OHJEISTUS LÄHIOPETUKSEEN OSALLISTUVILLE SNELLMANEDUN ASIAKKAILLE JA KOULUTTAJILLE

OHJEISTUS LÄHIOPETUKSEEN OSALLISTUVILLE SNELLMANEDUN ASIAKKAILLE JA KOULUTTAJILLE 10.8.2020 ALKAEN

Yleinen ohjeistus perustuu Opetushallituksen ohjeistukseen ja THL:n ja OKM:n 4.8. julkaisemaan ohjeistukseen.

Opetukseen ja muuhun oppilaitosten tiloissa järjestettävään toimintaan ei saa osallistua oireisena

Opiskelijan tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen järjestettävään toimintaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos henkilö sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi tiloista tai siirtyä erilliseen tilaan. Oireisten tulee toimia paikallisten terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti ja olla yhteydessä perusterveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon.

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää

Tiloissamme vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus tulee turvata tilajärjestelyillä. SnellmanEDU vastaa tilajärjestelyistä ja tiedottaa mahdollisista tilamuutoksista.

Riskiryhmäläisten on hyvä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa lähikontakteissa ja käyttää yksilöllistä harkintaa osallistumisestaan lähiopetukseen.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

SnellmanEDUlla liikkuvan henkilökunnan, asiakkaiden ja kouluttajien tulee huolehtia käsihygieniasta säännöllisesti. Käsien pesun jälkeen kädet kuivataan kertakäyttöisiin käsipyyhkeisiin. Maskien käytöstä ei ole tällä hetkellä yleistä suositusta, mutta maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet. SnellmanEDU panostaa siivoukseen kaikissa tiloissa ja tarjoaa tiloissa oleville henkilöille mm. käsidesinfiointiainetta.

Seuraamme Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen tiedotteita ja päivitämme tähän tiedotteeseen mahdolliset muutokset.

Lue lisää:

https://valtioneuvosto.fi/-/10616/koronavirusrajoitusten-tilanne-muuttuu-1.8.-alkaen

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/vapaan-sivistystyon-koulutuksen-toteuttaminen-182020-alkaen

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Lisätiedot arkisin klo 9–16:
asiakaspalvelu@snellmanedu.fi / 044 746 2840

 

Kesäkuulumisia Phereclos-hankkeelta

Kesä etenee nopeasti. Oppilaiden kesälomat ovat jo pitkällä ja monet aikuisetkin ovat lähteneet nauttimaan ansaitsemistaan kesälomista. Phereclos-laiva ei kuitenkaan pysähdy vaan työ jatkuu myös kesällä lopullisen toteutussuunnitelman kirjoittamisella. Tässä lyhyesti tietoa siitä, mitä Phereclos-hankkeessa tapahtuu kesällä ja kesän jälkeen!

Digimaailma tiedekasvatustoiminnan tukena

SnellmanEDUn Lasten yliopiston Digimaailma on keskeinen osa alueellista Phereclos-toteutustamme. Digimaailman rakentaminen alkoi suunniteltua aiemmin jo tänä keväänä osana Lasten yliopiston toimintaa. Digimaailma sisältää muun muassa etäyhteyden kautta ohjatut tiedekerhot sekä kasvattajille suunnattuja maksuttomia tiedekasvatusmateriaaleja. Tavoitteena on tehdä tiedekasvatustoimintaa mahdollisimman helposti ja houkuttelevasti saataville yhdestä paikasta selaimen tai mobiilisovelluksen kautta, ajasta ja paikasta riippumatta. Digimaailman avulla pyrimme tavoittamaan erityisesti ne perheet, joilla on pitkien etäisyyksien vuoksi haasteita osallistua tiedetoimintaan. Digimaailmaan pääset tutustumaan täältä>>

Digimaailman sisältö esitettynä kahtena kuvana

Uudet tiedekasvatussisällöt

Phereclos-hankkeessa tuotamme Digimaailmaan uusia innostavia sisältöjä yhteistyössä tiedetoimittajayhteisön Tiedetuubin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Sisältöjä kehitetään ja testataan hankkeen yhteistyökoulujen toteutuksissa opettajien ja Itä-Suomen yliopiston opettajaopiskelijoiden kanssa. Mikäli sinulla on ideoita sisältöihin, kuten ehdotuksia tiedeartikkeleihin, niin kerrothan meille. Palautetta voit antaa täältä>> tai suoraan tämän blogin kirjoittajalle.

Avoimet tiedekasvatuskoulutukset

Digimaailmaa tarjoaa myös opettajille ja vanhemmille suunnattuja koulutuksia ja webinaareja. Ensimmäinen Phereclos-hankkeen piirissä järjestettävä Tiedekasvatuksen perusteet -verkkokoulutus (2 op) alkaa 2.11.2020. Verkkokoulutus on  maksuton ja se on suunnattu kaikille kas­va­tus- ja ope­tus­alan ammattilaisille ja opis­ke­li­joil­le, jot­ka ha­lu­a­vat ri­kas­taa ope­tus­taan ope­tus­suun­ni­tel­man ta­voit­tei­den to­teut­ta­mi­sek­si. Koulutuksessa perehdytään in­nos­ta­viin työ­ka­lui­hin ja pe­da­go­gi­siin rat­kai­sui­hin, joil­la tuetaan las­ten ja nuor­ten tie­tei­den har­ras­ta­mis­ta ja op­pi­mis­ta.

