Musiikkiterapiasta käytännön työkaluja!

Jututin elokuussa opiskelijaamme Sirpa Rytköstä eräänä lauantai-aamuna, juuri ennen lähiopetuspäivän alkua. Oli valtavan inspiroivaa jutella henkilön kanssa, joka on niin innostunut opinnoistaan ja jaksaa ahertaa myös toisen koulun opintojen parissa! Haastattelijana markkinointikoordinaattori Heidi Kotikumpu.

Millainen tausta sinulla on?

Opiskelen parasta aikaa Savonia ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. Sosionomi-opinnot ovat nyt loppusuoralla. En edes ajatellut, että sen lisäksi on mahdollista ottaa lisäopintoja työn ohelle. Olin kokopäiväisesti töissä maaliskuulle saakka mutta jäin sitten opintovapaalle. Teen opintovapaalla myös työharjoittelua lastensuojelussa perhetyössä.

Musiikki on ollut elämässäni läsnä aina. Olen laulanut ja keikkaillut 30 vuotta mutta nykyisin harvakseltaan enää. Musiikki on kuitenkin aina ollut se minun juttu ja äitikin aina sanoo, että olen laulanut, ennen kuin olen edes puhunut. Mutta oma tietämys musiikin käyttämisessä terapiassa ja hoitomuotona on ollut tosi vähäistä. Nyt musiikkiterapian opintojen aikana musiikin eri mahdollisuudet ovat avautuneet ihan eri tavalla! Olen lastenohjaaja aiemmalta koulutukseltani ja lasten kanssa työskennellessä käytetään musiikkia erittäin paljon. Ja työkaluja lähdin näistä opinnoista hakemaan.

Mistä löysit musiikkiterapian opinnot?

Netistä hyvällä markkinoinnilla! En ole koskaan aiemmin opiskellut Snellman-kesäyliopistolla tai osallistunut koulutuksiin. Nämä perusopinnot kun bongasin ja kuvauksen luin sanoin heti, että tämän on minun juttu. Ja samalla sekunnilla ilmoittauduin, siinä ei mietitty sen pitempään! Jännitti odottaa tietoa koulutuksen toteutumisesta. Kovasti toivoin, että tarpeeksi tulee opiskelijoita ja tulihan sitä sitten. Aloitimme opiskelut viime helmikuussa.

Miten opinnot ovat sujuneet?

Opinnoissa on mukana välitehtäviä lähipäivien lisäksi ja on ollut tarpeeksi vaativaa. Tehtävät ovat Musiikkilaitoksen seminaaripohjasta ja todellakin on päässyt oppimaan. Yllätyksenä on ainoastaan tullut se, miten vähän suomenkielistä tieteellistä kirjallisuutta on tarjolla. Englannin kielellä löytyy onneksi ja se tieteellinen sanasto on tuntunut välillä haastavalta. Mutta hyvin on pärjätty ja opettajat ovat auttaneet mielellään. Jokaisella opintojaksolla on eri opettajat ja ovat alansa huippuja suomessa. Opintojaksojen sisällöt ovat olleet todella monipuolisia ja en olisi voinut ajatellakaan miten paljon kaikkea musiikkiterapiaan sisältyy. On niin paljon erityismenetelmiä ja käyttötapoja.

Lähipäivät ovat pääsääntöisesti viikonloppuisin, joten muun elämän yhteensovittaminen opintojen kanssa on ollut helppoa. Lähipäivät olivat tiedossa jo ennen aloitusta ja muutoksiakin on tullut vain muutama. Meillä on myös oikein hyvä ryhmä! Eri alojen ammattilaisia on mukana ja olemme oikein mukava aikuisporukka.

Sirpa Rytkönen – kotialbumi

Missä musiikkiterapiaa voi soveltaa?

Esimerkiksi kehitysvammaisten, muistisairaiden, ikäihmisten ja lasten parissa. Lasten kanssa esimerkiksi autismin hoidossa ja neuropsykiatrisessa terapiassa. Aikuisten kanssa musiikkiterapiaa voi käyttää myös tavanomaisen hoidon lisäksi. Musiikkiterapiaa voi käyttää oikeastaan ihan kaikkialla, mielikuvitus on vain rajana. Musiikkiterapia on toistaiseksi ainut luovan terapian muoto, johon saa Kelalta tukea. Kaikista luovista terapian muodoista, musiikkiterapiasta on eniten tieteellistä tutkimusta. Tietämystä ei toistaiseksi suomessa hirveästi ole, joten uraa uurtavalla alalla ollaan!

Mikä ollut parasta opinnoissa tähän saakka?

Olen ollut todella innostunut näistä erityismenetelmistä mitä on esitelty. Ja on ollut mieletön ahaa-elämys, miten konkreettista apua potilas on saanut musiikkiterapiasta. On ollut todella inspiroivaa ja motivoivaa. Nämä kokemukset ovat myös herättäneet pohtimaan ja ajattelemaan asioita entistä syvemmälle. Kyllähän jokainen meistä tiedostamattakin hoitaa itseään musiikilla. Tietty musiikkivalinta esimerkiksi huonona päivänä helpottaa fiilistä huomattavasti auton ratissa.

Miten olet jaksanut arjessa opintojen ja muun elämän kanssa?

Hyvin! Jos aiheet kiinnostaa ja on innostunut, niin siitähän se on kiinni. Silloin jaksaa uskomattoman paljon ja hyvin. Opinnot ei tunnu laisinkaan työltä, koska oppiminen ja sisällöt ovat yksinkertaisesti vaan niin kivaa!

Millaisia jatkosuunnitelmia sinulla on?

