Suomen kesäyliopistot ry hakee pääsihteeriä

Suomen kesäyliopistot ry hakee PÄÄSIHTEERIÄ 

Pääsihteerin tärkein tehtävä on kesäyliopistojen edunvalvonta. Se edellyttää opetusalan ja muun toimintaympäristön aktiivista seuraamista, nopeaa reagointia sekä vaikuttamista muutoksiin. Pääsihteeri on visionääri. Hän katsoo tulevaisuuteen ja innostaa, kannustaa ja rohkaisee kesäyliopistokenttää kehittymään ja uudistumaan. Pääsihteeri ylläpitää hyvää, vuorovaikutteista yhteyttä kesäyliopistoihin, viranomaisiin, korkeakouluihin ja muihin vapaan sivistystyön toimijoihin sekä yritysyhteistyökumppaneihin. Työhön kuuluvat myös arjen rutiinit, kuten hallituksen sihteerinä toimiminen, yhdistyksen laskujen hoito, yhteydenpito tilitoimistoon ja yhdistyksen kotisivujen päivittäminen. Pääsihteeri vastaa yhdistyksen taloudenpidosta yhdessä hallituksen kanssa. Pääsihteerin esimies on yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Pääsihteeri on yhdistyksen ainoa vakituinen, kokopäiväinen työntekijä. Työpiste on Helsingissä Vapaan Sivistystyö ry:n toimitiloissa Annankadulla, jossa toimii osaava joukko muita vapaan sivistystyön edunvalvonnan ammattilaisia.

Pääsihteerin tehtävässä edellytetään
– hyviä neuvottelu-, vaikuttamis- ja viestintätaitoja
– itsenäistä, oma-aloitteista ja vastuullista työotetta
– tulevaisuuteen suuntautuneisuutta
– ylempää korkeakoulututkintoa
– kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti)
– hyvää IT-osaamista
– talous- ja projektiosaamista
– matkustusvalmiutta (pääasiassa kotimaassa)
– vapaan sivistystyön kentän tuntemusta

Arvostamme lisäksi erityisesti
– johtamiskokemusta
– järjestötyön kokemusta

Tarjoamme
– monipuolisen työn, jossa voi vaikuttaa
– näköalapaikan valtakunnalliseen koulutuspolitiikkaan
– valmiit yhteistyöverkostot ja hallituksen tuen
– mahdollisuuden kehittää ja uudistaa yhdistyksen toimintaa ja omaa työtään yhdessä
hallituksen ja kesäyliopistokentän kanssa

Työ tulee ottaa vastaan elokuussa 2019.  Vapaamuotoiset sähköiset hakemukset palkkatoivomuksineen tulee jättää viimeistään 15.3.2019 osoitteeseen infoa@kesayliopistot.fi ja viestin aiheeksi PÄÄSIHTEERI. Arvostamme myös video-cv:tä.

Mahdollisia kysymyksiä pääsihteerin tehtävästä tai hakemisesta voit esittää hallituksen puheenjohtaja Raimo Turuselle p. 0500481867 ma 11.3. klo 12-13.30 ja ti 12.3. klo 14-15.30.

 

Suomen kesäyliopistot ry on valtakunnallinen kesäyliopistojen edunvalvontajärjestö. Kesäyliopistot järjestävät avointa korkeakouluopetusta, työelämän osaamista vahvistavaa sekä yleissivistävää koulutusta ja kursseja mm. abiturienteille ja lukiolaisille. Kesäyliopistojen toiminta on ympärivuotista ja toimintaa on yli 30 paikkakunnalla. Kesäyliopistot toteuttavat myös räätälöityjä koulutusratkaisuja organisaatioille. Suomen kesäyliopistot ry:n tarkoituksena on kesäyliopistojen toimintaedellytysten parantaminen ja yhteisten asioiden hoito.

Harjoittelijana Learn@work-hankkeessa: mitä opin?

Täällä kirjoittaa Lotta, sosiologian opiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Opiskelen sivuaineena aikuisopettajan pedagogisia opintoja ja suoritin yhden pedagogisten harjoittelujakson Snellman-kesäyliopistolla Learn@work-hankkeessa alkuvuodesta 2019.

