Viisi vinkkiä digitalisaation hyödyntämiseksi oppilaitoksessa

Digitalisaatio on kuin uusi vaihdelaatikko, jolla on mahdollista löytää entisen toiminnan rinnalle uusia muotoja, uudenlaista rytmiä ja lisätä prosessien toimivuutta. Oppilaitoskin saadaan tuota vaihdelaatikkoa hyödyntämällä uudelleen muotoilemaan toimintojaan, tavoittamaan uusia kohderyhmiä, löytämään uusia sisältöjä ja toteutustapoja.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat ihanteellisia digitalisaation hyödyntäjiä. Niiden toiminnan suunnittelun vapaus, kysynnän ja tarjonnan yhteys sekä keveys ja ketteryys mahdollistavat kokeilukulttuurin, jossa digitalisaation hyötyjä voi testata ja ottaa käyttöön.

Usein ajatellaan, että oppilaitoksessa digitalisointi tarkoittaa vain koulutusten järjestämistä verkossa. Kyse on kuitenkin toimintakulttuurin muutoksesta, joka on mahdollista ulottaa läpi koko organisaation. Tässä seuraavaksi viisi vinkkiä, millä digitalisaation hyödyntämisen voi aloittaa vapaan sivistystyön oppilaitoksessa:

1. Hyödynnä verkkoa oppilaitoksen sisäisessä toiminnassa

Digitalisaation hyödyntämisessä kaikki lähtee liikkeelle siitä, että verkon tarjoamat työvälineet ja kanavat tulevat tutuksi ja luonnolliseksi osaksi päivittäistä työtä. Siirtämällä organisaation sisäistä viestintää erilaisiin somepalveluihin ja mahdollistamalla etätyöskentely, astutaan ensimmäiset askeleet kulttuurinmuutoksessa.

Mistä alkuun: Voit aloittaa perustamalla virtuaalisen viestiseinän Yammeriin, henkilökunnan oman Facebook-ryhmän sisäiseen viestintään ja jokaiselle työntekijälle oman virtuaalisen kokoushuoneen Adobe Connectiin.

2. Siirrä koulutussuunnittelua verkkoon

Uudet koulutusideat ja sisällöt löytyvät usein heikkoja signaaleja seuraten. Noiden signaalien haistelussa verkko ja erityisesti somen kanavat ovat erinomaisia lähteitä. Samoin asiantuntijat ja osaajat ovat löydettävissä sieltä. Verkon yhteiskäyttötyökalut helpottavat ja avaavat yhteissuunnitteluprosesseja kouluttajien ja kollegoiden välille.

Mistä alkuun: Työstä kouluttajien kanssa koulutussuunnitelmia Google Drivessa, liity eri aihealueiden Facebook-ryhmiin seurataksesi keskustelua ja löytääksesi asiantuntijoita sekä joukkoista suunnittelua heittämällä pohtimasi koulutussisältö osaksi keskustelua ja katso millaisia ideoita saat.

3. Ota hyöty irti digitaalisen markkinoinnin kanavista ja välineistä

Varsinainen runsaudensampo löytyykin sitten digimarkkinoinnin kanavista ja välineistä. Sinne on mahdollista upota ja tarvitaankin selkeää näkemystä ja strategiaa sille, mihin kaikkeen kannattaa lähteä mukaan. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, kun uusia kanavia ja välineitä putkahtelee käyttöön. Oleellista on ymmärtää niiden käyttökelpoisuus oppilaitoksen oman toiminnan markkinoinnissa.

Mistä alkuun: Käytä apuna digitaaliseen markkinointiin erikoistuneita asiantuntijoita ja luo oma digimarkkinoinnin strategia organisaatiollesi. Kaikessa ja kaikkialla ei tarvitse olla mukana. Hyödynnä myös oppilaitoksesi opiskelijoita ja pyydä heitä jakamaan tietoa opiskelumahdollisuuksista sosiaalisessa mediassa.

4. Virtualisoi asiakaspalvelua

Asiakkaamme ovat jo verkossa. Miten heidät sieltä tavoitamme ja palvelemme, on tulevaisuudessa suuri kysymys myös vapaan sivistystyön oppilaitoksille. Hyvin nopeasti törmäämme toimintakulttuurin rajoihin, jotka ilmenevät sellaisissa seikoissa kuin: Milloin asiakaspalvelu on avoinna? Tavoittavatko asiakkaat oppilaitoksen niissä kanavissa, joista niitä etsivät? Onko asiakaspalveluprosessi kokonaan virtuaalinen vai katkeaako prosessi jossain?

