Snellman-instituutti

SNELLMAN-INSTITUUTTI on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toimintamuotoja ovat:

 • Snellman-kesäyliopiston ylläpitäminen
 • Kirjakantti-tapahtuman järjestäminen
 • Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistäminen
 • Julkaisutoiminta

Toiminnassaan Instituutti on keskittynyt niihin tieteenaloihin, joita kansallisfilosofi J. V. Snellman itse harjoitti: historiatieteisiin, kirjallisuuden tutkimukseen ja jonkin verran myös taloustieteisiin ja filosofiaan.

Yhteistyössä Olvi-Säätiön ja Editan kanssa julkaistu Snellmanin koottujen teosten nettiportaalisnellman.kootutteokset.fi

Snellman-kesäyliopisto

SNELLMAN-KESÄYLIOPISTO on vapaan sivistystyön lain mukaista koulutustoimintaa toteuttava oppilaitos.

Opetusalat:

 • avoin korkeakouluopetus
 • ammatillinen täydennyskoulutus
 • kieli-, abi- ja lukiolaiskurssit
 • Lasten yliopisto
 • Ikääntyvien yliopisto
 • yleissivistävä koulutus
 • yleisöluennot
 • verkkokoulutukset

Tutustu tarkemmin: www.snellmankesayliopisto.fi

Kirjakantti

KIRJAKANTTI-kirjallisuustapahtuma järjestetään vuosittain Kuopiossa.

Edellinen Kirjakantti-tapahtuma toteutettiin 18.-20.11.2016. Seuraava toteutetaan marras-joulukuussa 2017.

www.kirjakantti.fi

Julkaisut

Snellman-instituutti julkaisee useita eri sarjoja. Sarjat on jaoteltu A-, B- ja C-sarjaan, Erillisjulkaisuihin, Kausijulkaisuihin ja Arkistojulkaisuihin. Seuraavassa on kaikkia sarjoja kuvailtu lyhyesti.

A-sarja
A-sarjassa julkaistut tekstit ovat laajimpia ja sitä voidaan pitää instituutin pääsarjana. A-sarjassa on julkaistu yhteensä 25 teosta ja ne edustavat kaikkia instituutin tutkimusalueita.

B-sarja
B-sarjaan kuuluvat julkaisut ovat A-sarjaan verrattuna huomattavasti suppeampia ja mm. tästä syystä B-sarjassa on julkaistu jo 53 teosta. Myös tämä sarja edustaa kaikkia instituutin harjoittamia tutkimusalueita.

C-sarja
C-sarjan julkaisut koskettavat tutkimusta J.V Snellmanista. Sarjassa on tällä hetkellä julkaistu 9 julkaisua. C-sarja on perustettu varsinaista Snellman-tutkimusta varten.

Erillisjulkaisut
Erillisjulkaisuissa on toisistaan riippumattomia julkaisuja. Sarjassa julkaistut tekstit ovat lusein yhyitä, käsittelevät jotain erityisongelmaa ja ilmestyvät usein vieraalla kielellä. Sarjassa on ilmestynyt 16 julkaisua.

Kausijulkaisut
Käsittelevät ajankohtaisia aiheita. Esimerkkinä voidaan mainita erilaisten juhlavuosien yhteydessä julkaistut tekstit. Tähän sarjaan kuuluu 2 julkaisua.

Arkistojulkaisut
Arkistojulkaisuissa on ilmestynyt 18 julkaisua.