Valmistun Savonialta ensi toukokuussa ja tämän vuoden lopussa saan musiikkiterapian perusopinnot valmiiksi. Koko ajan tekisi mieli ilmoittautua uusiin koulutuksiin, taidan olla ikuinen oppija! Mutta työelämä tänä päivänä vaatii jatkuvaa oppimista ja kouluttautumista. Olen katsonut Snellman-kesäyliopiston sivuilta useita minulle sopivia kokonaisuuksia ja täydennyskoulutuksia. Tulevaisuudessa nepsy-koulutus ja ratsastusterapia kiinnostavat kovasti. Mutta nyt pitää keskittyä näihin nykyisiin opintoihin täydellä teholla. Pyysimme jo opettajilta, että saisimme Kuopioon musiikkiterapian aineopinnot. Katsotaan, toteutuuko se toive. Suosittelen ihan jokaista lähtemään opiskelemaan, opinnoista saa niin paljon virtaa arkeen!

Kohti Suomen ensimmäistä tiedekasvatusohjaajakoulutusta

Lasten yliopisto ja Nuorten tiedetoiminta

Las­ten yli­o­pis­to­toi­min­ta al­koi Snell­man-kesä­yli­o­pis­tol­la 2010 kesä­lei­rien muo­dos­sa. Ny­ky­ään toi­min­taa tar­jo­taan ym­pä­ri vuo­den myös esimerkiksi tiedekerhoina ja -työpajoina. Tiedeleirien ja -kerhojen suosio lasten ja nuorten keskuudessa on kasvanut vuosi vuodelta. Tämä on positiivinen merkki siitä, että tällaiselle niin sanotulle non-formaalille tiedekasvatustoiminnalle on edelleen suuri tarve.

Uutta potkua EU-hankkeesta

Toimintamme on saanut tukea EU:n koulutuksen kehittämisrahaston hankkeesta, jonka koordinaattorina aloitin kuluneen lokakuun alussa. Tavoitteenamme on kehittää Pohjois-Savon alueen tiedekasvatusosaamista tuomalla yhteen eri yhteiskunnan tahoja, järjestämällä aiheeseen liittyvää lähi- ja verkkokoulutusta sekä kehittämällä uusia tiedekasvatussisältöjä. Hankkeen käytännön osuus on parhaillaan käynnistymässä, joten tiedotamme hankkeesta lisää piakkoin.

Sinustako tiedekasvattaja?

Ensi kuussa alkava Tiedekasvatusohjaajakoulutuksemme 15 op järjestetään Suomessa ensimmäistä kertaa!

Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään mm. ta­ri­nal­li­suu­teen, ko­ke­muk­sel­li­suu­teen ja tut­ki­muk­sel­li­seen pe­da­go­giik­kaan. Las­ten yli­o­pis­tos­sa ja Nuor­ten tie­de­toi­min­nas­sa pe­rus­peri­aat­tee­na on tu­kea ja roh­kais­ta osallistujan omaa ute­li­ai­suut­ta te­ke­mi­sen ja ko­kei­le­mi­sen kaut­ta.

Tiedekasvatusohjaajakoulutuksemme järjestetään monimuoto-opetuksena ja se soveltuu kaikille tiedekasvatustyöstä kiinnostuneille esim. varhaiskasvatuksen opettajille, peruskoulun opettajille ja iltapäiväkerhojen ohjaajille. Koulutuksen verkkoluennoilla tarjotaan tutkimusperustaista tietoa tiedekasvatuksesta helposti pureskeltavassa muodossa. Ohjaamissani tutorryhmissä tehdään eri­lai­sia omaa oppimista tukevia ­teh­tä­viä ja pohditaan yhdessä tiedon soveltamista oman arjen kasvatus- ja opetustyössä. Lähiopetusta on vain kerran kuussa Kuopiossa, joten voi osallistua helposti myös Pohjois-Savon rajojen ulkopuolelta.

Koulutuksen jälkeen sinulla on taitoa luoda tur­val­li­nen, ins­pi­roi­va ja las­ten ke­hi­tys­ta­sol­le so­pi­va ym­pä­ris­tö tut­ki­mi­sen ja oi­val­luk­sien ai­kaan­saa­mi­sek­si esim. iltapäiväkerhoina. Kerhot liit­ty­vät Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton koor­di­noi­maan Itä-Suo­men tie­de­kas­va­tus­ver­kos­toon. Voit toteuttaa toimintaa alueellasi, asuitpa missä vain!

Tule rohkeasti mukaan! Ilmoittautuminen päättyy jo maanantaina 28.10. Lisätietoja koulutuksesta saat täältä ja minulta.

Verkostosta voimaa

Tiedekasvatusaktiviteettien järjestämisen kannalta ongelmana on ollut alueellinen saatavuus ja osaavien käsien yhteensaattaminen. Tähän mennessä monet leirit ja kerhot on toteutettu Kuopiossa, Iisalmessa ja Siilinjärvellä. Olemme kuitenkin saaneet paljon palautetta siitä, että myös muilla alueilla opettajat ja kasvattajat haluaisivat tarjota lapsille ja nuorille laadukasta tiedekasvatustoimintaa. Tiedekasvatusyhteistyön vahvistamiseksi perustimme vuorovaikutteiseksi tiedonvälityskanavaksi uuden tiedekasvatusverkoston, johon kaikki aiheesta kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt ovat lämpimästi tervetulleita. Tilaa uutiskirje oheisesta linkistä rastittamalla tiedekasvatusverkosto. Verkoston kesken järjestetään tapaamisia ja koulutuksia, tervetuloa mukaan!

Snellman-kesäyliopiston tiimi vahvistui

Ja täällä kirjoittaa Niko Kyllönen, Snellman-kesäyliopiston uusin työntekijä. Muutin Kuopioon Sotkamosta syksyllä 2009 opiskelemaan biotieteitä. Valmistuin filosofian maisteriksi biokemiasta keväällä 2014, minkä jälkeen siirryin Joensuuhun opiskelemaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaan kemian laitokselle. Sieltä valmistuin keväällä 2019 kemian ja fysiikan aineenopettajaksi ja luokanopettajaksi. Lopulta palasin tänne ihastuttavaan Savon sydämeen 😊

Snellman-kesäyliopistossa olen työskennellyt kesästä 2013 lähtien Lasten yliopiston tiedeleirien kemian opettajana. Tästä syntyi vuosien mittaan kasvava mielenkiinto tiedekasvatustyötä kohtaan, mikä on ilmennyt toimintana eri kasvatus- ja koulutusalan alueilla (mm. Itä-Suomen yliopiston Yritystä oppimisympäristöihin-hankkeessa, Kide Science-franchising yrittäjänä ja ZAU-tiedekerhojen ohjaajana). Halutessanne voitte tutustua pro gradu-tutkielmaani, jonka tein Snellman-kesäyliopistolla Lasten tiedeleirien ja -kerhojen työohjeiden kehittämisestä.