Verkkokoulutus rakentuu pelillisistä tehtävistä, joita voit teh­dä, kun si­nul­le par­hai­ten so­pii. Kannattaa siis ilmoittautua jo tänään ainutlaatuiseen koulutukseen! Ilmoittautuminen on avoinna 29.10.2020 saakka. Lisätietoa ja ilmoittautumisen löydät täältä>> 

PS. Phereclos-hankkeen suomenkieliset sivu on nyt julkaistu. Voit tutustua sivuun täältä>>

Kirjoittaja:
Niko Kyllönen, hankekoordinaattori 

044 746 2843 /  niko.kyllonen(a)snellmanedu.fi  
LinkedIn 

Projekti on saa­nut ra­hoi­tus­ta Eu­roo­pan Uni­o­nin Ho­ri­sont­ti 2020 tut­ki­mus- ja in­no­vaa­tio-oh­jel­mas­ta avus­tus­nu­me­rol­la 824630.

SNELLMANEDU PYYTÄÄ TARJOUSTA DIGITAALISEN PALVELUYMPÄRISTÖN TEKNISESTÄ TOTEUTUKSESTA

Tarjouspyyntö 24.6.2020

SnellmanEDU pyytää tarjousta digitaalisen palveluympäristön teknisestä toteutuksesta (Oppimisen verkkokauppa ja verkkosivut)

SnellmanEDU-brändi yhdistää Snellman-kesäyliopiston toiminnan, Learn@work-palvelut työyhteisöille sekä oppilaitosten kehittäjäyhteisö Isoverstaan. Brändiuudistuksen myötä uusimme verkkopalvelumme. Etsimme rohkeaa, innovatiivista ja luovaa kumppania toteuttamaan unelmamme ja mullistamaan oppimisen palvelutarjontaa kanssamme. Kevään 2020 aikana olemme toteuttaneet projektin ensimmäisen vaiheen ja konseptisuunnitelma on nyt valmis.

HUOM! Järjestämme avoimen infotilaisuuden kaikille kiinnostuneille toimijoille verkkovälitteisesti perjantaina 26.6.2020 klo 10-11. Ilmoittaudu mukaan täällä>> Tilaisuudessa kerromme tarjouspyynnöstä ja pääset keskustelemaan kanssamme ja tutustumaan materiaaleihin tarkemmin. Ilmoittaudu ennakkoon!

Ellet pääse paikalle infotilaisuuteen, voit jälkikäteen pyytää siitä tehdyn tallenteen ja tarjouspyynnön liitteet: asiakaspalvelu@snellmanedu.fi.

PROJEKTIN TAVOITTEET

Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallinen Oppimisen verkkokauppa ja sitä tukeva nettisivusto. Hankinta tehdään kaksivaiheisesti. Jäljellä olevassa toisessa vaiheessa etsimme kumppania, joka hoitaa käytännön toteutuksen/ koodauksen ensimmäisessä vaiheessa tehdyn konseptoinnin mukaisesti.

Projektissa uudistetaan www.snellmankesayliopisto.fi-sivusto ja yhdistetään siihen myös Isoverstas www.isoverstas.fi-sivusto sekä Snellman-instituutti ry www.snellman-instituutti.fi-sivusto ottaen huomioon saavutettavuusdirektiivin (WCAG 2.1, AA-taso) vaatimukset.

Lähtökohtana on monipuolinen, runsas, innostava, jopa yllättävä oppimisen verkkokauppa, johon liittyy myös staattisempia, informatiivisempia sivuja. Digitaalisessa palveluympäristössä tarjotaan maksuttomia ja maksullisia oppimiseen liittyviä palveluita ja sisältöjä ja innostetaan oppimaan. Oppimissisällöt on mahdollista tallettaa Asio-Datan Lyhytkurssi-ohjelmiston kurssitietokantaan ja tuoda sieltä rajapintaa hyödyntäen verkkokauppaan. Lisäksi verkkokauppaan tulee voida syöttää suoraan sisältöä (teksti, kuva, video). Tilaaja vastaa sisällöntuotannosta.

Uudistus tähtää toimivaan, dynaamiseen ja eri rajapintoja huomioivaan kokonaisuuteen hyödyntäen digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet. Uudistuksessa otetaan huomioon käyttöliittymä- ja asiakaspolkusuunnittelu sekä myynnillisyys.

Toiveenamme on, että muut kuin verkkokauppamoottori on rakennettu WordPressin pohjalle. Toteutusvaihtoehtoina huomioidaan sekä valmiit verkkokauppa-alustat että räätälöidyt ratkaisut. Toimittajan tulee tarjouksessa eritellä mihin ratkaisuihin tarjous perustuu.

Rakennettavan verkkokaupan kautta on mahdollista julkaista sekä SnellmanEDUn omia, että kumppaneiden oppimissisältöjä ja palveluita. Optiona monistaa tässä luotavaa oppimisen verkkokauppaa myös muiden oppilaitosten ja koulutuspalveluja tarjoavien organisaatioiden käyttöön (oppimisen verkkokauppa, kuukausilaskutettava palvelu).

Sivuston toteutuskieli on suomi ja optiona englanti.

SnellmanEDU omistaa toteutettavan ratkaisukonseptin IPR:n. Toimittajalla ei ole oikeutta käyttää konseptia tai SnellmanEDUlle tehtävien räätälöintien lähdekoodeja muissa projekteissa ilman kirjallista suostumusta SnellmanEDUlta.

DIGITAALISEN PALVELUYMPÄRISTÖN KOHDERYHMÄT

SnellmanEDUn asiakkaita ovat kuluttajat, oppilaitokset ja muut organisaatiot. Lisätietoja Liite 3.

HALUTTUJA TOIMINNALLISUUKSIA JA SISÄLTÖJÄ

Halutut toiminnallisuudet Liite 1 a)
Käyttötapakuvaukset Liite 1 b)
Rautalankamalli, wireframe Liite 2

Tilaajalla on lisäksi käytössä tuore brändiuudistuksen myötä luotu brändikäsikirja, joka sisältää visuaalisen ohjeistuksen ja logopankin. Lisäksi tilaajalla on kattava oma kuvapankki.