Päätehtäväni harjoittelussa kohdistui Learn@work-hankkeen Moodle-oppimisympäristön kehittämiseen. Hankkeessa mukana olevien organisaatioiden oppimisagentit tulevat saamaan tunnukset Moodle-ympäristöön, jossa jaetaan tietoa ja työkaluja työelämässä oppimiseen liittyen. Oppimisagentit ovat työntekijöitä, jotka pääsevät hankkeen kautta kehittämään ja tukemaan oman organisaationsa oppimisen kulttuuria. Moodlea varten Snellman-kesäyliopistolla on koottu ja kootaan edelleen kattavaa tietovarantoa, joka sisältää monipuolisesti erilaisia tiedon muotoja ja työkaluja, joita hyödyntämällä voidaan tukea työssä oppimista sekä muita metataitoja, kuten esimerkiksi vuorovaikutus- tai ongelmanratkaisutaitoja. Minun tehtäväni oli tutkia ja kokeilla, miten näitä tietovarannon tietoja esitetään Moodlessa, jotta sitä kautta tapahtuva oppiminen olisi helppoa, kiinnostavaa ja motivoivaa.

Moodle-ympäristön kehittämisen lisäksi pääsin muidenkin tehtävien kautta tutustumaan Learn@work–hankkeeseen. Minulle esiteltiin esimerkiksi Leenamaija Otalan ketterän oppimisen –ajatus, jota hankkeessa sovelletaan vahvasti. Tietyllä tavalla koin itsekin oppineeni harjoittelussa ketterästi. Otala kuvaa Ketterä oppiminen -teoksessaan (2018) miten perinteinen oppiminen korostaa selkeää tavoitetta ja oppimisprosessia. Sen sijaan ketterä oppiminen tapahtuu Otalan mukaan jopa kaoottisesti, edestakaisin tapahtuvana liikkeenä, jossa tiedon hankinta, kokeilut, arviointi ja oivaltaminen seuraavat toisiaan. Koen itse oppineeni harjoittelussa juuri tällä tavalla. En tiennyt alkuun tarkasti, mitä kaikkea tulisin oppimaan ja siksi harjoittelun tavoitteiden määrittäminenkin oli hankalaa. Lopulta kuitenkin koin oppineeni paljonkin: esimerkiksi opin konkreettisia työelämätaitoja, kuulin työelämän kehittämiseen liittyvistä ajankohtaisista ja puhututtavista teemoista, opin erilaisia teknisiä tiedonhankinta- ja hallintatapoja sekä sain kurkistaa yleisesti hankemaailmaan. Opituista asioista monet olivat sellaisia, joita en osannut etukäteen odottaa oppivani. Luulin esimerkiksi oppineeni yliopistossa paljonkin tiedonhankinnasta, mutta harjoittelussa löysin varmaan puolisen sataa uutta keinoa ja työkalua tiedon etsintään.

Minusta koko Learn@work-hanke perustuu ketterään oppimiseen ja minulle kerrottiin jo alussa, että hanketta kehitetään jatkuvasti ja sen toteuttamistavat hakevat muotoaan hankkeen edetessä. Toki hankkeella on tietyt tavoitteet, mutta käytännön asioissa voidaan jatkuvasti etsiä parempia ja toimivampia menetelmiä. Näin minutkin ohjeistettiin tehtävääni: tarkkoja ohjeita ei ole, vaan saat rohkeasti kokeilla ja etsiä parasta ratkaisua. On siis todettava, että Learn@work-hankkeen toteutuksessa pätee juuri sama filosofia, kuin mitä se välittää eteenpäin työpaikoille. Ilokseni minäkin pääsin harjoitteluni kautta sukeltamaan uuden työssäoppimisen kulttuurin maailmaan ja harjoittelemaan sellaisia työtapoja ja -taitoja, joita tulen itse tarvitsemaan työelämässä!

Mahtavinta on, että pian Moodlea aletaan jo aktiivisesti käyttää! Nimittäin ensi viikolla oppimisagentit saavat tunnukset Moodlen Learn@work-ympäristöön ja pääsevät tutustumaan sieltä löytyviin materiaaleihin. Harjoitteluni aikana pidettiin oppimisagenteille Moodle-tietoisku, jossa itsekin esittelin Learn@work -ympäristöä. Tietoiskun osallistujat kiittelivät ympäristön monipuolisuutta ja pitivät erityisesti sen visuaalisuudesta. Siispä visuaalisella linjalla on jatkettu ja tässä (kuvassa) esimerkkiä siitä, miltä tiimitaitoihin liittyvä kokonaisuus tällä hetkellä näyttää. Paljon kiinnostavaa sisältöä löytyy jo nyt, mutta lisää materiaalia päivitetään jatkuvasti.

Otala Leenamaija. 2018. Ketterä oppiminen: Keino menestyä jatkuvassa muutoksessa. Helsinki: Kauppakamari.

