulutuksia välittävät myös Suomen muut kesäyliopistot. Verkkoluentoina toteutettavat koulutukset alkoivat syyskuussa 2019 ja jatkuvat helmikuulle 2020. Verkkoluennot ovat katsottavissa myös tallenteena osoitteessa https://bit.ly/dikatatallenteet.

Nyt rakennamme Dikatassa uutta, kokonaan verkossa suoritettavaa, digitaitoja kehittävää kokonaisuutta. Tämä perusdigitaitoja tarjoava MOOC-kurssi avataan keväällä 2020. Verkkokurssi avataan maksuttomana kaikille hankkeen ajaksi ja se on saatavilla myös hankkeen päättymisen jälkeen niin kauan, kun oppimissisällöt ovat ajankohtaisia.

Hankkeesta tarkemmin: https://snellmankesayliopisto.fi/dikata

Hankittava palvelu

Tässä kilpailutuksessa haetaan Dikatan MOOC-kurssiin soveltuvia, perusdigitaitoja tarjoavia koulutuksia. Koulutusten sisällöt rakentuvat Dikatalle tehdyn digitaitokriteeristön mukaisesti kolmelle eri osaamistasolle ja 16:sta eri osaamisalueelle. Tasoihin sisältyy osin samoja osaamisalueita, kuten viestintä ja vuorovaikutus, mutta niiden tarkemmat osaamiskriteerit eroavat toisistaan tason mukaan. Ks. tarkemmat tiedot tästä linkistä: https://bit.ly/digitaitokriteerit.

Kurssin oppimisympäristönä käytetään SnellmanEDUn Moodle-oppimisympäristöä ja hankkeen kouluttajat saavat ohjausta Moodle-ympäristön ja sen eri työkalujen käyttöön.

Tarjousta tehdessäsi ilmoita, mihin digitaitokriteeristön osaamisalueeseen se sijoittuu. Sama tarjoaja voi tarjota useampaan kolmesta osaamistasosta sekä eri osaamisalueille liittyviä koulutussisältöjä; silloin tulee täyttää kustakin koulutuksesta erillinen tarjouslomake.

Koulutuksista rakennetaan pelillisiä kokonaisuuksia mm. osaamismerkkien avulla. Kouluttajat saavat ohjausta Moodle-työkalujen käytön lisäksi kurssin pedagogisten käsikirjoitusten rakentamiseen ja kurssisuoritusten arviointikriteerien laatimiseen.

Toimitusaikataulu

Suunnittelutyö toteutetaan ajalla 24.2.- 31.5.2020. Sisältöjen ajallisesta käytettävyydestä sovitaan erikseen.

Tarjousten arviointikriteerit

Tarjoajan tulee esitellä koulutusten alustavat sisältösuunnitelmat ja toteuttajat (vähintään yksi henkilö).

Valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, joka muodostuu alla mainituista arviointikriteereistä:
– koulutussuunnitelman sisältö (painoarvo 30 %)
– toteuttajan referenssit ja kokemus (vuosina) vastaavista koulutuksista (painoarvo 30 %)
– hinta (painoarvo 40 %). Hinta tulee ilmoittaa arvonlisäverollisena kokonaishintana.

Tarjousten käsittely

Tarjouksen tulee olla voimassa hankkeen toteutuksen ajan ja sisältöjen tulee olla käytettävissä myös hankeajan päättymisen jälkeen, niin kauan kun oppimissisällöt ovat ajankohtaisia.

Annetusta tarjousten jättöajasta myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä.

Pidätämme oikeuden:
– pyytää lisäselvityksiä tarjouksen jättäneiltä
– jatkaa tarjouskilpailua
– perustelluin syin hylätä kaikki tarjoukset

Sopimusehdot

Koulutushankinnasta ja toteutuksesta sovitaan erikseen hanketoimijoiden kanssa.

Tarjousten toimittaminen

Tarjoukset liitteineen pyydetään toimittamaan maanantaihin 17.2.2020 mennessä osoitteeseen: http://bit.ly/dikatamooctarjous

Lisätietoja:

Reetta Karjalainen, hankekoordinaattori, Dikata-hanke
puh. 044 746 2842 / email: reetta.karjalainen@snellmanedu.fi
www.snellmanedu.fi 

 

 

 

 

 

Phereclos-hankkeella tuulta purjeisiin  

Viime marraskuun blogissa esittelimme uuden työntekijämme Niko Kyllösen, joka aloitti lokakuussa Lasten yliopistonPhereclos-hankkeen koordinaattorina. Nyt on aika avata aihetta enemmän, mikä Phereclos-hanke on, ja miten hanke tulee näkymään Lasten yliopiston toiminnassa!