TEKNOLOGIAVAATIMUKSET JA RAJOITUKSET

Teknologiavaatimukset ja rajoitukset Liite 1 a)

AIKATAULU

Tavoitteena on julkaista uusi palveluympäristö marraskuun puolivälissä 2020. Tarkempi aikataulu palveluympäristön rakentamiseksi määritellään projektin aloitusvaiheessa valitun toimijan kanssa.

TARJOUSTEN TOIMITTAMINEN

Jos haluat osallistua tarjouskilpailuun, tarjouspyynnön liitteet tulee pyytää meiltä erikseen. Lähetämme liitteet niitä pyytäneille luottamuksellisesti sähköpostilla. Kesälomien aikana (29.6.-22.7.) toimitamme lisätiedot muutaman päivän viiveellä. Ota yhteys: asiakaspalvelu@snellmanedu.fi.

Tarjoukset liitteineen pyydetään toimittamaan 12.8.2020 klo 12 mennessä asiakaspalvelu@snellmanedu.fi.

Tarjouksessa on esitettävä:

 1. tiivis aikataulu ja kuvaus toteutuksesta
 2. 3–4 referenssiä vastaavan kaltaisen ratkaisun toteuttamisesta
 3. lyhyt esittely projektiin nimetyn toteuttajatiimin kokemuksesta ja osaamisesta
 4. Arvonlisäverolliset hinnat tämän erittelyn mukaisesti, Liite 1 c)
  • Toteutus- ja käyttöönottoprojektin hinta (eriteltynä prioriteettitasojen mukaan: pakollinen, korkea ja matala), sis. Säännölliset projektipalaverit tilaajan kanssa
  • Mahdollinen erillishinta pelkälle verkkokauppamoottorille (vain tältä osin myös osatarjous mahdollinen)
  • Lisenssihankinnat ja lisenssiylläpitokustannus/ vuosi
  • Ylläpito- ja tukipalvelut/ arvio vuosikustannuksesta
  • Lisätyökustannus jatkossa
 5. Työlajit ja kustannukset, joista tarjoaja edellyttää tilaajan olevan vastuussa
 6. Liite 1 täytettynä

Tilaaja vastaa itse sisällöntuotannosta (pl. vanhoilta sivuilta siirrettävät staattiset sisällöt (ei opetustarjonta), jotka siirretään osana prosessia).

Tarjoajan tulee ilmoittaa kaikki kustannukset, jotka tullaan veloittamaan tilaajalta koskien tarjouspyynnössä kuvatun kokonaisuuden käyttöönottoa ja jatkuvia palveluita. Mahdolliset ilmoittamatta jääneet kustannukset tulkitaan kuuluvaksi kokonaishintaan. Kaikki hinnat tulee esittää arvonlisäverollisina hintoina.

Myös osatarjoukset (verkkokauppamoottorin osalta) hyväksytään.

TARJOUSTEN KÄSITTELY

Myöhässä saapuneita tarjouksia ei käsitellä.

Pidätämme oikeuden:
– pyytää lisäselvityksiä tarjouksen jättäneiltä
– jatkaa tarjousten toimittamisaikaa
– perustelluin syin hylätä tarjous (osan tai kaikki)

KRITEERIT VALINNALLE

Valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, joka muodostuu alla mainituista arviointikriteereistä:

 1. Toimittajan referenssit, kokemus ja osaaminen 25 %
 2. Toimeksiannon kokonaishinta 50 %
  • Kokonaishinta digitaalisen palveluympäristön toteutukselle
  • Muut kustannukset (esim. lisenssit, palvelintila, ylläpito)
 3. Laatupisteet: käyttötapaukset, priorisointi ja muut vaatimukset taulukkona 25 %

SNELLMANEDU:N PROJEKTITIIMI JA YHTEYSTIEDOT

Projektissa vastuuhenkilöinä ja yhteyshenkilöinä tilaajan puolelta toimivat markkinointikoordinaattori Heidi Kotikumpu ja ICT-asiantuntija Timo Lemmetty. Kesälomien aikana (29.6.-22.7.) lähetämme liitteet niitä pyytäneille muutaman päivän viiveellä. Ota yhteys: asiakaspalvelu@snellmanedu.fi.

23.7. alkaen tiedustelut:
Heidi Kotikumpu, markkinointikoordinaattori
heidi.kotikumpu@snellmanedu.fi / 044 746 2849

LIITTEET PYYDETTÄESSÄ:

LIITE 1 (tarjoajan palautettava)

 • Teknologiavaatimukset ja -rajoitukset, excel a
 • Halutut toiminnallisuudet, excel a
 • Käyttötapakuvaukset, excel b
 • Hinta, excel c

LIITE 2 Wireframe
LIITE 3 Kohderyhmäjaottelu
LIITE 4 ASIO-rajapintakuvaus

Tarjouspyynnön esittelywebinaari 26.6.

Etsimme kumppania digitaalisen palveluympäristön uudistuksen toiseen vaiheeseen – oletko se sinä?

Etsimme rohkeaa, innovatiivista ja luovaa kumppania toteuttamaan unelmamme ja mullistamaan valtakunnallista koulutuskenttää kanssamme. Kevään 2020 aikana olemme toteuttaneet projektin ensimmäisen vaiheen ja konseptisuunnitelma on nyt valmis.