Syksyllä 2019 siirryin Snellman-kesäyliopiston Lasten yliopistolla EU-rahoitteisen hankkeen koordinaattoriksi. Koen tehtävän haastavaksi mutta mielenkiintoiseksi. Odotan suurella innolla, mitä tuleman pitää!

Terveisin,

Niko Kyllönen
hankekoordinaattori
puh. 044 746 2843 / e-mail niko.kyllonen@snellmankesayliopisto.fi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/niko-kyll%C3%B6nen-07769983/

 

 

 

Tartu uusiin haasteisiin, rohkeasti!

Syksy on myös koulutusorganisaatioille usein vuoden kiireisintä aikaa ja emme ole poikkeus! Tänä syksynä lähestulkoon 100 koulutusta ja kurssia pitää meidät jatkuvassa toiminnassa kolmella paikkakunnalla. Hetkessä eläminen, muutosten ja rutiinien iloisessa rytmissä sukkulointi ja samaan aikaan tulevaisuuden signaalien havaitseminen ja uuden oppiminen voi olla melkoista tasapainottelua. Kuulostaako tutulta? Oman työn ajanhallinta, työyhteisön ja esimiehen tuki, palautuminen sekä vapaa-ajalla että työpäivän aikana (kyllä, työpäivänkin aikana kannattaa irtaantua työstä) ja hyvälaatuinen uni ovat erityisen tärkeitä meidän jokaisen hyvinvoinnin kannalta.

Näin uuden viikon alkuhetkinä pidetään mieli kirkkaana harmaasta kelistä huolimatta! Mikä seuraavista koulutuksista herättää sinusta innostusta? Näihin ehdit vielä mukaan, jos toimit nopeasti!

Myynnillisyys asiantuntijatyössä 7.10. Kuopio
Toimitko asiantuintijana ja myynti on tullut osaksi työtäsi? Tai tuleeko työnkuvasi laajenemaan? Miten myyntiä voi alkaa tekemään asiantuntijana? Myyn­nil­li­syys asi­an­tun­ti­ja­työs­sä on asi­ak­kaan os­ta­mi­sen ym­mär­tä­mis­tä, hel­pot­ta­mis­ta ja aut­ta­mis­ta. Os­ta­mi­nen on muut­tu­nut niin, että asi­a­kas os­taa eri ka­na­vis­sa ja var­sin­kin asi­an­tun­ti­jal­la omas­sa työs­sään on iso mah­dol­li­suus vai­kut­taa ja aut­taa asi­a­kas­ta os­ta­maan. Koulutuspäivän tavoitteena on hallita moderniin myyntiin tarvittavat tiedot ja taidot, omaksua uudenlainen asenne ja myyntiprosessi. Kouluttajana Mikko Heiskanen.

Tiedonhallinnan perusteet ja arkistointi 9.10. Iisalmi
Kou­lu­tuk­sen tee­moja ovat mm. asia­kir­jo­jen elin­kaa­ri, tie­to­suo­ja ja or­ga­ni­saa­ti­on käy­tän­nöt. Mitä tie­to­joh­ta­mi­nen, tie­don­hal­lin­ta ja ar­kis­toin­ti tar­koit­taa, kun tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­tö muut­tu­nut ja tie­don­hal­lin­ta­laki tu­lee syk­syl­lä 2019? Koulutuspäivästä saat vas­tauk­set mo­niin ky­sy­myk­siin ja ar­kis­ton­ne on pian sel­keä ja joh­don­mu­kai­nen, ja vas­taa tä­män päi­vän vaa­ti­muk­sia! Kouluttajana Jarkko Koivuniemi.

Haastavat tilanteet esimiestyössä 10.10. Iisalmi
Työ­yh­tei­sön on­gel­ma­ti­lan­teet usein hen­ki­lö­ke­mi­aa, vai onko? Voi­ko osa esi­mies­työn on­gel­mis­ta olla esi­mies­ten it­sen­sä ra­ken­ta­mia? Mi­ten toi­mia esi­mie­he­nä asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­ti­os­sa? Kou­lu­tus an­taa esi­mie­hil­le ja joh­ta­jil­le eväi­tä poh­tia it­se­ään ja omia ajat­te­lu- ja toi­min­ta­mal­le­jaan, suo­raan ja kau­nis­te­le­mat­ta. Pi­tää­kö aja­tel­la ih­mis­ten hy­vin­voin­tia vai or­ga­ni­saa­ti­on te­hok­kuut­ta ja tu­lok­sen­te­koa?  Kouluttajana Jarkko Koivuniemi.

Ratkaisukeskeinen johtaminen 9.10.-6.11. verkko
Ratkaisukeskeinen johtaminen on avain työntekijöiden vahvuuksien ja voimavarojen kehittämiseen sekä työyhteisön hyvien toimintaedellytysten luomiseen. Rat­kai­su­kes­kei­nen esi­mies li­sää työ­yh­tei­sön val­miuk­sia toi­mia avoi­mes­ti, kes­kus­te­le­vas­ti ja in­no­va­tii­vi­ses­ti. Myön­tei­nen ilma­pii­ri li­sää työ­yh­tei­sön op­pi­mis­ky­kyä ja luo­vuut­ta sekä yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta. Työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mi­nen ja työ­hön si­tou­tu­mi­nen pa­ra­ne­vat, mikä li­sää myös työn tu­lok­sel­li­suut­ta. Tule mukaan laadukkaaseen verkkokoulutukseen ja kehity johtajana! Kouluttajana Sarianna Virpikari.