Katso lisää: Learn@work-palvelu

 

Asiakaskyselyn tulokset ja arvonnan voittaja

Järjestimme taannoin asiakas-ja sidosryhmäkyselyn osana kehitystyötä.  Saimme lyhyessä ajassa 202 vastausta, johon olemme erittäin tyytyväisiä! Kyselyn tuottaja Brande on nyt analysoinut vastaukset ja pääsimme arpomaan voittajan Finnkinon elokuvalipuille.

Kysely tarjosi erittäin tärkeää näkemystä toimistojemme ulkopuolelta, eli asiakkailta, kouluttajilta ja yhteistyökumppaneilta. Te olette työmme keskiössä ja pyrimme jatkuvasti kehittämään kokonaisvaltaisesti toimintaamme. Toiminnalla haluamme lisätä arjen hyvinvointia, edistää jatkuvaa oppimista ja tätä kautta olla innostava edelläkävijä. Tässä muutama poiminta kyselystä.

Kysyimme mitä arvoja meidän tulisi edustaa. Tässä ovat tärkeimmät arvot TOP 5:
1. Laadukkuus
2. Helposti lähestyttävyys
3. Luotettavuus
4. Inspiroivuus
5. Edelläkävijyys

Kysyimme myös mitkä yritykset sopisivat yhteistyökumppaniksemme. Tässä potentiaalisimmat yhteistyökumppanit TOP 5:
1. Savon Sanomat
2. Osuuspankki
3. Ponsse
4. Genelec Oy
5. Osuuskauppa Peeässä

Saimme myös ison määrän vapaita kommentteja ja palautteita, tässä niistä muutama vaikka kaikki olisivat ansainneet huomion:

Teette hienoa työtä. Teille on mukava tulla opettamaan, sillä vastaanotto on aina iloinen ja
ystävällinen ja käytännön järjestelyt hoituvat hienosti.

Kiitos! Avaatte Savosta ovia maailmaan ja tulevaisuuteen.

Mielestäni Snellman-kesäyliopistolla kaikki toimii jo nyt erinomaisesti! Erityiskiitokset haluan
lähettää mahtavalle henkilökunnalle, teidän veroisia ei tässä maassa muita löydy!

Olemme tehneet hyvää yhteistyötä Snellman-instituutin kanssa räätälöidyissä
täydennyskoulutuksissa.

Teette hienoa työtä ja olette Suomen modernein ja näkyvin kesäyliopisto!

Kiitos vielä kaikille vastaajille. Kysely antoi meille paljon uusia ideoita, mahdollisuuksia ja myös opin paikkoja. Jatkamme kattavaa kehitystyötä innostunein ja avoimin mielin. Ja nyt voimme julkistaa arvonnan voittajan! K Pesonen voitti Finnkinon lippupaketin ja olemme olleet voittajaan yhteydessä sähköpostitse.

Avoin seminaari: Työpaikasta oppimispaikaksi – kohti ketterästi oppivaa organisaatiota

Jär­jes­täm­me kai­kil­le avoi­men ja mak­sut­to­man se­mi­naa­rin 27.2.2019 Kuopiossa ajan­koh­tai­ses­ta tee­mas­ta kuin­ka teh­dä työ­pai­kois­ta myös op­pi­mis­paik­ko­ja. Tule kuun­te­le­maan pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien sekä ai­hee­seen pe­reh­ty­nei­den asi­an­tun­ti­joi­den aja­tuk­sia ja poi­mi par­haat vin­kit omal­le työ­pai­kal­le!

Kil­pai­lu­kyky pe­rus­tuu yhä enem­män ih­mis­ten ky­kyyn hank­kia ja omak­sua no­pe­as­ti kun­kin ti­lan­teen vaa­ti­mat tie­dot ja so­vel­taa nii­tä sen het­ki­seen te­ke­mi­seen, löy­tää tie­don avul­la uu­sia rat­kai­su­ja ai­van uu­siin on­gel­miin ja jopa oi­val­taa uu­sia on­gel­mia. Tämä on ket­te­rää op­pi­mis­ta. Kil­pai­lu­kyky pe­rus­tuu siis ket­te­rään op­pi­mi­seen, joka ta­pah­tuu työs­sä ja työn ohes­sa.

Le­arn@work-hank­kees­sa  ha­em­me rat­kai­su­ja sii­hen, mi­ten poh­jois­sa­vo­lai­set pie­net ja kes­ki­suu­ret työ­pai­kat voi­si­vat hyö­tyä oppi­lai­tos­ten osaa­mi­ses­ta ja re­surs­seis­ta. Tule mu­kaan kuu­le­maan, mik­si jat­ku­van op­pi­mi­nen on tär­ke­ää, mil­lai­sia rat­kai­su­ja on ke­hit­teil­lä ja mi­ten työ­pai­kas­ta teh­dään myös op­pi­mis­paik­ka!

