Työpaikasta oppimispaikka

Snellman-kesäyliopisto hakee 20:tä työpaikkaa Pohjois-Savosta mukaan hankkeeseen, jossa kehitetään työssäoppimisen uusia tapoja ja sisältöjä.

Työelämässä tarvitaan jatkuvasti lisää osaamista ja taitovaatimukset kasvavat työtehtävien vaativuuden kasvaessa. Työelämän muutoksissa pärjätäkseen työntekijöiden tulee varmistaa oma oppimis- ja muutoskykynsä ja niiden ylläpitäminen. Learn@work-hankkeessa tehdään uudenlaista yhteistyötä oppilaitoksen ja yritysten kanssa vastaten tämän päivän osaamisen kehittämisen tarpeeseen työpaikoilla.

Learn@work-hankkeeseen osallistuvat työpaikat saavat mm. vinkkejä ja työkaluja osaamisen kehittämiseen työn ohessa. Työyhteisön tarpeisiin tarjotaan kohdennetusti valmennuksia ja sparrauksia osaamiskartoitusten pohjalta. Hankkeessa otetaan huomioon sekä työpaikan työntekijät että esimiehet, kaikille mahdollistetaan tulevaisuuden työelämätaitoja monipuolisesti.

Hanke on käynnistynyt tänä syksynä ja jatkuu kevääseen 2020 saakka. Tällä hetkellä etsimme aktiivisesti pilottiyrityksiä ja useiden toimijoiden kanssa hanke on jo käynnistynyt. Tavoitteena on saada suurin osa pilottiyrityksistä hankkeeseen mukaan tämän vuoden puolella mutta mukaan ehtii vielä alkuvuodesta 2019.  Jos kiinnostuit ja tahdot saada lisätietoja, ota yhteyttä koordinaattori Outi Savolaiseen p. 044 746 2846, outi.savolainen@snellmankesayliopisto.fi. Lisätietoja hankkeesta löydät myös nettisivuiltamme.

Learn@work-hankkeelle on perustettu myös oma Facebook-sivu. Sivulla jaetaan tietoa ja vinkkejä, miten osaamisen kehittäminen tapahtuu työn ohessa. Myös hankkeen kuulumisia tullaan jakamaan sosiaalisessa mediassa. Keskeisenä tavoitteena tällä yhteisöllä laajentaa ymmärrystä koulutuksista oppimisen tukemiseen. Kaikki Facebook-sivulla jaetut sisällöt ovat  vapaasti käytettävissä ja jaettavissa. Klikkaa sivu seurantaan!

Katso alta Outin ja Soilin hakuvideo:

 

 

Tilauskoulutukset meiltä – laadukkaasti räätälöiden

Tarvitsetko asiantuntijakumppania avuksi osaamisen kehittämisessä? Yhteisössänne on tarve kouluttautua mutta kenelläkään ei ole aikaa etsiä päteviä kouluttajia ja hoitaa käytännön järjestelyitä? Soita meille ja sovi ilmainen kartoituskäynti! Tulemme mielellämme keskustelemaan tarpeistanne ja toiveistanne. Tuotamme joustavasti ja ammattitaitoisesti täysin tilaajan tarpeiden pohjalta valmiin kokonaisuuden, jopa paikkaa ja tarjoiluja myöten.

Käytössämme on valtakunnallinen yli 300 kouluttajan verkosto. Tarjoamme räätälöityjä tilauskoulutuksia yrityksille, yhdistyksille ja muille organisaatioille yli 60 vuoden kokemuksella. Kou­lu­tus voi­daan to­teut­taa esimerkiksi Snellman-kesäyliopiston tiloissa Kuopion keskustassa, omissa tiloissanne tai tarpeen mukaan myös verkossa. Toiminta-alueemme on Pohjois-Savo. Lisätietoja ja esimerkkejä koulutusten sisällöistä löydät täältä.