Järjestämme avoimen keskustelutilaisuuden kaikille kiinnostuneille toimijoille verkkovälitteisesti (Teams) perjantaina 26.6 klo 10-11. Tilaisuudessa kerromme tarjouspyynnöstä, pääset esittämään kysymyksiä ja tutustumaan materiaaliin tarkemmin. Ilmoittaudu ennakkoon pe 26.6. klo 8.30 mennessä: https://bit.ly/2Nigy5D

Julkaisemme tarjouspyynnön viikon 26 aikana, kuitenkin ennen webinaaria. Ota yhteyttä projektivastaavaan: heidi.kotikumpu@snellmanedu.fi, jos sinulla on kysyttää jo tässä vaiheessa. Somessa: Facebook-tapahtuma.

www.snellmanedu.fi

 

 

 

OPPIMISAGENTTIEN MATKASSA – OSA 6

On ollut ilo kulkea mukana ja valmentaa Suomen ensimmäisiä oppimisagentteja! Learn@work-hankkeessa olemme kehittäneet työpaikoista oppimispaikkoja yhdessä mukana olevien pilottiorganisaatioiden kanssa. Kaikki mukana olleista organisaatioista ja heidän oppimisagenteistaan on saanut valmennuksen päätökseen. Valmennuksen päätyttyä he jatkavat toimintaansa organisaatioidensa sisällä edistäen työn ohessa tapahtuvaa oppimista eri tavoin. Yhteistyö heidän kanssaan jatkuu myös valmennuksen päätyttyä. Tässä blogisarjassa jaamme tunnelmia ja kokemuksia suoraan oppimisagenteilta, tervetuloa seuraamaan!

Tiimipelillä kohti kehitystä Hydroline Oy

Lähdimme mukaan Learn@work-hankkeeseen saadaksemme tukea ja keinoja ketterään oppimiseen. Hanke on kuitenkin tuonut mukanaan paljon enemmän. Kokosimme oppimisagentit eri osastoilta, yksi henkilö tiimistään. Tämän arvelimme auttavan viemään tietoa tehokkaammin joka puolelle organisaatiota. Lisäksi Hydrolinen johto on ollut alusta saakka mukana hankkeessa, mikä tehostaa tiedon kulkua päättävälle tasolle.

Hankkeen alussa tehdyn organisaatiokartoituksen myötä kehityskohteemme konkretisoitui ja pääsimme käsiksi ongelmakohtiin. Tuli ilmi, että yrityksessämme vallitsee minä-keskeinen ajattelumalli; tiedän, mitä mitä minä osaan ja tiedän mitä minulta odotetaan. Kuitenkin, samalla kävi selväksi, että yhteiset toimintamallit ja tiedon kulkeminen yli organisaatiorajojen olivat puutteellisia. Oli selvää, että tämä olisi yksi tärkeimmistä kehtyskohteistamme.

Hydrolinen johto oli jo ennen hankkeeseen ryhtymistä päättänyt esimieskoulutuksiin panostamisesta vuonna 2020. Kehityskohteiden konkretisoituminen kuitenkin vielä vahvisti päätöstä. Kerran kvartaalissa järjestettävän esimiesokoulutuspäivän lisäksi täydennyskoulutuksia järjestetään mukavaan tahtiin, esimerkkeinä näistä ”Haastavat tilanteet esimiestyössä”- ja ”Varhaisen puuttumisen malli sekä korvaava työ”- koulutukset.

Esimieskoulutuksissa käydään konkreettisesti asioita läpi, asetetaan tavoitteita sekä otetaan hyväksi havaittuja tapoja käytäntöön tai ainakin kokeiluun. Esimiesvalmennuksessa tiimityön kehittäminen sekä toisten auttaminen yli organisaatiorajojen on yksi selkeä teema. Vuoden ensimmäisessä esimieskoulutuksessa päätimme kerätä tiimeittäin ”vaalimme/emme siedä”-listauksen, joiden pohjalta kokoamme myös koko yritystä koskevat ohjenuorat. Listauksen on tarkoitus tuoda vahvemmin esille asioita, joita haluamme vaalia työyhteisössämme ja millaisia asioita tai käyttäytymistä emme siedä. Listaukset tuodaan myös konkreettisesti näkyville, jolloin ne eivät unohdu.

Olemme oppineet matkamme aikana myös paljon ongelmanratkaisusta ja löytäneet omasta työstämme sekä jokapäiväisestä työelämästä paljon hyvää sekä myös niitä korjattavia asioita. Yhdessä voimme löytää juurisyyn useimpiin työtä hankaloittaviin asioihin hyvinkin syvältä, josta syytä ei ilman perusteellista tutkiskelua kenties osaisi etsiäkään.

Haluamme myös vahvistaa psykologista turvallisuutta yrityksessämme, jotta kokeilukulttuuri vahvistuisi ja hyvät ideat tulisivat kuuluville jokaisen työntekijän näkökulmasta. Suuret muutokset vievät aikaa, mutta askel askeleelta olemme lähempänä tavoitetta. Ainakin oppimisagenttien näkökulmasta Learn@Work-hanke on kasvattanut motivaatiota ja antanut konkreettisia, toimivia eväitä jatkoa ajatellen erittäin monilla työelämän osa-alueilla.

Terveisin, Hydrolinen oppimisagentit

Hydroline Oy

Kesän kurssit Kuopiossa ja Iisalmessa!

Iloksemme voimme kertoa, että järjestämme kesällä useiden verkkokurssien lisäksi 12 kurssia Iisalmessa ja Kuopiossa. Lisäksi tulossa kaksi Lasten yliopiston leiriä Puijon maagisessa metsässä. Useista kesän kursseista saat myös viiden euron alennuksen, kun ilmoittaudut 18.5. mennessä! Lisätietoa ja ilmoittautumisen löydät kurssin linkistä. Innostunut ihminen on onnellinen.