Rakennetaan nuori vahvaksi 1 op, 10.10.-21.11. verkko
Täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa jat­ke­taan po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan ajat­te­lu- ja toi­min­ta­ta­paa lapsuudesta nuo­ruu­teen. Nuor­ten hy­vin­voin­ti­te­o­ri­aan poh­jaa­vas­sa käy­tän­nön­lä­hei­ses­sä kou­lu­tuk­ses­sa läpi­käy­dään te­o­ri­aan kuu­lu­vien osa-alu­ei­den – osaa­mi­sen, luot­ta­muk­sen, ih­mis­suh­tei­den, luon­teen ja vä­lit­tä­mi­sen – työ­ka­lu­ja to­teu­tet­ta­vak­si osa­na pe­da­go­giik­kaa, ope­tus- ja oh­jaus­työ­tä. Verkkokou­lu­tus tar­jo­aa konk­reet­te­ja pe­da­go­gi­sia toi­min­ta­mal­le­ja nuo­ren ra­ken­ta­mi­seen vah­vak­si ai­kui­sek­si. Kouluttajina Erja Sandberg ja Eliisa Leskisenoja.

Muista myös ladata digiesite!
Asiakaspalvelu arkisin klo 9-15: p. 044 746 2840 / asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

Draamakasvatus ei ole näyttelemistä, vaan ihan kaikkea muuta!

”Draaman toiminalliset menetelmät antavat jokaiselle jotain. Draaman perusopinnoista saa eväitä mm. ihmisten kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Olisi hienoa saada mukaan myös esimiehiä kehittämään esimiestaitojaan!” Tiina Naumanen.

MITÄ ON DRAAMAKASVATUS, MITEN SITÄ VOI HYÖDYNTÄÄ?

Draaman menetelmiä voi hyödyntää ihan missä vaan! Itse koulutan draaman menetelmillä yrityksissä, yhteisöissä ja oppilaitoksissa ihan teollisuudesta vaikkapa kaupanalaan, sitä voi hyödyntää kaikkialla. Draamaa hyödynnetään myös paljon erilaisissa opetustilanteissa. Esimerkiksi matematiikkaan voidaan tuoda draamallisia elementtejä, jotta oppiminen on toiminnallisesti helpompaa tai vaikka historian opetukseen. Tiedän myös, että SAKKY käyttää draaman menetelmiä esim. terveydenhuollon opetuksessa ryhmähengen kasvattamiseen ja substanssiosaamisessa. Menetelmillä itsessään on vain taivas rajana. Olen käyttänyt draaman menetelmiä mm. koulukiusaamisen ehkäisemisessä, tuotekehittelyssä, kun ideoidaan uutta tuotetta yhdessä, konfliktitilanneratkaisuissa ja neuvottelutilanteissa. Draaman menetelmiä voi soveltaa hyvinkin rajattomasti, kunhan perusteet on hallussa. Draamakasvatus ei ole tarkoitettu vain opettajille ja kouluille, sitä voi hyödyntää kaikkialla. Itse koulutan pääasiassa aikuisia draaman menetelmillä esimerkiksi haastavissa vuorovaikutustilanteissa työpaikoilla.

 PERUSOPINNOT

Perusopinnoissa saa kattavan kuvan kokonaisuudesta ja nopeasti opiskelijalle hahmottuu mistä teemasta haluaa saada lisätietoja ja oppia enemmän. Perusopinnot kestävät yhden vuoden. Opinnot koostuvat kontaktiopetuksesta ja oppimistehtävistä, jotka ovat yliopistotasoisia. Oppimistehtäviä voi sujuvasti rinnastaa omaan työyhteisöön eli opiskeluiden aikana pystyy jo soveltamaan työssään opintoja.

Kuva: Sari Hallikainen

Draamakasvatuksen perusopinnot on hyvin käytännönläheistä opiskelua ja tapaamme ryhmän kanssa usein. Kontaktipäivissä on usein lyhyt teoriaisku ja sitten harjoittelemme käytännössä esim. draamaa, improvisaatiota ja draamakasvatuksen eri genrejä, näyttelijän työtä, ohjaajan työtä, dramaturgiaa, taiteilija opettajana -teemaa.. Koko ajan on läsnä vahva pedagoginen näkemys ja kuinka opittua voidaan soveltaa eri tilanteissa, eri ikäisille. Jokainen ryhmä on ollut antoisa ja matka on ollut jokaiselle rikkaus, matka omaan itseensä ja oman ammattitaidon kehittämiseen.

Minulle on useasti kerrottu opintojen päätyttyä, että opinnot veivät antaa mutta satakertaisesti tulee hyötyä takaisin! Aineopintoihin voi jatkaa perusopintojen jälkeen ja Taideyliopistossa voi halutessaan opiskella edelleen teatteritaiteen maisteriksi. Aineopinnot lisäävät teoreettista osaamista, perusopinnoissa pysytään vahvasti käytännössä.

MILLAINEN OPISKELIJA?

Mukana on ollut paljon luokanopettajia HOPS-uudistuksen myötä ja eri tasojen opettajia, erilaisten ryhmien kanssa toimivia. Yleensä opiskelijalla on ollut motivaationa saada uusia menetelmiä opetukseen tai ryhmien vetämiseen ja oman ammattitaidon kehittämiseen. Opettajien lisäksi mukana on ollut paljon kolmannen sektorin toimijoita tai muuten vain draamapedagogiikasta kiinnostuneita. Eniten on mukana ollut äidinkielenopettajia ja nyt uutena myös toisen asteen opettajat. Työnohjaajia on ollut myös mukana aiempina vuosina. Opiskelijoita on ollut mukana ihan ympäri suomea, jopa Järvenpäästä saakka. Osalla ei ole ollut draamasta minkäänlaista kokemusta ja osalla taas paljonkin, ryhmät muotoutuvat erittäin hyvin ja opinnot antavat varmasti jokaiselle paljon. Kaikki ovat tervetulleita!