Mikä ihmeen Phereclos?

 Phereclos (www.phereclos.eu) on EU:n Horizon2020-rahoitteinen kansainvälinen hanke, joka lähti purjehtimaan 3-vuotiselle matkalle lokakuussa 2019. Hankkeen päätavoitteena on löytää hyviä käytäntöjä koulujen ja yhteiskunnan välisten rajojen rikkomiseen tiedettä ja taidetta yhdistävän STEAM-pedagogiikan näkökulmasta. Käytänteistä kootaan teos, jolla tuetaan eri maiden koulujen ja opettajakoulutuksen toiminnan kehittämistä.

Kansainvälisellä tasolla hanketta koordinoi Wienin yliopiston lasten yliopisto. Itse toteutusryhmässä on kuusi eri maata, joista jokainen toteuttaa hankkeen päätavoitetta omista yhteiskunnallisista lähtökohdista paikallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. SnellmanEDUn Lasten yliopisto on hankkeessa ainut suomalainen toimija ja sen tehtävänä on löytää ratkaisuja ”Ruralarean” eli harvaan asutun ”maaseutualueen” koulujen ja yhteiskunnan välille. 

Miten hanke käytännössä toteutetaan meilläpäin? 

Suunnittelemme parhaillaan useita toimintoja, joita lähdetään käynnistämään ensi elokuusta alkaen. Teemme tiivistä yhteistyötäPohjois-Savokoulujen sekä mm. Itä-Suomen yliopiston, Iisalmen ja Kuopion kaupunkien, Siilinjärven kunnan, Yrityskylän ja tiedetoimittajien Tiedetuubi-verkkojulkaisun kanssa (näihin linkit?). Tavoitteemme hankkeessa ovat 

 • Yliopistotasoisen, formaalin tiedekasvatuksen levittäminen Pohjois-Savon koulujen ja opettajien kauttalapsille ja koteihin 
 • Tiedekasvatuksen mahdollisuuksien lisääminen kodin ja muun yhteiskunnan välillä hyödyntämällä muun muassa tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia

Käytännössä nämä kytkeytyvät kolmeen konkreettiseen alatavoitteeseen 

1) Tiedekasvatusohjaajakoulutuksen (15 op) suunnittelu ja toteutus 

2) uusien tiedekasvatussisältöjen luominen ja levittäminen koulujen ja perheiden käyttöön 

3) tiedekasvatusosaamisen alueellisen tasa-arvon lisääminen tarjoamalla erityisesti syrjäseutujen perheille webinaareja ja muita tvt-välitteisiä sisältöjä 

Lisätietoja hankkeesta löydät hankkeen verkkosivuilta, Facebookista ja minulta (yhteystiedot blogin lopussa).

Tiedekasvatusohjaajakoulutus 

Phereclos-hankkeeseen kytkeytyvä Tiedekasvatusohjaajakoulutus (15 op) alkaa maaliskuun 21. päivä Kuopiossa. Koulutuksessa perehdytään tiedekasvatukseen mm. tarinallisuuden, kokemuksellisuuden, tutkivan oppimisen ja ilmiölähtöisen pedagogiikan näkökulmista. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, ja se soveltuu kaikille tiedekasvatustyöstä kiinnostuneille.  

Oppiainerajauksia ei ole, vaan koulutuksen tavoitteena on pikemminkin tarjota opiskelijalle tietoa ja työkaluja löytää oma tapa toimia lapsia tieteeseen innostavana esimerkkinä. Lisäksi kesäkuussa opiskelijat saavat ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua myös supersuosittuihin Lasten yliopiston tiedeleireihin. 

Kannattaa ilmoittautua pian tähän ainutlaatuiseen koulutukseen! Ilmoittautuminen päättyy jo maanantaina 9.3.2020. Lisätietoa koulutuksesta saat täältä>> 

 Kirjoittaja:
Niko Kyllönen, hankekoordinaattori 

puh. 044 746 2843 / e-mail niko.kyllonen@snellmanedu.fi  
LinkedIn 

Kuvateksti: Hankekoordinaattori Niko Kyllönen, tiedetoimittaja Jari Mäkinen ja SnellmanEDUn johtaja Soili Meklin kuvattuna Wienin yliopiston tiloissa järjestetyssä Phereclos-hankkeen kick off –tilaisuudessa lokakuussa 2019. Kuva: Zsolt Marton.