Mistä alkuun: Ota chat-toiminto käyttöön nettisivuilla, kerää palautteita myös verkkolomakkeilla ja järjestä idea- tms. kilpailuja somessa.

5. Toteuta koulutuksia verkossa

Käynnistettäessä verkkokoulutusta on teknisen ja pedagogisen osaamisen päivittämisen lisäksi tärkeää muistaa, että pelkästään live-opetuksen siirtäminen verkkoon ei ole riittävä ratkaisu. Laadukkaan verkko-opetuksen toteuttamiseksi tarvitaan verkkopedagoginen käsikirjoitus, jossa opettajan opetussisältö ja vuorovaikutustyyli uudelleenmuotoillaan ja yhteensovitetaan käytettävän viestintäteknologian kanssa.

Mistä alkuun: Vastaanota jonkun toisen oppilaitoksen toteuttama verkko-opetus oppilaitoksessasi tai välitä jokin normaali opetustunti kokeeksi verkossa niin, että siihen voi osallistua maksutta, mutta sitoutuu antamaan palautetta oppilaitoksellesi.

 

Lopuksi vielä sananen koulutuksellisesta tasa-arvosta. Ollaan digihypestä ja siihen mukaan lähtemisen asteesta mitä mieltä tahansa, on kyse myös koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamisesta. Siihen kuuluu myös koulutuksen alueellisen saavutettavuuden lisääminen. Oppilaitosverkoston harventuessa digitalisoituminen auttaa madaltamalla osallistumiskynnystä välimatkoista riippumatta. Digitalisoituminen lisää myös vuorovaikutusmahdollisuuksia asiakkaiden voidessa vaikuttaa koulutussisältöjen valintaan, tavoittaessa asiakaspalvelua paremmin ja tarjotessa uusia vuorovaikutusmuotoja oppimisen tueksi. Usein myös koulutusten hintoja on mahdollista laskea, kun esim. kouluttajien matkakustannukset ja koulutustilakustannukset jäävät hinnoista pois.

Mitä yrittäjä odottaa vapaalta sivistystyöltä?

mita-yrittaja-odottaa-vs-tyolta

Snellman-kesäyliopiston rehtori Soili Meklin kyseli syksyllä 2016, ketkä haluaisivat kirjoittaa heidän käynnistettävässä blogissaan. Ilmoittauduin hommaan ja nyt on kirjoitukseni aika. Aihe on Soilin toive ja lähestyn sitä sekä itsekin yrittäjänä ja toisaalta pohdiskellen, mitä vapaan sivistystyön (mielenkiintoinen termi!) toimijat voisivat tehdä auttaakseen/ palvellakseen paremmin yrittäjiä.

Jotta pääsemme paremmin aiheeseen kiinni, tuo vapaa sivistystyö -termi on syytä avata. Opetushallituksen sivuilta löytyy seuraavaa kuvaus: ”Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisössä. Sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja monipuolisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.” Tämä tuntuu jo olevan monella tapaa lähellä yrittäjän elämää, sillä yrittäjyydessä, jos missä tarvitaan elinikäistä oppimista ja jatkuvaa kehittymistä! Ja tuo monipuolisuuden toteutuminen (tai sen edistäminen) on myös meille yrittäjille tärkeä tavoite. Ja mietipä sitä, millainen vaikkapa Kuopio olisi ilman täällä toimivia yrityksiä! Millaisia palveluja täällä olisi?

Minulla ei ole mitään tarkempaa tietoa siitä, kuinka paljon yrittäjät hyödyntävät vapaan sivistystyön toimijoiden palveluja ja tarjontaa. Ketä nämä toimijat ylipäätään ovat? Edelleen Opetushallituksen sivuilla kerrotaan: ”Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset (urheiluopistot) ja kesäyliopistot.” Tässä olisi vapaan sivistystyön toimijoille mainio aihe päästä kohderyhmään paremmin kiinni: toteuttaa vaikkapa opiskelijavoimin kysely / opinnäytetyö / tutkimus siitä, miten, minkä verran ja millaisia palveluja yrittäjät heidän osaltaan käyttävät. Samassa yhteydessä kannattaisi tietenkin kysyä sitäkin, miten hyvin he tuntevat ko. palveluja ja millaista tarjontaa yrittäjien toiveissa olisi.