Kielikurssit työn tueksi tai arjen iloksi
Buongiorno, piacere! -nopeasti etenevä italian alkeiskurssi (1 op) 1.-5.6. Kuopio
English for Work and Leisure 1.-5.6. Iisalmi
Primeros pasos – Espanjan kielen alkeet, intensiivikurssi 8.-12.6. Iisalmi
Italian alkeiden jatkokurssi (1 op) 8.-12.6. Kuopio
Wie, bitte? -saksan aktivointikurssi (1 op) 8.-12.6. Kuopio

Hyvinvointia jokaiselle
Hoitava hengitys 3.6. Kuopio tai Hoitava hengitys 4.6. Iisalmi
Shindo-workshop 9.6. Kuopio tai Shindo-workshop 11.6. Iisalmi
Mindfulness – opi arvostamaan itseäsi 11.6. Kuopio tai Mindfulness – opi arvostamaan itseäsi 16.6. Iisalmi
Kirjoittajien kesäkurssi Ruukin Tuvalla 31.7.-2.8. Sonkajärvi

Lasten yliopisto
Maaginen metsä I – haltijaseikkailu Puijolla 8.-12.6. Kuopio
Maaginen metsä II 6.-8.8. Kuopio

Kaikki kesän kurssit löydät täältä>> ja verkkokurssit digiesitteessä: www.bit.ly/kesäesite

Lähiopetuksessa noudatamme hygieniavaatimuksia ja niihin liittyviä opetusjärjestelyjä, jotta osallistuminen lähiopetukseen on turvallista. Toimitamme ilmoittautuneille ohjeistuksen ennen kurssin alkua. Lisätietoja THL>>

Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin klo 9 – 16 asiakaspalvelu@snellmanedu.fi / 044 746 2840.

Digityökaluja etätyöskentelyyn

Tähän blogiin olemme poimineet 15 digitaalista työkalua, jotka toimivat suomalaisilla työpaikoilla etätyöskentelyssä. Työkalut on poimittu Learn@work-hankkeen aikana kerätystä tietovarannosta, jossa on tällä hetkellä yli 1500 erilaista työssä hyödynnettävää sisältöä, mukaan lukien erilaisia työkaluja, sovelluksia ja menetelmiä. Tässä esiteltyjä työkaluja voit käyttää tai kokeilla ilmaiseksi, mutta lisäksi monet niistä tarjoavat maksullisia versioita, jotka tietysti sisältävät vielä laajempia käyttömahdollisuuksia.

Viestintäsovelluksia

Chatwork on viestintäsovellus, jossa yhdistyvät keskustelumahdollisuudet sekä tehtävien jakaminen. Sovelluksesta löytyy chat ja videochat, minkä lisäksi sillä voi jakaa tiedostoja sekä jakaa ja hallita tehtäviä tiimin kesken. Käyttö vaati tunnusten luomisen, mutta perusominaisuudet ovat maksutta käytössä. Täydet lisäominaisuudet ovat maksullisia.

Discord on viestintäalusta, jossa voi luoda kanavia eri aihealueiden ympärille, merkitä tärkeitä viestejä ja reagoida nopeasti muiden viesteihin. Viestiminen on mahdollista tekstin, puheen ja videoiden välityksellä. Discord toimii selaimessa tai sitä varten voi ladata sovelluksen tietokoneelle tai puhelimeen. Käyttö on maksutonta.

Kyselytyökaluja

Google Forms on kyselytutkimustyökalu, jolla voi luoda omia kyselyitä ja lähettää niitä eteenpäin. Sisältää useita erilaisia malleja ja kyselyvaihtoehtoja. Käyttö vaatii rekisteröitymisen.

Typeform on työkalu visuaalisten ja persoonallisten kyselyiden tekoon. Typeformilla voi tehdä räätälöityjä kyselyjä ja palvelu on helppokäyttöinen.

Ideointityökaluja

Bizy on ideointiin ja päätöksentekoon soveltuva sovellus, jossa voidaan kerätä ideoita listoiksi, äänestää vaihtoehtoja (myös anonyymisti äänestäminen on mahdollista) sekä kerätä palautetta.

Coggle on helppokäyttöinen työkalu, jolla voi suunnitella ja ideoida laajoja ajatuskarttoja. Coggle sopii muistiinpanojen kirjoittamiseen tai ideointiin ja sillä voi myös työskennellä yhdessä jakamalla linkkiä halutuille henkilöille. Maksuttomassa versiossa on rajallinen määrä yksityisiä karttoja.

Tricider sopii ideoiden keräämiseen, keskusteluun ja äänestykseen. Aloittaja luo kyselyn tai aiheen ja jakaa linkin muille osallistujille, jotka voivat lisätä omia vaihtoehtojaan ja äänestää näiden välillä. Päätöksenteko ja ideointi tapahtuu helposti ilman erillisen kokousten järjestämistä! Käyttö on ilmaista eikä vaadi rekisteröintiä.

Tehtävienhallintatyökalut projekteihin ja tiimeille

Milanote on helppokäyttöinen ja visuaalinen työkalu projekteihin ja tehtävienhallintaan. Milanotella voi luoda erilaisia tauluja, joihin voi liittää muistiinpanoja, tehtävälistoja, kuvia, tiedostoja ja linkkejä. Yhdellä silmäyksellä voi hahmottaa projektin / tehtävän kokonaisuuden visuaalisesti. Taulut voivat olla henkilökohtaisia tai tiimin kesken yhdessä työstettäviä. Tarjolla on sekä maksuton että maksullinen versio.

Trellon avulla voi luoda helposti silmäiltäviä listoja, tauluja ja kortteja eri tiimeille ja projekteille. Työkalu auttaa järjestämään ja priorisoimaan työtehtäviä. Trellossa voi jakaa muun muassa tehtäviä, kuvia, tiedostoja ja linkkejä. Se sisältää myös kommentointimahdollisuuden. Toimii selaimessa sekä sovelluksessa.

Infolio on tehtävienhallinnan työkalu, jolla voi luoda visuaalisia Kanban-taulujen tyylisiä kokonaisuuksia. Sopii tehtävien- ja projektinhallintaan sekä listojen luomiseen. Sovelluksen avulla voi esimerkiksi kirjoittaa ylös tehtäviä ja jakaa niitä tiimin jäsenille. Erilaisten tekstien, kuvien, linkkien ja muiden sisältöjen jako on helppoa.

Notion yhdistää monia eri sovelluksia ja ominaisuuksia. Notion mahdollistaa tehtävälistojen tekemisen, tehtävien- ja projektinhallinnan sekä tiedostojen säilyttämisen ja jakamisen.