Päivitetty: 24.6.2020: Lisätty alle Euroopan unioinin lippu ja maininta hankkeen rajoittajasta.

Euroopan unionin tähtilippu

Projekti on saa­nut ra­hoi­tus­ta Eu­roo­pan Uni­o­nin Ho­ri­sont­ti 2020 tut­ki­mus- ja in­no­vaa­tio-oh­jel­mas­ta avus­tus­nu­me­rol­la 824630.

Oppimisen iloa – sinulle!

Nyt kannattaa toimia nopeasti, sillä ilmoittautuminen sulkeutuu muun muassa näihin koulutuksiin ja kursseille pian! Tutustu myös kaikkiin täydennyskoulutuksiin: kasvatus- ja opetusalalle, sosiaali- ja terveysalalle ja johtajille ja esimiehille. Kaikille soveltuvat työelämätaidot -koulutukset innostavat alasta riippumatta.

Aktiiviset aikuiset -toiminnan alle olemme keränneet muhkean määrän hyvinvointi- ja harrasteteemaisia kursseja, löydä sinulle mieluisat kurssit täältä. Lasten yliopiston kevätkauden kerhot alkavat maaliskuussa, katso kerhojen tiedot täältä.

Klikkaamalla löydät lisätietoa sisällöstä ja ilmoittautumislomakkeen. Tervetuloa oppimaan ja kehittymään!

Verkossa:

Korean kielen alkeiden jatko, 7.2.-8.5.2020
Englannin keskeistä kielioppia ja kuuntelua verkossa, 25.2.- 5.5.2020
Harjoittele englannin puhumista ja kuuntelua verkossa, 26.2.- 6.5.2020
Practise Business English Speaking and Listening Online, 27.2.- 2.4.2020
Viestintä asiakaskokemuksen ytimessä 2 op, 10.3.-31.3.2020
Verkkokoulutuksen suunnittelun ABC 1 op, 10.3.-7.4.2020
Hallintolaki ja hyvä päätöksenteko, 11.3.-8.4.2020
Lisäksi:
Useita sukututkimuskursseja verkossa, katso kaikki täältä!

Kuopiossa:

Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus 40 op, 17.2.2020-3.2.2021
Uusi tiedonhallintalaki ja velvoitteet julkiselle sektorille, 13.2.2020
Saavutettavuus käytännössä ja laki digipalveluiden tarjoamisesta, 14.2.2020
Stressin ja kivun hallintaa mindfulnessin avulla, 15.2.2020
Sähköiset kokeet – työkaluja opettajille, 20.2.2020
Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhön™ -valmennusohjelma, 21.2.-8.5.2020
Sensorinen integraatio ja luova liikunta 2 op, 28.2.-5.6.2020
Lasten ja nuorten sanataideohjaajakoulutus 28 op, 13.3.2020-22.5.2021
Sihteereiden lakipäivä, 18.3.2020, Kuopio

Iisalmessa:

Toiminnan laadun arviointi varhaiskasvatuksessa, 10.2.2020 sekä toinen ryhmä 11.2.2020
Uusi tiedonhallintalaki ja velvoitteet julkiselle sektorille, 11.2.2020
Saavutettavuus käytännössä ja laki digipalveluiden tarjoamisesta, 12.2.2020
Tabletit ja kännykät kieltenopetuksessa, 19.2.2020
Paikkatietoalan karttapalvelut ja niiden käyttö sekä QGIS ohjelman peruskäyttö, 20.2.2020
Stressin ja kivun hallintaa mindfulnessin avulla, 22.2.2020
Sihteereiden lakipäivä, 25.2.2020
Mindfulness-ohjaajakoulutus 10 op, 27.3.-29.8.2020

Varkaudessa:

Tukiviittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena jatkokurssi, 15.2. ja 22.2.2020
Työväkivalta – onko kysymyksessä rikos? 25.2.2020
Mindfulness – opi arvostamaan itseäsi, 28.3.2020
Kiinteistön luovutukseen liittyvä juridiikka kunnissa, 29.4.2020

Asiakaspalvelumme on apunasi arkisin klo 9 -15 (asiakaspalvelu@snellmanedu.fi tai p. 044 746 2840). Lataa kevätkauden digiesitteemme>>

Oppimisagenttien matkassa blogisarja – osa 3

On ollut ilo kulkea mukana ja valmentaa Suomen ensimmäisiä oppimisagentteja! Learn@work-hankkeessa olemme kehittäneet työpaikoista oppimispaikkoja yhdessä mukana olevien pilottiorganisaatioiden kanssa. Puolet mukana olleista organisaatioista ja heidän oppimisagenteistaan on saanut valmennuksen päätökseen. Valmennuksen päätyttyä he jatkavat toimintaansa organisaatioidensa sisällä edistäen työn ohessa tapahtuvaa oppimista eri tavoin. Yhteistyö heidän kanssaan jatkuu myös valmennuksen päätyttyä. Tässä blogisarjassa jaamme tunnelmia ja kokemuksia suoraan oppimisagenteilta, tervetuloa seuraamaan!