Jos koetan jotenkin pohdiskella yrittäjien koulutustarpeita ja tätä vapaan sivistystyön kenttää, uskoisin että ainakin seuraavanlaisille toteutuksille voisi olla kysyntää:

 • täsmäkoulutukset vaikkapa erilaisista päivittyvistä ohjelmistoista
 • eri ammattien / toimialojen osaamiseen liittyvät täsmäkoulutukset
 • hyvinvointia ja jaksamista edistävät erilaiset toteutukset
 • tiimiytymis-, verkostoitumis-, vuorovaikutus- jne. taitoja kehittävät koulutukset
 • oppimistaitoihin ja osaamisen kehittämiseen tähtäävät koulutukset

Miten lähtisin vapaan sivistystyön toimijana kehittämään yhteistyötä yrittäjien kanssa? Vaikkapa jollakin seuraavista tavoista:

 • tarjoutumalla yhteistyökumppaniksi erilaisiin toteutuksiin
 • kertomalla palveluista ja mainostamalla niitä esim. yrittäjäjärjestön medioissa
 • järjestämällä yhdessä paikallisyhdistysten kanssa tapahtumia ja/ tai koulutuksia
 • toteuttamalla pilotteja erilaisista teemoista
 • pohtimalla, miten voimme aidosti auttaa yrittäjiä omassa arjessaan (liiketoiminnassaan)

Toimin oman yritykseni ohessa myös Kuopion Yrittäjien puheenjohtajana ja Savon Yrittäjien varapuheenjohtajana ja mietiskelin, että jos vapaan sivistystyön toimijat lähestyisivät yrittäjäjärjestöä esim. jonkinlaisella yhteistyöehdotuksella, vastaanotto saattaisi olla suopea. Varsinkin, jos ehdotuksessa on molempia osapuolia hyödyttävää sisältöä.

Ja lopuksi: kuten meille yrittäjille on tuttua, on toimittava niin että asiakkaat ovat valmiita maksamaan palveluista ja ostavat juuri minulta! Käytämme paljon aikaa perehtyäksemme asiakkaiden tarpeisiin, toimintaan, ostokäyttäytymiseen, odotuksiin ja vaatimuksiin – hankimme siis asiakasymmärrystä! Tätä toimintatapaa suosittelen myös vapaan sivistystyön toimijoille.

yrittäjä, liikkeenjohdon konsultti Jouni Ortju, Laatukoulutus Jouni Ortju Ky

jouni_ortju-2016

Tulevaisuuden oppilaitos kuratoi, valmentaa ja todentaa osaamista

tulevaisuuden-oppilaitos

Tiedolla ei ole itseisarvoa vaihdannan kohteena. Tiedon arvo realisoituu hyödykkeenä vasta kun sitä käytetään, jaetaan ja yhdistellään uudeksi tiedoksi(Lähde: Uuskasvun polut)

Oppilaitosten perusajatus on useimmiten perustunut tiedonjakamiseen ja sen soveltamisosaamisen lisäämiseen. Kun tieto  on tulevaisuudessa löydettävissä netistä, tiedon arvo vaihdannan kohteena katoaa. Mihin silloin tarvitaan tiedonjakamiseen erikoistuneita oppilaitoksia?

Vaikka tieto löytyisikin netistä, tarvitaan toimijoita, jotka etsivät tiettyyn aiheeseen liittyvää tietoa, valikoivat sitä samalla arvioiden sen luotettavuutta, järjestävät ja lajittelevat sen sopivankokoisiksi palasiksi, muotoilevat sen pedagogisesti laadukkaasti hyödynnettävään muotoon sekä vielä jakavat sen siten, että se on kaikkien asiaankuuluvien ihmisten saavutettavissa.

Kaikki edellämainitut ovat tulevaisuuden oppilaitosten tehtäviä. Osittain ne ovat käytössä jo nyt, mutta ajateltaessa esimerkiksi vapaan sivistystyön toimijoita, edellyttää tulevaisuuden oppilaitokseksi muuntuminen strategisesti uudenlaista asemointia ja asenteellista uudelleenohjelmointia meille toimijoille.