Ke 27.2.2019 klo 12.00-15.30
Kuo­pi­on kau­pun­gin­ta­lon Juh­la­sali
Se­mi­naa­ri on mak­su­ton, mut­ta osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää il­moit­tau­tu­mis­ta.

Ilmoittaudu mukaan tästä 22.2. mennessä >>

Ohjelma

 • Le­arn@work – oppi­lai­tos työ­paik­ko­jen kump­pa­ni­na, Soi­li Mek­lin ja Outi Sa­vo­lai­nen, Snell­man-kesä­yli­o­pis­to
 • Osaa­mi­sen aika, Sit­ra
 • Osaa­mi­sen eko­sys­tee­mi 2025, Suo­men yrit­tä­jien kou­lu­tus­a­si­an­tun­ti­ja Mar­ja Var­ti­ai­nen
 • Työ­pai­kas­ta myös op­pi­mis­paik­ka. Mik­si op­pi­mi­nen on kil­pai­lu­ky­vyn kan­nal­ta nyt tär­ke­äm­pää kuin te­hok­kuus? TkT, do­sent­ti Lee­na­mai­ja Ota­la, Pro Com­pe­ten­ce Oy

Oh­jel­mas­sa myös hank­kees­sa jo mu­ka­na ole­vien pi­lot­ti­or­ga­ni­saa­ti­oi­den haas­tat­te­lu­ja, mm.

Lisätiedot: Koordinaattori Outi Savolainen, outi.savolainen@snellmankesayliopisto.fi, puh  044 746 2846.

Kutsu Pohjois-Savon tiedekasvatusverkoston ensimmäiseen tapaamiseen

To­teu­tam­me Lasten yliopiston ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­man en­sim­mäis­tä ker­taa 4.2.2019 Kuopiossa. Ha­lu­am­me pa­nos­taa tie­de­kas­va­tuk­sen ke­hit­tä­mi­seen laa­jen­ta­mal­la alu­eel­lis­ta yh­teis­työ­tä. Toi­vom­me, että saam­me työ­pa­jois­ta konk­reet­ti­sia ide­oi­ta las­ten yli­o­pis­ton si­säl­töi­hin sekä pe­da­go­gi­seen ke­hit­tä­mi­seen. Ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­ma on tar­koi­tet­tu Las­ten yli­o­pis­to­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le Poh­jois-Sa­vo­lai­sil­le opet­ta­jil­le, Itä-Suo­men yli­o­pis­ton tut­ki­joil­le, opet­ta­jil­le ja muil­le toi­mi­joil­le, Las­ten yli­o­pis­ton oh­jaa­jil­le ja kou­lut­ta­jil­le sekä muil­le Las­ten yli­o­pis­tos­ta kiin­nos­tu­neil­le. Tu­le­mal­la ta­pah­tu­maan saat tie­toa toi­min­nas­tam­me ja pää­set mu­kaan Poh­jois-Sa­von tie­de­kas­va­tus­ver­kos­toon. Toi­vom­me, että saat ta­pah­tu­mas­ta vi­rik­kei­tä ja ide­oi­ta oman työ­si to­teut­ta­mi­sek­si. Ilmoittauduthan mukaan 28.1. mennessä!

Oh­jel­ma:

15-15.15. Las­ten yli­o­pis­ton esit­te­ly
15.15-16.00 Ta­ri­nal­lis­ta­mi­nen tie­de­kas­va­tuk­sen pe­da­go­gi­se­na läh­tö­koh­ta­na: Case Kide Scien­ce, Kide Scien­ce ja Las­ten yli­o­pis­to opet­ta­ja Niko Kyl­lö­nen
16.00-16.30 Kah­vit ja pien­tä pur­ta­vaa
16.30-17.30 Työ­pa­jat
17.30- Työ­pa­jo­jen pur­ku

Työ­pa­jat:

 • Ma­te­maat­ti­set tie­teet (ma­te­ma­tiik­ka, ke­mia, fy­siik­ka)
 • Oh­jel­moin­ti ja ro­bo­tiik­ka (oh­jel­moin­ti, peli­oh­jel­moin­ti, ro­bo­tit)
 • Ym­pä­ris­tö ja luon­non­tie­teet (bi­o­lo­gia, maan­tie­to, met­sä­tie­de, ym­pä­ris­tö­tie­de)
 • Ter­veys­tie­teet (lää­ke­tie­de, ham­mas­lää­ke­tie­de, ra­vit­se­mus­tie­de, far­ma­ko­lo­gia ja tok­si­ko­lo­gia)
 • Lii­ke­ta­lous ja yri­tys­toi­min­ta sekä kie­let
 • Tai­teet (kuva­tai­de, sana­tai­de, mu­siik­ki, tans­si)
 • Iso­vers­taan digi­paja