Keväällä tiimissämme aloittanut koordinaattori Outi Savolaisen tuomalla lisäpanoksella, pystymme jatkossa tuottamaan aiempaa enemmän tilauskoulutuksia niin isoihin kuin pieniin tarpeisiin. Olipa toiveissa sitten muutaman tunnin täsmäkoulutus, koko päivän mittainen syventävä koulutus tai usean koulutuksen sarja, ota meihin yhteys ja alamme kartoittamaan kokonaisuutta. Suoran yhteyden Outiin saat: puh. 044 746 2846 outi.savolainen@snellmankesayliopisto.fi.

UUTTA – Kevään 2019 avoimet korkeakouluopetukset

Oletko tämä vuoden abi ja harkitsetko välivuotta? Etsitkö uutta uraa tai pätevyyttä? Snellman-kesäyliopisto järjestää aktiivisesti avointa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetusta yhteistyössä eri yliopistojen kanssa. Tuomme vuosittain opintoja Kuopioon, Iisalmeen ja Varkauteen. Opintoja on mahdollista suorittaa myös verkon kautta. Avoimen koulutuksiin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintoihin ei liity pääsykokeita vaan opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikki opinnot vastaavat korkeakoulujen omia opintoja ja ne voidaan hyväksilukea osaksi korkeakoulututkintoja.

Ensi keväänä meillä alkaa kolme keskenään hyvin erilaista opintokokonaisuutta! Tästä pääset tutustumaan opiskelijan oppaaseen.

Tänään on auennut ilmoittautuminen Tulevaisuuden tutkimus 25 op kokonaisuuteen, joka käynnistyy 11.1.2019 Kuopiossa. Tulevaisuuden tutkimus tarjoaa työkaluja ennakointiin yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin esimiehille, asiantuntijoille, yrittäjille ja suunnittelu-ja kehitystehtävissä oleville. Kokonaisuutta on toivottu paljon ja nämä paikat viedään pian! Tulevaisuuden tutkimus sopii jokaiselle, joka ha­lu­a­a ke­hit­tää omaa or­ga­ni­saa­ti­o­taan, saa­da uu­sia aja­tuk­sia oman työn­sä ke­hit­tä­mi­seen ja omaan tu­le­vai­suus­a­jat­te­luun­sa tai vaik­ka tuo­te­ke­hi­tyk­seen ja in­no­vaa­ti­o­toi­min­taan. Ilmoittaudu 17.12.2018 mennessä!

Viimeksi syksyllä 2011 alkoi musiikkiterapian perusopinnot ryhmä, joten tämä kokonaisuus tekee kauan odotetun paluun! Mu­siik­ki­te­ra­pi­an pe­rus­opin­nois­sa opis­ke­li­ja saa van­kan tie­to­poh­jan alan te­o­ri­as­ta, tut­ki­muk­ses­ta ja käy­tän­teis­tä eri koh­de­ryh­mien pa­ris­sa. Opin­not pe­reh­dyt­tä­vät opis­ke­li­jan mu­siik­ki­te­ra­pi­an so­vel­luk­siin ja käy­tän­töi­hin eri­lai­sis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kokonaisuus on laajuudeltaan 30 op ja alkaa 16.2.2019 Kuopiossa. Opin­not ei­vät edel­ly­tä mu­sii­kil­lis­ta tai­toa tai osaa­mis­ta. Musiikkiterapian perusopinnot soveltuvat erityisesti hoi­to-, kas­va­tus-, eri­tys­kas­va­tus- tai mu­siik­ki­alan am­ma­teis­sa toi­mi­vil­le, sivuaineopinnoiksi tai osaksi musiikkiterapeutin koulutusta. Ilmoittaudu 4.2.2019 mennessä!