Kysymysten muodossa tulevaisuuden oppilaitokseksi muuntautumisen haasteita voisivat olla:

 • Mistä löydämme relevantin tiedon aiheesta ja missä laajuudessa sitä käytetään?
 • Miten löydetyn tiedon käyttökelpoisuus ja soveltuvuus arvioidaan?
 • Miten tiedosta muotoillaan koulutukseen soveltuvia kokonaisuuksia?
 • Missä muodossa tieto kannattaa jakaa ja miten se saavuttaa oppijat?

Tiedon legitiimi kuratoija

Lisäksi voisi vielä kysyä, miten sitten oppilaitokset erottautuvat muista tietoa jakavista toimijoista? Sisältömarkkinoinnin yleistyessä tiedon siruja on poimittavissa kaikkialta. Tulevaisuuden oppilaitokselle onkin tarjolla kuraattorin rooli, jossa mikrosiruiksi hajonnutta tietoa em. toimintojen avulla yhdistellään ja muotoillaan oppijoita kiinnostaviksi ja pedagogisesti mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Oppilaitokset voivat toimia legitiimeinä tiedon kuratoijina.

Tiedon käytön valmentaja

Pelkästään tiedon kuratointi ei kuitenkaan riitä oppilaitoksen tehtäväksi. Kuratoinnin lisäksi tulevaisuuden oppilaitoksessa korostuukin entisestään valmentava ote. Kun lähtökohtana on se, että kaikki tieto on jo kaikkien saatavilla, syntyy oppilaitoksen tuottama lisäarvo siitä, että se ohjaa, sparraa ja valmentaa ihmisiä käyttämään tietoa. Kyse on viimekädessä oppijoiden henkilökohtaisten oppimisprosessien edistämisestä ja sitä kautta oppimisen mahdollistamisesta.

Osaamisen todentaja

Yhteiskuntamme on rakennettu siten, että pelkkä osaamisen olemassaolo ei riitä. Yksilön on kyettävä myös näyttämään osaamisensa hyväksyttävällä tavalla. Siinä tulevaisuuden oppilaitoksilla on myös roolinsa. Opitun tunnistaminen ja tunnustaminen on oppijan osaamisen todentamista sellaisella tavalla, että siitä syntyy lisäarvoa oppijalle.

nayttokuva-2016-11-27-kello-11-25-17

Kuvassa olevan tekstin lähde: Saku Tuominen ja Jussi T. Koski

Mitä verkkokouluttaja odottaa oppilaitokselta?

brverkko

Kirjoittajavieraana vuorovaikutuskouluttajamme Satu Roos:

Sain tilaisuuden kirjoittaa siitä, mitä kouluttajana odotan oppilaitokselta. Ensimmäisenä tekee mieli täsmentää teemaa. Mitä minä verkkokouluttajana odotan oppilaitokselta? Vuodesta 2002 olen toiminut yrittäjänä, kouluttajana, työnohjaajana ja uraohjaajana. Alusta alkaen olen halunnut ylittää rajoja ja toimia verkossa.

Unelmana rajaton koulutus

Halusin siirtyä verkkoon jo ennen kuin Facebookia tai sosiaalista mediaa oli keksitty. Oikeastaan unelmani on peräisin Isaac Asimovin kirjoista, joita ahmin 1970-luvulla. Second Lifessa minulla oli talo, ja saatoin teleportata itseni paikasta toiseen virtuaalimaailman sisällä. Second Life oli kuitenkin oma erillinen maailmansa eikä sen avulla oikeasti voinut ylittää niitä rajoja, joita halusin. Kokemuksena se oli hauska ja kävi virtuaaliverryttelystä.

Snellman-kesäyliopisto on tarjonnut minulle mahdollisuuden toteuttaa unelmani. Parhaimmillaan on kysymys siitä, ettei ole erillisiä maailmoja eikä etä- tai lähiopetusta. On vain opetusta, koulutusta ja vuorovaikutusta erilaisissa tiloissa, joista jotkut sijaitsevat Haapaniemenkadulla Kuopiossa ja jotkut ulottuvat työpöydältä työpöydälle, kotisohvalle, bussiin tai junaan tai järven jäälle ”joka niemeen notkoon ja saarelmaan”. Minun tilani on verkossa ja sen rajat laajenevat koko ajan.