Lisätiedot ja ilmoittautumiset tästä >> Tapahtuma löytyy myös Facebookista >>

Lasten yliopisto Pohjois-Savossa

Las­ten yli­o­pis­to­toi­min­ta al­koi Snell­man-kesä­yli­o­pis­tol­la 2010 kesä­lei­rien muo­dos­sa. Ny­ky­ään toi­min­taa tar­jo­taan ym­pä­ri vuo­den. Vuo­sit­tain lei­reil­le ja ker­hoi­hin osal­lis­tuu noin 400 las­ta. Lisätiedot koulutussuunnittelijalta Riikka Asikaiselta: riikka.asikainen@snellmanekesayliopisto.fi, p. 044 746 2845.

Syömisen iloa ja kehorauhaa – miten ihmeessä?

Uutuuskoulutuksessa Ravistamon  ammattilaiset ohjaavat osallistujat kohti myötätuntoista ja hyväksyvää arkea. Verkkokoulutuksessa käsitellään muun muassa syömiseen ja kehoon liittyviä uskomuksia, käyttäytymistämme ohjaavia toimintamalleja sekä suuntaamme ajatuksia muutokseen – miten muutos voidaan saavuttaa, millainen on hyvä tavoite ja kuinka opitaan huomioimaan myös pienet onnistumiset?

Tästä pääset suoraan kouluttajien blogiin, joka avaa vuorovaikutteisen verkkokoulutuksen syntyä ja taustoja. Kouluttajat poikkesivat myös toimistollamme kahvikupposen äärellä juttelemassa mm. itsekriittisyydestä, pitäisi-ajattelusta, dieeteistä ja avaimista onnistuneeseen muutokseen. Katso lisää alta:

 

Lisätietoja ja ilmoittautumisen löydät: www.bit.ly/syömisenilo

Verkkokoulutus alkaa 4.2 ja koostuu neljästä webinaarista, jotka ovat katsottavissa täysin omaan tahtiin missä ja milloin tahdot. Ilmoittaudu mukaan 28.1 mennessä ja hyppää iloiseen remmiin nauttimaan elämästä!

Uuden vuoden bucket list

Vuosi on vaihtunut uuteen ja viimeistään nyt on hyvä hetki suunnitella tulevaa vuotta. Mitä tavoitteita sinulla on tälle vuodelle? Kirjoitatko tavoitelistaa (bucket list) hauskoista tehtävistä, uuden oppimisesta tai erilaisen harrastuksien kokeilusta? Tai tavoitteletko kenties uutta ammattia tai uraa? Oletko harkinnut yrittäjyyttä?

Vuoden alku tarjoaa aina tyhjän kalenterin tai muistivihkon, jonka sivuja pääsemme täyttämään omien tavoitteidemme mukaan. Jos suunnitelma on alkutekijöissä ja hajanainen, ideoinnille kannattaa varata reilusti aikaa ja tyhjiä sivuja. Aarre-tai ideakartan luominen voi olla innostavaa ja hauskaakin ajanvietettä. Jos sinulla on jo selkeät tavoitteet ja askeleetkin tiedossa, hienoa!

Vuoden alussa voimaan tullut työttömyysturvalain muutos mahdollistaa sen, että 25 vuotta täyttäneet työttömät voivat halutessaan opiskella enintään kuusi kuukautta työttömyysetuudella. Edellytyksenä on, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Erinomainen uudistus mahdollistaa siis oppimisen ja ammattillisen kehittymisen myös työttömänä ollessa aiempaa helpommin!

Jos et vielä ole tutustunut kevään koulutustarjontaamme, niin tässä vielä poimintoja alkuvuoden ensimmäisistä koulutuksista. Etusivulta löydät kaikki kevään koulutukset myös alakohtaisella haulla. Toimimme Pohjois-Savon alueella Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa ja näiden lisäksi olemme myös erittäin aktiivinen verkkokouluttaja.

Klikkaamalla otsikkoa saat lisätietoja koulutuksesta:

Yhteisöllinen toiminta puheterapiassa 1 op, verkko 10.1-14.2
Tulevaisuudentutkimus 25 op, Kuopio 11.1-31.12.2019
SukuStartti, verkko 15.1 ja 17.1
Micro:bit Maker-opetuksessa, Iisalmi 16.1.2019
Gradu-ja opinnäytetyösparraus, verkko 19.1-11.5
Rakennetaan nuori vahvaksi, verkko 22.1-5.3
Ajankohtaista Nyt! -luentosarja Aktiivisille Aikuisille, Kuopio 24.1 alkaen
Positiivinen psykologia työyhteisöissä, verkko 24.1-14.2
Hengitys työvälineenä, Kuopio 25.1


Tahdomme tarjota parasta tietoa – parhaaseen aikaan. Mitä, miten ja milloin sinä haluat oppia?