Learn@work hanke 2019 varhaiskasvatuksessa
Kuopion Kaupunki, Sonja Hälikkä

Ensin oli haasteet

Oppiminen ja osaaminen ovat varhaiskasvatuksessa laatutekijöitä. Perus ammatillisuus ja työnteon hyvä asenne ovat edellytyksenä, kun työntekijä aloittaa työnsä. Tämä ei kuitenkaan riitä tässä jatkuvassa kehityksen ja muutoksen paineessa. Työntekijöitä on jatkuvasti koulutettava, mutta samalla heidän on kuitenkin vaikea päästä (velvoite työntekijämäärien suhteuttaminen lapsimääriin) työyksiköstä koulutuksiin. Olemme jo keskustelleet, että osaamista on vahvistettava työpaikoilla. Se vaatii toimintakulttuurin muutosta; on keskusteltava työyksikössä, että työntekijä tarvitsee omaa rauhaa netin kautta kouluttautuessa. Ja hän tarvitsee myös mahdollisuutta keskustella aiheesta ja jakaa oppimaansa. Työntekijöillä ei välttämättä ole iloista oppimisen jakamisen kulttuuria.

Jotain on tehtävä

Päätettiin vahvistaa verkko-oppimista, verkkokoulutuksia tulee enemmän. Learn@work hankkeesta on tehty oma aihealue KasvaNettiin, varhaiskasvatuksen verkko-oppimisympäristöön. Asiasta on keskusteltu esimiesten kanssa. Kun katsotaan eteenpäin, on iso kysymys, kuinka saada muutos aikaan. Jatkosta on jo sovittu, että kaupunkitasoisesti lähdetään pohtimaan oppimisagenttien kanssa, kuinka oppimista viedään eteenpäin.

Tukea kaivataan

Toivotaan vielä enemmän keskustelua hankkeesta ja sen hyvistä tuloksista. Varhaiskasvatuksen koulutuksen suunnitteluryhmässä on käyty aihetta enimmäkseen läpi. Tukea toivotaan esimiehiltä, jotka ymmärtävät työntekijöiden osaamisen olevan työyksikön menestystekijä. Oppimisagenttien työ alkaa vasta tästä. Odotan innolla oppimisagenttien kokoontumista; jospa saadaan joukolla hyviä ideoita.

Oppimista on mitattava

Oppimista voidaan mitata, mutta se, miten oppiminen näkyy uutena toimintana, on vaikeaa mitata. Riippuu työtehtävistä, kuinka oppiminen näkyy työssä. Harjaannuttava opetus näkyy kykynä esim. sääntöjen noudattamiselle. Koulutus antaa mahdollisuuden tehdä erilaisia valintoja. Koulutus voi näkyä vaikkapa asenteiden muutoksessa, jota on hankala mitata. Sen voi havaita työkaveri, mutta mistä kaikesta oppimisesta se kertoo, on vaikeampi todeta. Eli opimme kaikkialla.

Learn@work

Hanke on tuonut juuri tähän hetkeen hyvän buustin, joka auttaa meitä kehittämään oppimista. Välillä täytyy päästää irti vanhoista kaavoista ja katsoa eteenpäin, hyvästä ammatillisuudesta kuitenkaan tinkimättä. On ollut hienoa kuulla uusia tuulia, sekä kouluttajilta että osallistujilta, jotka ovat antaneet näkemystä erilaisesta oppimisesta. Paljon tuli myös oppimiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka ovat läsnä meillä jokapäiväisessä työnteossa. Uusi käsikirja kädessä käymme tutkimaan, onko oma työ muuttunut, mitä täytyy muuttaa ja kuka muutosta johtaa.

Kahdeksan muutossuuntaa vuosikymmenen vaihtuessa

Kymmenen vuotta sitten olimme Kuopion kesäyliopisto, jonka suurimmat opetusalat olivat avoin yliopisto-opetus ja ammatillinen täydennyskoulutus. Nyt olemme SnellmanEDU, jossa yhdistyvät Snellman-kesäyliopisto, Learn@work-työyhteisöpalvelut sekä oppilaitosten kehittäjäyhteisö Isoverstas. Listasin kahdeksan muutosta, jotka ovat tapahtuneet kuluneen kymmenen vuoden aikana..

