MINNA CANTH -FOORUMI 2019

Minna Canth -foorumi 2019: Johtaminen digiajassa 3.0 – ajattelun ja työn muutos

Käym­me jat­ku­vaa vuo­ro­pu­he­lua sii­tä, mikä on tek­no­lo­gi­an roo­li suh­tees­sa ih­mi­siin. Ih­mis­kun­nal­la on kui­ten­kin on­nek­si ol­lut ta­pa­na – ääri­päis­sä käy­ty­ään – et­siy­tyä kes­ki­mää­rin tasa­pai­noon. Joh­ta­jan tu­li­si ky­e­tä sil­loit­ta­maan ra­ti­o­naa­li­ses­ti nämä kak­si ääri­pää­tä, koneet ja ihmiset,  kes­kel­lä en­nus­ta­ma­ton­ta ja komp­lek­sis­ta maa­il­maa. Ha­lu­at­ko ra­ken­nus­tar­pei­ta sil­lan ra­ken­ta­mi­seen? Ha­lu­at­ko ym­mär­tää muu­tok­ses­ta enem­män?

Sil­lan­ra­ken­ta­jik­si mei­tä joh­dat­ta­vat:

  • Di­gi­taa­li­sen työn tut­ki­ja Esko Kil­pi: Joh­ta­mi­nen komp­lek­si­ses­sa maa­il­mas­sa
  • Aivo­tut­ki­ja Kat­ri Saa­ri­kivi: Mikä on ih­mi­sen osa? Mi­ten mah­dol­lis­te­taan kol­lek­tii­vis­ta ajat­te­lua ja on­gel­man­rat­kai­sua?
  • Valo­kuva­tai­tei­li­ja Nan­na Hän­ni­nen, Nee­mo Met­hod: Tai­de uu­den­lai­sen ajat­te­lun edis­tä­jä­nä työ­e­lä­mäs­sä

Kuudes Minna Canth -foorumi järjestetään Kuopiossa Peräniemen Kasinolla 14.6.2019 klo 9-15. Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus varata pääsylippu Kuopio Tanssii ja Soi – 50v Juhlagaalaan (14.6.) erikoishinnalla. Lippuja on rajoitettu määrä, joten varaathan pian paikkasi!

Minna Canth -foorumi kokoaa vuosittain eri alojen johtajia, esimiehiä ja asiantuntijoita verkostoitumaan, kuuntelemaan huippupuheenvuoroja ja nauttimaan monialaisesti taiteesta.

Yhteistyössä:
Savonia ammattikorkeakouluPaju Consulting, Kuopio Tanssii ja Soi, Pohjois-Savon Liitto, Itä-Suomen Yliopisto, K-Market Neulamuikku.

Seuraa Minna Canth -foorumin facebook- sivua >>

Yhteystiedot:
Rehtori Soili Meklin, puh. 044 746 2841, soili.meklin@snellmankesayliopisto.fi
Tuottaja Heidi Kotikumpu, puh. 044 746 2849, heidi.kotikumpu@snellmankesayliopisto.fi

Minna Canth -foorumi 2014- 2018

Minna Canth -foorumi 15.6.2018 – Johtajuusviestintä
Jukka Saksi KTT, MBA, Professori Pekka Sauri, Professori Vilma Luoma-aho ja Kunnanvaltuutettu Riikka Karppinen

Minna Canth -foorumi 16.6 2017 – Kilpailukykyä strategisella työhyvinvoinnin johtamisella
Toimitusjohtaja Mika Sutinen Musti ja Mirri, Työterveysyksikön johtava lääkäri, EMBA Ritva Teerimäki, Lehtori Pauli Verhelä ja taiteilija Seela Sella, Strategisen hyvinvoinnin tutkija ja kehittäjä Ossi Aura

Minna Canth- foorumi 17.6.2016 – Johtaminen digiajassa
Pääsihteeri Ville Tolvanen Digitalist Network, Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Liikenne-ja viestintäministeriö, Toimitusjohtaja JP Hakoluoto Caffeine Overdose, Professori Kirsti Lonka

Minna Canth -foorumi 12.6.2015 – Johtamisen monet kasvot – Kehity johtajana
Professori Liisa Keltikangas-Järvinen Helsingin yliopisto, Edunvalvontapäällikkö Riikka Pakarinen, Kansliapäällikkö Päivi Nerg Sisäministeriö, Tulevaisuudentutkija Olli Hietanen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Minna Canth -foorumi 13.6.2014 – Hybridijohtaminen
Kuopio Tanssii ja Soin taiteellinen johtaja Jorma Uotinen, Anne Laakkonen, KTT ja Mervi Parviainen, HTT Pelastusopiston rehtori

MCF 2018

MCF 2014