Unelma on jo toteutunut. Mitä vielä voisin toivoa? Olen saanut mahdollisuuden toimia verkossa. Nyt haluaisin vielä tulla siinä hyväksi ja ylittää uusia rajoja. Olin taannoin kuuntelemassa Linda Liukasta, joka kertoi, että tietokone ei ole enää erillinen laatikko, vaan tietokone on kohta kaikkialla ympäristössämme. Se on teknologiaa, jota käytämme. Teknologia sisältää sanan Techne, joka merkitsee taitoa, taidetta. Se on meidän osuutemme. Linda opettaa kuusivuotiaille ohjelmointia Rubyn tarinoiden avulla, jotta tietokoneista tulisi tulevaisuuden työkavereita.

Kouluttajakin haluaa oppia uutta

Minun toinen unelmani on ylittää digitalisaation henkinen kynnys ja olla mukana rakentamassa uudenlaisia yhteyksiä ja opetella olemaan läsnä niillä uusilla tavoilla, joita koko ajan tulee ulottuvillemme. Tähän liittyy mahdollisuus tehdä sellaista, mitä ei ole ennen tehnyt ja oppia koko ajan uutta. On hienoa tehdä yhteistyötä, johon sisältyy jatkuva mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja kehittää itseään. Tämäkin on jo toteutunut, sen toivon jatkuvan.

Minun alani ovat yhteistyö, vuorovaikutus ja työyhteisötaidot. Minun työyhteisöni on minun kokoiseni. Arvostan sitä, että voin olla osana suurempaa yhteisöä ja kuulua asiantuntijaverkostoon, jossa voi yhdessä kokeilla uusia tekemisen tapoja ja kehittää asioita sekä asiakkaiden että Snellman-kesäyliopiston asiantuntijoiden kanssa. Toivon siis lisää yhteisiä haasteita ja arjen kohtaamisia.

Minna Canth on sanonut ”säilyttäkäämme vanhasta se, mikä siinä on pysyvää totuutta”. Joskus olen omin päin jatkanut Minnan sanoja … mutta muuttakaa kaikki muu. Tässä hengessä haluan olla taltuttamassa digitalisaation mörköä ja olla yhdessä löytämässä keinoja saada vanhat ja kestävät totuudet loistamaan tulevaisuudessa kaikin mahdollisin keinoin.

Kouluttaja Satu Roos

satu2_lahikuva_b

 

 

 

 

 
Fb
LinkedIn
Twitter

 

Kuinka meistä tuli verkkokouluttajia?

Ihmisillä on nykyään kiire. Niin kiire, että omaehtoinen kouluttautuminen jää kiireen jalkoihin. Koulutus  taistelee ihmisten vapaa-ajasta Netflixin ja muiden viihteellisempien palveluntarjoajien kanssa. Kotisohvalle on helppo köllähtää työpäivän päätteeksi eikä siitä hevillä nousta.

Tuosta lähtökohdasta lähdimme liikkeelle alkaessamme pari vuotta sitten systemaattisesi käynnistää verkkokoulutuksia oppilaitoksessamme. Hyväksyen sen, että itsensä sivistäminen ja kouluttautuminen eivät ole enää itseisarvoja. Miten sitten saavuttaa ihmiset ja tuottaa heille mahdollisuus kouluttautumiseen nykypäivän teknologiaa hyödyntäen? Etenimme viiden portaan kautta.

Tekninen infrastruktuuri

Olemme välittäneet live-koulutuksia verkon kautta lähinnä toisille oppilaitoksille jo vuodesta 2008 alkaen. Verkkoviestintäjärjestelmänä on ollut koko ajan Adobe Connect, joka mahdollistaa monipuolisesti vuorovaikutteisen opetuksen. Toimivat verkkoyhteydet, mikrofonit ja kamerat ovat myös välttämättömyyksiä, joiden valinnassa on huomioitava niiden yhteensopivuus. Oppimisympäristöistä käytämme Google Apps for Educationia silloin, kun sille on tarvetta. Koulutusten ympärille perustetaan ja syntyy erilaisia someyhteisöjä, jotka toimivat etko- ja jatkokanavina osallistujien ja kouluttajien välillä. Esimerkkinä esim. Digiopus ja Mobiililaitteet mahdollistajina -ryhmät facebookissa.