Workshop-sovelluksia

Axis on workshop-alusta fasilitointiin ja osallistumiseen. Alustalla voi esimerkiksi järjestää aivoriihen uusia ideoita varten ja äänestää niistä parhaimpia. Maksuton käyttö mahdollistaa kolme osallistujaa per workshop.

SessionLab on verkossa toimiva workshop-suunnittelun työkalu. Se mahdollistaa workshopin tai koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen erilaisten aktiviteettien avulla. Työkalu sisältää lukuisia valmiita malleja ja ideoita erilaisille aktiviteeteille ja menetelmille. Sovellus sopii esimerkiksi fasilitaattoreille, kouluttajille ja konsulteille. Perusominaisuudet ovat ilmaisia, maksulliset käyttöoikeudet mahdollistavat laajemmat ominaisuudet.

Yhteistyöskentelyalustoja

AWW App on digitaalinen taulu, johon voi kirjoittaa ja piirtää, lisätä muistilappuja ja tiedostoja. Taulun voi jakaa muille käyttäjille ja työskennellä yhdessä.

Miro on maksuton yhteiskäyttöön sopiva valkotaulu. Tiimin jäsenet voivat samanaikaisesti muokata yhteistä taulua lisäten esimerkiksi kuvia, videoita, tiedostoja ja muistilappuja. Sopii esimerkiksi ideointiin ja visuaaliseen suunnitteluun.

Stormboard on eräänlainen digitaalinen työskentelyalusta, jossa voi esimerkiksi pitää tapaamisia, järjestellä ja hallita tehtäviä, jakaa tiedostoja sekä ideoida muiden tiimiläisten kanssa.

Toivottavasti näistä vinkeistä on apua työssäsi!

Kirjoittaja: Lotta Uotinen.

P.s Dikata-hanke on mukana Digitukiviikolla 4.-.8.5. Maksuttomat digitaitojen verkkokurssit>>

 

 

 

KESÄN MINNA CANTH -FOORUMI SIIRTYY SYKSYYN

TIEDOTE

KESÄN MINNA CANTH -FOORUMI SIIRTYY SYKSYYN

Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi, kesäkuulle suunniteltu Minna Canth -foorumi siirretään lokakuulle. Tilanteen ollessa epävarma, tämä on ainoa mahdollinen ratkaisu kaikkien turvallisuuden vuoksi. Tapahtuman sisältö, teema ja paikka säilyvät kuitenkin ennallaan. Perinteinen ja tärkeä tapahtumayhteistyö Kuopio Tanssii ja Soin kanssa pyritään säilyttämään myös uutena ajankohtana.

Seitsemäs Minna Canth -foorumi järjestetään Original Sokos Hotel Puijonsarven Puikkarissa Kuopiossa perjantaina 16.10. klo 9–15. 

***

Oppivan työpaikan johtaminen

Tänä päivänä työssä tarvitaan jatkuvasti uutta tietoa, sen soveltamista ja palautteen myötä tapahtuvaa toiminnan kehittämistä. Työ on ongelmanratkaisua, kokeilemista ja oppimista. Toistettavuus on vaihtunut reaaliaikaiseen oppimiseen. Organisaatioiden toiminnan tehokkuus ja kilpailukyky riippuu niiden nopeudesta reagoida muutoksiin ja kehittää toimintaansa.

Miten työpaikalle sitten luodaan oppimista edistävä kulttuuri? Miten johtaja voi omalla esimerkillään ja toiminnallaan tähän vaikuttaa? Näihin kysymyksiin etsimme ratkaisuja tämän vuoden Minna Canth -foorumissa. Osana tapahtumaa on ESR-rahoitteisen Learn@work-hankkeen päätösseminaari.

Minna Canth -foorumi kokoaa vuosittain eri alojen johtajia, esimiehiä ja asiantuntijoita verkostoitumaan ja kuuntelemaan huippupuheenvuoroja.

Ohjelma

KOMPLEKSINEN YMPÄRISTÖ EDELLYTTÄÄÄ KAKSIKÄTISYYTTÄ
 – BBA, KTM Sami Paju, Filosofian Akatemia

METAOSAAMINEN KASVAA KOMPETENSSIN RAKOSISTA
 – Työelämäprofessori Risto Sarvas, Aalto-yliopisto

JOHTAJAN ROOLI OPPIVAN TYÖPAIKAN LUOMISESSA
 – Professori Anu Puusa, Itä-Suomen yliopisto

KETTERÄ OPPIMINEN, MITEN ME ONNISTUIMME SIINÄ?
 – Learn@work-hankkeen Oppimisagenttien fasilitoitu esitys

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Heidi Kotikumpu, tuottaja
044 746 2849
heidi.kotikumpu@snellmanedu.fi

Foorumin järjestäjä on SnellmanEDU
www.snellmankesayliopisto.fi/mcf

Oppimisagenttien matkassa – osa 5

On ollut ilo kulkea mukana ja valmentaa Suomen ensimmäisiä oppimisagentteja! Learn@work-hankkeessa olemme kehittäneet työpaikoista oppimispaikkoja yhdessä mukana olevien pilottiorganisaatioiden kanssa. Puolet mukana olleista organisaatioista ja heidän oppimisagenteistaan on saanut valmennuksen päätökseen. Valmennuksen päätyttyä he jatkavat toimintaansa organisaatioidensa sisällä edistäen työn ohessa tapahtuvaa oppimista eri tavoin. Yhteistyö heidän kanssaan jatkuu myös valmennuksen päätyttyä. Tässä blogisarjassa jaamme tunnelmia ja kokemuksia suoraan oppimisagenteilta, tervetuloa seuraamaan!