MITÄ SANOISIT HENKILÖLLE, JOKA POHTII MUKAAN TULEMISTA? ENTÄ JOS JÄNNITTÄÄ JA ARKAILEE?

Kannattaa ehdottomasti tulla mukaan! Meidän ryhmämme ovat olleet todella tiiviitä ja jokaisen ryhmän kanssa olemme alussa luoneet yhteiset pelisäännöt, kuinka toimitaan. Harjoitteissa mennään aina helpommasta vaikeampaan ja mukana on aina pedagoginen näkökulma. Opiskelijoilla ei tarvitse olla mitään aikaisempaa kokemusta draamakasvatuksesta. Oma kokemus ja kokeilut on hyvin tärkeitä, jotta näitä taitoja osaa opettaa muille. Ryhmähenki on aina ollut hirmuisen hyvä ja ainahan alussa jännittää kaikkia. Meidän opettajien tehtävä on saada ryhmähenki sellaiseksi, että siellä uskaltaa heittäytyä mukaan juuri itselleen sopivissa määrin. Opinnoissa on paljon ryhmätehtäviä. Ryhmässä on salliva ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa ei arvostella toisia vaan haetaan eväitä omaan työhön ja esimerkiksi opettamiseen. On mukana ollut myös henkilöitä, jotka hakivat tukea omaan esiintymiseen.

PALAUTE

Olemme saaneet Jonnan ja Snellman-kesäyliopiston kanssa erinomaista palautetta läpi vuosien! Sisältö on toiminnallista mutta oppimistehtävissä tarvitaan akateemista kirjoitustaitoa ja tehtävät arvioidaan akateemisilla kriteereillä. Esimerkiksi oppimistehtävissä tulee olla lähdeviittaukset. Mutta tähänkin olemme Jonnan kanssa antaneet paljon neuvoja ihan kädestä pitäen ja keskustelemme alussa tästäkin. Mitään ei tule siis yllätyksenä opintojen edetessä!

Pe­rus­o­pin­to­jen pää­kou­lut­ta­ji­na toi­mi­vat vies­tin­tä­kou­lut­ta­ja, FT Jon­na Ko­po­nen ja tai­teen mo­ni­am­ma­tii­lai­nen, vies­tin­tä­kou­lut­ta­ja, KM, FM Tii­na Nau­ma­nen. Haastateltavana Tiina Naumanen, joka on toiminut pääkouluttajana draamakasvatuksen perusopinnoissa vuodesta 2007 asti.

Lue lisää opinnoista täältä ja ilmoittaudu mukaan 7.10. mennessä!

Koulutuspäivä: Lasten yliopisto – ilman innostusta ei ole oppimista

Tervetuloa Snellman-kesäyliopiston ja Itä-Suomen aluehallintoviraston ja yhteistyössä järjestämään Lasten yliopisto -koulutuspäivään 25.9. Kuopioon.

Tieteen tekeminen on hauskaa, luovaa ja innostavaa. Oppiminen tulee kuin sivussa itsekseen vahvan motivaation ja palon johdattamana. Koulutuspäivän aikana pääset kurkistamaan ja kokeilemaan, kuinka lasten yliopisto toimii ja miten olemme saaneet yhdistettyä eri tieteenalat tarinallisuuteen ja kokemukselliseen oppimiseen. Lasten yliopiston toimintatapaa, opetusmetodeja ja -sisältöjä on antoisaa ja helppoa soveltaa myös esi- ja perusopetuksessa. Lasten yliopisto -toiminta täydentää hyvin voimassa olevia varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia. Kannattaa tulla tutustumaan ja ottamaan vaikutteita.

Aika: Keskiviikko 25.9.2019 klo 9:30–15:30 (kahvitarjoilu klo 9 alk.)
Paikka: Snellman-kesäyliopisto, Haapaniemenkatu 40 C, KUOPIO (Huom. osallistujamäärän noustessa yli 40, vaihdetaan koulutuspaikkasuurempaan > ilmoitamme kaikille ilmoittautuneille)
Kohderyhmä: Tilaisuus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen opetus- ja kasvatushenkilöstölle ja –hallinnolle. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös kaikki Lasten yliopistotoiminnasta kiinnostuneet.
Hinta: Koulutus on maksuton. Osallistujat huolehtivat muista kuluista.
Ilmoittautuminen: Pyydämme sitovat ilmoittautumiset viimeistään kesk. 18.9.2019 joko 1) sähköisellä ilmoittautumislomakkeella: tästä linkistä tai www.avi.fi/ita > Ajankohtaista > Tapahtumat ja koulutukset 2) sähköpostilla: sivistys.ita(at)avi.fi

(Jos sähköinen ilmoittautuminen ei toimi, voit siinä tapauksessa ilmoittautua koulutussihteeri Salla Heimoselle p. 0295 016 886 tai salla.heimonen(at)avi.fi )

Lisätiedot:
opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, kari.lehtola(at)avi.fi, puh. 0295 016 917
ja suunnittelija Riikka Asikainen (Snellman-kesäyliopisto),
riikka.asikainen(at)snellmankesayliopisto.fi, puh. 044 746 2845

Lämpimästi tervetuloa!

 

Fb
LinkedIn
Twitter

Tiedote: Dikata -hankkeen verkkokoulutukset on julkaistu!

Digitaitoja työikäisille maksutta – kesäyliopistojen Dikata-hanke tarjoaa digitaitoja laajalti

Digitaaliset perustaidot ovat nykyisin välttämättömiä kansalaistaitoja, jotka sujuvoittavat arkipäivää kauppalistan laatimisesta veroilmoituksen tekoon. Myös työelämässä edellytetään teknologian tuomien sovellusten hallintaa. Monet työikäiset kokevat, että heidän digitaitonsa kaipaavat päivitystä tai he haluavat oppia uusia taitoja työn ohessa ja omaan tahtiinsa.