Henkilökunnan osaaminen

Kesäyliopiston koko henkilökunta koulutettiin puolen vuoden aikana AC-hostausosaajiksi. Tämä oli tärkeää sen vuoksi, että verkkokoulutusten järjestäminen tarkoittaa oppilaitoksessa kulttuurinmuutosta, jossa työaikaa kuluu toisenlaisiin tehtäviin kuin live-koulutuksia järjestettäessä. Meidän on myös osattava auttaa ja neuvoa kouluttajiamme sekä osallistujia. Jos verkkokoulutusosaaminen olisi keskittynyt vain yksittäisille työntekijöille, ei kulttuurinmuutos olisi mahdollistunut. Nyt olemme kaikki sitoutuneet ja kykeneviä tähän työhön. Se mahdollistaa myös prosessien kokonaisvaltaisen kehittämisen.

Kaikissa koulutuksissamme kouluttajan rinnalla on joko tekninen tai sisällöllinen host. Tekninen host keskittyy äänen, kuvan, käytettävän materiaalin sekä vuorovaikutuselementtien toimivuuden turvaamiseen ja oikea-aikaiseen käyttöön. Sisällöllinen host tuottaa tämän lisäksi myös koulutettavaan asiasisältöön liittyvää lisätietoa esimerkiksi linkkien ja chat-viestien muodossa tukien siten kouluttajan työtä.

Kouluttajien sitouttaminen

Suuri muutos tapahtui myös siinä, kun aloimme avaamaan kouluttajillemme mahdollisuutta muuntaa osa opetuksestaan verkossa toteutettavaksi. Yhteiset pohdinnat siitä, mikä sisältö ja millä tavoin toimii verkossa, täyttivät koulutussuunnittelijoiden työaikaa. Ensimmäiset rohkeat kouluttajat lähtivät kokeilemaan tätä mahdollisuutta alkuvuodesta 2015 ja sillä tiellä olemme.

Tärkeää on, että kouluttaja pääsee toteuttamaan jotain hänelle mielekästä ja hänen asiantuntemustaan vastaavaa sisältöä uudella tavalla ja saa siihen apua ja tukea henkilökunnaltamme. Pyrimme siihen, että kouluttajat saavat edelleenkin keskittyä oman asiantuntemuksensa hyödyntämiseen ja sen pedagogiseen muotoiluun. Kesäyliopisto hoitaa taustalla tekniikan, markkinoinnin ja opiskelijahallinnon.

Koulutuspalvelujen uudelleenmuotoilu

Hyvän live-koulutuksen muuntaminen verkkokoulutukseksi ei aina ole helppoa. Kaikki koulutussisällöt ja -muodot eivät myöskään sovellu verkkototeutuksiksi. Kokemuksen myötä syntyvä tieto auttaa koulutussuunnittelijoitamme erottamaan, millainen koulutus on mahdollista toteuttaa vuorovaikutteisena verkkokoulutuksena. Toisinaan koulutussuunnitelma laitetaan kokonaan uusiksi. Koulutuksen rakenne ja jäsentäminen edellyttävät ymmärrystä siitä, miten ihminen keskimäärin verkossa malttaa keskittyä ja millä hänen huomionsa voidaan saada säilymään koulutuksessa.

Usein kouluttajien kanssa laaditaan verkkopedagoginen käsikirjoitus, jossa yhteensovitaan kouluttajan omat ajatukset ja toiveet käytettävän teknologian kanssa. Tällöin kyse on sisällön jakamisen muodosta ja rytmistä sekä vuorovaikutuksen toteutumisesta osana verkkokoulutusta. Katso Matleena Laakson webinaaritallenne ”Verkkokurssin rakentajan 10 askelta” täältä>>

Kokonaisprosessin virtualisointi

Loppujen lopuksi verkkokoulutusten myötä eivät pelkästään koulutukset muuntuneet virtuaalisiksi, vaan koko koulutussuunnittelu- ja toteutusprosessi virtualisoitui:

 • kouluttajien ja koulutusaiheiden löytäminen verkosta
 • yhteisuunnittelu kouluttajien kanssa käyttäen verkkotyökaluja
 • digitaalisen markkinoinnin korostuminen
 • asiakaspalvelun virtualisointi
 • koulutusten toteuttaminen verkossa
 • virtuaaliset suoritusmerkit (open badge) käyttöön
 • palautteiden kerääminen verkkolomakkeilla

Vuonna 2016 toteutamme 87 verkkokoulutusta, joihin on tähän mennessä ilmoittautunut yli 4000 ihmistä. Näyttää siis siltä, että olemme onnistuneet tarjoamaan viihteellisempien vapaa-ajan käyttötapojen rinnalle kilpailukykyisiä vaihtoehtoja.