POK Way To Solve It

Keväällä 2019 valmistui yrityksemme henkilöstöstrategia seuraaviksi viideksi vuodeksi. Henkilöstöstrategiamme avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman yrityksemme strategisiin tavoitteisiin. Henkilöstöstrategia luotiin Luoman teoriaa mukaillen. Hänen mukaansa henkilöstöstrategia on yrityksen käsitys siitä, miten henkilöstöön liittyviä asioita tulisi johtaa, jotta voitaisiin yhtä aikaa vahvistaa sekä yrityksen kilpailukykyä, että henkilöstön hyvinvointia. Halusimme myös vältellä Luoman varoituksia strategian mahtipontisuudesta, mihin saatetaan joutua, jos keskusteluja ei käydä eri osastojen edustajien kanssa, vaan ylin johto tai henkilöstöammattilaiset sanelevat tavoitteet. (Luoma 2009, 58, 67-69). Tästä syystä kokosimme työryhmän organisaatiomme eri ammattiryhmien edustajista ja strategia tehtiin yhteistyössä heidän kanssaan. Henkilöstöstrategiaa laadittaessa huomioitiin yrityksemme liiketoimintastrategia, työyhteisökysely, työkykyjohtamisen itsearviointi, asiakastyytyväisyyskysely sekä henkilöstöstrategiatyöryhmän workshopeista saatu palaute ja kehittämisideat. Työskentelyn lopputuloksena yksi tärkeimmistä esiin nousseista kehittämiskohteista oli arjessa vastaan tulevien haasteiden ketterä ongelmanratkaisu ja niiden kuntoon saattaminen.

Pian henkilöstöstrategian valmistumisen jälkeen sain puhelun SnellmanEDUlta ja minulta kysyttiin yrityksemme kiinnostusta osallistua Learn@Work -hankkeeseen. Äkkiä kuunneltuna tarjous tuli kuin ”manulle illallinen”. Epäilin jopa hetken, että puhelintani salakuunnellaan. Ennen virallista vahvistustani pyysin kuitenkin tapaamista Outi Savolaisen ja Soili Meklinin kanssa, jotta ymmärtäisin vielä paremmin, mistä on kysymys. Learn@Work ei ollut kuitenkaan mikään peruskoulutus. Tapaamisemme jälkeen tein vielä oman esittelyaineistoni yritykseemme, missä yritin pukea Learn@Workin hyvät puolet ja mahdollisuudet meidän strategisiin tavoitteisiimme sopiviksi. Osallistuminen hankkeeseen saikin vihreää valoa niin johdolta, kuin meidän kympeiltämmekin, keitä ajattelimme agenttien rooliin. Learn@Work jäi kaikille kivasti muhimaan ajatuksiin kesälomien ajaksi ja sitten syksyllä 2019 pääsimme heti liikkeelle. Alku tapahtui siis rauhallisesti ja jokaisella oli aikaa prosessoida tulevaa ja pohtia omaa rooliaan kokonaisuudessa.

Ensimmäiset agenttitapaamiset menivät varmasti kaikilla ihmetellessä, että mitähän minä nyt oikein opin. Se oli kuitenkin selvää, että agenttiporukalla oli mukavaa ja virkistävää lähteä työpaikan ulkopuolelle pohtimaan omaa toimintaa ja peilaamaan sitä muihin yrityksiin. Ennakkotehtävät ja valmistautumiset moduuleihin tapahtuivat itsenäisesti, ja jokainen teki valmistautumista niillä kyvyillä ja resursseilla, mitä oli käytettävissä. Pääasia kuitenkin oli, että jokainen raottaisi ajatteluaan uudelle, edes vähäsen.

Oli selvää, että jonkun piti ottaa koordinaattorin rooli kaiken kiireen keskellä, jotta hankkeeseen pystytään pureutumaan tarpeeksi laadukkaasti ja että siitä tulee totta meidän arkeemme. Minulle rooli istui luontaisesti ja lupauduinkin dokumentoimaan ja muokkaamaan yhdessä luotua aineistoa siten, että se on myöhemmin järkevästi kaikkien käytettävissä. Samalla toimin yhdyshenkilönä hankkeen, johdon, esimiesten ja agenttien välillä aikatauluista ja muista järjestelyistä sopien.

Hankkeeseen lähtiessämme teimme johdossa päätöksen, että tälle on löydyttävä aikaa. Yrityksen kasvaessa osaamisen kehittämiselle onkin mahdollista budjetoida aikaa, sillä toiminnot eivät ole enää niin haavoittuvaisia pienten poissaolojen takia. Näimme hankkeen selvästi sijoituksena tulevaisuuteen. Aikaa kokonaisuuteen on mennyt tähän mennessä yhteensä yhdeksältä työntekijältä 570,5h eli yhden ihmisen 15 työviikkoa. Mukaan on laskettu viisi oppimismoduulia 315h, sisäiset workshopit 86h, esimiesten koulutukset 30h, muut Learn@Work koulutukset 130,5h ja yksilövalmennukset 9h.

Mutta jos se on ottanut, on se antanutkin. Mielestäni parhaimpia aikaan saannoksia on agenttien hitsautuminen itseohjautuvaksi tiimiksi ja yhteen hiileen puhaltaminen. Ennen organisaatiomme oli kovin siiloutunut ja yhteistyön ja yhdessä ajattelun voimaa ei tunnistettu. Nyt ongelmia ratkaistaan yhdessä aktiivisesti ilman syyllisten etsintää ja asiat eivät enää henkilöidy niin herkästi. Ongelmanratkaisuun on löytynyt yhdessä vakioitu menettely, mitä harjoitellaan agentti kerrallaan, jotta siitä syntyisi rutiini. Samalla parannellaan psykologisen turvallisuuden maaperää, mikä rohkaisisi entistä voimakkaammin uusiin kokeiluihin. Lisäksi olemme raottaneet mieltämme itseohjautuville tiimeille koko organisaation mittakaavassa. Nämä toimivat toivottavasti tulevaisuudessa haastajana esimiesvetoiselle toiminnallemme. Käsissämme on siis valtavan iso toimintakulttuurin muutos, missä Learn@Work on
saanut kunnian toimia lähtölaukauksen antajana.