Myöskin helmikuussa alkaa Ruotsin kielen perusopinnot 30 op sekä Kuopiossa että Iisalmessa. Vuonna 2016 voimaan astunut uusi perusopetuksen opetussuunnitelma toi muutoksia ruotsin kielen opetukseen ja ruotsin B1-oppimäärä siirtyi alkamaan jo alakoulun kuudennella luokalla. Vastaamme kovaan kysyntään tuomalla tämän opintokokonaisuuden kahdelle paikkakunnalle. Opinnot suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­jan kie­li- ja vies­tin­tä­tai­dot ovat eu­roop­pa­lai­sen vii­te­ke­hyk­sen mu­kaan vä­hin­tään ta­sol­la B2.1. Koulutukseen haetaan valintakokeella, jota ennen toteutamme mak­sut­to­man we­bi­naa­rin: Prep­paus ruot­sin opin­toi­hin. Kokonaisuus on kaikille avoin, jotka haluavat kehittää kielitaitoaan tai tarvitsevat työssään ruotsia.

Kaipaatko lisätietoja tai henkilökohtaista opastusta? Koulutussuunnittelijamme Riikka Asikaisen tavoitat numerosta 044 746 2845 tai riikka.asikainen@snellmankesayliopisto.fi.

Tärppitiistain koulutusvinkit

Syyslomaviikolla päättyy ilmoittautuminen useisiin koulutuksiin, sekä verkossa että Varkaudessa. Näihin ammatillisiin täydennyskoulutuksiin ehdit siis vielä mukaan. Klikkaamalla linkkiä, saat lisätietoja koulutuksesta. Tutustu tarjontaan ja tule mukaan!

Lisätietoja saat myös asiakaspalvelustamme p. 044 746 2840 tai asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

KASVATTAJAN, OPETTAJAN JA SOTELAISEN TOP 5

Snellman-kesäyliopisto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden opiskella myös verkossa lähiopintojen lisäksi. Verkkokoulutukset mahdollistavat opiskelut missä ja milloin vain, sillä opiskelijat saavat tallenteet jokaisesta webinaarista. Oletpa sitten vuorotyössä, perheellinen tai muuten hektisen arjen sankari, näihin laadukkaisiin verkkokoulutuksiin voit osallistua täysin omaan tahtiin, missä tahdot. Klikkaamalla otsikkoa saat lisätietoa kunkin koulutuksen sisällöstä. Ilmoittauduthan pikaisesti, sillä ilmoittautuminen näihin koulutuksiin päättyy lokakuussa. Tervetuloa kehittämään ammattitaitoasi meille!

TOP 5 VERKKOKOULUTUSTA

 

Lisätietoja saat myös asiakaspalvelustamme p. 044 746 2840 tai asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

 

 

 

Hyvää Aleksis Kiven Päivää!

Aleksis Kivi on suomalaisen kirjallisuuden uranuurtaja ja aina ajankohtainen kansalliskirjailija. Aleksis Kiven päivää on vietetty vuodesta 1950 ja hänen perintönsä näkyy vahvasti vielä tänäkin päivänä yhteiskunnassamme.

Snellman-kesäyliopistolla on vuosittain kirjoittamisen ja kirjallisuuden koulutuksia, useasta eri näkökannasta katsottuna. Tänä syksynä ehdit vielä seuraaviin kokonaisuuksiin, tervetuloa oppimaan ja kirjoittamaan!

Kirjoittamisen perusopinnot 30 op, monimuotokoulutus – HUOM! Ilmoittautuminen päättyy jo 15.10!
Kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä sanataideopetuksen tueksi lähiopetus Kuopiossa – HUOM! ilmoittautuminen päättyy jo 15.10!
Tarkkuutta runoilmaisuun, intensiivikoulutus Kuopiossa marraskuussa
KirjaKamu – lukupiiri verkossa ylä-koululaisille – HUOM! Ilmoittautuminen päättyy tänään 10.10!

Tervetuloa kirjoittamaan, kasvamaan ja kehittymään kanssamme!

Kuva: Museoviraston kuvakokoelmat

Katsaus alkuvuoteen 2019!

Vaikka kuluvaa vuotta onkin runsaasti jäljellä, on hyvä katsoa hieman tulevaankin. Ensi vuonna meillä alkaa useita pitkiä täydennyskoulutuksia ja eri alojen avointa korkeakouluopetusta. Nyt esittelemme niistä muutaman, jotka alkavat helmikuussa Kuopiossa!

Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutus 40 op on suunnattu pe­da­go­gi­sen, hoi­dol­li­sen, te­ra­peut­ti­sen sekä so­si­aa­li­alan työn­te­ki­jöil­le, jot­ka työs­ken­te­le­vät las­ten ja lap­si­ryh­mien kans­sa tai ai­ko­vat sel­lai­siin teh­tä­viin. Kou­lu­tus an­taa am­ma­til­lis­ta tie­toa ja ko­ke­muk­sia lap­sen tun­ne­ke­hi­tyk­sen tu­ke­mi­ses­ta sekä tun­tei­den tun­nis­ta­mi­sen ja kä­sit­te­le­mi­sen opet­ta­mi­ses­ta tut­kit­tuun tie­toon poh­jau­tu­vin, ja käy­tän­nös­sä hy­väk­si ko­et­tu­jen me­ne­tel­mien avul­la. Koulutuksessa on useita laadukkaita kouluttajia. Koulutukseen haetaan  va­paa­muo­toi­sel­la ha­ke­muk­sel­la 15.1.2019 men­nes­sä.

Jo neljättä kertaa Kuopiossa alkaa erittäin suosittu kokonaisuus Voimavarakeskeinen työnohjaaja koulutus 60 op. Kou­lu­tus pe­reh­dyt­tää voi­ma­vara­kes­kei­sen työs­ken­te­lyn fi­lo­so­fi­aan, te­o­ri­aan ja käy­tän­töön työn­oh­jauk­ses­sa. Voi­ma­vara­kes­kei­nen työn­oh­jaa­ja­kou­lu­tus so­pii kas­va­tus-, ope­tus-, so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­sil­le sekä työ­yh­tei­sön ke­hit­tä­mis­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le, joil­la on vä­hin­tään opis­to­ta­soi­nen pe­rus­kou­lu­tus ja oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta työn­oh­jauk­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta. Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella 8.1.2019 mennessä.

Palaute työnohjaajakoulutuksen suorittaneelta:
”Kou­lut­ta­jat oli­vat ai­van huip­pu­ja! Jor­ma Aho­nen eri­tyi­ses­ti on kor­ke­a­ta­soi­nen kou­lut­ta­ja. Hä­nel­lä kyky aut­taa kou­lu­tet­ta­vaan­sa/oh­jat­ta­vaan­sa oi­val­taa asi­oi­ta ja huu­mo­ri­a­kin riit­tää sekä ti­lan­ne­ta­jua.”

Musiikkiterapian perusopinnoissa 30 op opis­ke­li­ja saa van­kan tie­to­poh­jan alan te­o­ri­as­ta, tut­ki­muk­ses­ta ja käy­tän­teis­tä eri koh­de­ryh­mien pa­ris­sa. Opin­not pe­reh­dyt­tä­vät myös mu­siik­ki­te­ra­pi­an so­vel­luk­siin ja käy­tän­töi­hin eri­lai­sis­sa di­ag­nos­ti­sis­sa koh­de­ryhmissä. Koulutus on suunnattu hoi­to-, kas­va­tus-, eri­tys­kas­va­tus- tai mu­siik­ki­alan am­ma­teis­sa toi­mi­vil­le, sivu­aine­opin­noik­si mu­siik­ki­tie­teen ja mu­siik­ki­kas­va­tuk­sen, psy­ko­lo­gin, eri­tyis­pe­da­go­gii­kan ja kas­va­tus­tie­teen opis­ke­li­joil­le tai osak­si mu­siik­ki­te­ra­peu­tin klii­ni­seen kel­poi­suu­teen joh­ta­vaa kou­lu­tus­ta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Heräsikö kiinnostus? Katso lisää linkeistä ja muu koulutustarjonta etusivultamme. Tervetuloa kehittämään itseäsi!

Ilmoittautuminen avoinna vielä – HETKEN!

Lukukausi on startannut vauhdilla ja nyt viedään viimeisiä hetkiä ilmoittautua useisiin koulutuksiin. Etsitpä sitten uutta harrastusta, taitojen syventämistä, tukea työhösi tai kerhoa lapselle tai nuorelle, meiltä löytyy mahdollisuuksia näihin kaikkiin! Lisätietoja saat klikkaamalla koulutusta, toimi nopeasti!