Asiakaspalvelu avoinna arkisin klo 9-15 välillä: 
p. 044 746 2840 / asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

Vuorovaikutusta ja johtamista verkossa

Yksi ensi kevään uutuuskoulutuksista on Mobiililaitteiden hyödyntäminen työssä ja johtamisessa. Koordinaattorimme Heidi haastatteli kouluttajia ja esitti mm. asiakaspalveluumme saapuneita kysymyksiä!

Voinko hyödyntää koulutuksen sisältöä omassa yrityksessäni?

Ida-Maria: Periaatteessa koulutuksen sisältö on sovellettavissa minkä tahansa alan yritykseen tai työyhteisöön. Toivomme tarjoavamme esimiehen eri tehtäviin näkökulmia ja välineitä hyödyntää mobiililaitteita. Yksi keskeinen osa koulutusta on myös se kuinka esimies huomioi johtamisessa työntekijöisen mobiililaitteiden käytön.

Minna: Voit hyödyntää sisältöä omassa työssäsi ja työyhteisössä. Pääset tarkastelemaan omia taitojasi ja työntekijöiden taitoja, mitä olisi hyvä hallita ja mistä voisi olla apua työssäsi.

Tarvitsenko jotain pohjatietoja?

Ida-Maria: Pohjatietoja ei tarvita. Koulutus sopii sekä uusille että pitkän linjan esimiehille ja johtajille. Kiinnostus oman työn kehittämiseen riittää tällä kurssilla.

Minna: Et tarvitse pohjatietoja. Koulutus ei keskity mobiililaitteiden tekniseen osaamiseen, vaan siihen miten hyödynnät laitteiden käyttöä johtamisessa.

Satu: Et tarvitse pohjatietoja. Koulutuksesta saat perustietoa. Sen avulla voit lähteä pohtimaan mitä hyötyä juuri sinulle ja työyhteisöllesi olisi mobiilaitteiden hyödyntämisestä työvälineenä.

Mitä tarkoittaa mobiililaitteilla johtaminen?

Ida-Maria: Yhä useammin työyhteisöissä vuorovaikutus esimiesten ja alaisten välillä tapahtuu verkossa. Kun käytettävinä välineinä ovat erilaiset älylaitteet johtamiseen tulee uusia ohjelmia ja tapoja. Esimiehiltä odotetaan moderneja tapoja johtaa ja tukea työntekijöitään. Mobiililaitteilla johtaminen ei ole sähköpostien kirjoittelua älypuhelimella vaan työskentelyjen vetämistä verkossa, videopuheluja kentällä olevien työntekijöiden kanssa ja chattikeskusteluina hoidettuja tiimipalaverejä.

Minna: Työ muuttuu paikka- ja aikasidonnaisesta paikka- ja aikariippumattomaksi. Esimies hoitaa työtänsä entistä enemmän mobiililaitteiden avulla. Tämä luo haasteita ja mahdollisuuksia, jotka on hyvä ottaa huomioon esimiestyössä.

Satu: Toimintatavat muuttuvat digitalisaation myötä. Se voi tarkoittaa myös entisten organisaatiorakenteiden uudistamista. Tiimityö,  itseohjautuvuus sekä vuorovaikutus verkossa lisääntyy. Tämä vaatii esimieheltä uudenlaisia taitoja johtaa, osallistaa, innostaa sekä tukea koko työyhteisöä muutoksessa.

Toimin esimiehenä etätiimissä ja tahdon parantaa vuorovaikutustaitojani, voisiko tästä olla minulle hyötyä?

Ida-Maria: Tällä kurssilla sivuamme vuorovaikutustaitoja, joita mobiililaitteita käytettäessä tarvitsee. Kurssi ei kuitenkaan keskity siihen. Sen sijaan kurssin aikana hahmotan paremmin miten voit hyödyntää mobiililaitteita työssäsi, miten huomiot työntekijöiden valmiudet mobiililaitteiden käytöstä työssään ja miten oma esimiehisyytesi kehittyy mobiililaitteiden käytön monipuolistuessa.

Minna: Vuorovaikutustaidot ovat isossa roolissa, kun työskennellään etänä. Kurssista voi hyvin olla hyötyä sinullekin, vaikka emme vuorovaikutukseen keskitykään. Kommunikointi, luottamus, vastuu ja työntekijän kohtaaminen ovat esimiehen sekä työntekijän tärkeitä taitoja.