Vielä 12.3.2020 istuimme iloisina Learn@Work oppimismoduulissa Kansalaisopistolla vailla murheita ja huolia. Seuraavana päivänä asiat olivat jo toisin; Korona-pandemia pysäytti meidänkin yrityksemme miettimään, millä askelmerkeillä tästä jatketaan eteenpäin? Onko edessämme yrityksen historian kovin taistelu? Sitä emme vielä tiedä. Mutta sen tiedämme, että jos taisteluun lähdetään, meillä on mahtava, sitoutunut ja ketterä agenttiporukka rinnallamme taistelemassa. Muuta henkilökuntaamme unohtamatta.

Sanna Laitinen
Henkilöstöpäällikkö
POK Group Oy

Lisätietoja Learn@work-hankkeesta>>

Harjoittelussa SnellmanEDUn Learn@Work-hankkeessa: Uutta luomassa

Hyppy tuntemattomaan!

Täällä kirjoittelee Niina, sosiaalipsykologian opiskelija, joka suorittaa sivuaineena aikuisopettajan pedagogisia opintoja. Aloitin opetusharjoittelun SnellmanEDUlla Learn@Work-hankkeessa tammikuussa 2020, mikä jatkui helmikuun loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on, että oppilaitoksen ja yrityksen välisellä yhteistyöllä kehitetään yritysten toimintakulttuuria siten, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Päämäärään pyritään kehittämällä organisaation sisäistä kommunikaatiota ja tiedon jakamista, luomalla työpaikalle ketterän oppimisen kulttuuria.

Sain harjoitteluni aikana osallistua monipuolisesti SnellmanEDUn toimintaan. Learn@Work-hankkeen tiimoilta järjestetään oppimisagenttivalmennuksia, joihin pääsin osallistumaan. Yritykset valitsevat näihin valmennuksiin oman organisaationsa sisältä oppimisagentit, joiden tehtävä on viedä alan asiantuntijoiden opit työpaikalle jaettavaksi. Valmennuksien tueksi yritykset saavat käyttöönsä Moodle-oppimisympäristön, josta yritykset muokkaavat itselleen organisaation ”henkilökohtaisen” tietopankin viemällä ja luomalla sinne itse sisältöä. Tarkoituksena ei siis ole, että asiantuntijat syöttävät yrityksille valmiiksi pureskeltua tietoa. Päämääränä on, että yritykset kohdistavat huomion omaan toimintaansa ja sitä kautta luovat tietoa ja toimintatapoja, joilla kehittää yrityksen toimintakulttuuria. Moodle-oppimisympäristöt sisältävät myös valmiita tietopankkeja ja -sisältöjä esimerkiksi työelämätaidoista, ajanhallinnasta ja digitaidoista. Tästä päästänkin siihen, mikä minun tehtävänkuvani harjoittelun aikana oli.

Harjoittelussa tehtäväni oli tehdä aikaisemmin mainitsemiani valmiita sisältöjä Moodle-oppimisympäristöön. Tavoitteena oli ideoida ja luoda visuaalisesti rikkaita ja helppokäyttöisiä verkkovalmennuksia, jotka sopivat kaikille alasta ja koulutusasteesta riippumatta. Sain tiettyjen reunaehtojen sisällä vapaat kädet kokeilla ja ideoida. Pyrin tekemään verkkovalmennuksesta pelillisen ja opiskelijaa aktivoivan. Harjoittelu oli minulle hyppy tuntemattomaan, sillä en ollut koskaan ennen toteuttanut tämän kaltaista verkkovalmennuskurssia. Halusin haastaa itsenäni ja kokeilla jotain aivan uutta, mikä osoittautui loppujen lopuksi oikeaksi ratkaisuksi. Sain harjoittelun aikana todella paljon kallisarvoista kokemusta ja työkaluja tulevaa työelämää varten. Työssäoppimisen kulttuuri ja jatkuva oppiminen ovat nousevia trendejä. Näyttää myös siltä, että verkko-opetuksen määrä on lisääntynyt ja tulee lisääntymään tulevien vuosian aikana. Sain olla mukana suunnittelemassa ja luomassa ajanhermoilla olevaa oppimisen uudenlaista kulttuuria. Lisäksi tutustuin harjoittelun aikana aivan mahtaviin tyyppeihin ja sain hienon kokemuksen työyhteisössä toimimisesta.

P.S En malta olla ottamatta vielä esille Ahon (2015, 134-135) puhetta sen puolesta, että korkeakoulujen, yritysten ja esimerkiksi vapaaseen sivistystyöhön kuuluvan kesäyliopisto toiminnan pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä. Hänen mukaansa tahot voisivat yhteistyöllään luoda uudenlaisia ratkaisuja tukea oppijoiden oppimista ja kehitystä. Itse olen oman kokemukseni kautta Ahon (2015) kanssa samaa mieltä siitä, että korkeakoulujen, yritysten ja kesäyliopistojen yhteistyö mahdollistaisi monipuolisen ja kattavan koulutuksen aikuisille, jossa yhdistyisi kaikkien tahojen vahvuudet: tieteellinentieto, käytännöntietämys ja tiedon soveltamisen taidot. SnellmanEDU on mielestäni ottanut Learn@Work -hankkeen myötä hienon ja tarpeellisen askeleen kohti tätä yhdessä oppimisen kulttuuria luomalla uudenlaista yhteistyötä yritysten ja oppilaitoksen kanssa. On hienoa, että olen saanut olla osa tätä toimintaa!

Aho, Marita. 2015. ”Lisää yritysten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä”. Aikuiskasvatus 2, 133–135.