LEARN@WORK – MODERNIA OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ TYÖPAIKALLE

LEARN@WORK JULKAISU!

 

Hankkeen koulutukset ja valmennukset löydät kootusti Learn@work julkaisusta! 

Materiaalipankki

Hankkeen materiaalipankista (linkki alla) löydät hankkeeseen liittyviä tiedostoja ja tallenteita. Huom: osa tallenteista on tarkoitettu ainoastaan pilottiorganisaatioiden käyttöön.

http://bit.ly/learnatwork-tallennepalvelu

Tiedotteet

LEARN@WORK KALENTERI

Kaikki Learn@work-hankkeen pilottiorganisaatioille suunnatut koulutus- ja valmennuspäivät löydät myös alla olevasta kalenterista.

Kaikille avoin ja maksuton seminaari ke 27.2.2019 klo 12-15.30
Työpaikasta oppimispaikaksi – kohti ketterästi oppivaa organisaatiota

 • to 16.5.2019 klo 13-16, Oppimisagenttien valmennus, moduuli 4 (vain yksi ryhmä): Oppivat tiimit (ilmoittautuminen tästä)
 • Oppimaan oppimisen taidot ja ajattelun taidot, erilaiset ajattelutavat, luova ajattelu ja ongelmanratkaisu
 • Työyhteisö-, vuorovaikutustaidot
 • Tiimityötaidot – yhteiset tavoitteet ja tehtävät, pelisäännöt ja mittarit
 • Tiedonhankinta- ja tiedonhallintataidot ja menetelmät
 • Mielenjohtamisen taidot – oman tunnetilan ohjaaminen, kyky kestää epäonnistumisia, stressin hallinta
 • Hyvä älyllinen kunto – älylliseen kuntoon vaikuttavat tekijät ja niiden ylläpito
 • Osaamisen tunnistaminen ja erilaisen osaamisen hyödyntäminen työyhteisössä
 • esimiehen työkalut työyhteisön oppimisen tukemiseksi
 • palautteen antaminen
 • osaamisen johtaminen ja valmentava esimies
 • fasilitointimenetelmät työyhteisössä
 • esimiehen vuorovaikutustaidot

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja yritysten ja oppilaitoksen välinen yhteistyö keskiössä

Learn@work-hankkeessa tehdään uudenlaista yhteistyötä Snellman-kesäyliopiston ja yritysten välillä vastaten tämän päivän osaamisen kehittämisen tarpeeseen työpaikoilla. Yhdessä pilottiorganisaatioiden kanssa työpaikoille lähdetään rakentamaan työssäoppimisen kulttuuria ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat osaamisen kehittämisen työn ohessa. Hankkeeseen valitaan mukaan 20 pohjoissavolaista osaamisen kehittämiseen motivoitunutta työpaikkaa, yritystä tai organisaatiota. Osallistujat saavat hankkeen aikana asiantuntijapalvelua osaamisen kehittämiseen, valmennuksia (live- ja verkkovalmennus) sekä osallistujille yhteisiä sparrauspäiviä.

Klikkaa Learn@work-hankkeen Facebook-sivu seurantaan! Sivulla jaetaan tietoa ja vinkkejä, miten osaamisen kehittäminen tapahtuu työn ohessa.  Keskeisenä tavoitteena on laajentaa ymmärrystä koulutuksista oppimisen tukemiseen. Kaikki Facebook-sivulla jaetut sisällöt ovat  vapaasti käytettävissä ja jaettavissa.

Työelämässä tarvitaan jatkuvasti lisää osaamista ja taitovaatimukset kasvavat työtehtävien vaativuuden kasvaessa. Työelämän muutoksissa pärjätäkseen työntekijöiden tulee varmistaa oma oppimis- ja muutoskyky ja niiden ylläpitäminen. Uusissa osaamisvaatimuksissa korostuvat erityisesti älylliset ja oppimiseen liittyvät taidot ja uuden oppiminen tapahtuu entistä enemmän työtä tekemällä. Tämän myötä työpaikoista muodostuu koko ajan tärkeämpiä oppimispaikkoja. Työssä oppimisen mahdollistaa yrityskulttuuri, jossa työntekijöitä kannustetaan ja ohjataan hakemaan uutta tietoa ja jakamaan sitä. Sosiaalisen oppimisen lisäksi jokaisen ulottuvilla on valtava määrä tietoa, jota suodattamalla ja työhön soveltamalla oppimista tapahtuu joka päivä. Oppiminen ei ole työstä erillinen toiminto, vaan entistä enemmän osa työtä.

Learn@work-hankkeen perustiedot

- Pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama
- Pilotoidaan uudenlaista oppilaitosmallia vastaamaan työelämän osaamisen kehittämisen tarpeisiin
- Kehitetään työssäoppimisen kulttuuria, joka mahdollistaa osaamisen kehittämisen työn ohessa
- Hankkeen kesto: 1.7.2018 - 30.6.2020
- Osallistumismaksu koko hankkeen ajalle 1000€/yritys
- Hankkeen toteuttaja Snellman-instituutti ry
- Muut rahoittajat: Kuopion kaupunki, Iisalmen kaupunki
- Outi Savolainen, koordinaattori, 044 746 2846, outi.savolainen@snellmankesayliopisto.fi
- Soili Meklin, rehtori, 044 746 2841, soili.meklin@snellmankesayliopisto.fi

Mukana olevat organisaatiot

- Charles River (Kuopio)
- Fimecon
- FinVector
- KCT (Kuopio Center of Gene and Cell Therapy
- Kuopion kaupunki
- Offset Paino Tuovinen
- OVV Asuntopalvelut (Kuopio)
- Pohjolan Matka (Iisalmi)
- Ravintolamestarit
- Sollertis oy

Ketterä oppiminen muuttaa myös johtamista

Jatkuva oppiminen työpaikoilla, Leenamaija Otala

Pilottiorganisaatioksi Learn@work-hankkeeseen?