Satu: Tässä emme käsittele vuorovaikutustaitoja mutta kurssin käytyäsi huomaat miten uudenlaiset toimintatavat vaativat uudenlaista paneutumista myös keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Onko väliä millä ammattialalla työskentelen?

Ida-Maria: Ei ole väliä. Osa esimerkeistämme tulee sote- ja järjestöpuolelta, mutta sisältö on sovellettavissa muillekin ammattialoille. Kurssin aikana tehdään yhdessä tehtäviä, joissa pääsee soveltamaan sisältöjä juuri omalle alalle ja omaan työhön.

Minna: Itse työskentelen sosiaali- ja terveysalan järjestössä, joten oma kokemukseni tulee sieltä. Kurssin sisältö on kuitenkin yleispätevää ja soveltuu kaikille ammattialoille.

Haluan saada uutta imua ja motivaatiota työyhteisöön. Onko kurssista minulle hyötyä?

Satu: Kyllä on. Kurssilla huomaat mitä etuja ja muutoksia mobiililaitteet tuovat työhön. Mobiililaitteet tuovat mukanaan uusia toimintatapoja mikä antaa paljon uusia mahdollisuuksia asiakkaalle sekä työntekijälle. Ammattilainen voi  mobiililaitteiden avulla monipuolistaa osaamistaan ja omaa työnkuvaansa mikä lisää motivaatiota. Lisäksi jos työyhteisö pääsee osallistumaan digimuutoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen se innostaa ja sitouttaa yhteisöä.

Mistä koulutuksen idea tuli?

Ida-Maria: Me kaikki kolme olemme pitkään tehneet töitä mobiililaitteiden parissa ja olemme huomanneet kuinka tärkeässä roolissa työyhteisössä on esimiehen mobiililaitteiden käyttötaidot, -tavat ja suhtautuminen. Kun esimies pystyy hyödyntämään mobiililaitteita monipuolisesti omassa työssään, tukee se myös työntekijöiden mobiililaitteiden käyttöä ja halua hyödyntää niitä omassa työssään. Halusimme tarjota esimiehille mahdollisuuden tarkastella miten heidän työssään mobiililaitteet voisivat olla paremmin käytössä kuin ennen.


Verkkokoulutus käynnistyy 30.1.2019. Webinaarisarja on katsottavissa täysiin omaan tahtiin, ajasta ja paikasta riippumatta. Ilmoittaudu nyt! 

Saimme eilen uunituoreen kyselyn tulokset. Lähetimme kyselyn kaikille tänä vuonna verkkokoulutuksiimme osallistuneille. Huikeat 92,1 % asiakkaistamme suosittelee verkkokoulutuksiamme!

Korumuotoilijasta lehtoriksi

On palauteperjantain aika ja tällä kertaa pyysimme entistä opiskelijaamme kertomaan oman tarinansa opintojen ja töiden parissa. Jarno Räsäsen unelmien tavoittelu ja saavuttaminen urallansa on ainutlaatuista ja olemme ilolla osana tätäkin tarinaa!

Hei!

Olen Jarno Räsänen ja halusin kertoa oman polkuni opettajuuteen ja unelmien toteuttamiseen.

Valmistuin muotoilijaksi (AMK) Savoniasta 2010. Erikoistuin korumuotoiluun, joka oli yksi kolmesta vaihtoehdosta, mihin tuolloin pystyi opintonsa suuntaamaan. Pääsin heti valmistumisen jälkeen Kuopiolaiseen korutehtaaseen Saurum Oy:lle töihin valmistamaan koruja. Opiskelun aikana minulle oli tullut mieleen, että opettajana toimiminen voisi olla hienoa ja ehkä se oma juttu. Lähdin toteuttamaan tätä haavetta, kun ilmoittauduin 2012 opiskelijaksi Snellman-kesäyliopistoon kasvatustieteen perusopintoihin (25 op). Opinnot sujuivat jouhevasti töiden ohella viikonloppuisin ja sain ne suoritettua tavoite-ajassa.

Ammattikorkeakoulun lehtorinpätevyys vaatii ylempää korkeakoulututkintoa, joten hain ja pääsin opiskelemaan Lapin Yliopistoon teollisen muotoilun maisteriohjelmaan 2014 Rovaniemelle. Ensimmäisen vuoden keväällä Lapin Yliopistossa tuli hakuun opettajan pedagogiset opinnot (60 op) -kokonaisuus. Laitoin toiveikkaana hakemuksen menemään ja pääsin opiskelemaan opettajan pätevyyttä maisteriopintojen ohessa. Kesäyliopistossa aikaisemmin suoritettu kasvatustieteen perusopinnot olivat ratkaisevassa asemassa hakuvaiheessa, että pääsin jatkamaan opettajuuden tavoittelua.