Jatkoa ajatellen näen muutaman kriittisen menestystekijän verkkokoulutusten toteuttamiselle:

 • ajantasaiset, tarpeelliset ja kiinnostavat koulutussisällöt
 • asiantuntevat ja osaavat kouluttajat
 • laadukas, verkkovuorovaikutteisuutta hyödyntävä koulutusten toteutus
 • osaava, nopea ja ystävällinen asiakaspalvelu
 • markkinointi, joka auttaa asiakkaita löytämään palvelumme ja poistaa ostamisen esteitä
 • teknologisten mahdollisuuksien hyödyntämisen, ajassa kiinni pysyen

Verkkokoulutuksen käynnistäminen oppilaitoksessa on suuressa määrin myös uuden opettamista osallistujille, asiakkaille. Vastaamme kysymyksiin ja annamme mahdollisuuden kokeilla uutta. Tavoitamme ihmisiä laajemmin – myös ulkomailla asuvia suomalaisia – ja tarjoamme heille uudenlaisen tavan kehittää itseään. Tällöin toteutuu hienosti myös lakisääteinen tehtävämme edistää koulutuksellista tasa-arvoa.

Suunnittelemme parhaillaan verkkokoulutusten käynnistämisvalmennusta oppilaitoksille. Lähetä viesti, jos haluat kuulla siitä lisää.

Soili Meklin
rehtori
Snellman-kesäyliopisto

Fb
LinkedIn
Twitter

Koulutusmaailman über

Kaikkihan tietävät Überin, sen taksienvälityspalvelun, joka ei omista yhtään taksia, mutta toimii silti tehokkaasti? Ottamatta sen enemmän kantaa onko Überin käyttö suositeltavaa vai ei, olen löytänyt toimintamallista joitain yhtymäkohtia oppilaitoksemme tapaan toimia.

Ei yhtään vakituista kouluttajaa

Kaikki kouluttajamme palkataan koulutuskohtaisesti käyttäen valintakriteerinä heidän asiantuntemustaan. Tämä vapauttaa meidät suunnittelemaan koulutuksia aina aiheesta, tarpeesta ja kysynnästä käsin. Näin koulutukset elävät ajassa.

Kysyntä yhdistyy tarjontaan

Keräämme jatkuvasti asiakkailta, mediasta ja yhteistyökumppaneiltamme tietoa koulutustarpeista ja ennakoimme koulutuskysyntää. Sitten pyrimme löytämään tähän kysyntään parhaiten vastaavia kouluttajia, joiden kanssa koulutuspalvelut muotoillaan. Palvelumuotoiluvaiheen tulee olla nopea ja tehokas, jotta pystymme vastaamaan kysyntään oikea-aikaisesti.

Asiakkaat löytävät ja osittain myös hyödyntävät koulutuksemme yhä enemmän verkossa. Samoin kouluttajaverkoston kanssa kommunikointi ja sen laajentaminen tapahtuu usein sosiaalisen median välineillä.

Kevyt on ketterä

Jotta reagointinopeutemme olisi tarpeeksi ketterä tässä päivässä, on ennakointia tehtävä jatkuvasti, kouluttajaverkoston oltava laaja ja päätösten synnyttävä nopeasti. Hallinnollisia portaita ei saa olla liikaa ja henkilöstön on kyettävä itsenäiseen päätöksentekoon sekä vastuunkantoon.

Asiakkaat äänestävät jaloillaan

Meillä ei myöskään opiskella vuodesta toiseen, vakituisesti. Joka ainut opiskelijaksi ilmoittautuminen vaatii osallistujalta erillisen päätöksen. Senpä vuoksi toiminnan laatu ja maine on oltava korkea. Jotta entiset opiskelijat ilmoittautusivat uusiin koulutuksiin ja tavoittaisimme jatkuvasti myös uusia opiskelijoita.

***

Erotuksena Überiin, joka on suhteellisen uusi organisaatio, Snellman-kesäyliopisto täytti tänä vuonna 60 vuotta. Toimintamalli on pysynyt alusta lähtien samana ja osoittautunut toimivaksi vaikka maailma ja sen meno on melkoisestikin muuttunut tänä aikana. Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen on yksi tulevaisuuden elinehto, samoin asiakaskokemuksen hyödyntäminen koulutuspalvelun muotoilussa.

Soili Meklin
rehtori
Snellman-kesäyliopisto

Fb
LinkedIn
Twitter