IISALMESSA

Kunnan vahingonkorvausvastuu katujen kunnossapidossa>>

Esteellisyyspäivä>>

Kotiseutuni Iisalmi -historiapiiri>>

VERKOSSA

Verkkomarkkinoinnin ajokortti (2op)>>

Terapeuttinen sukupuu>>

Sukututkimuksen lähdemerkkinät, SukuJutut, Gramps ja Suomi-tietokanta>>

Yhdistyksen, järjestön ja vapaaehtoistyön digitaitojen valmennus (1op)>>

Opeta koodausta 1>>

Englannin kieliopin ja kuuntelun peruskurssi>>

KUOPIOSSA

Lean-johtaminen – lisää tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä>>

English Club>>

Lasten Yliopisto ja Nuorten Tiedetoiminta>>

Kulttuurihistorian perusopinnot (25op)>>

 

Lisätietoja saat myös asiakaspalvelustamme p.044 746 2840 tai asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

Motivaatiomaanantai – Mitä opinnot antavat työelämään?

Meillä Snellman-kesäyliopistolla alkoi viime vuoden marraskuussa Design Management – palvelumuotoilun perusopinnot (25op). Kouluttaja Matti Laitinen haastatteli erästä opiskelijaa muutama viikko sitten lähiopetuspäivillä ja tällä videolla saamme erinomaisen näkymän siihen mitä palvelumuotoilu on. Katso lisää lyhyeltä videolta:

 

Työn ohella toteuttavista koulutuksista opiskelija saa välitöntä antia työelämään, kuten lisää työkaluja ja uusia näkökulmia. Meillä voi opiskella pitkiä ammatillisia tai avoimen korkeakoulun kokonaisuuksia, eri mittaisia verkkokoulutuksia sekä kolmessa eri kaupungissa lähikoulutuksia erilaisiin tarpeisiin. Tarjoamme myös tilauskoulutuksia räätälöidysti työelämän muuttuviin tarpeisiin. Olemme avoinna ympäri vuoden.

Tilaamalla sähköisen kuukausittaisen uutiskirjeemme, pysyt tiedon kärjessä: tilaa uutiskirje!

 

Uutuus: Digitaidot hukassa yhdistyksessä tai vapaaehtoistyössä?

Oletko mukana yhdistystoiminnassa harrastusten tai työn puolesta? Onko hankaluuksia jakaa informaatiota ja tiedostot ovat usein kateissa? Webinaarisarjasta saat helposti sovellettavia käytännön vinkkejä kuinka voit tehostaa toimintaanne ja säästää aikaa. Verkkokoulutuksessa tu­tus­tu­taan mak­sut­to­miin ja help­po­käyt­töi­siin, ver­kos­ta löy­ty­viin työ­ka­lui­hin, jot­ka hel­pot­ta­vat ja no­peut­ta­vat yh­dis­tyk­sen tai jär­jes­tön työs­ken­te­lyä. Työ­ka­lu­ja voi­daan käyt­tää sekä jä­sen­ten vä­li­seen että ulos­päin suun­tau­tu­vaan vies­tin­tään ja yh­teis­työ­hön.

Jenni Rissanen, KTM Paju Consulting Oy:sta toimii opettajana uudessa verkkokoulutuksessa, joka on suunnattu eritoten kolmannen sektorin toimijoille ja vapaaehtoistyöntekijöille.

Katso lisätietoja Yhdistyksen, järjestön ja vapaaehtoistyön digitaitojen valmennus (1op) ja ilmoittaudu mukaan 25.9 mennessä! Löydät tapahtuman myös Facebookista.

Snellman-kesäyliopiston koko syyslukukauden digitaitojen koulutustarjonta löytyy tästä.

 

P.s Jos et ole vielä kuukausittaisen uutiskirjeen saaja, voit tilata sen nopeasti täältä. Uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa koulutuksista, uutuuksista ja tapahtumista!