Kuopiolaisen Snellman-kesäyliopiston toteuttama Dikata-hanke vastaa tähän tarpeeseen. Hanke on laajuudeltaan, tarjonnaltaan ja toteutustavaltaan ainutlaatuinen Suomessa.

Tähtäämme siihen, että digiosaamisesta tulee suomalaisten uusi kansalaistaito ja mahdollisimman monet löytävät Dikata-koulutukset ja vinkkaavat kaverillekin.”, kertoo hankkeen koordinaattori Reetta Karjalainen.

Dikatan koulutukset ovat ilmaisia ja niihin voi osallistua kuka tahansa. Osallistujat tarvitsevat oman tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen sekä verkkoyhteyden. Opetushallitus rahoittaa hanketta ja koulutukset kattavat koko maan kesäyliopistojen verkoston levittämänä. Koulutustarjonta on monipuolinen sähköpostin ja wordin käytön alkeista ajankäytönhallintaan, lisättyyn todellisuuteen ja videoeditointiin. Syksyn 2019 koulutukset ovat suurimmaksi osin vuorovaikutteisia verkkoluentoja, jotka voi katsoa myös tallenteena.

Digitaitojen kokeminen puutteellisiksi voi aiheuttaa häpeää ja epävarmuutta esimerkiksi työpaikalla. Nyt jokainen voi lisätä omaa digiosaamistaan ilmaiseksi omaan tahtiinsa. Dikatan koulutukset lähtevät tosi perustaidoista, kuten vaikka Gmail-tilin luomisesta ja Officen tehokäytöstä, mutta tarjolla on myös koulutusta bloggaamiseen, medialukutaitoon ja tietotulvan jäsentämiseen. Täydennämme koulutusvalikoimaamme palautteen perusteella.” Karjalainen kertoo.

Hankkeen aikana muokataan myös yhtenäistä digitaitokriteeristöä yhdessä Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry:n ja Väestörekisterikeskuksen kanssa. Digitaitokriteeristöstä muodostetaan yhtenäinen kehys, jonka avulla muutkin toimijat voivat kartoittaa digiosaamista ja rakentaa hyvin palvelevia koulutuksia tulevaisuudessa.

Digikoulutukset alkavat syyskuussa 2019 ja jatkuvat vuoden 2020 loppuun. Tavoitteena on kohentaa hankkeen toiminta-aikana jopa 30 000 suomalaisen digitaitoja. Ilmoittautuminen Dikata-koulutuksiin on käynnissa osoitteessa: www.bit.ly/dikata-hanke

Yhteystiedot ja haastattelupyynnöt:
hankekoordinaattori Reetta Karjalainen
reetta.karjalainen@snellmankesayliopisto.fi puh. 044 7462842

Snellman-kesäyliopisto, Dikata-hanke www.snellmankesayliopisto.fi/dikata

LEARN@WORK – TOINEN PUOLIKAS KÄYNNISTYY!

Ensimmäinen toimintavuosi Learn@work-hanketta eli tuttavallisemmin L@W:tä on nyt takana. Ennen kuin uusi ryhmä aloittaa syyskuussa, jaamme poimintoja mukana olevien toimijoiden palautteista ja kokemuksista. Mukana hankkeessa on tällä hetkellä 16 organisaatiota, joista suurin osa on alueella toimivia pk-yrityksiä.  Hankkeeseen on mahdollista ottaa mukaan 20 organisaatiota ja loput neljä mukaan lähtevää yritystä valitaan syyskuun aikana.

”Uuden ryhmän aloittaessa emme unohda myöskään jo mukana olevia yrityksiä vaan myös heille on tarjolla paljon mielenkiintoisia koulutuksia ja oppimissisältöjä hankkeen loppuun saakka.”, tarkentaa hankkeen koordinaattori Outi Savolainen.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana Learn@work-hanke on tarjonnut pilottiorganisaatioille kattavan yrityskohtaisen alkukartoituksen, joka auttaa hahmottamaan millainen kokonaisuus ketterästi oppiva organisaatio on. Kartoitusten tulokset ja yhteiset keskustelut auttavat hahmottamaan oman organisaation kehityskohteita ja vahvuuksia oppivan organisaation näkökulmasta.

”Olemme käyneet tuloksia lävitse oppimisagenttitiimin kanssa keskimäärin 3-6 tuntia per yritys. Osallistujat ovat saaneet sekä konkreettisia kehitysehdotuksia että apua tärkeimpien kehityskohteiden valintaan ja toteutukseen.”, tiivistää Savolainen.

”Silmiä avaava.”

”Hyödyllinen testi yrityksellemme, josta konkretisoitui hyvin kehittämiskohteet.”

”Laaja testi, joka antaa paljon työkaluja niin toimivien asioiden ylläpitoon kuin pienempien (nopeasti toteutettavien) ja isompien (enemmän aikaa vievien) ongelma- ja kehityskohteiden ratkaisuun.”

”Todella inspiroivia hetkiä.”

Kartoitusten lisäksi pilottiorganisaatiot ovat osallistuneet yhteistyössä dosentti Leenamaija Otalan kanssa suunniteltuun ja toteutettuun Oppimisagenttivalmennukseen. Kokonaisuuden tavoitteena on valmentaa työpaikoille ns. oppimisen asiantuntijoita auttamaan ja toimeenpanemaan jatkuvaan oppimiseen tähtäävää oppimiskulttuuria.

”Muiden osallistujayritysten esitykset olivat mielenkiintoista kuultavaa ja vaikka yritykset ovat eri aloilta, on monella samoja kehittämisen kohteita.

”Muutos yrityksessä mahdollista, kun se ymmärretään kaikilla tasoilla.”

”Tärkeimmät pointit yrityksen oppimiskulttuurissa!”