Rovaniemellä vierähti kaksi vuotta kun huomasin, että Kuopiossa oli korumuotoilun lehtorin paikka vapaana. Tässä vaiheessa opettajuudesta oli tullut unelma, jota kohti olin määrätietoisesti edennyt vaihe vaiheelta. Aloitin Savonia ammattikorkeakoulun muotoilun lehtorina tammikuussa 2017. Olen onnellinen, että olin rohkea ja lähdin jatkamaan opiskelua.

Kannattaa unelmoida ja asettaa tavoitteita tulevaisuuteen, koska niiden eteen tekee valintoja sekä huomaamatta että tarkoituksella.

Kansikuva: Luonnonlaki-korusarja, Sanna Hindsberg Savonia-amk

Mediatiedote 13.12.2018

TYÖPAIKASTA OPPIMISPAIKKA – KOHTI KETTERÄSTI OPPIVAA ORGANISAATIOTA

Työelämässä tarvitaan jatkuvasti lisää osaamista ja taitovaatimukset kasvavat työtehtävien vaativuuden kasvaessa. Työelämän muutoksissa pärjätäkseen työntekijöiden tulee varmistaa oma oppimis- ja muutoskykynsä ja niiden ylläpitäminen. Snellman-instituutti on vastannut tähän muutokseen käynnistämällä tänä syksynä kaksivuotisen EU-hankkeen, jossa kehitetään työssäoppimisen uusia tapoja ja sisältöjä. Learn@work-hankkeessa tehdään uudenlaista yhteistyötä oppilaitoksen ja yritysten kanssa vastaten tämän päivän osaamisen kehittämisen tarpeeseen työpaikoilla.

Mukaan otetaan 20 työpaikkaa Pohjois-Savosta eri toimialoilta.

Hanke on ainutlaatuinen valtakunnallisestikin jo herättänyt suurta kiinnostusta. Se on erinomainen tilaisuus pohjoissavolaisille työpaikoille päästä luomaan uudenlaista työntekemisen ja oppimisen yhdistävää kulttuuria. Ihmisten oppiminen on tärkeämpää kuin ihmisten tehokkuus. Samoin organisaatioiden oppiminen on tärkeämpää kuin organisaatioiden tehokkuus. Kilpailukyky perustuu yhä enemmän ihmisten kykyyn hankkia ja omaksua nopeasti kunkin tilanteen vaatimat tiedot ja soveltaa niitä sen hetkiseen tekemiseen, löytää tiedon avulla uusia ratkaisuja aivan uusiin ongelmiin ja jopa oivaltaa uusia ongelmia.

Mukaan hankkeeseen ehtii vielä alkuvuodesta 2019. 

Järjestämme 27.2.2019 Kuopiossa Ketterän oppimisen seminaarin, joka on avoin kaikille kiinnostuneille. Seminaarin pääpuhujanaon dosentti Leenamaija Otala, joka toimii Learn@work-hankkeen valmentajana.

Leenamaija Otala on tekniikan tohtori, tietokirjailija ja yritysjohdonkonsultti. Hänen viimeisin tietokirjansa Ketterä oppiminen – Keino menestyä jatkuvassa muutoksessa on julkaistu maaliskuussa 2018. Sattumalta lähes samaan aikaan Snellman-instituutissa oli kirjoitettu Learn@work-hankehakemus samalla idealla. Tietokirjan julkaisun jälkeen Instituutin johtaja Soili Meklin lähestyi Otalaa ja tästä seurasi tiivis yhteistyö, joka nyt jatkuu koko hankkeen ajan. Otalan tietokirja Ketterä oppiminen- Keino menestyä jatkuvassa muutoksessa on valittu Suomen Ekonomien kirjallisuuspalkintokilpailuun finaaliin.

Learn@work-hanke järjestää 18.12 klo 13-14 Snellman-instituutin tiloissa (os. Haapaniemenkatu 40) lehdistötilaisuuden, jossa paikalla ovat Leenamaija Otala, hankekoordinaattori Outi Savolainen ja Snellman-instituutin johtaja Soili Meklin. Tervetuloa!

Lisätiedot

Outi Savolainen 044 7462846, outi.savolainen@snellmankesayliopisto.fi
Soili Meklin 044 746 2841,soili.meklin@snellmankesayliopisto.f

Learn@work-hanke on pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.

Videolla HR Director Johanna Pirinen kertoo miksi FinVector on lähtenyt mukaan Learn@work-hankkeeseen ja mitä he odottavat hankkeelta.