 • Nimet ja nimitykset ovat muuttuneet. Kuopion kesäyliopistosta tuli ensin Snellman-kesäyliopisto ja vuosikymmenen lopulla se sulautui osaksi uutta SnellmanEDUa. Nimenmuutoksilla pyrittiin mm. karistamaan fyysiseen paikkaan ja oppilaitosmuodosta (toimitteko te vain kesällä?) johtuvia väärinkäsityksiä.
 • Lakisääteisen oppilaitostoiminnan rinnalle uusia toimintamuotoja. Maailman ympärillä muuttuessa ei muutoksiin ollut enää täysin mahdollista vastata pelkästään lakisääteisen oppilaitoksen toimintakehyksestä lähtien. Tarvittiin työyhteisöjä palveleva Learn@work-yksikkö ja oppilaitosyhteistyötä mahdollistava Isoverstas-yksikkö.
 • Lasten yliopistosta on tullut vahva toiminta-alue. Lasten yliopiston toiminta käynnistyi vuonna 2011 ja se on vuosittain laajentunut sisällöllisesti, pedagogisesti ja vaikuttavuudeltaan ollen nyt noin neljäsosa koko kesäyliopiston toiminnasta. Myös kansainvälinen lasten tiedekasvatusyhteistyö on käynnistynyt.
 • Digitalisaation hyödyntäminen on meidän sininen meremme. Vuorovaikutteiset verkkokoulutukset käynnistimme 2015 profiloituen vahvasti omalla toimintakentällämme. Nyt käytössämme on myös muita digitaalisia ratkaisuja, esim. digitaaliset oppimisympäristöt työyhteisöjen käyttöön. Uuden vuosikymmenen alussa käynnistyy myös ensimmäisen mooc-koulutuksen suunnittelu.
 • Strategisten hankkeiden käynnistäminen. Pienten, työläiden ja vähäistä vaikuttavuutta tuottavien hankkeiden sijasta vuosikymmenen lopulla käynnistettiin useita uuden, dynaamisen strategiamme suuntaisia laajempia hankkeita, joiden tarkoituksena on kehittää jotain toiminnan osa-aluetta siten, että se toimisi paremmin/ vahvemmin hankkeen jälkeen.
 • Henkilöstö on yli tuplaantunut. Vuonna 2010 meitä oli kuusi, nyt meitä on 13. Kyse ei kuitenkaan ole hallinnon pöhöttymisestä, vaan pikemminkin päinvastoin. Hallinnollista työtä on systemaattisesti kevennetty ja työaikaresursseja kohdennettu ydintoimintojen vahvistamiseen ja kehittämiseen.
 • Opintotarjonnasta tiedottaminen on vaihtunut palveluiden markkinointiin. Kiinnostavista koulutuksista tiedottaminen ei riitä tässä ajassa. Monikanavaista sisältömarkkinointia ja myyntiä tarvitaan, jotta saa äänen läpi turbulentissa mediaympäristössä. Elämyksellisyyden elementtejä on pyrittävä oivaltavasti löytämään myös oppimiseen liittyen.
 • Fokus koulutuksesta oppimiseen laajemmin. Tämä on ideologisesti suurin muutossuunta. Koulutuskilpailu on lisääntynyt ja ihmiset oppivat verkon kautta ilman oppilaitoksiakin. Pitää siis löytää uusia tapoja palvella asiakkaita. Oppimisen tukeminen tarkoittaa koulutusten järjestämisen lisäksi myös yksilöllisten opintopolkujen tukemista, koulutussisältöjen kuratointia, geneeristen metataitojen valmentamista sekä työyhteisökohtaisten ratkaisujen etsimistä yhdessä asiakkaiden kanssa.

SnellmanEDUn matka jatkuu nyt uudella vuosikymmenellä. Ainoa varma asia on se, että muutoksia tulee jatkossakin. Mitä ja mihin suuntaan, sitä ei näe kovin aikaisin. On kuitenkin säilytettävä muutoskyvykkyys ja herkkyys reagoida. Se edellyttää henkilöstöltä itseohjautuvuutta ja työyhteisöltä psykologisesti turvallista pohjaa, jossa muuntuminen tapahtuu.

Kirjoittaja: johtaja, rehtori Soili Meklin.