”Uusia ajatuksia mitä hyödyntää omalla työpaikalla.”

”Täysin erilaisia organisaatioita – samat ongelmat pitkälti.”

Kesän 2019 aikana on saatu viimeisteltyä osallistujien käytössä oleva Learn@work digitaalinen oppimisympäristö, joka sisältää noin 300 metataitoihin liittyvää oppimissisältöä. Tavoitteena on kannustaa osallistujia tutustumaan ja tutkimaan microlearning-tyyppisiä sisältöjä, esimerkiksi oppimiskampanjoiden avulla. Tarjolla on mm. videoita, podcasteja, sovelluksia, artikkeleita esimerkiksi ajanhallintaan, ongelmanratkaisutekniikoihin tai tiedonhakuun liittyen. Sisällöt on pyritty tarjoilemaan visuaalisesti houkuttelevina ja helposti omaksuttavina kokonaisuuksina.

Mukana olevat organisaatiot

Charles River Discovery Oy (Kuopio)
Call Waves Solutions Finland Oy (Varkaus)
ESiOR Oy (Kuopio)
Fimecon oy (Varkaus)
FinVector Oy (Kuopio)
HANZA Toolfac Oy (Iisalmi)
Hydroline Oy (Siilinjärvi)
KCT (Kuopio Center of Gene and Cell Therapy)
Kuopion kaupunki
Leijona Catering Oy (Kuopio)
Offsetpaino L. Tuovinen Ky (Kuopio)
Pirent LVV oy (OVV Asuntopalvelut Kuopio)
Pohjolan Matka oy (Iisalmi)
POK Group Oy (Kuopio)
Ravintolamestarit oy (Kuopio)
Sollertis oy (Kuopio)

Jos et ole tutustunut Learn@Work-hankkeeseen vielä, lue täältä lisää ja ota yhteyttä koordinaattori Outi Savolaiseen. Ota myös Learn@Workin FB-sivu ja IG seurantaan, löydät sieltä paljon maksuttomia vinkkejä työelämään ja jatkuvaan oppimiseen!

 

Fb
LinkedIn
Twitter

Työ Lasten yliopiston koordinaattorina

Moni varmaan miettii, mitä Lasten yliopiston koordinaattorintyö sisältää. Työhön astuessa työnkuva ei itsellenikään täysin selvä ollut, mutta tehtävät selvenivät nopeasti. Ehkä aiemman Lasten yliopiston leireillä olevan ohjaajakokemukseni ansiosta, aloin nähdä työn selvänä prosessimaisena kokonaisuutena.

Neljän kuukauden työjaksoni aikana tehtävieni pääpaino oli Lasten yliopiston leirien ja Tiedekyläseikkailu tapahtuman suunnittelussa, koordinoinnissa ja toteuttamisessa. Maaliskuussa työni alkoi leiriartikkeleiden kirjoittamisella sekä hallintotietojärjestelmään leirien ja kurssien luomisella. Aloitin Lasten yliopiston asioita koskevasta asiakaspalvelusta vastaamisen, rekrytoin leireille tulevia ohjaajia ja opettajia sekä hoidin tilojen varaamiset, ruokailujen järjestämiset sekä uusiin leiripaikkoihin tutustumiset.

Leiri ilmoittautumisten auettua hoidin hallintotietojärjestelmään liittyvät työt, aloitin ryhmäjakojen tekemisen sekä kutsukirjeiden ja turvallisuussuunnitelman laatimisen. Tein valmisteluja ohjaajien ja opettajien perehdytyspäiviä varten sekä toukokuun loppupuolella pääsin pitämään perehdytyspäivät. Työhöni sisältyi leireihin liittyvien tarvikkeiden hankkiminen sekä paikkojen leirikuntoon laittaminen yhdessä ohjaajien kanssa. Kaikki sujui aikataulussa opettajien ja ohjaajien kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta. Leiriviikkojen aikana vastasin toiminnan sujuvuudesta. Kävin ohjaajien ja opettajien kanssa keskustelua leirienpäivien toimivuudesta, hoidin käytännönasioita sekä toimin osalla leireistä välipalavastaavana.

Leiriviikkojen aikana järjestimme myös ensimmäistä kertaa Tiedekyläseikkailun, Kuopion yrityskylän inspiroivassa ympäristössä. Tapahtuman suunnittelu alkoi jo hyvissä ajoin maaliskuun loppupuolella. Yhdessä mahtavan eri tieteenalan osaajista muodostuvan tiimin kanssa, aloitimme Lasten yliopiston Tulikettu-kirjan ympärille rakennetun tapahtuman suunnittelun. Suunnittelimme tapahtumarungon, tehtävät rasteille sekä teimme valmisteluja tapahtumaa varten. Hoidin yhteistyöntekemisen yhteistyökumppaneidemme kanssa sekä hain tapahtumaan sponsoreita. Lopulta kesäkuun toisella viikolla pääsimme toteuttamaan tapahtuman yhdessä suunnitteluporukan kanssa. Tiedekyläseikkailu oli onnistunut ja Yrityskylän kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta sen järjestäminen mahdollistuu tulevina vuosinakin.

Kesäkuun lopun häämöttäessä jäljellä oli enää paikkojen kuntoon laittaminen sekä omien töiden siistiminen ja näkyväksi tekeminen. Työn monipuolisuuden vuoksi työ oli erittäin antoisa ja rikastuttava kokemus. Sain paljon kokemusta erilaisista työtehtävistä sekä pääsin tekemään yhteistyötä niin Snellman-kesäyliopiston työntekijöiden, ohjaajien, opettajien sekä eri yritysten työntekijöiden kanssa. Juuri yhteistyön sekä saamani vastuun ansiosta koin työn hyvin mielekkäänä. Lisäksi näen Lasten yliopiston toiminnan hyvin merkityksellisenä ja toivon jatkossakin olevan mukana mahdollistamassa lapsille mukavien leiriviikkojen toteuttamista.  Olen kiitollinen saamasta opista ja arvokkaasta kokemuksesta työyhteisömme jäsenenä. Nyt katse suuntautuu opintojen loppuunsaattamiseen Ohjausalan maisteriohjelmassa. Toivottavasti taas ensi kesänä nähdään!

Aurinkoisin terveisin Lasten Yliopiston koordinaattori Iida

www.snellmankesayliopisto.fi/lasten-yliopisto

Haetaan uusia verkkokoulutushosteja!

Tule mukaan nykyaikaiseen verkko-oppimistiimiimme, joka tarjoaa paikasta riippumattomia, tasa-arvoisia oppimismahdollisuuksia ihmisille!

Snellman-kesäyliopisto on toteuttanut vuodesta 2015 alkaen laajentuvia verkkokoulutuspalveluja ja etsii nyt palvelukseensa kahta uutta verkkokoulutushostia. Työ on tuntityötä ja toteutuu pääosin arkipäivisin ilta-aikaan eli soveltuu hyvin esim. opintojen ohessa tehtäväksi. Hostaustyö tehdään hostin omalla tietokoneella esim. kotoa käsin. Verkkokoulutushostin tehtävänä on huolehtia Adobe Connect -järjestelmällä toteutettavien verkkokoulutusten sujuvuudesta. Host tukee kouluttajaa tämän työssä ja auttaa osallistujia teknisissä ongelmissa.

Tehtäviin valittavilta ei edellytetä mitään tiettyä pohjakoulutusta, mutta eduksi katsotaan (tieto)teknisen alan opinnot/ koulutus sekä mahdolliset pedagogiset opinnot. Lisäksi edellytetään kiinnostusta asiakaspalveluun, sujuvaa suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä esiintymisvalmiutta. Tehtäviin valituille järjestetään perehdytyskoulutus.

Tehtäviin haetaan pe 16.8.2019 klo 16.00 mennessä täyttämällä verkkolomake https://forms.gle/g6aAefPKtDstvvFv5
ja liittämällä siihen hakijan esittelyvideo (max 3 minuuttia). Lisätietoja rehtori Soili Mekliniltä 12.-15.8. klo 16.00-18.00, puhelimitse 044 746 2841.

Kuinka perustella pomolle, että kouluttautuminen kannattaa?

Löysit ehkä kesän aikaan kiinnostavan koulutuksen ja nyt pohdit, miten kertoisit asiasta esimiehelle lomalta paluun jälkeen. Tai olet jo kenties pitempään pohtinut isoa koulutuskokonaisuutta. Usein keskustelu jännittää etukäteen ja onkin hyvä pohtia valmiiksi perusteluja, miksi juuri tämä koulutus on parhaaksi sekä sinulle, että työnantajallesi. Esimiehesi varmasti haluaa tietää ensimmäisenä, millaisia resursseja koulutus vaatii sekä ajallisesti että taloudellisesti. Hän voi myös vähätellä koulutuksen tarpeellisuutta mutta pysy lujana ja rohkeana! Näillä vinkeillä onnistut hankkimaan itsellesi uutta osaamista!

Työelämän murros ja muutokset

Ajantasainen osaaminen ja jatkuva oppiminen ovat sekä työntekijän, että työnantajan etu. Yhä useammalla alalla moniosaamisen tarve on nykypäivää ja vaatimukset muuttuvat usein. Onko esimiehen kannattavaa seistä jarruna jatkuvalle muutokselle? Vanhentuneella tiedolla työnteko on hitaampaa ja passiivisempaa eikä lisää työn mielekkyyttä.

Uusi mahdollisuus koko tiimille

Henkilöstö on yrityksen keskiössä ja sen tärkein ominaisuus. Henkilöstö tuottaa palvelua, rakentaa tuotteen, palvelee asiakkaita, kohtaa verkostot ja alihankkijat, hoitaa potilaat, markkinoi tai kouluttaa. Kaikki mitä henkilöstö tekee, näkyy ulospäin ja on kuin elävä käyntikortti. Työntekijöiden hyvinvointi näkyy ja kuuluu koko tuote- tai palveluketjun lävitse. Viimeisin osaaminen, virkeä ja kannustava työilmapiiri ja tehokkaat työpäivät, miten nämä voisi sivuuttaa?

Sijoitus, joka kannattaa

Kouluttautuminen on aina investointi mutta laadukas kouluttaja ja sisältö muuttavat parhaillaan kokonaisen tiimin tapoja tehdä työtä. Koulutus maksaa itsensä takaisin innovaatioilla, oivalluksilla, työkaluilla ja tehokkuudellaan. Työn lomassa tapahtuva jatkuva oppiminen tuo lisäksi uutta tietoa koko henkilöstölle jatkuvalla syötöllä. Nykypäivänä kouluttautuminen ei tarkoita pelkästään poissaoloja työpaikalta ja kalvosulkeisia. Yksi iso anti lähiopetuspäivissä tai digitaalisissa oppimisympäristöissä ovat tiedon lisäksi verkostot, joiden kanssa jaetut kokemukset voivat olla avainasemassa tulevaisuudessa, kun etsitään uutta yhteistyökumppania tai kollegaa tiimiin.

Ole edelläkävijä

On äärimmäisen tärkeää, että työntekijöiden osaaminen on parempi kuin yhdelläkään kilpailijalla. Miksi jäädä odottamaan hetkeä, jolloin osaaminen ei enää riitä? Miksi laahata jäljessä tai pysyä juuri ja juuri pinnalla viimeisimmistä trendeistä tai muutoksista, kun voi olla askeleen edellä? Asiakkaat tulevat sen huomaamaan ja valitsevat aina toimijan, joka on aidosti ammattitaitoinen ja osaa ratkaista asiakkaan ongelman tai tarpeen. Osaamisen kehittämisellä voi ennakoida ja taklata kilpailijat!

 

Kirjoittajana markkinointikoordinaattori Heidi Kotikumpu.